Twee jeugdtitels beloning voor goed seizoen André Goedegebure JvpM® i Rianne van de Velde wijst ploeg de weg naar verdiend gelijkspel - 8 Ingeborg Reydon nog niet opgewassen tegen Roxane Speelman ZIERIKZEE - Zonder overdrijving mag de dertienjarige Nieuwerkerkse jeugdten- nisspeler André Goedegebure de suksesvolste speler van het nagenoeg besloten ten- nisseizoen 1982 worden genoemd. Hij speelde zich in de eigen vereniging TC Duive- land zonder al te veel problemen naar de enkelspeltitel bij de jeugd en samen met broer Hans-Jan Goedegebure naar de heren dubbelspeltitel bij de senioren. Onlangs akteerde Goedegebure in het Zierikzee 25-Bokaaltoernooi bijzonder sterk, maar hij verloor daarin toch in drie sets van LTC Zierikzee-speler Jurgen Ensing. Tijdens de fi nale van het Schouwen-Duivelands jeugdtenniskampioenschap tot en met 17 jaar kreeg André Goedegebure de mogelijkheid om revanche te nemen op de Zierikzeese junioren- en seniorenkampioen. Nadat hij eerder op de dag al de titel in de kategorie tot en met 14 jaar voor zich had opgeëist door overtuigend af te rekenen met klubge- noot Hans Wohl, was dit keer ook Jurgen Ensing geen probleem voor het Nieuwer kerkse talent. Met twee keer 6-1 moest Ensing zijn meerdere erkennen. In de oudste meisjeskategorie prolongeerde Roxane Speelman van de LTC Zierikzee gemakkelij ker dan zij zelf verwachtte haar een jaar eerder veroverde titel door Ingeborg Reydon van de TC Westerschouwen te kloppen. Reydon won eerder wel de titel bij de meisjes tot en met 14 jaar door Angelina Geleijnse te kloppen. Bij de jongsten gingen de Schou- wen-Duivelandse titels voor een jaar naar Martine Verschoore van de LTC Zierikzee en naar Martin van der Cingel van de TC Duiveland. pjffigifew* v£mI Roxane Speelman van de LTC Zierikzee prolongeerde haar titel bij de meisjes tot en met 17 jaar, ondanks het feit dat zij zich vooraf in een underdog-rol manoeuvreer de. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Ingeborg Reydon was verliezende finaliste tegen Roxane Speelman, maar de Westerschouwse speelster nam wel de titel bij de meisjes tot en met 14 jaar over van haar klub- genote Angelina Geleynse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Roxane Speelman prolongeerde haar titel bij de meisjes tot en met 17 jaar vrij gemakkelijk. Niet een set hoefde de 16-jarige Zierikzeese af te staan om andermaal kampioene te worden. Na een bye in de eerste ron de moest in de kwartfinale Diana Coppoolse van Bru-Tèn er met twee keer 6-2 aan geloven, waarna vervol gens Erna van der Cingel, de meisjes kampioene van TC Duiveland, in de halve eindstrijd zelfs niet tot een ge wonnen game wist te komen. In de fi nale moest Roxane Speelman het uit eindelijk opnemen tegen de goedspe- lende en vooral hardslaande Inge borg Reydon. De Westerschouwsebe- reikte de eindstrijd door achtereen volgens te winnen van Annette Zon dag (6-0, 7-5) en klubgenote Angelina Geleijnse (6-2, 6-7 en 6-1). Sceptisch Eerder in het seizoen klopte Inge borg Reydon haar medefinalist in drie sets. waardoor Roxane Speel man voor de finale van afgelopen za terdag bijzonder sceptisch tegen haar optreden tegen Ingeborg Reydon aanblikte. „Als ik een voorspelling mag doen, dan tip ik op Ingeborg Reydon", m eende de Zierikzeese, maar erg over tuigend klonk haar voorspelling al lerminst. hetgeen achteraf bezien ook wel terecht bleek. Met 6-3, 6-1 werd de Westerschouwse aan de kant geschoven en moest zij zich voorals nog tevreden stellen met de ene titel, die zij bij de meisjes tot en met 14 jaar veroverde. Desondanks kan ook Ingeborg terugzien op een sterk sei zoen, waarin zij waarschijnlijk de meeste vooruitgang boekte van alle eilandelijke jeugdtennisters. Ingeborg Reydon werd wel kampi oene bij de meisjes tot en met 14 jaar. Angelina Geleijnse moest het in de eindstrijd afleggen met 7-5, 7-6, na dat zij in de tweede set de winst zo maar voor het pakken had en daar door via een derde set alsnog haar een jaar eerder gewonnen titel had kunnen prolongeren. Een paar onno dige foutjes brachten Ingeborg Rey don via een service-doorbraak even wel alsnog terug in de race, waarna een gewonnen tiebreak de definitie ve beslissing bracht. Ingeborg Rey don bereikte de eindstrijd door over winningen op Marieke Exoo (6-4, 7-5) en Jeantine Geleijnse (7-5, 6-3), ter wijl Angelina Geleijnse met haar fraaie tennisspel Ineke Hop (6-2, 6-0) en Mirjam Quartel (3-6, 6-1, 6-0) ver- derder doorgang verhinderde. Verrassend Bij de meisjes tot en met 11 jaar kwam een verrassende winnares uit de bus. In een spannende en op en neer gaande eindstrijd klopte Zierik zeese Martine Verschoore haar Bruse opponent Liselore Groeneveld in drie sets (5-7, 7-6, 6-3). Dc Zierikzeese won de finale voor namelijk door haar ongelimiteerde vechtlust. Het betekende een pleister op de wonde voor het niet opnemen Peter van der Cingel in drie sets afre kende met Wilco Hoogerhuis (6-4, 4-6, 6-0). Martin van der Cingel klopte in de eerste set zijn neefje met 7-6, trok vervolgens met 3-6 aan het kortste eind en had in de derde en beslissen de set de langste adem via 6-2. Door het Zierikzeese Sporthuis Zierikzee werd een speciale teambeker be schikbaar gesteld, die na een inge nieus telwerkje werd gewonnen door de organiserende vereniging LTC Zierikzee. Met minimaal verschil werden de TC Duiveland en de TC Westerschouwen respektievelijk tweede en derde. Mede door het schit terende weer, maar in nog grotere mate door een vlekkeloos verloop, kan tennisminnend Schouwen-Dui- veland terugzien op een puik jeugd kampioenschap 1982. Leerlingen tennistoernooi RENESSE - Een deel van de groep leerlingen-tennis, in opleiding bij de tennis leraressen en leraren Corrie Roda, Willeke Kort, Theo Gorsse en Robert-Jan Pothaar, hiel in de afge lopen week een onderling toernooi. Gespeeld werd op het fraaie tennis- rekreatiepark van de familie Ver speek, die voor een perfekte organi satie zorgden. Jammer dat het heren- dubbel door regen niet doorging, doch deze wordt later gespeeld. De uitslagen luiden: Mixed Dubbel Poule I. 1. Jan Luchies-Tine v. d. Klippe; 2. Mourice v. Toledo-Daan Besuijen; 3. Rianne Griffioen-Kees Boot. Poule II: 1. Arthur v. d. Vet-Marga Verspeek; 2. Ineke Legemaate-Piet Schuier; 3. Elly Lems-Karel Holm. Poule III: 1. Frans Verspeek-Elly Gebraad; 2. Jaap Moerland-Marga Verspeek (inv.) en 3. Wim Hogerhuis- Annemarie v. d. Wiel. Dames-dubbel: Poule I: 1. Wies v. d. Doe-Loes Vleugel; 2. Adrie de Looff-Diana Jonker; 3. Ineke Legemaate-Lien Kort. Poule 11: 1. Tini Moelker-Annelies Canters (inv.); 2. Franska Troost- Joyce v. d. Vet; 3. ex-aequo Jo Holm- Elly Lems en Corrie v. Oeveren-Leny v. Zevenbergen. Poule III: 1. Ans Padmos-Annelies Canters (inv.); 2. Tine v. d. Klippe- Marga Verspeek; 3. Ricky v. d. Graaf-Mieke v. Breugel. SANTIAGO - Een linkse Chileense guerrillastrijder is gedood en een metgezel gewond geraakt toen een bom die ze bij zich hadden, ontplofte in het centrum van Santiago. De ge wonde probeerde te vluchten, maar de politie arresteerde hem. Dit heeft de politie mee gedeeld. Samen met Gerda Nicolaas sterk Mevo '80 spelverdelersduo ZIERIKZEE - „Als ze voor elkaar gaan juichen, dan zit het wel goed", vertelde Hans Boot, coach van het eerste damesvolleybalteam van Mevo'80 na afloop van de eerste kompetitiewedstrijd tegen het altijd lastige Ibis uit Hellevoetsluis. Of daar de logische verklaring achter steekt, dat de oranje formatie pas na ruim drie kwartier echt ging volleyballen, zal wel nooit achterhaald kunnen worden, feit is dat juist op het moment, dat het zevental elkaar via luide aanmoedigingen ging oppeppen plotse ling alles lukte. Dat was ook wel nodig, want de be zoeksters uit Hellevoetsluis leidden op dat moment met twee gewonnen sets tegen nul voor de Mevo'80-dames. Een komplete desillusie leek zich aan te kondigen, maar juist toen de nood het hoogst was kwam de geweldige ommekeer. Met voortreffelijk volleybal, maar meer nog met een fantastische inzet werd de Ibis-voorsprong weg gewerkt. Winnen was niet meer mogelijk, maar dat de Mevo '80-ploeg uiteindelijk nog met een fraaie 2-2 pun- tendeling van de vloer stapte, betekende een morele overwinning op de Ibis-dames, maar meer nog op zich zelf. „Deze prestatie geeft hoop voor de toekomst. Ge weldig", glunderde Hans Boot. André Goedegebure (links) pakte tijdens de Schouwen-Duivelandse jeugdten- niskampioenschappen twee titels. Bi) de Jongens tot en met 17 jaar klopte hij voor het eerst Jurgen Ensing van de LTC Zierikzee (rechts). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) in de fasegroep van het provinciale tennisgebeuren, waarvoor zij een week eerder werd afgewezen. Marti ne Verschoore bereikte de finale door overwinningen op Marianne de Rui ter (6-1, 6-1) en Marianne Renden (6-4, 5-7, 6-1). Liselore Groeneveld had als eerste geplaatste in de eerste ronde een bye en won vervolgens met moei te van Marit van der Vet (wel opgeno men in de fasetraining) met 6-7, 6-1 en 6-3. Bij de jongens tot en met 17 jaar waren Jurgen Ensing en André Goe degebure als een en twee geplaatst, omdat zij ook het vorig jaar de eindstrijd speelden. Ensing won toen met veel pijn en moeite in drie sets van de Nieuwerkerker. De 6-1, 6-1 ze ge van Goedegebure in de 1982-editie was voor Jurgen Ensing allerminst een verrassing. ,,Ik speelde een erg matig toernooi en bereikte al eerder met moeite de eindstrijd door Jacco Geleijnse te kloppen. André Goede gebure was dit jaar veruit de beste van ons allemaal". Goedegebure speelde een sterke finale. ,,Ik ging erg goed van start en dan krijg je vleugeltjes. Het ging daardoor steeds beter lopen. Eens moest die overwin ning er komen. Het leek me nu het juiste moment". De zege van Goede gebure krijgt nog meer perspektief door het feit, dat deze zaterdag tot stand kwam, nadat de Nieuwerker ker eerder op de dag twee zware hal ve finales en een finale in de katego rie tot en met 14 jaar had gespeeld en gewonnen. Superioriteit Behalve van Jacco Geleijnse won Jurgen Ensing ook nog van Robin Verdam met 6-3, 6-1, terwijl André Goedegebure in de halve eindstrijd na een furieus duel won van Rcné Ge leijnse (6-4, 6-4). In dc kwartfinale klopte hij klubgenoot Jacco Folmer (6-3, 6-1). Bij dc jongens tot cn met 14 jaar was dc superioroteit van André Goe degebure nog aanmerkelijk groter. In vier partijen hoefde hij welgeteld drie games af te staan. Tegen Lcnz Hoogerhuis werd het 6-0, 6-0 cn in de kwartfinale, halve finale en finale werden achtereenvolgens Eelco Kou- wenberg, Michel dc Vlieger en Hans Wohl met 6-1, 6-0 weggezet. Hans Wohl bereikte de eindstrijd door een walk-over tegen Arnold van der Cin gel en overwinningen op Hans Min naar (6-2, 6-0) cn Han Schimmer (6-4, 6-2). Bij de jongens tot en met 11 jaar hadden de Nieuwerkerkse neefjes Martin en Peter van der Cingel maar een overwinning nodig om dc eindstrijd te bereiken. Martin van der Cingel klopte daartoe Vincent van Toledo met twee keer 6-1, terwijl De kardinale vraag waarom alles draait tijdens deze openings wedstrijd van de kompetitie 1982/ 1983 was hoe het nieuwe spelverde lersduo Gerda Nicolaas en Rianne van de Velde zich zou houden. Voor Gerda Nicolaas was de rol niet hele maal nieuw, omdat zij tijdens de laatste wedstrijden van het vorig sei zoen al Irma Timmerman terzijde had gestaan, nadat José Pinkers Me vo '80 had verlaten. Een ,,echt" kom petitiedebuut beleefde evenwel de 19-jarige Rianne van de Velde uit Noordgouwe. Wel akteerde het duo tijdens de oefenpartijen al knap, maar kompetitie-volleybal is inder daad nog wel even iets anders, zeker wanneer de eerste de beste tegen stander het zeer sterke Ibis is. Vuurdoop Gerda Nicolaas, maar vooral Rian ne van de Velde hebben de vuurdoop voortreffelijk ondergaan, ook al zag het er aanvankelijk allemaal niet zo best uit. „De ploeg heeft zich de eerste drie kwartier volledig in laten pakken door een vooral verdedigend zeer sterk Ibis", meende Hans Boot na af loop. „Mevo '80 speelde in die fase erg onzeker en ik zal je vertellen, dat ik me in die eerste twee sets aller minst lekker voelde. Bovendien, maar dat zie je vaak, wilde het geluk ons in die periode ook nog geen hand je toesteken. Herhaaldelijk rolde de bal net verkeerd voor ons en als je dan toch al niet zo denderend draait, wil dat wel eens funest uitpakken. Gelukkig herstelde de ploeg zich juist op tijd en werd er een schitte rende tweede wedstrijdhelft gespeeld". Rianne van de Velde is al vijf jaar aktief volleybalster bij Mevo '80. In die periode heeft zij deze sport onte genzeggelijk voortreffelijk on de de knie gekregen. Als of zij nog nooit anders had gedaan, was vooral zij het die de Zierikzeese formatie aan het begin van de derde set over een dood punt heen tilde, waardoor het ver trouwen in eigen kunnen weer hele maal opléefde. In een vloek en een zucht denderde de formatie van co ach Hans Boot toen naar een 12-1 voorsprong. Er werd door de ploeg veel meer tempo gespeeld, waardoor het licht terugvallen van Ibis ade- kwaat werd.afgestraft. „Dat is bijna een traditie bij onze ploeg", vertelde Ibis-coach Ad van der Kooij. „Twee sets goed gemotiveerd spelen en dan terugvallen, bijna vaste prik". Zinderend Mevo '80 liet Ibis nog wel even te rugkrabbelen, maar via 13-6 werd het uiteindelijk vrij gemakkelijk 15- 8, zonder dat Ibis ook maar even de druk van de ketel had kunnen halen. Even leek het daarna op, alsof de Zie rikzeese dames hun kruit hadden verschoten, want via een 2-1 voor sprong knalde Ibis een regelmatige 2- 9 achterstand op de borden. „Op dat moment gaf ik eigenlijk geen cent meer voor onze kansen", erkende Hans Boot. „Het draaide weer goed bij de dames van Ibis, ter wijl wij ons het spel min of meer lie ten opleggen. Dat het daarna alsnog goed kwam getuigt van grote klasse en vooral van inzet". Bij 10-10 waren de mogelijkheden plotseling weer he lemaal aanwezig, maar juist toen ontspon zich een zinderend slotstuk aan een toch al fraaie wedstrijd. Nog veertien minuten hadden de ploegen nodig om tot een definitieve afwik keling te komen. Coby de Looff straf te twee misverstanden in de Ibis- verdediging af, Rianne van de Velde smashte twee keer hard in het cen trum van de speelhelft van de Zuid hollandse dames en andermaal Coby de Looff liet nummer vijftien aante kenen. Tussendoor kwam Ibis nog aandrie punten, waardoor de 15-13 en 2-2 eindstand zijn verklaard. Algehele vreugde derhalve voor en schitterende tweede wedstrijdhelft, die met een kompetitiepunt beloond werd en waardoor de sobere en soms ook onfortuinlijke eerste twee sets al snel vergeten waren. In de eerste set ging het nog wel redelijk gelijk op tot 7-7, maar daarna velden een flin ke serie knappe aanvallen toch de Zierikzeese. Via 7-10 en 9-10 werd het een 9-15 setwinst. In de tweede set leek zich een komplete afstraffing aan te gaan kondigen, toen Ibis met 4-15 over de Mevo '80-ploeg dender de. Groot euvel in deze fase was het te simpel inleveren van ballen aan de gekonsentreerd spelende Ibis verdediging, waardoor er steeds pas klare set-ups konden worden aange bracht, die met een fikse klap wer den afgerond. Toch volgde het op merkelijke herstel en kwam er een puntendeling. „Weliswaar speelde de ploeg ook in de tweede wedstrijd- helft slechts tachtig procent van wat ze tegen EVVC presteerden, maar je kunt er toch niet omheen om het ze vental geen geweldig kompliment te geven", moest Hans Boot nog kwijt. Reserveteams Van de reserveteams speelde het tweede damesteam van Mevo '80 een voortreffelijke partij tegen Vovero III, die desondanks met 3-1 werd ver loren via de setstanden 8-15, 15-9, 11- 15 en 9-15. Het verlies in de eerste set stak voornamelijk in een aantal per soonlijke fouten, maar verder draai de de ploeg sterk. Damesteam III kreeg in sporthal Onderdak klop van Ibis IV. De eerste set werd nog wel gewonnen met 15- 10, maar daarna ging het fout. Voa 13-15, 13-15 en 2-15 nam de ploeg uit Hellevoetsluis de zege met 1-3 mee naar huis. De tweede herenploeg won overtuigend met 0-3 bij Volley/vdB 11. Ondanks de drie sets was het een langdurige affaire, voornamelijk omdat Mevo '80 in de derde set flink terugviel. De setstadden waren hier 7-15. 13-15, 13-15. Het derde heren- team kwam met Vovero lil een pun tendeling overeen, nadat zowel de eerste als tweede set na een ruime voorsprong werden ingeleverd. Vo vero III trok beide keren aan het langste eind (9-15, 8-15), maar toen volgde Zicrikzees herstel met 15-13, 15-11 en een 2-2 eindstand. Het vier der herentcam tenslotte boekte een regelmatige 3-0 zege op VC Goerec III. De setstanden waren hier 2-15,11- 15 en 8-15. Gerda Nicolaas in aktie non het net tijdens de enen>ercnde seizoen-openingswedstrijd van het Mevo 'tO damesvollep- balteam. Samen met de debuterende Rianne van de Velde (nummer 46) stippelde zij de lijn uit in het team (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8