WIK winnaar van aantrekkelijke derby tegen dom Duivelar.d: 1-2 Mevo in slotfase naar verdiende triomf: 2-1 Piet Roks: Mijn ploeg heeft me teleurgesteldv' Verrassend slot SKNWK tegen Nieuwdorp: 3-3 Scheidsrechter Jaap Flameling stuurt Dolf Roks we; Bruse Boys mist inzet bij matig spelend Good Luck: 3-2 OOSTERLAND - De ontmoeting tussen de Schouwen-Duivelandse zaterdag eerste klassers Duiveland en WIK op het Oostersporpark in Oosterland heeft zo ongeveer al les gebracht wat een voetbalwedstrijd voor het publiek aantrekkelijk kan maken. WIK verraste waarschijnlijk vriend en vijand met attraktief werkvoetbal en Duive land trapte dusdanig dom in de intimidatieval van de Kerkwervenaren, dat het wel trachtte om goed te voetballen, maar daar slechts zelden aan toe kwam, omdat het twee tegenstanders had te overwinnen, die beiden niet voor de poes waren: WIK en zichzelf. Van een voortreffelijk gehalte waren verder ook de drie treffers, waarvan WIK tweederde voor zijn rekening nam, waardoor het over de volle negentig minuten genomen beslist een terecht beloning kreeg. Adrie Noordijke en de zijnen speelden uit gekiend, de ploeg bleef zonder beperkingen hard werken en dus valt er op de 1-2 niets af te dingen. Zwak was in Duiveland vooral het optreden van de wedstrijdleider uit Oost-Souburg. Jaap Flameling kon de forse partij voetbal niet aan en ging derhalve meer en meer in de fout. De man was voor de ene partij niet minder zwak dan voor de andere, maar miste gewoon in z'n totaliteit de kwaliteit om een dergelijke „echte" derby tot een goed einde te brengen. Dat bij de eind-afrekening Duiveland meer op hem had op te merken lijkt een logische zaak: in het kader van de zwakke seizoenstart was de nederlaag tegen WIK de zoveelste teleurstelling op een rijtje, maar de Ooster- landse ploeg mag bij het zoeken naar een schuldige voor de nederlaag alleen voor de spiegel gaan staan en zichzelf aanwijzen. if i BUic Kees den Boer van WIK manoeuvreert zich tussen Cees Zwager en Hans Rotte door in het spektakulaire duel tussen Duiveland en WIK. De bezoekende Kerkwervenaren wonnen verrassend, maar verdiend met 1-2. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) WIK-trainer Adrie Noordijke feli citeerde zijn mannen na afloop een voor een in de kleedmares van het Oostersportpark. Het leek wel of de ploeg een flinke stap in de richting van een kampioenschap had gedaan. „Het is grote klasse wat de ploeg hier vandaag heeft gepresteerd", glun derde Noordijke. „Belangrijk is, dat ze gedaan hebben, wat ik ze steeds heb voorgehouden, vanaf de eerste, dag, dat ik bij WIK aan de slag ben gegaan: we stappen het veld op om te voetballen, te werken, maar niet om te ouwehoeren. Dat moest op de eerste plaats afgelopen zijn. Je zag het, het geneurde goed. Oké, er werd wel eens wat gezegd, maar er werd toch vooral ontstellend hard gek nokt. Ieder duel werd was opgegeven als er totaal geen houden meer aan was. WIK kan geen-systeem voetbal spelen, daarvoor ontbreekt nou een maal de techniek, maar dat gebrek wordt voor twee honderd procent op gevuld met werklust en dar kun je een wedstrijd ook mee winnen". Irritatie Aanmerkelijk minder tevreden was Noordijke's kollega Piet Roks, maar aan de Oosterlandse zijde was daar ook er weinig reden toe. „We hadden de eerste twintig mi- nuten goals moeten maken, maar dat wil dit seizoen nog niet zo erg luk ken. Dit facet draagt er een niet on belangrijk steentje toe bij, dat er bij het minste of geringste irritatie ont staat, vooral als het dan ook nog om een derby gaat. Toen WIK uit de eerste de beste aanval skoorde, had de Kerkwerfse ploeg alle troeven in handen. Mijn ploeg heeft zich naar gelang de wedstrijd vorderde uit de markt geprijsd. De irritatie en inti midatie vierden hoogtij. Ronduit een slechte beurt voor Duiveland, dat zal zo een-twee-drie niet iedereen willen toegeven, maar Duiveland heeft mij ernstig teleurgesteld". In het rijtje meningen over het duel mag vanzelfsprekend ook de mening van de Oost;Souburgse arbiter Jaap Flameling niet ontbreken. Flameling torst al sinds jaren de last mee van een aantal min of meer uit de hand gelopen wedstrijden, waarbij zijn op treden veelal een belangrijk punt van diskussie was. Ook zaterdagmid dag in Oosterland was het optreden allerminst brandschoon. Flameling: ,,Ik denk, dat ik het derby-sfeertje een beetje te laag heb ingeschat. Ik erken, dat ik in de beginfase rijkelijk lankmoedig ben geweest. Ik had toen al op moeten treden, maar ik hoopte een beetje, dat het allemaal niet zo'n vaart zou lopen. Het begon eigelijk allemaal vlak voor het Kerkwerfse doelpunt. Als ik toen resoluut naar mijn boekje had gegrepen dan was er later misschien wel niets meer ge beurd, maar je weet hoe dat gaat. Van het een komt het ander en voor dat je het weet is er zoveel voorgeval len, dat je de zaken niet meer in de juiste banen krijgt, wat je ook doet". Opschrijfdrang In de tweede helft moest Flameling wel optreden óf hij nu wilde of niet. Vrij kort na de tweede Kerkwerfse treffer werd Bert van de Bos de eerst genoteerde, nadat hij flink had door gehaald op Gerard van de Klooster, de maker van de - naar later zou blij ken - winnende WIK-treffer. Amper tien minuten later waren de rollen omgekeerd. Van de Klooster wilde duidelijk zijn gram halen op Van de Bos en op nagenoeg dezelfde vierkante centi meter als zijn Duiveland-kollega eer der had gedaan, torpedeerde Van de Klooster de persoonlijke bewaker, i Ook hij verdween - terecht - in het boek van Flameling. Twee minuten later ontspon zich het drama Roks. In een kluwen van spelers maaide Roks flink door en nummer drie verdween in het goegebruikte opschrijfboekje. Vier minuten hierna had Roks al zon der problemen weggestuurd kunnen worden, toen hij bling doorging op Gerard van de Klooster, maar het was slechts uitstel van executie, want in de 23e minuut mocht hij als nog verdwijnen, nadat hij Han van de Zande met bal en al onderuit schopte, terwijl het spel dood lag. In de slotfase werd Peter de Vlieger het laatste slachtoffer van de opschrijf drang van Flameling, maar zijn noti tie was de enige die min of meer kon worden aangevochten. Tussen de bedrijven door werd er ook nog gevoetbald, met tijd en wijle zelfs voortreffelijk gevoetbald. De eerste wapenfeiten speelden zich voornamelijk voor het doel van Pe ter Noordijke af, maar de zuiverheid ontbrak aan Oosterlandse zijde. Een keer werd Noordijke gepasseerd, maar toen trof de kopbal van Hans Rotte het hoofd van Henk Fondse op zijn weg. De eerste echte aanval van WIK-zijde was meteen raak. Gerard van de Klooster verzorgde het voor bereidende werk. Nadat hij een paar Duiveland-spelers had uitgespeeld, lanceerde Van de Klooster Ad den Boer, die zich net een fraaie bewe ging ontdeed van Peter de Vlieger, vervolgens Eddy ten Klooster op het verkeerde been zette en toen be heerst in de korte hoek schoof (0-1). Duiveland ging onmiddellijk op jacht naar de gelijkmaker, maar het aanvalsspel was in grote lijnen te ste riel om de zeker niet fameuze verde digingsgordel van WIK echt te veron- jtrusten. Beslissing Tussen de Duivelandse pogingen Post-ploegen klassiekers BERLARE - In het Belgische Bela- re werd een wielecriterium voor profs gereden die werd gewonnen door de Belg Luc Colijn. Colijn toon de zich de snelste van een grote kop groep waarin Adrie van der Poel op de tweede plaats eindigde. In dezelfde tijd als de winnaar, 3 uur en 28 minuten over de 147 km, eindigden verder Jan Raas als 12e, Bert Posterbosch 14e, Gerrie Knete- mann 17e, Jos Schipper 18e, Hennie Kuiper 21e en Gerrie van Gerwen 24e. Peter Post heeft zijn ploegen samen gesteld waarmee de Raleighs aan de twee laatste klassiekers gaan deelne men. In deze klassiekers zal de Raleigh-ploeg haar leidersplaats in het klassemant voor de wereldbeker voor ploegen moeten verdedigen. Aan de Grote Herfstprijs, het vroege re Parijs-Tours, op oktober zal wor den deelgenomen door Jan Raas, Jo- han van de Velde, Ludo Peeters, Frank Hoste, Gerrie Knetemann, Leo van Vliet, Jac, Hanegraaf, Cees Priem, Ad Wijnands en Johan Lam- merts. Aan de Ronde van Lombardi- je zal met uitzondering van Cees Priem en Ad Wijnands door dezelfde groep worden deelgenomen. Zierikzeese vierde klasser nog ongeslagen ZIERIKZEE - Wie voor de kompetitie gezegd zou hebben, dat Mevo mee zou gaan draaien in de top van de rangschikking, zou waarschijnlijk niet erg se rieus genomen zijn. Of dit inderdaad ook zo blijft, staat zonder twijfel nog in de sterren geschreven, feit is wel, dat de formatie van trainer Toon van Tig- gelhoven na vier wedstrijden op een gedeelde tweede plaats geklasseerd staat op een punt achterstand van koploper Nieuwdorp. Zaterdagmiddag zette Me vo de serie bevredigende suksessen op sportpark Bannink voort door Yerseke met een verdiende 2-1 nederlaag naar huis te sturen. „Het grote verschil met het vorige seizoen is beslist, dat Mevo nu In de breedte dusdanig is gegeroeid, dat we een paar blessures kunnen opvan gen", meent Toon van Tiggeihoven. „Met enige aanpassing zijn zulke voorvallen op te vangen". Omdat Ar nold Vercauteren momenteel gebles seerd is, besloot Van Tiggelhoven za terdag over te schakelen van een team met drie spitsen, naar een ploeg met twee specifieke aanvallers Mar co Speelman en Reimo Faber kregen daardoor een viermanschap achter zich op het middenveld. „Aanvallend zat het vanaf het begin goed in el kaar, maar verdedigend wilde het nog niet helemaal vlotten, omdat de vier middenvelders er in het begin niet goed uit konden komen wie zij nu eigenlijk af moesten stoppen". Gelijke hoogte Hierdoor was het eerste half uur voornamelijk voor Yerseke, zondar dat er evenwel echte gevaarlijke si tuaties ontstonden voor de veste van doelman Van Liere. In de 24e minuut kwam Mevo zelfs op voorsprong, toen René Verwijs van ver mocht oprukken en hij vanaf de rand van het strafschopgebied in een keer doeltreffend uithaalde (1-0). „Dirckt hierna klikte het ook het middenveld veel beter bij ons en had den wij duidelijk de wedstreijd in de zak", memeorcert Van Tiggelhoven. Desondanks bleef dc bevrijdende tweede treffer uit en kwam Yerseke na ruim twintig mintcn in het tweede bedrijf zelfs op gelijke hoogte, ter wijl iedereen eigenlijk op 2-0 stond tc wachten. Niek Moerland skoorde uit een scrimmage 1-1, waardoor de formatie van trainer Hans Bal op dat moment duidelijk te veel kreeg gezien de spel- verhouding. „Na de gelijkmaker werd het evenwel pas een echt fraaie wedstrijd omdat beide ploegen op de aanval gingen spelen. De betere sko- ringskansen kwamen voor Mevo, maar we moesten tovh een mis verstand in de verdediging van Yer seke aanwenden om uiteindelijk te winnen", onderkende Van Tiggelho ven. De Yerseke-doelman rolde bij een afgeslagen aanval de bal naar zijn voorstoppcr, die evenwel niet adekwaat reageerde, waardoor Ruud Verkruysse de bal kon onderschep pen. toen deze uit de strafschopzone rolde. Zijn inzet was voor de Yersekc-slotman onhoudbaar en Me vo stond op zes punten uit vier wedstrijden. door kwam er een paar keer dreiging voor het doel van Ten Klooster, maar doelpunten vielen ook hier niet. Vlak voor rust toch plotseling een Duive landse treffer. Jaap van Sliedrecht mocht even buiten het strafschopge bied een vrije trap nemen, waarbij hij de bal op het hoofd van Marco van der Have legde, die op zijn beurt goed inknikte, maar het houtwerk boven Peter Noordijke voorkwam in eerste instantie erger. De terugspringende bal werd even wel alsnog door Cees Zwager in het doel gelopen (1-1). Hierna kreeg Zwa ger eigenlijk wel iets te veel, want amper een minuut eerder had hij zon der problemen minimaal genoteerd kunnen worden, toen hij Henk Fond- se met een ferme elleboogstoot tegen de grasmat werkte zonder dat daar een bal in de buurt was. Een ovetre- ding van de goed spelende laatste man van WIK ging hieraan vooraf. Amper dertig sekonden in de tweede helft was het andermaal raak, nu weer voor WIK. In eendrachtige sa menwerking wurmeden de uitermate sterk spelende Ad den Boer en Ge rard van de Klooster zich langs de to tale Duiveland-verdediging. Dit keer was het senario andersom als bij het eerste doelpunt: de voorbereiding van Ad den Boer en de afronding van Gerard van de Klooster: 1-2. Duiveland heeft er na de hernieuw de achterstand van alles aan gedaan om andermaal op gelijke hoogte te komen, maar zoals al eerder werd ge memoreerd: de tegenstanders waren te talrijk: WIK moest worden over wonnen, maar ook de eigen frustra tie. De tweede helft werd een echte martelgang voor de thuisploeg. Voor tdurend golfden aanvallen richting WIK—doel, maar even konsekwent strandden deze in de goed georgani seerde verdedigingsfuik van de Ker kwervenaren. Nog desastreuzer keek het te gaan worden, toen Dolf Roks het veld mocht verlaten en Duive land met tien man verder moest. Lang heeft de man-meer-situatie evenwel niet geduurd, want amper vijf minuten later mocht ook WIK met tien man verder, omdat Simon Berrevoets opnieuw zijn knie ver draaide, nadat hij in de tweede helft na geruime tijd van afwezigheid zijn rentree had gemaakt. Juist voor het uitstappen van Berrevoets verbruik te Adrie Noordijke zijn tweede wis selspeler en dus mocht de plaats van Simon Berrevoets niet meer worden ingenomen. Spannend bleef het tot en met de laatste minuut in Ooster land, maar het venijn ontbrak in de aanval van Duiveland, terwijl WIK een verrassend sterke wedstrijd neerlegde. De zege kwam bij de ploeg, die het hardste werkte, maar vooral het beste het hoofd bij het ge beuren hield. RAAMSDONKVEER - Bruse Boys heeft zaterdagmiddag in Raamsdonk- veer de kans laten liggen om Good Luck minstens een puntje te ontfutselen. De ploeg van trainer Jan Englebert liet het wat de inzet betreft, anders een van de sterke punten van de ploeg, min of meer afweten. Mede hierdoor kon den de Brabanders in het eerste half uur een 2-0 voorsprong nemen. stand terug te brengen tot 3-2 maar de tijd hierna was tekort om alsnog een puntenverdeling uit het vuur te slepen. Door een treffer van Hofkens, met een buitenspel luchtje, kon Good Luck voorsprong nemen (1-0) waarna Gerard Kerstens uit een vrije trap nummer twee liet aantekenen (2-0). De Boys gingen hierna wat fel ler spelen en nog voor het verstrijken van de eerste helft kon Frans de Ou de de achterstand tot 2-1 reduceren. Na de hervatting ging Bruse Boys direkt in het offensief, echter wat te ontstuimig waardoor Good Luck de kans kreeg om uit te breken en door Hofkens de voorsprong tot 3-1 op te voeren. Pas een minuut voor tijd wist Tonny van de Berge de achter- BONN - De christendemocratische fraktie van CDU/CSU in de West- duitse Bondsdag heeft maandag de CDU-politicus Alfred Dregger geko zen tot fraktievoorzitter. Hij is de op volger van Helmut Kohl die vrijdag de nieuwe Bondskanselier werd. Dregger kreeg 213 van de 220 stem men. Start kompetitie zeehengelen Zaterdag 9 oktober 1982 start de nieuwe kompetitie zeehengelen 1982- '83 van h.s.v. Oosterschelde. Voor het najaar staan vier wedstrijden op het programma waarvan a.s. zaterdag de eerste. Als visplaats staat het strand op het programma. Om 10.30 uur is het vertrek naar de visplaats vanaf de Balie. Frans Schrijvers haalt uit voor SKNWK in het verrassend verlopen duel te gen koploper Nieuwdorp. Schrijvers en Jan van de Velde (nummer 12) skoor- den in de laatste drie minuten voor de Nieuwerkerkers. waardoor de eindstand op 3-3 werd bepaald. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NIEUWERKERK - SKNWK, dat wegens droeve faimlie-omstandigheden het moesten stellen zonder haar aanvoerder Joop Wandel en Leo Wandel die werden vervangen door Frans Schrijvers en Evert van der Zande, is er in een sensationele slotfase in geslaagd haar eerste winstpuntje te laten noteren (3-3). Drie minuten voor tijd had lijstaanvoerder Nieuwdorp nog een 3-1 voor sprong cn gezien het spel verloop leek er voor de bezoekers geen vuiltje meer aan de lucht daar dc verdediging eigenlijk weinig problemen had gehad om de aanvallers van SKNWK in bedwang te houden. Gerechtigheid „We plukken momentcel de vruch ten van een aanmerkelijk agressieve re speelwijze. Het vorig jaar speel den we steeds veel te lief. Niet dat we nu zonder blikken of blozen aan ram men, maar er wordt wel feller gespeeld cn dat brengt de inzet op een hoger peil. Bij een grotere inzet kom het voetbal vanzelf. Typerend is al, dat er in vier wedstrijden meer tegen ons Is geflo ten waar het overtredingen betreft, dan het vorig jaar in dc hele kompeti tie. Niet dat het bikkelhard is gewor den, maar mcnnelijkcr cn je ziet het dc resultaten komen ook. Maar dat wil beslist niet zeggen, dat we er al zijn, maar het geeft dc burger wel moed", vertelt Toon van Tiggelho ven tevreden. Overigens doelpuntte Mevo enkele minuten voor de treffer van Verkruysse ook al, volgens iede reen die er met dc neus op stond, maar de kopbal van Reimo Faber zou volgens de goedleidendc arbiter niet achter de doellijn zijn geweest. „Dat dc vergissing van Yerseke er aan hel eind kwam, was mi.ssehien wel ge rechtigheid stelt de Mcvo-trainer lachend. Nog leek er niets aan de hand toen met nog drie minuten te gaan Frans Schrijvers een bij een hoekschop door doelman Maarten Pleijtte in eens op zijn slof nam en met een schitterend shot skoorde (2-3). Nieuwdorp trok zich hierna in de verdediging terug waardoor SKNWM de gelegenheid kreeg om aan te vallen. In de allerlaatste minuut zagen de Nieuwerkerkers alsnog kans om een puntenverdeling, het eerste ver- liespunt voor Nieuwdorp, uit het vuur te slepen toen doelman Pleijtte een hoge inzet niet onder kontrole kreeg waarvan Jan van der Velde een dankbaar gebruik maakte en het le den onhoudbaar in het net knalde. Voorsprong Over het geheel genomen hadden de bezoekers wel het beste van het spel en was het ook meer in de aanval dasn de thuisklub. Met een fraai schot w ist Piet de Ja ger de bezoekers in de 20e minuut voorsprong te geven (0-1). Het hard werkende SKNWK kwam in de 29c minuut weer op gelijke hoogte door René van der Zande die vrij voor Pleijtte gekomen skoorde (1-1). Toch konden de bezoekers de eerste helft met voorsprong afsluiten toen in de 35e minuut doelman Toon Wandel de bal voor de voeten van Rein van Bo ven sloeg die vervolgens zonder wei nig problemen kon skoren (1-2). Veertien minuten na de hervatting leek de strijd beslist toen Rein van Boven de voorsprong voor Nieuw dorp tot 3-1 .wist op te voeren. Met volledige inzet bleef SKNWK on danks de hopeloos lijkende achter stand strijden voor een beter resul taat waarbij het vrouwe fortuna niet op haar hand had met schoten van Bram Roks op de paal en René van der Zande op de lat. Toch kregen de Nieuwerkerkers loon naar werken zoals reeds in de aanhef is vermeld. Zonnemaire klopt ook Heinkenszand III HEINKENSZAND Door dr uit- wedstrijd tegen Heinkenszand III in een 4-2 overwinning om te zetten gaat Zonnemaire zonder vcrllespun- ten nog altijd fier aan de leiding in de 4c klasse B. Direkt na de hervatting zat Zonne maire al op rozen toen Piet Stouten met een fraai schot de stand op 0-3 wist te brengen. Nadat doelman Mar co van den Brocke een strafschop had gestopt slaagde Heinkenszand toch erin tegen te scoren (1-3). Direkt na deze treffer ging Wim Fonteine met oen solo door de verde diging van de thuisklub om vervol gens te scoren (1-4). Tien minuten voor tijd slaagde Heinkenszand er nog in de achterstand tot 2-4 te redu ceren, maar verder liet de verdedi ging van Zonnemaire het niet meer komen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6