Ad Verseput en Piet Ketting toerden 1475 kilometer langs Amerikaanse westkust We waren in Amerika negen dagen lang 9hot newsvoor de media 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 1 oktober 1982 Nr. 23192 7 Ketting en Verseput bekijken nog eens diepgaand waar ze zo enorm hebben afgezien. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) veel kilometers gemaakt. Vooral veel tochten van 200 kilometer of meer, want die zaten er in Amerika ook een paar bij. En konstant klim men. Een hele rits Luik-Bastenaken- Luik's achter elkaar. Nee, het was geen flauwekul. Iedere dag 's mor gens om zeven uur op de fiets en soms 's avonds om zes uur pas aan". Van vertier kwam er meestal niks meer na een dagtocht. Veelal was het eten, douchen, nog even zitten en dan om negen uur, half tien naar bed. ,,Wat dacht je. Je was finaal kapot, je snakte naar je bed. Regelmatig zaten er klimmen van veertig kilometer bij. Veel koereurs reden zich finaal te pletter doordat ze probeerden een goede klimmer te willen volgen. Dat is foute boel. Als je iemand voor je ziet rijden en je probeert dan jezelf te overtreffen door hem in het wiel te willen sprin gen, dan werkt het averechts. Daar zijn er heel wat mee in de fout ge gaan. Het is een kwestie van je eigen tempo rijden en blijven rijden. Als je dat niet doet of niet wilt doen, dan kun je het wel vergeten. Maar daar moet je veel voor getraind hebben om dat te weten. We hebben er wel gezien, die in de kant van dc weg za ten te brullen omdat ze zich gefor ceerd hadden. Het zijn zeker geen heuvels daar. nee echte bergen. Je zag de renners echt steeds in verdie pingen boven elkaar rijden door die haarspeldbochten". Versieren Ad Verseput en Piet Ketting, bei den lid van de Rijwiel- en Toerklub Schouwen-Duiveland, zijn weer een fijne ervaring rijker. Beiden zijn geïmponeerd geraakt door de massa liteit van het land Amerika. ..Alles is er groot, klein kennen ze niet. Dat moet je meegemaakt hebben om je daar een idee van te kunnen schep pen. Maar we zijn ontzettend blij, dat we meegegaan zijn, want het was een enorme belevenis. Er waren er een aantal, die het na een paar dagen bekeken hadden en toen een grote Amerikaan huurden, een aantal meiden versierden en to de tocht uitreden. Dat hadden wij misschien ook wel kunnen doen, want we stonden genoeg in de kijker hij dc Amerikaanse schonen. Ik her inner me nog, dat we op een dag in een of ander dorp aankwamen en men daar van te voren lucht van had gekregen. In het motel waar we die nacht zouden blijven, arriveerden di- rekt na onze aankomst vijftig mei den met van die grote Amerikaanse auto's. Die zouden het ons wel eens naar de zin komen maken, maar tr stonden wel raar te kijken, toen we om negen uur de koffer indoken, maar wel alleen. Maar wij gingen van het standpunt uit: we hebben ge traind voor die 1475 kilometer en we willen ze ook rijden. Dan is het het een of het ander. Van de ene kant wel jammer, maar Ja Martin Luther King Toch kwamen Verseput en Ketting wel aan sight-seeing toe, want om de drie dagen ..werken" was er een rust dag voor de koereurs. ,,We zijn een dag in Philadelphia geweest en in New York en twee da gen in Atlanta, waar we het graf van Martin Luther King nog hebben be zocht. We hebben wel ontzettend veel gezien, maar 1475 kilometer in een land als Amerika is maar een klein stukje natuurlijk. We zijn in vier of vijf staten geweest, dat is wel drie of vier keer zo groot als Nederland, maar in Amerikaanse begrippen stelt dat niet zo veel voor. Het is zo ontstellend groot. Dat realiseer je je pas als je er bent. Dat kun je gewoon niet vergelijken. Als je dan hier weer rondloopt, dan merk je dat pas echt". Op het platteland vormden Verse put en Ketting zich indrukken, alsof het einde van de wereld was bereikt. ,,Je ziet daar zo eens om de paar uur een huisje staan met een mannetje op een stoel ervoor, die maar niks zit te doen. Dat zijn nog echte kluizenaars. Je ziet zo'n oud ventje zitten met een grote baard en op een schommelstoel tje, een pijp in zijn mond en die doet verder niks. Wat dat aangaat is dat natuurlijk prachtig leven. Je kan verder ook echt geen mens vinden. Soms zie je een paar uur geen auto rijden. Het enige wat je af en toe ziet is een jager of iemand, die een paar bomen omzaagt om zichzelf aan brandhout te helpen, maar voor de rest helemaal niks als stilte en nog eens stilte". Verkeerde hoek Heel anders was het toen Verseput en Ketting op een van de rustdagen besloten om New York in te gaan. We belandden midden in de nacht in een negerwijk in New York, maar daar wilden we wel vandaan", ver telt Piet Ketting Piet Ketting flinks) en Ad Verseput legden 1475 kilometer af door vijf weste lijke staten uan Amerika. ..Het betrof hier duidelijk een enorme uitdaging, veel meer dan een toeristisch uitstapje. Diverse deelnemers vergisten zich daar behoorlijk in. Ongetraind hoef je aan zo'n tocht beslist niet te beginnen. maar denk er aan dat wij hard gewerkt hadden voor we aan deze monsterrit begonnen", leggen de twee leden van de RTC Schouwen-Duiveland uit. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ..Daar zag je werkelijk niet een blanke. Op een bepaald moment kwamen er een paar politle-auto's aanvliegen en toen werden alle pas jes gekontroleerd van ai die mannen, die daar liepen. Nee, dat vonden we maar niks en we zijn dan ook gauw weer omgedraaid. Dat is gewoon hardstikke spannend als je daar loopt. Toen zaten we echt een beetje in de verkeerde hoek. We zijn toen maar naar Broadway gegaan. Daar zie Je ook veel negers, maar dan al leen die met ontzettend veel poen. Die komen daar allemaal met parti- bovendlen nog ontstellend mistig en toen kwamen wij boven op een berg aan. Daar stond een parkwachter ons op te wachten en die zei, dat we niet verder mochten, dat was te gevaar lijk. Ik denk, dat we met een man of tien, elf bij elkaar reden. Omdat we echter helemaal niks bij ons hadden, moesten we met z'n allen in een hebben heel de hap ook nog geïnter viewd voor regionale televisie. Dat zijn wel leuke dingen". Luik-Bastenaken-Luik Veel deelnemers aan de Fiets Toer USA hebben zich vooraf duidelijk vergist in wat ze moesten presteren in Amerika. ,,Er zijn er wel dertig ge weest, dat zo af en toe een etappe oversloegen en zich peT auto ver plaatsten, want het was echt zwaar, vooral voor hen, die niet specifiek ge traind hadden en er van uit gingen, dat iedereen de tocht gemakkelijk kon rijden. Wij hebben alle etappes gereden, iedere kilometer. Zelfs Jan Janssen heeft een dag overgeslagen, nadat hij daags tevoren helemaal total-loss was. Je kunt dan wel de Tour de France gewonnen hehhen, maar als je nooit meer koerst, dan kom je ner gens meer. Wij hebben met het oog op deze toeht van te voren ontzettend NOORDGOUWE - „Goh nog even en dan zitten we in de hemel. Bij paaltje 582 moeten we er zijn, daar is de top. En dan is de top er ook wel, maar na vijf meter dalen begint de volgende klim. Hupsakee trappen maar weer en afzien". Ad Verseput uit Renesse (32 jaar) en Piet Ketting uit Noordgouwe (52 jaar) zetten een boom op over hun belevenissen tijdens de 1475 kilometer lange Blue Ridge Parkway-toertocht tussen Alexandria in de staat Washington en Atlanta in de staat Georgia. In ne gen etappes toerden 45 Nederlandse supertrimmers via het Shenandoah National Park en het Great Smoky Mountain National Park langs de Amerikaanse west kust. De Fiets Toer USA werd georganiseerd door Jan Janssen (die Nederlandse Ronde van Frankrijk winnaar) en Koos Tacx in samenwerking met Jan Doets Budget Toers Holland. „Je begint voornamelijk aan zo'n monstertocht vanwege de uitdaging", vertelt Ad Verse put. „Dat aantal kilometers rijden, dat vind ik alleen al mooi, maar het is natuurlijk ook eens een keer wat an ders. Het is weer nieuw. Ik ben drie jaar geleden naar Is raël geweest, dat was ook voor het eerst en dat was ook leuk. Een tocht maken in Amerika, dat was nog nooit ge daan door Nederlanders. Er is nog nooit een Nederlander naar toe geweest om te fietsen, tenminste niet zo georga niseerd. Het is een nieuwtje hè". Een aardige bijkomstigheid is na tuurlijk, dat de deelnemers aan de tocht Amerika konden bekijken. ,,Je kan ook zeggen: je kan in Zwitser land ook rijden, of in Oostenrijk. In wezen is dat natuurlijk ook zo, maar het nieuwe, het Amerikaanse land. Je ziet er nog eens wat van, je doet wat indrukken op", meent Verseput. Toch was het toeristisch aspekt lou ter bijzaak voor de twee Schouwse fietsers, ..want", vertelt Piet Ket ting, ,,als je er echt naar toe gaat om wat te zien, dan moet je niet met deze fietstocht mee doen. Maar dat was ook onze opzet niet. Je eigen bewij zen is een groot woord, maar wij zijn toch bewust gegaan om te fietsen. Je hebt er voor getraind. Nee, van veel zien komt niet veel terecht, want je hebt je zakken vol om te voltooien waarvoor je bent gekomen". kuliere chauffeurs en met auto's zo lang als een bus. Dat was wel mooi om te zien voor ons, gewone jongens van Schouwen-Duiveland". Een hachelijk avontuur beleefden Ad Verseput en Piet Ketting op een dag, toen het in het gebergte erg mistig was. ,,We mochten een keer niet verder rijden met onze fietsen, Want toen was het ontstellend mistig. Er zitten in het gebergte erg veel tunnels, maar die zijn niet ver licht zoals het hier in Nederland het geval is. Als je dan halfweg erin zit met je fiets, dan kun je je gewoon niet meer oriënteren. Dan weet je geen kant meer, dan zie je echt niks meer. Dan kun je beter afstappen en op de tast verder gaan. Op die dag waarover we het nu hebben was het vrachtwagen, die ons steeds bege leidde, maar dat was ook niet zo ge makkelijk". Opdonders Doordat in de vrachtwagen ook steeds alle koffers en andere beno digdheden van de deelnemers wer den vervoerd, was er maar een be perkte ruimte meer over, waar toen ook nog elf mensen en hun fietsen bij moesten. „Die vrachtwagen hing al door zijn veren, voordat wij erin moesten. Het was net of we in een gaskamer zaten. Met z'n allen op een paar vierkante meter en dan in een totaal dichte bak. Je zag helemaal niks. En dan maar naar boven klimmen en afda len met dat ding. Op de duur kregen we gebrek aan zuurstof. We hebben tijdens die rit heel wat opdonders op die auto gegeven, dat weet ik nog wel, want je werd konstant door die bak geslingerd, dat was bepaald niet lekker. We knepen hem echt als oude dieven. We waren er op een bepaald met z'n allen van overtuigd, dat we in een ravijn zouden eindigen, zo ging dat allemaal te keer". Het avontuur liep uiteindelijk nog goed af, „maar", zegt Piet Ketting, „we hebben na afloop meteeen tegen elkaar gezegd, al komen er nog vijf tig van die parkwachters, ik ga nooit meer in zo'n vrachtwagen. Dan maar een bekeuring, maar dat nooit meer". Met uitzondering van dit uit erst spannende avontuur, was de Fiets Toer USA een aaneenschake ling van leuke ervaringen, waarover Verseput en Ketting uren kunnen vertellen. „Ondanks het feit, dat die Amerikanen van alles het grootste en het beste denken te hebben, keken ze hun ogen behoorlijk uit, dat 45, in hun ogen maffe Hollanders, 1475 ki lometer in Amerika kwamen fietsen. Daar snapten ze niks van. Het was voor de lokale nieuwsmedia dan ook groot en „hot news". Herhaaldelijk werden we overspoeld met journa listen en televisie-mensen, die ons van alles kwamen vragen. En dat gaat heel anders als hier. Onderweg komen ze in hun auto's naast je rij den, ze draaien hun raam open, vra gen je paar dingen, zetten je even op de foto en hup, weg zijn ze weer. Ze 4 K

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7