Nu foto van diavoor 10,95 DEURLOO VOOR KAMERBREED: Foto Jan Krakeel Zelfstandig ondernemer in het verzekeringsvak. Iets voor u? „IRENE CITROËN-OCCASIONS Garage C. Wandel Zn. TUINMAN Interieurverzorging PLOEGWEDSTRIJD VLOER BEDEKKING OVER GORDIJNEN EN VITRAGE Veiling Brouwershaven Van maandag 4 oktober tot woensdag 6 oktober gesloten Cor Hart N.V. WATERMAATSCHAPPIJ ZUID-WEST-NEDERLAND (WMZ) - GOES EEN GRONDWERKER in de rang van hulpfitter (m/v) Nieuwe Citroëns: MAKELAAR ASSURANTIËN MAKELAAR/TAXATEUR ONR. GOEDEREN 12 I A F1JTEN GORDIJNEN VITRAGES WU MAKEN VAN UWLEUKSTEM Jl HELE MOOIE Nu kunnen oma, buurvrouw, vrienden en kennissen ook meegenieten van uw dia-opnamen. Voor het luttele bedrag van f 0,95 maakt Presto Print van uw fraaiste dia een piekfijne foto. Dit aanbod geldt t/m30 oktober 1982. Pak dus uw mooiste dia's uit uw archief en ga snel naar de Presto Print n fotovakman iTeStOmnt Ongelooflijk goed in kleur Nieuwe Boogerdstraat 12-14 - Zierikzee - Telefoon 01110-2691 elke woning kunnen wij comfortabel inrichten Mol 17-19 - Zierikzee - Telefoon 2887 De NOTARISSEN Mr. D. VAN ECK te Zierikzee en Mr. J. P. F. KOOYMAN te Rotterdam zijn voorne mens op vrijdag 8 oktober 1982 te 11.00 uur v.m. in hotel-café „Graaf Floris V" aan de Markt 15 te Brou wershaven, krachtens artikel 1223 van het B.W. PUBLIEK TE VERKOPEN: Het woonhuis, schuur, bergplaats erf en tuin aan de Zuiddijkstraat 24-26 te Brouwershaven, kad. bek. gem. Brouwershaven sectie C nrs. 1664, groot 19.50 aren en 1666, geheel groot 3.00 aren, waarvan 13 ca. volle eigendom en het recht van erfpacht van 2.87 are. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van de ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling van koopsom en kosten. Betaling koopsom uiterlijk 5 november 1982. Beta ling kosten binnen 8 dagen na gunning. Bezichtiging na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. Bij vier distrikten van de technische dienst kan w'orden geplaatst. Deze vier distrikten zijn: Bevelanden, standplaats Goes (Vakaturenummer 121) Goeree-Overflakkee/Schouwen-Duiveland, standplaats Middelharnis of Zierikzee (Vakaturenummer 122) Walcheren, standplaats Vlissingen (Vakaturenummer 123) Zeeuwsch-Vlaanderen, standplaats Terneuzen (Vaka turenummer 124) Taak: het hoofdzakelijk verrichten van grondwerk en het ver lenen van hulp bij fitterswerkzaamheden zoals o.a. aan leg, onderhoud en reparatie van hoofd- en dienstleidin gen; het verrichten van wacht- en storingsdienst. Vereist: leeftijd tot 40 jaar. Arbeidsvoorwaarden: Het salaris bedraagt maximaal f 2774,— bruto per maand. Bij gebleken geschiktheid is verdere uitloop mogelijk. De overige arbeidsvoorwaarden komen in belangrijke mate overeen met die bij de overheid. Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de direkteur van de N.V. Water maatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ), Postbus 121, 4460 AC Goes. In de linkerbovenhoek van de enveloppe het vakaturenummer van het betreffende distrikt vermelden. Bent u dynamisch? Hebt u gevoel voor commercie? En bent u bereid om hard te werken? Dan stellen wij u graag in de gelegenheid een goede toekomst op te bouwen als zelfstandig verzekeringsadviseur (m/v). Dan wordt u als toekomstig ondernemer eigenaar van een gezond bedrijf. U gaat de belan gen van uw clienten behartigen op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, hypotheken cn financieringen. Het accent ligt hierbij, door mid del van het geven van voorlichting cn advies, op de daadwerkelijke verkoop van verzekeringen. En het verlenen van effectieve service. U bent uw eigen baas. Een zelfstandig ondernemer. Maar u weet u gesteund door succesvolle marketing-, verkoop- en admini stratiemethodieken en AGO verkoopleiders. Ook de financiële aspecten zijn voor u erg interessant. Het is mogelijk dat u reeds enige kennis en ervaring in het verzekeringsvak hebt opgedaan. Dat is prima. Maar ook mensen zonder deze kennis zijn welkom. Als u de goede mentaliteit bezit, HAVO hebt en boven de 24 jaar bent, vraag dan om dc informatiebrochure. U kunt bellen of schrijven naar AGO Rayon centrum Gemengd Bedrijf, Westblaak 5, 30!2 KC Rotterdam, t.a.v. dc heer R. Marinus, rayondirecteur. Telefoon 010-139380. U ontvangt per kerende post meer inlichtingen. verzekeringen SERVICE CENTER uw uitlatenspecialist Pr. Irenestr. 1 - Bruinisse Telef. (01113) 1292 -2409 om het kampioenschap van Schouwen-Duiveland 1982 te houden op ZATERDAG 16 OKTOBER a.s..aan vang 12.30 uur, op een perceel grond van de heer A. v. d. Hoek, Oude Nieuwlandseweg 5 te Nieuwerkerk. Opgave voor 01119-1286. oktober bij J. F. v. d. Velde, telefoon De regelingscommissie CITROËN ami-8-Break, 129.000 km1975 Kleur blanc meije, 5-deurs. Koopje! CITROËN 2 CV-6,76.000 kmdec. 1978 Kleur oranje, met voorstoelen, zeer mooie staat CITROËN 2 CV-6 Club, 60.000 km1979 Kleur groen, met voorstoelen, nieuwe koplampen en remmen CITROËN 2 CV-6 Speciaal7 10.165, CITROËN Charleston7 11.570 CITROËN Dyane-6f 11.500,— CITROËN Visaf 12.425,- CITROËN GSAf 16.580,— NIEUWERKERK Kerkring 43-45 - Telefoon 01114-1487 VERKOOP - INRUIL - GASINSTALLATIES - FINANCIERING SCHARENDIJKE - 01117-1460 ADVERTERENde eerste stap naar verkoop! 0 U.-JU.V *1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12