MAAK'N PROEFRIT IN ONZE SPORTHAL. Het najaar '82 mat s hetloopwonder FA. VERWIJS ZN. SHOE-SHOP SUCCESJES f129,- SALAMANDER Schoenmode Van Oeveren TE KOOP: Kapperszaak Reparaties Bekendmaking VIERGEVER Vers brood en banket TOMPOEZEN AUTOBEDRIJF V D. WEKKEN. SUÈDE LAARSJES JPLCUNC 8 Te koop: Vogelvoeder voor kanarie - tropis - papegaai - parkiet - kippen enz. Ook diverse soor ten eivoer, legkorrels enz. enz. Tuincentrum „Sluijs", Hoogezoom 44, tel. 1437, Haamstede. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 100 gram kogelbief 3,00; 100 gram bieflapjes 2,60; 300 gram hachee vlees met zakje kruiden 4,95; woensdag; 1 kg gehakt 8,80. Koopjes o.a. keukenblokken, aanrechtbladen, deuren, kastjes, grenen kubussen, af zuigkappen, kookplaten, zonweringen, schommelstoe len, diverse onderkastjes, spoel-elementen enz. Zelf af halen betekent extra korting. Telef. informeren hierover niet mogelijk. Kom zelf even kijken op vrijdagavond 18.30-21.00 uur of zaterdag 10.00-12.00 uur. Tielemans Profijthal, Julianaweg 43 te Melissant. Buro, zwart 100,-; buro, groen 100,-; grenen buro 125,-; burostoel 86,-. Dui- velands Meubelhuis B.V. 01114-1213 of 01113-1513. Kantoormeubelen, 3 en 6 la den buro's, draaistoelen van af 65,- opnieuw gestofeerd ook met wielen, 2 deurs kasten enz. enz. Fa. Pikaart, Oudelandseweg 61, Ouddorp, tel. 01878-1601. Dea* traditional* "naturform"solioen m*t ajjn |«makk«lJJk v*r*nd en at*on*nd voetbad «n perfecte pasvorm ls **n •OM* "mocassin", «norm soepel I V h*bt d* koos* uit da kleuren bruin, ewart en off-white bruin suède en bovendien ln de damesultvoerlnl blauw en grijs suède. Dames-maten 36-48: Heren-maten 39-47: Melkmarkt 8 Zlerikzee - Tel. 01110-5727 ivieuwe stereo boaster equa lizer, 2 x 30 watt voor de au to, van 149,- nu 75,-. In bouwen mogelijk. Tel. 01114- 2825. Accordeon pianoklavier, 80 bassen. Tel. 01110-5080. Puch Maxi 3 jaar oud, kleur oranje/bruin, met helm 350,-. Tel. 01110-5171 na 16.30 uur. Te koop gevraagd: Strips, boeken, Bouquet- reeks, etc. Tel. 01110-5607. Te huur: Voordelig videofilms huren? Bel dan ,,De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: 1. Gratis lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fol der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. ,,De Eilanden" - en goed en goedkoop. Verloren: Wie heeft mijn bordeau-rode regenpak gevonden. Verlo ren maandagmorgen 7.30 uur tussen Nieuwerkerk en Bruinisse. Gaarne terug be zorgen bij M. de Molennaar, UNA straat 1, Nieuwerkerk, tel. 01114-3094. i Uiterst sportieve mantel van het type trenchcoat en een heerlijk wijdvallende mantel met ceintuur en verdekte sluiting. ^cmanta POSTSTRAAT19 - 4301 AAZIERIKZEE - TEL 01110-5776 V/H „DE STAD PARIJS" Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Diversen: Voor het natriumarme dieet (3e grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Goedkoop en tóch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Zierikzee, Fonteine met tuin en achteruitgang Prijs 50.000 Te bevr.: Tel. 01110-5080 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Have/iplein l,Zie- rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. dWtftAAAAAAAAAAAAA*] De burgemeester van MID- DENSCHOUWEN maakt be kend, dat met ingang van 1 oktober 1982 grdurende een maand ter gemeentesecreta rie te Scharendijke voor een ieder ter inzage zal liggen het besluit van gedeputeerde sta ten van Zeeland van 7 sep tember 1982 no. 839/264, afd. 4 bur. r.o., waarbij aan het bestemmingsplan Scharen dijke gedeelte „Jeugdsoos", vastgesteld door de gemeen teraad op 26 januari 1982, goedkeuring is verleend met uitzondering van artikel 1 sub j van de voorschriften. Het bestemmingsplan wordt tevens ter visie gelegd. Gedurende de bovengenoem de termijn van ter visieleg ging kunnen slechts de ge meenteraad en de inspecteur voor de ruimtelijke ordening beroep instellen bij de Kroon. Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen die be zwaren hebben tegen de ge deeltelijke onthouding van goedkeuring aan dit plan. Beroepschriften dienen te worden gericht aan Hare Ma jesteit de Koningin en moe ten worden ingediend bij de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1 te 's- Gravenhage. De burgemeester voornoemd, W. DEN BOER Scharendijke. 27 september 1982 Met droefheid geven wij kennis dat na een kortstondige ziekte is overleden onze geliefde zwager en oom ANTHONIE DE LATER op de leeftijd van 87 jaar. Uit aller naam, Familie v. d. OEST Nieuwerkerk, 29 september 1982 Rookstandaards Pijpenstandaards Kaarsenstandaards Sigarendozen en -kisten hoek Kraanplein - Z'zee Mede namens Karin, Chris en Henk-Jan delen KEES SLAGER en TR1JN1E ROODENBURG u mede, dat zij D.V. 1 oktober 1982 in het huwelijk treden. Deze huwelijksvoltrekking vindt plaats, zo de Here wil om 14.15 uur in het stadhuis van Brouwershaven. Om 15.00 uur hopen wij, met onze kinderen, Gods zegen te vragen over ons huwelijk in de Gereformeerde kerk van Brouwershaven. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. R. Stutvoet. U kunt ons gelukwensen tussen 19.00 en 20.30 uur in het Ton- nenmagazijn te Brouwershaven. Ons adres is: Poortdijkstraat 61, 4318 AM Brouwershaven Met grote vreugde en dank baarheid delen wij u mede dat de Heere ons een zoontje toevertrouwde WILLEM JAN en ELLY v. d. BERGE- HEIJBOER 27 september 1982 Platte Kapelledijk 4 4306 NE Nieuwerkerk 1932 1982 Donderdag 7 oktober 1982 hopen onze ouders en groot ouders L. W. BOOGERT M. BOOGERT-HAGE dankbaar hun 50-jarig huwelijk te herdenken. Wij stellen u in de gelegenheid hen op deze hoogtijdag te feliciteren in Café-Restaurant „De Blauwe Keet", Rijksweg 6 te Oosterland (Zld.) tussen 17.30 en 19.00 uur. Kinderen en kleinkinderen Hun huisadres: Dr. de Kockstraat 23, 4311 EL Bruinisse Telefoon 01113-2044 Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend en tevens dankbaar dat hem een ver dere lijdensweg gespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde vader, groot- en overgrootvader ANTHONIE DE LATER op de leeftijd van 87 jaar. Nieuwerkerk: L. WANDEL-DE LATER W. WANDEL WOUT en ANS LEONIE JOOP, INEKE en HARRY LEO Oosterland: E. BOOGERT-DE LATER L. W. BOOGERT HANS, TON, EVERT, JAAP Appingedam: G. VAN DER SLIKKE-VAN DER HORST P. M. W. J. E. VAN DER SLIKKE ELS, PIETERTJE Nieuwerkerk, 29 september 1982 Burgm. Boumanstraat 18 Correspondentie-adres: W. Wandel, Weststraat 25, 4306 CM Nieuwerkerk Liever geen bezoek aan huis. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 2 oktober a.s. om 11.00 uur te Nieuwerkerk, voorafgegaan door een rouwdienst in zaal „Rehoboth" aan de Ooststraat, welke aanvangt om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Voor uw belangstelling en medeleven, die wij mochten ont vangen na het plotseling overlijden van onze zeer geliefde en zorgzame vader en opa WILLEM GERARD POTAPPEL betuigen wij u onze oprechte dank. Namens kinderen, kleinkinderen en huisgenoten, Familie POTAPPEL September 1982 de Vagerstraat 26 4301 MS Zierikzee De vele blijken van medeleven, ons betoond na het overlij den van onze geliefde broer en oom JOHANNIS JACOBUS HENDRIK BOUTERSE hebben wij zeer op prijs gesteld. Wij betuigen daarvoor onze welgemeende dank. Uit aller naam, P. J. SCHOPENHAUER Sirjansland, september 1982 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCta Iedere dag van uw warme bakker WEEKEHDREKLAME: Dat is smullen geblazen Meetatraat 43 - 't Hoekje Mol 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2224 MM,.,U„J HAVENPLEIN 9 ZIERIKZEE De Lancia Beta HPE is een auto met wonderlijke eigenschappen. Van buiten lijkt het 'n sportwagen, maar innerlijk heeft de HPE de ruimte van een sporthal. Voorin zitten zelfs Amerikaanse basketballers zeer ruim. En achterin wor den de passagiers niet naar de strafbank verwezen, maar kunnen zij zich komfor tabel nestelen. De bagageruimte is dan nog groot genoeg om het hele hebben en houden van vier sportievelingen ruimschoots te herbergen. Wat die bagageruimte betreft heeft de HPE nog iets opmerkelijks in petto. Klapt u de achterbank weg dan ontstaat er 'n ruimte van kleedkamerformaat. Kortom, de Lancia Beta HPE is geen auto waarin u het erg snel benauwd zal krijgen. Tijdens een proefrit zult u boven dien merken, dat z'n prestaties in ieder op zicht passen bij z'n uiterlijk Want de soepele 2-liter injectie motor zorgt voor 'n top van 180 km. Besluit u na die proefrit om dagelijks met de HPE te gaan rijden, dan hebben wij bovendien een i- uitermatesportieve T ANPI A verrassing voor u. I LirViiLlil. Drickoningcnlaan 1, Zierikzee. Tel.: 01110-2212. Nleuwstraat 17, Bruinisse, tel. (01113) 1205 Alleen 's maandagsmorgens tot 13.00 uur gesloten geel, rood, petrol en blauw Vlot 3-delig pak met bandplooi-pantalon en vest in V, babyroy en bedrukte blouse met ruches rond de hais. j Voor al uw kleding i A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8