[iooo,- r i JEANS-BOETIEK „PALJAS" A-0-D het GEsdiEnliEnhuis f 15,- voor uw oude, vieze, kapqt^broek BALLY GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET EXTRA IMPORT-VOORDEEL OP EEN BEPERKT AANTAL DATSUN STANZA'S. ONGEACHT DE PRIJS (INRUIL E.D.) DIE U MET ONS OVEREENKOMT. Het succes van de Datsun Stanza, 'het origineel', is fenomenaal. Daarom zijn we als dealerorganisatie dubbel verheugd dat we een aantal Stanza's (4-deurs 1.6 GL en 4-deurs 1.8 GL automaat) hebben kunnen bemachtigen met een bijzonder import-voordeel. Gegarandeerd 1000 gulden. Te verzilveren door Nissan tegen bovenstaande cheque. U kunt met ons dus vrij onderhandelen over inruilprijzen etc. En met het Nissan Profijt Plan kunt u bovendien gebruik maken van de gunstigste financiering die maar denkbaar is. Grote bedrijfsruimte A BOUWBEDRIJF GEHRKE STAATSLOTEN Schouwen zoals het was Schouwens Westhoek zoals het was 12 OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Duiveland liggen van af 30 september 1982 tot en met 30 oktober 1982 op werk dagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, alsmede elke maadagavond gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (na tel afspraak: 01114-1651), ter inzage de beschikkingen op de verzoeken van navolgen de personen: 1. C. Geuze, weth. van Klinkenstraat 1, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een timmerbedrijf op het adres weth. van Klinkenstraat 2 te Nieuwerkerk. 2. J. van Klinken, Esdoornstraat 10, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres weth. van Klinkenstraat 2 te Nieuwerkerk. De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming gevaar, scha de of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tij dig bezwaren hebben ingediend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelij kerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, post bus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Duiveland, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 28 september 1982 Koopt bij onze adverteerders! Rechtstreeks te betalen door Nissan Motor Nederland B.V. bij overleg van een aankoopbewijs Datsun Stanza 4-deurs 1.6 GL of Datsun Stanza 4-deurs 1.8 GL automaat, een bedrag van: Koper: Adres: Woonplaats: Bank- of girorekeningnr: Handtekening: Datum: Deze cheque is geldig als u een nieuwe Stanza als hierboven omschreven uit voorraad bestelt in de periode io-9-'82 tot 30-ii-'82. En die nog voor 3W2-'82 te naam gesteld wordt. Uw dealer zorgt ervoor dat de cheque met aankoopbewijs wordt gestuurd [NISSAN] naar Nissan Motor Nederland B.V. DUIZEND GULDEN HEBT UAL INISSAN! DATSUN VAN NISSAN. OFFICIËLE CATALOGUSPRIJS STANZA 4-DEURS 16 GL F19995.-. STANZA 4-DEURS 1.8 GL AUTOMAAT F 21.995.-- PRIJZEN INCL BTW. AF ÜSSE Nieuwerkerk, Garage Van Dijke en Zn. C.V., Kerkring 37, tel. 01114-1364. Te koop Hoge Kerkstraat 10, Nieuwerkerk eventueel te verbouwen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2 Prijs 55.000,- k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 VISSTRAAT 8 - ZIERIKZEE bij aankoop van een broek of jeans uit onze ly^O/e kollektie ook zeer grote maten Inruil-aanbieding geldig gedurende, naand september of Switzerland Wij maken uw oude deuren en deur- kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag .D VN 9ereed- Bel meteen even op! SonwgRVgWP* PORTkS^ Alleenvertegenwoordiger voor Voome-Putten. Rozenburg, Spgkentsse. Hoekse-Waard. Goeree-Overflakkee en Schou wen-Du rveiand PORTAS-Vakbedrijt INNOVATIE-Servlce PORTkS* Dijkstraat 34, 3231 C8 BneSe Tel. 01810-5253 I 01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedjven overal rNofertarx) en r vete Europese tanden Aannemer voor alle bouwwerkzaamheden. NIEUWBOUW ONDERHOUD REPARATIES Voordelige prijzen 10-20 jaar garantie Voorlopig tel. de heer De Glopper 01117-1326, Scharendijke. De verkoop begint maandag 4 oktober BU mevr. H. A. AFLENZER Nieuwe Booferd.«tr. S, Zierikxee, Telefoon (0111 ft) 2S25 Trekkingen: 13, ll.tn 20 oktober Bij voldoende Intekening gaat verschijnen een her druk van: Prijs: 1 30,— Teken dus nu In bi): FA. W. J. GOUDZWAARD A ZN NOOTAITMI Tol. (01115) Uit MOOGEftMUIS ft V Ho9Moom 194-700 Tol. (OilU) 1M3 4 V k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12