MEESTERLIJK GERAKKENBROOD 198 ïl79 898 1395 129 G3 Tuincentrum Renesse SAMAN SAMAN WITLOF tAüSfe 198 vrijdag 1 oktober 9 uur JAN BOUWMAN wit/bruin 1 ZEEUWS 11 gratis gesneden zeeuws VOLKOREN BROOD gratis gesneden VERSE KADETTEN 6 stuks JAMES GRIEVE blauwe DRUIVEN import PRUIMEN I hero CASSIS of CERISE literfles whiskas BROKJES. bonzo SUPERDINER bonzo VOORDEEL VRIEND felix BROKJES micky/astor BROKJES TO poepidoe BAKVULLING heerlijke JONGE KAAS heel kilo magere VARKENS LAPPEN heel kilo HEINEKEN PILS heel krat van nelle PRISMA KOFFIE per pak SPEKULAAS pak 400 gram i fijn gekruide VARKENS ROLLADE RODI kompleet H 75 iglo VISSTICKS aardbeien DOMO VLA 4 70 dagverse MAGERE YOGHURT literpak heerlijke BACON 100 gram slagers LEVER WORST gegrilcje ACHTERHAM zwan PALINGWORST varkens ROLLADE seiiery SALADE jaa Bekendmaking Mededeling Gemeente Zierikzee TEXTIELHUIS RIANNE Groot woonhuis Weekendreklame Gemeente Westerschouwen 4 4 10 1 i i i i i I i _i i i i i i iiiiiiiir I WEEKEND 500 gram onze aanbiedingen gelden t/m volgende week woensdag tenzij anders vermeld prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden KILO Meesterlijk gebakken brood, dagelijks vers in onze supermarkt. Deze week extra aandacht voor onze' ambachtelijke broodafdeling. Volop keus, van grof volkoren-brood tot maanzaad-broodjes. Kom eens kijken in onze broodafdelingen proef dat meesterlijk gebakken brood I KILO 500 gram. BLAUWE m 'Ês* ALLE SMAKEN 7Q blik 410 gram zak 1500 gramOwO blik 1000 gram" wO VIS/VLEES 4£5Q pak 300 gram1 blik 420 gram m zak 5 kilo 395 WEEK-END OF BRAADSTUK heel kilo 1198 heerlijk NASI/BAMI VLEES 500 gram 498 '^Tak 400 gram pak 10 stuks 335 sneeuwster TAART A per stuk 530 lilerpak I m ring 500 gram 100 gramOAl 100 gram 119 1 00 gram 100 gram Op zaterdag: 2 oktober a.s. wordt door de B.P.A.C. Nederland een kaartlesrit gehouden. Deze rit voert in de middaguren gedeeltelijk door de Sasdijk, Heuvelsweg, Lange-en Korte Blokweg, Ka- deweg en Bettewaartsedijk. COMMISSIEVERGADERING De vaste commissie van advies en bijstand voor publie ke werken vergadert 4 oktober aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: Beschikbaarstelling krediet voor slopen opstallen op voormalig bedrijfsterrein transportbedrif Van der Wekken aan Rozemarijnstraat/Gat van West N.W Brief P.Z.E.M. over energie besparen op openbare verlichting Beschikbaarstelling krediet voor plaatsen vangrail langs deel Nieuwe Haven ter hoogte van passan- tenstelger Beschikbaarstelling krediet voor uitvoering her bestratingen c a. in enkele straten in wijk Malta KERKRINQ 31 NIEUWERKERK TEL. 01114-1955 Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Te koop Hoge Kerkstraat 12, Nieuwerkerk met zonnige tuin, grote woonkeuken met open haard, achterkamer, 6 slaap kamers. Totale opp. 271 m2 Prijs 95.000,- k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 COCOSMACRONEN 3 voor2,40 BITTERKOEKJES 200gram2,98 Uit onze notenbar GEMENGE NOTEN 250 gram 3,95 Warme bakker OOSTERLAND Burgemeester en wethouders van Westerschouwen ma ken bekend, dat er plannen bestaan tot verbouw en uit breiding van het aan de Zeeanemoonweg 1 te Renesse gelegen dorpshuis. Deze plannen zijn niet geheel in overstemming met het geldende bestemmingsplan. Op enkele plaatsen wordt de achtergevelrooilijn overschreden, terwijl er ook een overschrijding zal plaats vinden van het in het bestem mingsplan aangeschreven bebouwingspercentage. Het voornemen bestaat om de bouwvergunning te ver lenen, vooruitlopende op een herziening van het bestemmingsplan, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet. Het bouwplan ligt met ingang van 1 ok tober 1982 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage en gedurende deze termijn is een ieder gerechtigd schrif telijke bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd. De burgemeester, J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Burgh-Haamstede, 30 september 1982 Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame kilo witlofvoor 1,75 2 kilo Ingrid Marievoor 1,00 per kist van 12 kilo voor 5,00 2 kilo Bonne Louise handperen voor 1,00 per kist van 15 kilovoor 6,50 2 kilo stoofperenvoor 1,25 per kist van 15 kilo voor 8,50 2 kilo Jam es Grievevoor 1,25 per kist van 15 kilo voor 8,50 Verder hebben wij voor u: sla, bloem kool, boerekool, tomaten, ananas, manderijnen, tomaatcerise, kiwi's, aubergines en nog vele andere soor ten verse groente en fruit en natuur lijk alles tegen de laagste prijzen! Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 pooocoooooooococoooooorcocc - Da uitslag van de courgettewedstrl|d Is: 1. LEON LANDMAN, Slulspad 14, Haamstede, 74 cm. .2. ILONKA LANDMAN, Slulspad 14, Haam slede, 67 cm. 3. ALEXANDER KWAAK, Burg. de Bruynstraat 17, Ellemeet, 64 cm. Verder nog 6 troostprijzen welke atzonderll|k bericht krijgen. De uitreiking van de 3 beeldjes voor de 1e drie prijswinnaars en de 6 troostprijzen vindt plaats zaterdag 2 oktober om 2 uur. Nog een paar SCHUURTJES van 11.231,00 voor 1 1.095,00, 2.40 m lang, 1.80 m breed, mei vloer. DOLMAR MOTORZAGEN ook elektrisch, In elke prijs klasse, deskundige voorlichting. In BEPLANTING de grootste keus. HAAQCONIFEREN bestand tegen zeewind. Cupres- socyparls Leylandll, vele maten nu planten. KLIMPLANTEN: clematis kamperfoelie, passie bloem, vuurdoorn, ook met gele bes. Gratis tulnmagazlna verkrijgbaar, boordevol aanbiedingen. .4 U. rrvt -•u./tv; TUINCENTRUM RENESSE BRABER GROENVOORZIENING B.V. LAONE 20 TEL.01116 -1820

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10