v \vi MMNDRENTE DEPOSITO SLAGERIJ ORNÉE... W IKIJ ïïïïïïTrrn BOUWMAN KLOET als u maandelijks rente wilt. HAMLAPPEN SAUCIJZEN 4,75 FILET AMERICAIN f 1,70 blue band halfvolle jumta 129 KJ1 Geld dat u bijvoorbeeld kunt gebruiken om vaste lasten te verlichten. Geld dat ook aangewend kan worden om al die leuke extra's te doen die het leven veraangenamen. Elke maand opnieuw een financieel ruggesteuntje. Dat is het prettige voordeel van dit maandrentedeposito. Hoe werkt zo'n extra inkomstenbron nu in de praktijk? Minimaal moet u er 20.000 gulden op storten voor een vaste periode van 3 of 5 jaar. Het rentepercentage blijft gedurende die periode hetzelfde. Dat is uw zekerheid. Een vaste hoge rente gedurende een lange termijn met maandelijkse rentebetaling. Voor een deskundig, persoonlijk advies daarover bent u van harte welkom op ons kantoor NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S Droptiek ,,De Passage" Droptiek,, De Passage" Te koop Groot woonhuis OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST VERKOOP BIJ EXECUTIE VERTON'S SCHOENEN A-0-D dakbedekkingen GEHRKE! - SCHARENDIJKE Gemeente Westerschouwen SUCCESJES Uw slager voor vers vlees: Te koop Groot bedrijfspand met bovenwoning koffer ariël wees T y/eux halvarine melk prisma koffie appel-of sinaasappelsap speculaas vannelle theezakjes Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh 9 Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 Uw meest geliefde drop nu wèèr in onze WEEKREKLAME: Een vol half pond ZOETE ZACHT GEMENGDf 1,75 Enig in zijn soort Hoge Kerkstraat 12, Nieuwerkerk met zonnige tuin, grote woonkeuken met open haard, achterkamer, 6 slaap kamers. Totale opp. 271 m2 Prijs 95.000 k.k. Bent u geïnteresseerd wij houden open huis zaterdag 25 september van 10.00 tot 16.00 uur Te bevr.: Unastraat 42. Tel. 01114-1265 Op woensdag, negenentwintig september 1982. des voormiddags te 8.30 uur, zullen in het pand no l aan de Oudeweg te Kerkwerve. gemeente Middenschou- wen, ten laste van J. van Usseldijk, enige meubiiai ren goederen (w.o. koelkasten, televisie) in het open baar worden verkocht. De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewij zing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betaling, zonder opgeld De deurwaarder van de Reinigingsdienst te Schouwen-Duiveland. Havenplein 13 - Zierikzee - Telef. 01110-2488 Aannemer: Wij komen voor alle reparaties, aan dak, goot, schuur of kelder. Roofingdaken 5 mm nieuwe „Polyester rooting". Ook doen wij alle isolatiewerkzaamheden, gevelbe dekking, tot aan metselwerk van dak tot kelder. LEK IN DAK OF GOOT? U BELT EN WIJ KOMEN DIREKT Voorlopig tel. Dhr. GLOPPER, telefoon 01117-1326 i 10 iaar garantie of waarborg f. ■niaiuainBr ■M «imi»—tchi—waai De voorzitter van dc commissie voor Openbare Werken van de gemeente Westerschouwen maakt bekend, dat op donderdag 30 september a.s. om 19.30 uur in het ge meentehuis te Haamstede een openbare vergadering van dc eerdergenoemde commissie zal worden gehou den. De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen voor belangstellenden ter inzage tussen 19.00 en 19.30 uur op de dag der vergadering. De voorzitter, A. J. PADMOS Te koop: Buro, zwart 100,-; buro, groen 100,-; grenen buro 125,-; burostoel 86.-. Dui- velands Meubelhuls BV. 01114 1213 of 01113-1513. Fotoboek Schouwen-Duive land. Prijs 24,90. De Zeeuw sche Boekhandel. Zierikzee, Telefoon (01110) 2754 Aanhangwagen, draagver mogen 1000 kg; motor-rug sproeimachientje. Te bevr tel 01114-2200 Vele soorten voer voor uw hond of kat en nu bij ons ook Royal Canin". Diep- vriesprodukten ook per volle doos verkrijgbaar (met kor ting). Tevens bijbehorende artikelen laag in prijs. Na tuurlijk bij: Bolle, Zuidwel- lestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. Nieuwe stereo autoradio cassetterecorder van 289,- nu voor 150,-. Inbouwen mogelijk. Tel. 01114-2825. Piano, moet opgeknapt wor den 350,-. Tel. 01114-2480. Diversen: Unieke bontaanbieding!! Het Bontpaleis gaat door met prijzen waarvan u zult zeg gen: 20% 25% beneden de normale waarde!! Volle ga rantie. Credietservice moge lijk. Het Bontpaleis, Hoog straat 153, Rotterdam. Tel. 010-143337. Vrijdags tot 21 uur geopend. liiUBilUBlIflBlUi» DEZE WEEK: 500 gram f 8,25 500 gram 150 gram voor de prijs van 100 gram SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 m2 Prijs 110.000,- k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 2 kilo voor fff" 60O. U1T0N2E SLIJTERIJ <Z'r£(L 1 kuip 500 gram 1.39 lilerflakon 98 pak 250 gram liter pak pak 400 gram engelse melange, doos 20 stuks

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9