Eerste heren- en damesteam van Mevo '80 aktief in tweede klas All Ready verliest belangrijke vierpuntenwedstrijd bij Olympia AV Delta Sport besluit seizoen met klubstrijd Zierikzeese formatie nu alleen op de laatste plaats Kompetitie Nederlandse Volleybal Bond van start ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 28 september 1982 Nr. 23190 7 ZIERIKZEE - Ook na de vierde, belangrijke wedstrijd tegen Olympia uit Wilhelminadorp is All Ready nog steeds puntloos. Op het veld van Olympia verloor de for matie van coach Rinus Kloet met 10-8 in een aantrekke lijke, sportieve en doelpuntrijke wedstrijd. Noodge dwongen was de opstelling voor dit duel gewijzigd. Routinier-dame Korrie Stoutjesdijk bleef met griep in bed. Ada van Tiggelhoven, een seizoen uit de running ge weest, maakte haar rentree in het eerste team. Onder su pervisie van de zoals altijd uitstekend leidende scheids rechter Wisse, waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. De verdediging leverde beide ploegen nogal wat proble men op, waardoor de aanvalsvakken zich eens konden uitleven. de week het tweede thuisduel tegen het verrassende Zuidwesters I uit Souburg. Wil men Olympia nog enigszins bijhouden, dan moet er za terdag op Bannink worden gewon nen. Overige uitslagen: Blauw-Wit I- Tjoba III 7-7; Seolto I-Luctor I 6-4; Zuidwesters I-Swift II 9-3. Stand eerste klas A, afdeling Zuid- West: 1. Blauw Wit I 2. Seolto I 3. Tjoba III 4. Zuidwesters I 5. Swift II 6. Luctor I 7. Olympia I 8. All Ready I 3 1 0 7 30-21 3 0 1 6 22-15 2 1 1 5 27-29 2 0 14 21-12 2 0 2 4 21-25 1 0 2 2 26-22 1 0 3 2 32-40 0 0 4 0 17-32 Grote man bij Olympia, Bert Mol, sneed al in de eerste minuut door de All Ready-defensie en van onder de korf mikte hij raak, 1-0. Gerda Kloet liet 1-1 aantekenen door van afstand te skoren. All Ready kwam op een 1-2 voorsprong, toen aanvoerder Hans van Gastel van afstand de korf door boorde. Direkt hierna vloog evenwel 2-2 door de mand, via Olympia-man Dies van der Velde. Adri de Visser skoorde voor de thuisklub 3-2, waar na de produktie aan beide kanten even stokte. Mogelijkheden Jaap van Gastel en Leo Fonteine kregen volop ruimte van hun tegen standers, maar toch duurde het nog 20 minuten vordat Leo Fonteine doeltreffend uithaalde, 3-3. Gelijk daarop weer 4-3 en voor de eerste maal een gat 5-3, door twee doelpunten van de zeer gevaarlijke Bert Mol. Jaco Stoutjesdijk liet (met wat geluk, zijn tegenstander hielp mee de paal onder de bal te houden) zijn eerste kompetitiedoelpunt aan- Zierikzee II pakt winst in tweede speelhelft: 0-3 BRESKENS - De reserves van Zie rikzee, beter op dreef dan vorige week voor eigen publiek tegen Phi lippine, behaalde bij Breskens II een verdiende 3-0 zege. De eerste helft gaf een gelijkop- gaande strijd te zien welke me blan ke stand werd afgesloten. Na de her vatting sloeg Zierikzee met goede kombinaties toe. De bezoekers slaag den erin om de verdediging van de thuisclub nu meer onder druk te zet ten dan in de eerste helft waardoor het zich ook betere doelrijpe kansen wist te scheppen. Aart van der Linde zorgde voor de nodige rust in de ploeg met een doeltreffend schot (0-1). Zierikzee bleef hierna gevaar lijker operen, waardoor Marco Does (0-2) en nog een doelpunt van Aart van der Linde voor 0-3 zorgden. Zierikzee III herstelt zich: 4-0 HEINKENSZAND - Na de 3-1 ne- derlaag vorige week in de thuis wedstrijd tegen Ouwerkerk heeft Zierikzee III zich keurig weten te herstellen door de reserves van Hein- kenszand in eigen omgeving met 4-0 te kloppen. Een verdiende overwin ning voor de bezoekers die naast een licht veldoverwicht zich aanvallend veel gevaarlijker toonden dan de thuisclub. Door een eigen doelpunt van een van de Heinkenszand verdedigers kon Zierikzee de eerste helft afslui ten met een 1-0 voorsprong. Na de rust sloeg Zierikzee definitief toe. Gerard Olijhoek zorgde voor wat meer afstand (0-2) waarna Aad van Velthoven uit een strafschop de stand op 0-3 bracht. Zierikzee speelde hierna een gewonnen wedstrijd waarin Jan van Bemden nog de eindstand op 0-4 kon bepalen. Nipte zege voor Zierikzee IV: 1-0 ZIERIKZEE - In het treilen op het sportpark Bannink tussen Zierikzee IV en Volharding IV was er van enig krachtverschil nauwelijks sprake. Beide aanvalslinies gingen mank aan schotvaardigheid waardoor de ver dediging zonder al te veel problemen vrij gemakkelijk baas over hun ter rein konden blijven. Zierikzee trok uiteindelijk met 1-0 aan het langste eind met een doel punt dat reeds in de eerste speelhelft werd geskoord. Een door Jilles Apel doorn genomen hoekschop verdween rechtstreeks in het doel van Volhar ding (1-0). Zierikzee V en Renesse IV delen de buit: 1-1 ZIERIKZEE - Zierikzee V en Re- nesse IV deelden in een gelijkopgaan- dc wedstrijd op het sportpark Ban nink de puntjes broederlijk (1-1). Bei de doelpunten werden reeds in de eerste helft gescoord. Al in de 3e minuut gaf Kees Schot van Zierikzee een 1-0 voorsprong waarna 5 minuten voor het verstrij ken van de eerste helft Jaap Ver boom sr. de stand weer In evenwicht bracht (1-1). Hoewel beide ploegen er na de rust nog alles aan deden om de winst binnen te halen kwam er in de stand geen verandering meer. tekenen, 5-4, maar ook nu liet de Olympia-treffer niet lang op zich wachten, 6-4. Voor rust deed Leo Fonteine van afstand nog wat terug, 6-5. Met deze stand viel nog heel wat te doen en de mogelijkheden zouden er ook komen. Leo Fonteine deed na rust wat Olympia voor rust lukte, gelijk sko ren uit een doorloopbal. De stand was gelijk en het zenuwenspel kon opnieuw beginnen. In die eerste fase van de tweede helft was All Ready zeer zeker sterker, maar men ver zuimde te skoren. Het eerste All Ready-aanvalsvak werd goed klem gezet en zo kon het gebeuren dat, toen wat onverdiend, Olympia weer op voorsprong kwam. Voor de vierde maal smeet Bert Mol een bal door de korf. Het werd zelfs nog 8-6 en weer moest All Ready in de achtervolging. Dat leek goed te gaan, Hans van Gastel mikte van afstand zijn ploeg naar 8-7. Verder kwam men echter niet daar Olympia toch weer de All Ready-verdediging her nakijken gaf, 9-7. Beslissing- Toch kwam de Schouwse formatie nog eenmaal terug, ook Leo Fonteine vond voor de vierde keer de korf, 9-8 en vijf minuten voor tijd miste hij maar net van onder de korf. Hij kreeg geen kans meer om het over te doen, want gelijk daarop ging de All Ready-defensie voor de laatse maal in de fout. De door Wisse toege kende strafworp werd door Adri de Visser benut en de beslissing was ge vallen, 10-8. Een kwartier voor tijd was Anita den Dekker nog ingeval len voor Ada van Tiggelhoven. Nul punten uit vier duels dus nog. Het wordt nu toch wel tijd dat er punten in Zierikzee komen. De acht doelpunten waren hoopgevend, maar bleken toch niet voldoende. Volgen Dreischor II pakt flink uit: 7-1 DREISCHOR - De reserves van Dreischor behaalden zondagmiddag in eingen omgeving een ruime 7-1 ze ge op het bezoekende Goes IV. In de eerste helft, toen de aanvallers van Dreischor nogal wat kansen om zeep hielpen, wisten de bezoekers nog aar dig gelijke tred te houden. Al na 5 minuten had Piet Hoende- rop voor de openingstreffer gezorgd (1-0) waarna de bezoekers van een foutje in de verdediging van Drei schor wist te profiteren. Na de thee kwam Goes er aanvallend praktisch niet meer aan te pas en kreeg doel man Henk Verwest geen enkele moeilijke bal meer te verwerken. Nadat eerst nog een paar goede mo gelijkheden om te scoren onbenut waren gelaten gaf Adrie Geelhoed Dreischor weer voorsprong (2-1), wel ke door Jan Pankow tot 3-1 werd op gevoerd. Pas in het laatste kwartier, toen de meeste spelers van de bezoe kers in ademnood raakte, kwamen de aanvallers van de thuisclub pas goed los. Uit een strafschop werd het door Marcel IJzebrand 4-1, Luc Heijboer schot vervolgens raak 5-1, waarna Jan Kip een door Piet Hoenderop ge nomen hoekschop in het net kopte. Ten slotte zorgde Adrie Geehoed voor een zevenklapper door enkele minuten voor tijd de Goese doelman het nakijken te geven (7-1). Renesse II in tweede helft van 2-0 naar 2-4 RENESSE - Na bij het afsluiten van de eerste helft een 2-0 voor sprong te hebben gehad hebben de re serves van Renesse na de rust de wedstrijd tegen Volharding II nog uit handen gegeven waardoor de bezoe kers met een 4-2 zege nog het strijd perk konden verlaten. Niets wees er in de eerste helft op dat Renesse aan het korste eind zou gaan trekken. De verdediging werd goed gesloten gehouden, terwijl de aanvallers twee keer het net van de tegenpartij wist te vinden. Door Mar tin Jonker werd het 1-0 waarna Joop de Feiter de doelman van Volharding voor de tweede keer het nakijken gaf (2-0). Na de rust ging de thuisclub volko men in de fout waarbij het gebrek aan voldoende konditie van een aan tal spelers parten ging spelen. Ter wijl de thuisclub niet meer aan sco ren toe kwamen moest de verdedigen van Renesse tot vierkeer toe het hoofd buigen (2-4). Puntendeling bij Renesse III en Ouwerkerk II: 1-1 RENESSE - Renesse III en Ouwer kerk II waren aan elkaar gewaagd. De 1-1 eindscore was dan ook een goe de afspiegeling van de krachtsver houding in het veld waarvan de strijd zich voor het belangrijkste deel op het middenveld afspeelde. Voor de rust wist Renesse door Re- né Baarsen voorsprong te nemen (1-0). Wim van Bemden zorgde er na de rust voor dat de puntjes broeder lijk werden verdeeld (1-1). De Wig organiseert finale 3e klas driebanden RENESSE - In de biljartzaal van restaurant ,,De Wig" te Renesse zal op vrijdag, zaterdag en zondag 1, 2 en 3 oktober a.s. het finale toernooi 3e klas driebanden worden gespeeld met als inzet de kampioenstitel van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB. Voor deze finale hebben zich weten te plaatsen: L. Fokker, Bommenede, Zonnemaire; D. C. van Wijk, Onder Vrienden, Burgh; J. Tempel, L. Hok- ke en J. P. W. C. Stols, allen D.O.S., Nieuwerkerk; R. van Dijk, Bomme nede; J. Verboom, De Wig, Renesse en N. Tuinman, B.V. Renesse. In de le ronde zullen de volgende partijen worden gespeeld: R. van Dijk-L. Hokke; J. Tempel-J. Ver boom sr; D. S. van Wijk-N. Tuinman en L. Fokker-J. P. W. C. Stols. Vrijdagavond te 19.00 uur zal met het toernooi een aanvang worden ge maakt. De lengte van de partijen is vastgesteld op 20 caramboles. EINDHOVEN - De eindhovense ge meentepolitie heeft zes mannen uit die plaats aangehouden die worden verdacht van 72 inbraken en diefstal len. De verdachten, in leeftijd varië rend van 17 tot 21 jaar, zouden daar bij voor 680.000 gulden aan goederen hebben buitgemaakt. Bovendien richtten zij een schade aan van minstens een kwart miljoen. Sportpark Het Schenge ontving 69 Delta Sporters GOES - Zaterdag namen in totaal 69 atleten en atletes deel aan de clubkam pioenschappen van de Zierikzeese atletiekvereniging Delta Sport, kampioen schappen sie voor het eerst werden afgewerkt op de baan van sportpark Het Schenge in Goes. In 18 kategoriën kwam na een spannende strijd de klubkam- pioen van het seizoen 1982 uit de bus. Deze wedstrijden vormen tevens de af sluiting van het baanseizoen. Training en ogen worden nu weer volledig ge richt op het snel naderende cross-seizoen, dat op 9 oktober van start gaat. Bij de meisjes pupillen C ging de ti tel nipt naar Patricia Kort vóór An- nemieke Klompe. De pupillen C-titel was voor Maikel de Vos vóór Jordi de Loof. Bij de meisjes pupillen B ging Ascha Kikstra Janine van de Hoek net vooraf en Ralph Koper pakte de Delta Sport-eer bij de jongens pupillen-B. Spannend ging het er ook bij de meisjes pupillen-A toe. Lide- wey Vleugel bleef Isabelle Hamel uiteindelijk een fraktie voor. Over tuigender was de winst van Serge Verschuur bij de jongens pupillen-A. Ahoy' op zondag weer van start ROTTERDAM - Ahoy' op zondag morgen gaat in het Rotterdamse sportpaleis ook in het komende win terseizoen weer draaien. Zondag a.s. gaat voor wielerminnend Nederland het winterbaanseizoen '82-'83 van start waarbij de traditionele wieier- cyclus Ahoy' op zondag meteen spek takel biedt met als hoofdonderdeel een dernykoers voor profs over 30 km. Aan deze wedstrijd zal worden deelgenomen door een achttal beken de beroepsrenners, waar onder de wereldkampioen bij de stayers Mar tin Venix de oud-wereldkampioen René Kos en verder Martin Havik, Ad Wijnands en Leo Van Vliet. Naast de profs geeft Ahoy' op zon dag ook veel ruimte aan de amateur renners. Zo wordt er een koppelkoers over 30 minuten om de Grote Prijs Nieuw Rotterdam verreden. Ook de nieuwelingen, jeugd en dames ko men in verschillende onderdelen in aktie. De Ahoy' organisatie trekt de vo rig jaar met sukses ingeslagen weg met deeltrainers door, die zich met de opleiding van jeugdig talent bezig houden. Gerard Koel is belast met de begeleiding van de amateurs en juni oren. Cor Bijster zwaait alleen de scepter over het dames wielrennen, terwijl Theo Ockhuizen de nieuwe lingen en de jeugd onder zijn hoede heeft. Achter de schermen blijft maestro Peter Post het geheel koördineren. Traditiegetrouw zal de titelstrijd koppelkoers op 31 oktober a.s. en het dernykampioenschap op 9 januari 1983 worden verreden. Nieuw is het dernykampioenschap voor junioren op 5 december a.s. De toegangsprijs is ook voor het komende seizoen on veranderd gebleVen. Aanvang Ahoy' op zondagmorgen 9.00 uur. Lennart Bolijn moest genoegen ne men met de tweede plaats en Werner Lodewijk werd derde. Overtuigend Bij de meisjes-D pakte Alexandra Lodewijk de Delta Sport-titel, net voor de neus van Mascha Geleynse. Mark van de Riet werd zeer overtui gend winnaar van de vierkamp bij de jongens-D. Hij was in alle vier de onderdelen de beste van de zes deelnemers. Meis jes C-kampioene werd Natasja Bak ker vóór Jeska Doeswijk en Nini Schot en bij de C-jongens streek Paul de Bruijn de titel op. Bij de meisjes-B was er geen kruit gewassen tegen Ja- colies van Gastel, die alle onderdelen van de vijfkamp op haar naam schreef. Margreet den Beer en Frede- rike van Veeren werden met een mi nimaal onderling verschil van drie punten tweede en derde. Chris Hoek werd een goed kampi oen bij de B-jongens. Hoek kwam al leen op de 800 meter matig voor de dag, maar was op de andere vijf on derdelen ronduit goed. Wicher Harm- sen en Jan Konijnenburg benaderden Chris Hoek het dichtst. Jongens-A- kampioen werd Kees Delfgauw en winnaar bij de heren werd verras send Jos Geluk. Cor de Jonge en Kees Reingoud pakten de volgende klasse ringen. Inge den Boer werd dames kampioene en Joop Lodewijk werd de beste trimheer. Titels waren er tenslotte ook nog voor Jan Kloet bij de veteranen en voor Adri Gerards bij de lange afstandlopers. Hij pakte het grootste deel van zijn voorsprong op de voor lange afstandlopers wat korte afstand van 400 meter. UTRECHT - De bij Volker Stevin aangekondigde aanpassing van het Nederlandse personeelbestand aan de teruglopende markt, zal begin 1983 twee- tot driehonderd banen gaan kosten. Dat heeft bestuurder J. van der Linden van de Bouw- en Houtbond FNV maandagavond mee gedeeld na een gesprek met de raad van bestuur van Volker Stevin. SCHERMER - Een felle brand heeft maandagmiddag een grote stolpboe- derij in het Noordhollandse Scher mer volledig verwoest. Een chauf feur die bij de boederij goederen moest afleveren ontdekte de brand en waarschuwde de vier bewoners, die de boederij nog net op tijd kon den verlaten. ZIERIKZEE - Nadat de afgelopen weken al een start werd gemaakt met de rekreatieve volleybalkompetitie in sporthal Onderdak, gaat het komende weekeinde ook het Nevobo-gebeuren van start. Voor de eerste heren- ploeg van de Zierikzeese volleybalploeg Mevo'80 staat de seizoenopening al aanstaande donderdagavond 30 september te gebeuren, terwijl het eerste damesteam za terdagmiddag in sporthal Onderdak de eerste kompeti tiewedstrijd krijgt af te werken. Ongetwijfeld zullen vooral de prestaties van de herenformatie van trainer coach Marco Reedijk met argusogen worden gevolgd. Na een paar mislukte pogingen promoveerde het team het afgelopen seizoen naar de tweede klas van distrikt 17. Zowel het heren- als het damesteam weten zich de ko mende drie jaar gesteund door het Zierikzeese bedrijf Thermecon Isolatie, dat voor een driejarig sponsorkon- trakt borg staat. Afgelopen vrijdagavond vertoonde Me vo'80 zich via oefenwedstrijden tegen het Vlissingse EVVC in de nieuwe outfit. Het eerste herenteam van Mevo'80 gaat onmiskenbaar een erg zware sei zoenstart tegemoet. Van de eerste zes kompetitiewedstrijden moeten er vier buitenshuis worden gespeeld, hetgeen voor een extra belasting zorgt. Donderdag 30 september gaat de formatie van Marco Reedijk naar de Rotterdamse sporthal De Enk om daar van start te gaan tegen Pollux De damesformatie van Mevo'80. die aanstaande zaterdag in sporthal Onder dak de kompetitie inzet. Staand uan links naar rechts coach Hans Boot. Cohy de Looff, Dieneke Bolle, Gerda Nicolaas en Rian van de Velde. Zittend van links naar rechts Ludy Boomer. Mieke won der Post en Marjo uan der Steen. uit Pernis. Deze ploeg promoveerde evenals Mevo'80 uit de derde klas. Om 20.15 uur wordt het eerste fluit signaal gegeven. Een positief resultaat in dit eerste duel zou beslist een aardige opsteker betekenen voor het zevental van Me vo'80. De ploeg wordt gevormd door Piet Zoon, Wim van de Zande, Gerrit van Splunder, Gerard Janse, Jupp Henning, Eddy de Looff en Tonny Merle. Vlak voor de seizoenstart haakte Joop Juffermans af. Puntje voor puntje Dat de vorm er bij het herenteam al aardig is, demonstreerde men tijdens het voorbije weekeinde. Tegen het aanmerkelijk hoger spelende EVVC uit Vlissingen werd weliswaar kans loos verloren, in geen een van de vier sets werd de ploeg van Marco Ree dijk echt weggespeeld. EVVC inocst haar winst puntje voor puntje bij elkaar schrapen cn vooral naar gelang het duel vorderde kwam Mevo'80 beter in de wedstrijd. Gedurende twee uur werden vier sets afgewerkt, die alle overwinningen voor de derde divisionist opleverden, na de 5-15 en 6-15 in de eerste twee sets, betekenden de 10-15 cn 13-15 in de derde en vierde set. dat het duel toen redelijk gelijk op ging. Zaterdag kwam het Mcvo'80-horcn- tcam in aktie in Strijen, waar werd deelgenomen aan een sterk bezet toernooi van Volley/Quick. De Zie rikzeese ploeg werd winnaar van zijn poule met triomfen op Valeas, Apol lo (tegenstander in de kompetitie) en Rawido. in de finale moest Mevo'80 nipt zijn meerdere erkennen in VOY uit Ouderkerk aan de IJsscl. Zeker na de vrij zware wedstrijd van vrij dagavond tegen EVVC, betekende de prestatie in Strijen een postieve opsteker. Ook het eerste damesteam kwam zaterdagmiddag in aktie tij dens een toernooi. In Middelhamis werd een toernooi van Sparta/Hy- gica zelfs winnend afgesloten. Ook .hier zat een zware wedstrijd tegen EVVC op vrijdagavond in de benen. Niveauverschil Het damesteam van coach Hans Boot leverde tegen EVVC uit Vlissin gen een puike partij volleybal af. Co- by de Looff, Mieke van der PostGer da Nicolaas. Marjo van der Steen, Dieneke Bolle, Rian van der Velde en Ludy Boomer verloren weliswaar, maar dat gebeurde met ere. De herenformatie van Mevo'80, zoals die de kompetitie tegemoet gaat. Staand van links naar rechts coach Marco Reedijk, Piet Zoon, Tonny Merle. Jupp Henning en Gerrit van Spluyxder. Zittend van links naar rechts Gerard Janse. Eddy de Looff en Wim van de Zande. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) De eerste twee sets waren voor de Vlissingse dames (6-15, 9-15), maar daarna pakte de oranje formatie met 15-8 de volgende set. In de vierde set ging het weer even mis via 2-15, maar in de vijfde set vermande dc ploeg zich opnieuw cn werd een 17-15 set- winst bevochten. Ook hier was er sprake van niveauverschil in kompe titie-indeling. De Vlissingse dames degradeerden op hel nippertje uit de derde divisie, terwijl de Zierikzeese ploeg in de tweede klas redelijk mee draait. De ploeg van Hans Boot bijt zater dagmiddag het spits af van de kom petitie 1982-1983. Om 18.00 uur staat Ibis uit Hellevoetsluis aan de andere kant van het Onderdak-net gereed om de Zierikzeese dames te bekam pen. Ibis miste het vorig seizoen op een haar de promotie naar de eerste klas en zal dit jaar derhalve een nieu we, maar dan suksesvolle greep naar de macht willen doen in de tweede klas. Mevo'80 zal het derhalve alles behalve gemakkelijk krijgen in de eerste kompetitiewedstrijd, maa: in het verleden heeft dc ploeg uit Helle voetsluis altijd bijzonder veel moeite gehad met de formatie van coach Hans Boot. Alles op een rij zettend mag er gerust gekonkludeerd wor den. dat er zaterdagavond om 18 00 uur een volleybalwedstrijd van ni veau te beginnen staat. Vernieuwd Het tweede herenteam begint de kompetitie zaterdag met een uit wedstrijd in Mijnsheercnland. waar Volley/vdB II als tegenstander fun geert. Deze wedstrijd in de derde klasse E begint om 15.30 uur. Hel derde herenteam treedt zater dagmiddag om 16.45 uur in Onder dak aan tegen Vovcro III in een duel uit dc derde klasse D. Evenals in het geval van dc tegenstander van het tweede hcrcnlcam valt ook over de sterkte van dit Rozcnburgsc team. dat Mevo'80 III tegemoet treedt wei nig te zeggen over de sterkte. Het vierde herenteam van Mevo'80, dat vrijwel totaal is vernieuwd, speelt om 16.30 uur in Stellendam tegen het derde herenteam van de VC Gocree. Deze wedstrijd maakt deel uit van de vierde klasse E. Van de reserve damesteams komt zowel het tweede als het derde team in haar openingswedstrijd voor de kompetitie in aktie in de Zierikzeese sporthal. Om 16.45 uur speelt het tweede damesteam van Mevo'80 te gen Vovcro III. Het Zierikzeese team lijkt zo op het oog wat ..uitgebalan- cecrder" dan het vorige seizoen. De verwachting, dat een goede sei zoenstart wordt gemaakt is derhalve gerechtvaardigd Het derde Zierik zee se damesteam speelt om 18.00 uur tegen Ibis IV, dat een volkomen on bekende is voor de thuisploeg. Voor alsnog dient Mevo'80 111 het voordeel van de twijfel en de thuiswedstrijd te worden gegund, zodat een positief re sultaat in de lijn van de verwachting ligt Het vierde damesteam van Me vo'80 heeft in het eerste kompetitie- weekeinde nog een extra vrij-af

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7