Schouwen-Duivelandse tennisjeugd levert knappe kampioenschappen af Havenpark pakt ruime 3-0 winst op ZRK Ziekenhuis Vooral TV Westerschouwen en TC Duiveland vallen op 9 ZIERIKZEE - Tijdens de Schouwen-Duivelandse wen-Duiveiands kampioen mag noe- jeugdtenniskampioenschappen, die het afgelopen week einde voor een belangrijk deel werden afgewerkt op de tennisbanen van de LTC Zierikzee, is nog eens on derstreept, dat juist deze sport bij de jeugd een enorme progressie doormaakt. Bij de jeugd tot en met elf jaar is men gevorderd tot de finales, terwijl bij de kategorieën tot en met veertien jaar en tot en met zeventien jaar de halve finales zijn bereikt. Met vaak opportunistisch, maar zeker ook technisch voortreffelijk spel sloegen di verse spelers en speelsters zich door de voorronden en kwartfinales. Opmerkelijk in het geheel is vooral het vlekkoloze verloop, waarbij niet een onvertogen woord van de deelnemers en deelneemsters gehoord wordt, een gegeven wat in de hedendaagse sportieve verwikkelin gen best eens benadrukt mag worden. Teleurstellingen en zwakke eigen prestaties worden zonder slag of stoot aanvaard, een feit waarvoor een geweldig kompliment onmiskenbaar op zijn plaats is. TV vT" m Liselore Groeneveld (Bru-Tèn) speelde zich in de finale bij de meisjes tot en met elf jaar, nadat zij in drie sets had gewonnen van de zich stug verwerende Marit van der Vet van TV Scelveringhe. Deze partij was beslist een finale waardig geweest. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Martin van der Cingel van TC Duive land speelt in de leeftijdsgroep tot en met elf jaar de eindstrijd tegen zijn neefje Peter van der Cingel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) In de kategorie tot en met elf jaar spelen Liselore Groeneveld van de Bru-Tèn en martine Verschoore van Zierikzee aanstaande zaterdagmid dag de finale, terwijl bij de jongens de Nieuwerkerkse neefjes Martin en Peter van der Cingel elkaar de eind zege gaan bekampen. Bij de meisjes waren er zes inschrijvingen, waardor de als een en twee geplaatsten, Lise lore Groeneveld en Marianne Renden in de eerste ronde en bye hadden. Ma- rit van der Vet rekende hierin af met Margriet Schoof (6-3, 6-4) en Martine Verschoore was duidelijk te sterk voor Marianne de Ruiter (6-1, 6-1). Spannend In de halve eindstrijd verraste martine Verschoore vervolgens Mari anne Renden in drie sets. De Zierik- zeese vechtersbaas won de eerste set met 6-4, verloor de tweede met 5-7, maar drukte daarna zonder pardon door naar een duidelijke 6-1 winst in de derde en beslissende set. Drie sets hadden ook Liselore Groeneveld en Marit van der Vet no dig. De partij tussen deze twee jeug dige speelsters was zonder overdrij ving een van de betere ontmoetingen uit het eerste toernooiweekeinde. De favoriete Bruse speelster verkeek zich op de vechtlust van Marit van der Vet. De speelster van TV Scelve ringhe trok de eerste set na een span nende tiebreak naar zich toe, maar moest daarna toch haar meerdere er kennen in de wat handvastere Liselo re Groeneveld: 6-7, 6-1, 6-3. Bij de jongens tot en met elf jaar is het toernooi uitgedraaid op een Dui- velands onderonsje. Martin en Peter van der Cingel hadden in de eerste ronde beiden een bye. In een opmer kelijke partij klopte in deze fase van het gebeuren Renessenaar Vincent van Toledo zijn Nieuwerkerkse op ponent Henny van Wijngaarden. Van Wijngaarden won de eerste set met opmerkelijk gemak (6-0) en leidde ook in de tweede afgetekend, toen er plotseling een kentering in de strijd kwam. Na een furieus gevecht, waarin Henny van Wijngaarden als nog een paar keer zeer dicht bij de ze ge was, won Van Toledo tenslotte met twee gewonnen tiebreaks. Onderonsje Wilco Hogerhuis van TV Scelve ringhe speelde zich eveneens in de halve eindstrijd na met 6-3, 6-4 ge wonnen te hebben van Ad Schoof. In de demifinale stuitte hij even wel op Peter van der Cingel. Na ieder een set met 6-4 te hebben gewonnen, drukte de Nieuwerkerker in de derde en beslissende set met 6-0 duidelijk door. Martin van der Cingel had het in de tweede halve finale aanmerke lijk simpeler. Hij klopte Vincent van Toledo met twee keer 6-1, zodat in een familie-onderonsje beslist mag gaan worden, wie van de twee Van der Cingels zich voor een jaar Schou- wen-Duivelands kampioen mag noe men. Ook bij de meisjes tot en met 14 jaar is het toernooi gevorderd tot aan de finale. In dit geval wordt het een Westerschouwens onderonsje, om de eenvoudige reden, dat Ingeborg Rey- don en Angelina Geleynse boven de overige zes speelsters uitsteken, daar waar het technische kwaliteiten be treft. Ingeborgh Reydon klopte in de kwart eindstrijd Marieke Exoo met 6-4, 7-5 en won vervolgens met 7-5,6-3 van Jeantine Geleynse, die zich daar voor opmerkelijk gemakkelijk van karin Steenstra ontdaan had (6-2, 6-0). Angelina Geleynse haalde de fi nale door Ineke Hop (6-2, 6-0) en een zich stug verwerende Mirjam Quar- tel van het lijf te houden. De Ker- kwerfse had eerst overtuigend ge wonnen van Astrid Verspeek (6-4, 6- 2), maar kwam in de halve eindstrijd toch wat te kort tegen Angelina Ge leynse. Wel won zij nog de eerste set met 6-3, maar daarna kon zij in de twee resterende sets nog slechts een enkele game winnen. Duiveland Bij de jongens tot en met veertien jaar, die met een schema van zestien begonnen, bereikten vier leden van de TC Duiveland de halve eindstrij den. Hierin ontmoet de grote favoriet André Goedegebure Michel de Vlie ger, die overigens ook lid is van de LTC Zierikzee en spelen Hans Wohl en Han Schimmer de tweede halve fi nale eindstrijd. Goedegebure hoefde in zijn twee partijen slechts een game weg te geven. Tegen Lenz Hogerhuis werd het in de eerste ronde 6-0, 6-0 en Eelco Kouwenberg verloor met 6-0, 6- 1 van de 13-jarige Nieuwerkerker. Michel de Vlieger klopte in de eerste ronde Marcel Poots met 6-0, 6-1 en won vervolgens in een erg vlakke partij met 6-3, 7-5 van de stug tegen werkende Hans-Jan Verton. Hans Wohl had in de eerste ronde een walk-over, omdat Arnold van der Cingel het voetballen verkoos bven het tennissen en vervolgens klopte Wohl Hans Minnaar met 6-2, 6- 0. Han Schimmer, technisch een van de betere tennissers, klopte in de eerste ronde Mark Marchand met 6-1, 6-0 en won in de kwartfinale met 4-6, 6-2, 6-3 van klubgenoot Robert Her mes. Vooral in deze kategorie toonde de Duivelandse afvaardiging, dat het jongenstennis bij deze vereniging in de breedte erg sterk is geworden. Reprise In de oudste meisjeskategorie ont moeten de klubkampioenen van LTC Zierikzee en TC Duiveland elkaar in de halve eindstrijd. Roxane Speelman bereikte de laatste vier na een gemakkelijke 6-2, 6-2 zege op Diana Cokppoolse van Bru-Tèn en Erna van der Cingel be reikte de halve eindstrijd door in een reprise van de Nieuwerkerkse eindstrijd Brigitte Helsloot met 6-3, 6-2 af te troeven. In de tweede halve finale spelen de twee zelfde speelsters als in de eindstrijd van de meisjes tot en met veertien jaar. Ingeborg Reydon klopte de Zierik- zeese Annette Zondag met 6-3, 6-3 en Angelina Geleynse bleef de baas over Karin Steenstra. Karin Steenstra speelde overigens een voortreffelijk toernooi. Angelina Geleynse moest tegen haar een set afstaan (6-2, 6-7, 6- 1) en in een eerdere ronde klopte Steenstra verrassend WIK-speelster Alexandra Gyarmathy. De Ker- k werf se won de eerste set met 5-7, en leidde in de tweede set met 5-3 toen Karin Steenstra plotseling volledig terug kwam in de wedstrijd. Eerst won zij de tweede set op tiebreak om Alexandra Gyarmathy vervolgens volkomen zoek te spelen in de derde set (6-1). In de halve eindstrijden be looft vooral het Westenschouwens onderonsje bijzonder spannend te worden. Spelinzicht Bij de jongens tot en met zeventien jaar speelde Jürgen Ensing zich in de halve eindstrijd door een 6-1, 6-1 winst op Robin Verdam. Hij krijgt hierin af te rekenen met Jacco Ge leynse, die in een enerverende partij met 7-6, 7-6 won van Peter Coppool- se. In de tweede halve finale ontmoet André Goedegebure René Geleynse, hetgeen bijzonder veel spanning be looft. Deze twee klubkampioenen (respektievelijk van Duiveland en Westerschouwen) hebben zich het af gelopen seizoen herhaaldelijk in de kijker gespeeld. Goedegebure klopte in de kwartfinale Jacco Folmer met 6-3, 6-1 en René Geleynse had een af doende repliek tegen de hard slaande Niels Gebraad van TV Scelveringhe. Het betere spelinzicht gaf hier de doorslag (6-1, 6-2). Het toernooi wordt aanstaande zaterdag besloten. MEVO II klopte CSG eveneens met 3-0. In poule B bleef Renesse met 2-1 aan de winnende hand in het treffen met de PJZ, terwijl Zeelandia de eer moest laten aan het Nieuwerkerkse Cluzona. De uitslagen Poule A: MEVO II-GSC 3-0; Haven park-Rode Kruis Ziekenhuis 3-0. Poule B: Zeelandia-Cluzona 1-2; PJZ-Renesse 1-2. Poule C: Fiscus-Fiscus II 3-0. Poule Dl: MEVO DIII-MEVO DII 3-0; Cluzona II-Renesse III 3-0; DFS-Rode Kruis Ziekenhuis III 3-0. Vijf jeugdspelers Schouwen-Duiveland in jeugdplangroep ZIERIKZEE Na een reeks selek- tiewedstrijden zowel boven als bene den de Westerschelde zijn de voorlo pige jeugdplangroepen B- en C- selektie samengesteld. Jo de Waal is weer aangesteld als trainer/coach van de groepen. Na trainingen op 22 september in Veere en 27 september in Philippine volgen een aantal wedstrijden. Op 4 oktober speelt de C-selektie noord te gen Noormannen B in Westkapelle. Hierin is voor Schouwen-Duiveland alleen André Goedgebure van SKNWK van de partij. Deze C- selektie speelt vervolgens op 25 okto ber ook nog tegen de B-ploeg van Oostkapelle. Ook de B-selektie noord speelt twee wedstrijden. Op 11 oktober speelt de ploeg tegen 's-Heer Arends- kerke B en op 1 november in Dom burg tegen Domburg A. In deze groep zitten vier spelers van Schouwen- Duiveland: Erik Dijst van Dreischor en Arjan Visser, Leen Koster en Pe ter van Vossen, alle drie van Zierik zee. OP 8 november volgt voor beide selekties de laatste training in 's- Heerenhoek. Team-kompetitie biljarten met 25 teams NIEUWERKERK - Aan de kompe- titie voor de teams van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB, waarmee op 5 oktober a.s. zal wor den gestart zal dit seizoen in totaal door 25 teams worden deelgenomen. In de klasse C 5 zullen uitkomen: Alweer Mis, Nieuwerkerk; D'Eule, Oosterland; De Wig, Renesse en On der Vrienden, Burgh. In de klasse C 4 komen 7 teams uit: D'Eule; D.O.S., Nieuwerkerk; K.V.L., Dreischor en Witte van Haamstede, Haamstede. In de klasse C 3 zal worden deelge nomen door 5 teams: Bommenede, Zonnemaire; De Wig; K.V.L.; O.K.K. en Witte van Haamstede. Vijf teams hebben ook ingeschre ven in de klasse C 2: D'Eule; De Wig; K.V.L.; O.K.K. en B.V. Renesse. In de B klasse zullen vier teams uit komen: Bommenede; D.O.S.: K.V.L. en B.V. Renesse. Poule DII: WIK DI-Kwiek II 3-0; ME VO DI-PJZ III 2-1. Poule E: Renesse II-Zeelandia II 3- 0. Poule J: Renesse IV-Kwiek V 1-2. Snelle 400 meter Jacolies van Gastel LEIDEN - Tijdens een avond- wedstrijd in Leiden heeft Jacolies van Gastel bij de B-meisjes een 400 meter gewonnen in 61,2 sekonde. Margreet den Boer klasseerde zich als vijfde in 69,7 sekonde. Rekreatievolleybalkompetitie ZIERIKZEE - Bij de vrijdagavond in de sporthal Onderdak gespeelde wedstrijden voor de rekreatievolleybalkompetitie heeft het team van het Ha venpark in poule A een duidelijke 3-0 overwinning behaald op het team van het Rode Kruis ziekenhuis. SKNWK II 1-0; Meeuwen IV-ZSC II 3- 3; WIK III-Heinkenszand II 2-2; DFS II-Wissenkerke II 2-0. KNVB ZATERDAGKOMPETITIE 2e klasse A. AZW-SSC'55 1-1; WHS-ASWH 0-3; NEO'25-Altena 0-1; Bruse Boys-Oostkapelle 2-2; Arne- muiden-Good Luck 1-3; Everstein- SHO 1-1. KNVB ZONDAGKOMPETITIE 2e klasse A: WVO-Dosko 3-1; Alliance-Sluiskil 1-0; Berkdijk- Vlissingen 1-1; Haarsteeg-NOAD 2-2; Middelburg-Virtus 1-2; Internos- Madese Boys 2-1. AFDELING ZEELAND le klasse: Middelburg-Duiveland 1- 3; Heinkenszand-DFS 2-2; GPC-Krui- ningen 2-1; Colpl. Boys-VCK 0-3; Apollo-SVD 0-0; WIK-'s-H. Arends- kerke 1-1. ASWH 3 3 0 0 9-2 6 Internos 3 2 1 0 6-4 5 GPC 4 3 1 0 11- 4 7 Arnemuiden 3 2 0 1 5-4 4 Alliance 3 2 1 0 3-1 5 Apollo '69 4 2 11 8-4 5 Everstein 3 1 2 0 5-4 4 Middelburg 3 2 0 1 9-5 4 VCK 3 2 0 1 5-4 4 SSC'55 2 1 1 0 5-1 3 Berkdijk 3 1 2 0 2-1 4 Kruiningen 4 2 0 2 8-6 4 AZVV 3 1 1 1 5-4 3 Haarsteeg 3 1 1 1 7-5 3 SVD 4 12 1 2-2 4 Good Luck 3 1 1 1 3-2 3 Vlissingen 3 1 1 1 5-4 3 Colpl. Boys 4 2 0 2 4-5 4 Bruse Boys 3 1 1 1 6-6 3 WVO 3 1 1 1 4-3 3 's Heer Arendsk. 3 0 3 0 2-2 3 SHO 2 0 2 0 3-3 2 Dosko 3 1 1 I 5-5 3 Middelburg 3 111 6-7 3 Oranje Wit 2 0 2 0 2-2 2 Madese Boys 3 1 0 2 6-7 2 Duiveland 4 112 5-6 3 Oostkapelle 2 0 2 1 6-7 2 Virtus 3 1 0 2 5-7 2 Heinkenszand 4 112 7-9 3 Altena 3 1 0 2 3-5 2 NOAD 3 0 2 1 5-9 2 DFS 4 112 5-9 3 WHS 3 1 0 2-8 2 Sluiskil 3 0 0 3 0-6 0 WIK 4 112 3-7 3 NEO'25 3 0 0 3 2-8 0 3e klasse B: Tern Boys-BWR 2-5; Wemeldinge-NTVV 1-3; Serooskerke- Krabbendijke 4-0; Hoek-Kloetinge 5- 2;Tholense Boys-Kapelle 2-0; Disitel- oord-Zaamslag 4-1. 3e klasse D: Roosendaal-Steenber- gen 0-0; BSC-DIVO 3-1; Steen-Jong Ambon <2-0; Breskens-Zierikzee 1-5; RCS-Goes 0-1; RIA (W)-S.C. Gastel l- 1. Serooskerke BWZ NTVV Dinteloord Thol. Boys Hoek Kapelle Kloetinge Wemeldinge Krabbendijke Tern. Boys Zaamslag 3 3 0 0 9-3 6 3 2 1 0 9-4 5 3 2 0 1 8-3 4 3 1116-43 3 1115-43 3 1117-83 3 1112-33 3 1116-83 3 0 2 1 3-5 2 3 0 2 1 3-7 2 3 0 1 2 5-9 l 3 0 1 2 2-7 1 Steen 3 3 0 0 6-2 6 RiaW. 3 2 1 0 3-1 5 Steenbergen 3 2 1 0 2-0 5 Breskens 3 20 1 7-9 4 Roosendaal 3 1 l 1 5-4 3 Goes 3 1 1 l 4-4 3 RCS 3 1 1 1 2-2 3 Zierikzee 3 1 0 2 5-3 2 BSC 3 1 0 2 5-6 2 SC Gastel 3 0 2 2 4-5 2 Jong Ambon 3 0 1 2 2-5 1 Divo 3 0 0 3 5-9 0 4 3 1 0 15- 6 7 4 3 1 0 10- 3 7 4 1 3 0 9- 4 5 3 1 2 0 6- 4 4 4 2 0 2 8- 8 4 4 2 0 2 9-12 4 3 1 1 1 4- 2 3 3 l 0 2 3- 6 2 4 1 0 3 6-12 2 3 0 12 5- 9 1 4 0 1 3 4-13 1 4e klasse A: Nieuwland-MEVO 0-0; SPC-Klundert 1-0. Wolfaartsdijk- SNS 3-3, De Meeuwen-Veere 2-4; Nieuwdorp-Smerdiek 3-1; Yerseke- SKNWK 2-1 4c klasse H: Hontenisse-HW'24 l- 3; Axel-IJzendijke 1-2; Biervliet- Hoofdplaat 1-2; Aardenburg-Clinge l-lZeeland Sport-Koewaeht 3-2; Temeuzen-Vogelwaarde 1-0. Nieuwdorp 3 3 0 0 5-1 6 Hoofdplaat 3 3 0 0 10-3 6 Wolfaartsdijk 3 1 2 0 7-5 4 HVV'24 3 2 10 5-2 5 Nieuwland 3 1 2 0 6-4 4 Terneuzen 3 2 10 3-1 5 Mevo 3 1 2 0 3-1 4 Clinge 3 12 0 5-3 4 Yerseke 3 2 0 1 3-2 4 Biervliet 3 2 0 1 3-2 4 Smerdlek 3 2 0 I 4 4 4 IJzendijke 3 111 2-3 3 SNS 3 l 1 1 7-6 3 Koewacht 3 10 2 4-5 2 vSPS 3 I 1 1 4-5 3 Zeeiand Sport 3 10 2 4-7 2 Veere 3 1 0 2 4-4 2 Hontenisse 3 10 2 2-5 2 Klundert 3 0 l 2 1-4 1 Aardenburg 3 0 2 1 4 8 2 Meeuwen 3 0 l 2 5-9 l Axel 3 0 12 2-4 1 SKNWK 3 0 0 3 2-6 0 Vogelwaarde 3 0 0 3 1-4 0 ZSC ssv Wissenkerke Dauwendaele Bevelanders Cadzand Rillandia Hoedekensk. Borssele Waarde Brouwershaven 4 3 0 1 1 4 3 0 1 4 2 11 2 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 2 3 111 3 111 4 1 ft 3 4 0 13 4 0 0 4 Heinkenszand III 4 3 1 0 13- 4 7 Kloetinge III 4 3 1 0 9- 3 7 Oostkapelle II 4 2 2 0 8- 1 6 ZSC II 4 2 1 1 13-11 5 DFS II 3 2 0 1 7- 3 4 Meeuwen IV 3 I 2 0 8- 5 4 WIK III 3 1 1 1 9- 5 3 SKNWK II 4 1 0 3 5-12 2 Wissenkerke II 4 0 1 3 3-11 1 Serooskerke IV 4 0 1 3 4-14 1 Mevo II 3 0 0 3 2-12 0 Reserve le klasse: GPC II-Tern. Boys III 1-0; Arnemuiden III-Hoek II 2-2; Veere II-Meeuwen III 1-2; Krab bendijke II-Nieuwland II 2-1; Yerse- ke III-Bruse Boys II 1-1. Meeuwen III Hoek II Bruse Boys II Arnemuiden III Veere II Krabbendijke II Tern. Boys III GPC II Nieuwland II WÏK II Yerseke III 2e klasse: Wisscnkerke-Hoede- kenskerke 0-0; Cadzand-Brouwers- haven 3-2; Borsscle-SSV 0-2; ZSC- Waarde 6-1; Dauwendaele-Bevelan- ders afg. 3 2 1 0 13- 7 5 3 2 1 0 7- 5 5 3 2 0 1 6- 6 4 3 2 0 1 7- 8 4 3 1 1 1 9- 6 3 3 1 1 1 6- 6 3 3 1 1 1 6- 6 3 3 1 1 1 5- 7 3 3 1 0 2 3- 3 2 3 0 2 1 8-10 2 3 1 0 2 6- 8 2 3 0 0 3 5- 9 0 WIK IV 3 2 10 11 4 5 Duiveland III 2 2 0 0 10- 0 4 SKNWK IV 2 110 5- 3 3 DFS III 2 10 1 6- 3 2 ZSC III 2 10 1 2- 2 2 Brouwershaven III 2 10 1 2- 2 2 ZSC IV 2 0 11 4-13 1 Bruse Boys IV 2 0 12 3- 7 1 Bruse Boys V 2 0 0 2 1-10 0 5- 4 6 5- 3 6 6- 7 5 7- 1 4 8-4 4 7-4 4 8- 5 3 2-3 3 4-10 2 7-17 I 4-15 0 Reserve 2e klasse A: Oostkapelle II-Serooskerke IV 3-0; Kloetinge III- 3 2 1 0 7- 2 5 3 2 1 0 7- 3 5 3 2 1 0 3- 1 5 2 2 0 0 11- 1 4 3 2 0 1 6- 4 4 3 1 1 1 11 9 3 3 1 0 2 4-13 2 HVV'24 AI Robur AI Hontenisse Al Terneuzen AI 2 0 11 3-4 1 3 0 11 3-8 1 2 0 0 2 2- 8 0 3 0 0 3 0-4 0 B-JUNIOREN REGIO Bil Arnemuiden BI-Middelburg BI 3-1; Yerseke BI-Goes BI 0-7; VCK Bl-'s-H. Arendskerke BI 6-1; Heinkenszand BI-Kloetinge BI 1-6; Robur BI-Zierik- zee BI 0-4. 3e klasse A: 's-H. Arendskerke II- Wolfaartsdijk II 2-0; Kloetinge VI- Apollo III 1-4; Duiveland II-Kats 3-3; Colpl. Boys II-Brouwershaven II 4-4; SSV II-SVD II 3-1; SKNWK III-Bruse Boys III 2-1. Colpl. Boys II SKNWK III SSV II Apollo'69 III Kats Wolfaartsdijk II Duiveland II Kloetinge VI 's-Heer Arendsk. II Brouwershaven II Bruse Boys III SVDII 4e klasse A: ZSC III-WIK IV 0-2; Bruse Boys V-SKNWK IV 1-3; Bruse Boys IV-DFS III 1-5; Brouwershaven III-Duiveland III 0-1. Arnemuiden BI 3 3 0 0 22- 4 6 Kloetinge BI 3 2 1 0 14- 5 5 Zierikzee BI 3 2 1 0 11- 6 5 Goes BI 3 2 0 1 8- 1 4 's-Heer Arensk. BI 3 2 0 1 8- 9 4 Middelburg BI 3 1 0 2 19- 6 2 VCK BI 3 1 0 2 8- 6 2 Heinkenszand BI 3 1 2 4-11 2 Robur BI 3 0 0 3 1-10 0 Yerseke BI 3 0 0 3 1-38 0 Zeelandia Sluis Hulstcrloo Robur Volharding Corn. Boys Lewed. Boys SDO Noormannen Oost burg Renesse Philippine 4 2 2 0 8-4 4 2 2 0 7-4 2 116-2 1 2 0 4 1 2 1 1 1 1 4 0 3 3 0 2 3 0 2 3 0 2 JUNIOREN HOOFDKLASSE A-JUNIOREN Robur AI Amemuiden AI 0-1; Vlis- singen AI-Yerseke Al 6-2; HVV'24 AI-RCS AI 2-2; Hontenisse AI-Kloe tinge AI 1-4; Terneuzen Al-Middel burg AI 0-1. Kloetinge AI RCSAI Middelburg AI Zierikzee AI Arnemuiden AI Vlissingen AI Yerseke AI 4 4 0 0 8-2 8 4 3 0 1 7-2 6 4 2 2 0 7 4 6 4 2 0 2 6-5 4 4 1 2 1 r, 4 4 1 2 1 2-2 4 4 2 0 2 6-7 4 3 1 1 1 4-5 3 4 1 1 2 4-6 3 3 1 0 2 4-6 2 4 0 2 2 2-6 2 4 0 0 4 2-7 0 IV 12-1; Walcheren II-Heinkenszand 1-1; RCS III-Lewed. Boys II 1-2; Kwadendamme-Dreischor 7-3. Kwadendamme Domburg Heinkenszand Lewed. Boys II Vlissingen IV Cortgene Jong Ambon III Walcheren II Zeeland Sport III Noormannen II Dreischor RCS III 3e klasse B: Renesse Il-Volharding II 2-4; Cortgene II-Kwadendamme IJ 3-1; Jong Ambon IV-Robur III 2-3; Heinkenszand II-Zierikzee 111 0-4; Ouwerkerk-Goes III 1-2; RCS IV- Hansw. Boys II 5-0. 4 3 1 0 20- 7 7 3 3 0 0 17- 2 6 4 2 1 1 8- 7 5 4 2 1 1 7- 9 5 4 2 1 1 9-17 5 2 1 1 0 3- 0 3 3 1 1 1 6- 8 3 4 1 1 2 3- 6 3 4 1 2 7-11 3 4 1 0 3 7- 9 2 4 0 2 2 9-15 2 4 0 0 4 6-14 0 ZONDAGKOMPETITIE le klasse: Corn Boys-Sluis 1-1; Le wed. Boys-Philippinc 3-0; Volhar- ding-Hulsterloo 0-0; SDO-Zeelandia 0-2; Robur-Oostburg 1-1; Noormannen-Rencsse 1-1. 0 4-3 0 3-3 1 4-6 2 6-5 2 4-6 3 1 3-5 3 1 2-4 2 1 2-4 2 1 1-4 2 Volharding 11 3 3 0 0 11- 3 6 Ouwerkerk 3 2 0 1 8- 3 4 Zierikzee III 3 2 0 1 7- 4 4 Goes 111 3 2 0 1 5- 3 4 Robur III 3 2 0 1 5- 6 4 Jong Ambon IV 3 1 1 1 13-12 3 RCS IV 3 1 0 2 6- 4 2 Renesse 11 3 1 0 2 10-11 2 Heinkenszand II 3 1 0 2 3- 6 2 Cortgene 11 3 1 0 2 3- 6 2 Hansw. Boys 11 3 1 0 2 3-11 2 Kw.'damme 11 3 0 1 1 5- 9 1 4e klasse A: Zierikzee IV-Volhar- ding IV 1-0; Renesse 111-Ouwerkerk II 1-1; Hansw. Boys IV-Cortgene 111 4- 2; Dreischor 11-Goes IV 7-1; Patrijzen Ill-Goes V 18-0. Reserve le klasse: Hontenisse II- Biervliet II 3-1; Middelburg IV- Clingell 1 2; HVV'24 III Robur II 1-1; Brcskcns II-Zierikzee II0-3; Philippi ne II-Zeelandia II 2-1; Terneuzen III- Patrijzen II 2-1. Philippine II Zierikzee II HVV'24 III Zeelandia II Hontenisse II Clinge II Biervliet II Robur II Middelburg IV Terneuzen III Breskens II Patrijzen II 2e klasse A: Zeel. Sport Hl-Jong Ambon 111 2-3; Cortgene-Noor- mannen II 3-0; Domburg-Vlissingen Patrijzen 111 Dreischor II Ouwerkerk II Goes IV Hansw. Boys IV Zierikzee IV Renesse III Goes V Cortgene III Volhardiong IV 3 3 0 0 34- 3 3 0 0 16- 3 111 7- 2 10 1 5- 2 10 1 5- 2 10 1 2- 10 10 1- 10 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3 1 6 2 6 7 3 5-8 2 5-8 2 2- 7 2 I- 1 1 0-18 0 3-8 0 1-14 0 4e klasse B: Zierikzee V-Rencssc IV 1-1; Robur IV-Dreischor III 2-0. Vol harding 111-Hansw. Boys 111 3-6; Zonnemaire-Patrijzen IV 5-1. Zonnemaire RoburIV Heinkenszand III Hansw. Boys III Patrijzen IV Volharding III Dreischor III Zierikzee V Renesse IV 3 3 0 0 12- 2 6 3 3 0 0 8- 3 6 2 J 0 1 7- 3 2 2 1 0 1 7- 7 2 2 1 0 1 4- 5 2 3 1 0 2 8-10 2 3 1 0 2 4- 6 2 3 0 1 2 2 7 1 3 0 1 2 3-12 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9