Simone Stahlie en Laurice Boonman leveren goed werk in M/Z-springen A> A Teleurstellende nederlagen voor standaardteams van HSD Primeur voor Zierikzee V ■m Nederlands elftal door harde werkers naar 2-1 Tijdens streekkonkoers van LR PC Bru in Oosterland V v* •sl-m Hockey-kompetitie 5 OOSTERLAND - Tijdens het zaterdag door de Lande lijke Rijvereniging en Ponyklub Bru georganiseerde streekkonkoers voor paarden en pony's was het niet in de prijzen vallen van het pony-achttal van de Schouwse Ruiters het meest opmerkelijke feit. De equipe van in- strukteur Jan Bevelander bleef ver achter op het paarden-achttal van Oranjezon, dat 131 punten totali seerde. De achttallen van de Gouwe Reyers (pony's) en Walcheren (paarden) pakten de tweede en derde prijs met respektievelijk 123 en 122 punten. De Schouwen- Duivelandse vice-kampioen kwam met 115 punten uit de bus. Tegenover deze teleurstelling stond de schitterende dubbele zege voor de eilandelijke viertallen. De Schouw se Ruiters werden met 124 punten winnaar en het viertal van Westelijk Schouwen was met 118 punten ruim goed genoeg om de tweede prijs in ontvangst te mogen nemen. In de individuele dressuur waren er geen overwinningen weggelegd voor Schouwen-Duivelandse kombinaties. Rerié Rentmeester pakte tijdens het M/Z-springen bij de pony's een fraaie derde plaats. Met zijn pony Pluto onderstreepte Rentmeester hiermee zijn vice-kampioenschap Zeeland. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bij het springen voor de B-pony's ging de eerste prijs naar Gouwe Reyers-amazone Lieneke Wonder- gem met haar pony Silvia. Erg goed kwamen in deze rubriek broer en zus Irma en Alexander Borsboom van de Schouwse Ruiters voor de dag. Irma Borsboom moest met haar pony Mai- co de tweede plaats delen met Susan- ne Swaay met Idelet van de Gouwe Reyers en Alexander Borsboom pak te vervolgens de daarop volgende klassering. De pony Rex hielp hem daarbij. Het springen voor de klasse B-paarden leverde een zege op voor Annelies van Maldegem van de Vroonruiters met Darintha. Monique de Nooijer van de Burghtruiters pak te hier met Natasja de tweede prijs. Bru-amazone Astrid Langendoen leek ook foutloos rond te komen, maar verslikte zich in de laatste hin dernis. omdat Bianca de laatste serie sprongen wat te vlug wilde over bruggen. ..Ze wilde op de dub- belsprong weigeren, maar toen ze tenslotte toch sprong, ging Bianca te snel naar de laatste drie sprongen, waardoor het op de laatse fout ging", vertelde Astrid Langendoen na af loop. Verdienstelijk Teresa Kalverboer met Skippy ging nog maar eens een keer met het oranje lint strijken in de L-klasse van de pony's. Stef Nellsse met Pascal van de Schouwse Ruiters kwam verdienste lijk uit de bus met een vierde prijs. Ook bij de paarden in de lichte klasse een Schouwen-Duivelandse verte genwoordigster bij de eerste klasse ringen. Achter Josine van Cranen- burgh met Rimaika en Cees de Visser met Thoran, beiden van de Gouwe Reyers, pakte Ingeborg Jonker met Othello van Westelijk Schouwen het witte lint, dat synoniem staat met de derde plaats. De vierde stek was hier voor Gilho Bosman met Rzanora van Rui tervereniging Walcheren. In de gekombineerde rubriek voor M- en Z-pony's was de eerste positie weggelegd voor Marianne Joziasse' met Brendel. De Gouwe Reyers- kombinatie kwam als enige met nul punten op het konto uit de strijd. Eveneens zonder springfouten, maar wei met een weigering aan de ruiter- broek. kwam Simone Stahlie met Gadeste van de organiserende ver eniging Bru, op de zeer verdienstelij ke tweede plaats terecht. Schouwse Ruiters René Rentmeester pakte met Pluto de derde positie in deze zware rubriek, omdat hij een strafpunt meer kreeg dan Simone Stahlie door dat Pluto in onzachte aanraking kwam met een gekruiste oxer. De enige Z-kombinatie Peter Klaasse met Sjoerd maakte in de barrage vier springfouten. Laurice Boonman In de M/Z-rubriek bij de paarde bleef een barrage uit. omdat Bram Klaasse met Sandra als enige fout loos de eerste omloop voltooide. Achter de Walcheren-kombinatie legde Laurice Boonman met Vident van de Schouwse Ruiters sterk rij dend beslag op de tweede plaats, al kon ook hij niet voorkomen, dat Vi dent zich twee keer moest bedenken vooraleer hij de dubbelsprong nam. Augusta Lantsheer met Roland en Henk Maljaars met Safier kegelden ieder een hindernis omver. De twee Oranjezon-equipes deelden de derde plaats. Jolanda Crucq werd met Polstar de hoogst geklasseerde Z- kombinatie op een vijfde plaats. In de individuele dressuur in de Z- klasse was de eerste prijs bij de paar den voor Gilles Quist met Narfi van Walcheren, terwijl Jori van de Bijl met Rapid van Westelijk Schouwen met 113 punten drie punten minder kreeg en daardoor als tweede werd geklasseerd. In de M-klasse ging de eerste plaats en daardoor het oranje lint naar Henk Maljaars met Safier van Oranjezon. Tijdens dit debuut in deze klasse totaliseerde deze kombi- natie 127 punten. Diana Delfos met Amazone van Walcheren werd met 121 punten tweede. De heer Den Ex- ter was in de L-klasse paarden wel bijzonder gul met zijn puntenwaar dering. Alle zeven de prijswinnende kombinaties inkasseerde 125 punten of meer. Vijf kombinaties kregen zelfs 130 punten of hoger. Beter dan best Marianne Maljaars met Odinda van de Gouwe Reyers deed het in de ogen van Den Exter nog beter dan best en mocht met 135 punten de zege mee terug nemen naar Serooskerke. Een punt minder inkasseerde Gilles Quist met Ronald en nog eens een punt daaronder leverde Bram Klaas se met Sandra de derde positie op. In deze ring 3 mocht ook Cees Struyk met Jonker een graantje mee pikken van de strooipartij van Den Exter. Met 128 punten kwam hij „slechts" op een zesde klassering, hoe mooi het puntentotaal voor de Schouwse Ruiter ook is. In ring 4 waar mevrouw De Feijter als jurylid fungeerde inkasseerden de twee Schouwse Ruiters Kees Stouten met Tornado en Laurice Boonman met Vident een vierde en een vijfde plaats met respektievelijk 120 en 117 punten. Ook hier betrof het LI- en L2-paarden. De zege ging in deze ring naar Marieke Heijse met Riddai van de Vlissingse vereniging Schel- destad. Bij de B-paarden was een verschil in interpretatie van dressuurproeven nog opmerkelijker. In de op gesplitste ring 5 ontdekten mevrouw Van Gorssel en juffrouw De Kaijser Tanja Wondergem met Pasja als beste met 113 punten, terwijl Moni que Gabriëlse met Tamar in ring t> met veel pijn en moeite een vijfde plaats kon wegpakken met 120 pun ten. Hier was mevrouw Polderman blijkbaar ook in een gulle bui. Al meerdere keren in het afgelopen sei zoen stonden dressuur-juryleden ter diskussie, maar in Oosterland werd in dit opzicht een „dramatisch" hoogtepunt bereikt. Jacomien Zevenbergen en Rianne Boot met respektievelijk Tirridu en Natasja pakten in ring 5 een tweede en een derde prijs met 110 en 109 pun ten. Beide Westelijk Schouwen- kombinaties zouden in ring 6 niet of nauwelijks aan de bak zijn gekomen (althans niet met deze puntenaantal- len). Jan Brasser werd in deze ring met Saint winnaar met 127 punten voor Mari Kristaleijn met Courageux van Westelijk Schouwen. Zij totaliseerde 125 punten, vier meer dan Astrid Langendoen met Bianca van Bru en vijf meer dan Annet van Baarle met Silene van Westelijk Schouwen. Deze twee kombinaties klasseerden zich als vierde en vijfde. Bij het mennen was Jan Rentmeester met Paloma ge deeld tweede achter Schouwse Ruiters-instruktrice Nicoline Vos. Deze kombinaties kregen respektie velijk 99 en 104 punten. In de M/Z- klasse was de zege voor Bram Mal jaars met Salerno met 105 punten, terwijl Peter Hanse met Sunny derde werd niet 94 punten. Bij de dresssuurproeven bij de po ny's werd Wilma Beun met Ajax met 120 punten vanzelf winnares, omdat deze Oranjezon-kombinatie was. In de M-klasse streek ook al een kornbi- natie van de ruitervereniging uit Vrouwenpolder een eerste plaats op. Astrid Christiaansen kreeg met Count J. 127 punten. Bij de L-pony's een Serooskerkse zege met Jet Heijse met Toon. Deze kombinatie kreeg van Jan van de Bijl 124 punten, een meer dan Angelique Slikkerveer met Hart wig van de Burghtruiters. Stef Nelisse werd met Pascal zeer ver- dientelijk vijfde met 120 punten. In de B-klasse een triomf voor Inge Koster met Dormy van Oranjezon. Corry Krabbe met Silvia van de Schouwse Ruiters kwam met 124 punten drie punten te kort voor de eerste prijs en eindigde nu als derde, terwijl haar ploeggenootjes Renske Bergsma met A ra belle en Hannie van de Zande met Eros met 122 en 120 punten vijfde en zesde werden. Regio-vergadering in kantine DFS BURGH - Op woensdag 6 oktober a.s. zal in de kantine van de sportve reniging DFS op het sportpark Van Zuijen te Burgh door de voetbalvere nigingen uit onze regio een vergade ring worden gehouden met de regio gemachtigden op Schouwen-Duive- land. Op deze vergadering zullen o.m. de agendapunten welke aan de orde ko men op de regio-vergadering, welke op 18 oktober in Kapelle zal worden gehouden, worden besproken. Door de vertegenwoordigers van de verenigingen kunnen op deze ver gadering wensen, kritiek of eventue le verlangens aan de orde worden gesteld welke dan door de regio vertegenwoordigers kunnen worden aangekaart op de regio-vergadering te Kapelle. V' ij- ZIERIKZEE - Het vijfde team van voetbalvereniging Zierikzee heeft het afge lopen weekeinde voor een primeur gezorgd. Het gezelligheidsteam van de Zie- rikzeese zondagvereniging kwam als eerste ploeg op Schouwen-Duiveland met shirtreklame binnen de lijnen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ROTTERDAM - Nederland heeft zich gerevancheerd voor de blamage op IJsland. Niet door briljant voetbal, wel door een geweldige overgave en één »j- zersterk moment van de verder afwezige Ruud Gullit. Ierland werd in Rotter dam verslagen (2-1, na een ruststand van 1-0) door een elftal dat nog evenwich tig was, maar knap overeind bleef door de geweldige inzet van zijn verdedigers. In de laatste lijn hielden Spelbos, Van de Korput en Met god voor de rust het hart van de defensie gesloten. De oudere schoenen van Kees Rijvers leken veel gemakkelijker te lopen dan de nieuwe, die soms zo fraai ogen, van een paar weken geleden. Werken aan de toekomst is een no bel streven, maar het heeft alleen ef- fekt als er ook een heden is. De prestatie van vandaag telt en de overwinning op Ierland werd voor een belangrijk deel afgeleverd door Ronald Spelbos (28), Dick Schoena ker (29) en Willy van de Kerkhof (31). Op die oude kern kon de nieuwe ge neratie, de drie spitsen die toch feite lijk geen echte aanvallers zijn, zich voor een belangrijk deel drijvend houden. Tegen de sterkere Ieren speelden zij veel beter dan op IJs land, waar de kwetsbaarheid van een te jonge ploeg zo duidelijk naar vo ren kwam. De basis van het sukses was werklust en inzet. Nederland heeft nog voldoende voetballers die daarvan doordrongen zijn. Neder land had woensdagavond ook een coach die daarvan gebruik heeft ge maakt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De werkerp, j Wanneer de werkelijk bevochten overwinning op de Ieren aanleiding kan zijn door te gaan op een weg die nog niet verlaten mag worden, dan is er veel meer gewonnen dan werd vastgelegd in de uitslag van 2-1. Het Nederlands elftal heeft een ge leidelijke, geen schoksgewijze, aan voer van jong talent nodig. Het Ne derlands voetbal is groot geworden door zijn werkers. Dat soort spelers, Schoenaker, Metgod, Willy van de Kerkhof kan veel moeilijker gemist worden dan het nieuwe jonge talent. De zigzag-koers van de kapitein van Oranje, het voortdurend varen op nieuwe bestekken, heeft het pu bliek vervreemd op het nationale elf tal. Vorig jaar kwamen er nog 46.000 kijkers naar de wedstrijd tegen Ier land. Ditmaal waren het er slechts 20.498. Zij hebben toch waar voor hun geld gekregen, omdat zij een elf tal zagen dat met uitzondering van Ruud Gullit keihard werkte. Dat was het enige waarop de overwin ning van Nederland werd gebouwd tegen een elftal, dat eigenlijk ook geen andere of betere wapens bezat. Maar Ierland beschikte niet over Re né van der Gijp, Ronald Spelbos, Dick Schoenaker en Willy van de Kerkhof, die een slordig elftal meesleepten naar de eerste winst in de voorronde van het Europees kam pioenschap 1982. KORFBAL KNKV AFDELING ZUID WEST le klasse A: Blauw Wit-Tjoba III; Zuidwesters-Swift II; Olympia-All Ready; Seolto-Luctor. ADSPIRANTEN BII: Tjoba B-TOGO B; Seolto B-A1I Ready B; Volharding B-Swift BII. EI: All Ready E-Luctor E, 10.30; Blauw Wit E-Animo E. ZIERIKZEE - Beide standaardteams van de Zierikzeese hockeyklub HSD leden het afgelopen weekeinde teleurstellende nederlagen. Het eerste heren- team kreeg op sportpark Bannink met 1-0 klop van een zeker niet groots spe lend Spijkenisse en de dames brachten er in Teteringen nog minder van te recht. Ondanks een voortdurend veldoverwicht werd in het Brabantse land met 4-1 verloren. Heren 2 verloor ook, maar presteerde zeker niet slecht bij een sterk Goes 2. Het meisjes A-team pakte andermaal flink uit. Met 11-1 werd in Middelburg gewonnen van de gelijknamige vereniging. Dit Zierikzee se meisjesteam stevent in de huidige vorm zonder twijfel op een nieuwe titel af. Het afgelopen weekeinde kwamen slechts vier HSD-tcams tot winst, ter wijl negen keer een nederlaag moest worden geïnkasseerd. Astrid Lanoendnen viel met haar paard Bianca wel in de prijzen bij de dres suur, maar moest in het springen afhaken, doordat Bianca zich vergaloppeer de en de laatste hindernis omver kegelde. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het eerste herenteam speelde op sportpark Bannink een uiterst matte partij. Er kon weinig druk worden uitgeoefend op het doel van Spijke nisse, dat in de eerste wedstrijden van de kompetitie zeker nog niet groots had gespresteerd. In Vlissin- gen leed de ploeg een fikse 8-1 neder laag en in de ontmoeting met HSD was de thuisploeg ongetwijfeld favo riet na de overwinningen in de eerste twee wedstrijden. Vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helft kwam Spijkenisse uit een snelle uit val aan de eerste en naar later zou blijken enige treffer, die evenwel voldoende zou blijken te ziin voor de volle winst. Ciko Verduijn was de maker van het Spijkenisser doel punt. Ook in de tweede periode ak- teerde HSD tam, te tam om de bezoe kers echt in gevaar te brengen. Deze nederlaag betekent ongetwijfeld een fikse teleurstelling voor HSD. Beste kansen Ook Dames 1 leed een onbegrijpe lijke nederlaag. Bij Teteringen 3 werd met maar liefst 4-1 aan het kortste eind getrokken. Het wedstrijdbeeld was evenwel geheel anders dan de uitslag zou doen ver moeden. HSD gaf de wedstrijd onnodig ge wonnen. terwijl de ploeg de beste kansen kreeg om de wedstrijd volle dig naar de hand te zetten. Een aan tal knullige misverstanden In de ach terhoede veroorzaakten al snel een 2- 0 Brabantse voorsprong. In de eerste helft had HSD wel een groot veldo verwicht. maar de voorhoede hleek niet In staat de kansen in doelpunten om te zetten. Pas in de tweede mi nuut van de tweede helft kwam daar even verandering in. Stella van Zanten tekende voor 2-1. Na deze vroege tegentreffer had HSD door moeten drukken. De mogelijk heden om de wedstrijd winnend af te sluiten waren zeer zeker aanwezig, maar evenals in de eerste periode werden skoringskansen onbenut ge laten. Teteringen dat van tijd tot tijd goed counterde, had aanmerkelijk minder kansen nodig om eerst 3-1 en vlak voor tijd zelfs nog 4-1 aan te la ten tekenen. Een zwakke prestatie van dit Zierikzeese damesteam, dat in het verdere verloop van de kompe titie nog meer zware wedstrijden te gemoet gaat. Laatste minuut Het tweede herenteam van HSD verloor de uitwedstrijd tegen het veel sterkere Goes 2 met 3-2. In de al lerlaatste minuut moest HSD het derde en beslissende Goese doelpunt toestaan. In de eerste helft kwam HSD via Jan van Dijk zelfs nog op een 0-1 voorsprong. Goes voor het verstrij ken van de eerste helft nog een straf- bal te nemen, maar doelman Leo Root stopte de bal. Na rust kwam de thuisploeg naast dc Zierikzeese for matie en bij een scrimmage voor het HSD-docI schopte Dick Vcrschoorc dc hal van de achterlijn, waardoor een doelpunt werd voorkomen. Het Duel uit de herenwedstrijd hockey tussen de teams van HSD en Spijkenisse. die door de Zierikzeese ploeg teleurstellend werd verloren. Erik t>an der Doe en Rini de Rijke in een aanvallende aktie in beeld. (Foto; Zierikzeesche Nieuwsbode) was evenwel slechts uitstel van exe cutie, want dit keer werd de straf bal door de Goesenaren wel benut: 2-1. Jan van Dijk skoordc nog wel de ge lijkmaker, maar in de allerlaatste minuut trok Goes 3 de winst alsnog naar zich toe. De veteranen van HSD verloren de thuiswedstrijd tegen Push C met 2-4 na een 1-2 stand halverwege. In de eerste helft skoorde Jan Livain uit de rebound van een strafcorner het eerste HSD-doelpunt. Hier kon Push twee treffers tegenover stellen. In de tweede helft kwam het tweede Zie rikzeese doelpunt op naam van Hans Blom, maar dit was niet toereikend om minimaal een punt in eigen huis te houden. Het jongens-A-team behaalde in de uitwedstrijd tegen Pellikaan 3 een 3- 4 zege. Meisjes A-tcam Het suksesvollc meisjes-A-team won de uitwedstrijd bij Middelburg 2 andermaal met een nionsterskore. HSD boekte een 1-11 zege. Halverwege het eenzijdige duel was de skore al uitgelopen naar 0-5. Anneke Vlieger werd met drie tref fers topskoorstcr in deze periode. Ydwinc Zuidenveld en Natasja Alke made maakten de hand vol. In de tweede periode werd dc skore regel matig uitgebouwd naar de uiteinde lijke 1-11. Dit keer skoordc Jolanda Kraaijevcld drie keer, Natasja Alke made twee keer en Anneke Vlieger trof een keer doel. Het I1SD- meisjesteam kwam in Middelburg nog met vier invalsters binnen dc lij nen, waaronder de keepstrr. Moor liefst vijf meisjcs-A, oen B- mcisjc, een A-jongen en B-jongen van HSD speelden een selekticwcdstrijd voor het Zeeland/Wcst- Brabantteam. Van het achttal speel den zich de A-meisjes Anneke Vlie ger en Natasja Alkemadc, en B- jongen Mark van Doornc in de uitein delijke ploegen. Uitslagen: Jongens A: Pelikaan 3-HSD 3-4; Jo- gens B: HSD-Etten Leur 2 2-3; jon gens C: Den Dunc-HSD 3-2; Jongens D: HSD-Push 2 4-3; Jongens ED: HSD-Rapide 0-4. Meisjes A Middelburg 2 HSD 1-11; Meisjes B: Push-HSD 3-2; Meisjes B2 Zevenbergen 2-HSD 1-3; Meisjes D: HSD-Pelikaan 0 10 Dames 1: Teteringen 3-HSD 4-1; Heren 1: HSD-Spijkenisse 0-1; Heren 2: Goes 2-HSD 3-2; Heren 3 HSD A Push C 2-4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5