9 VERGEET U NIET OOK UW HYPOTHEEK TE VERGELIJKEN? STAP NU BU ONS BINNEN. Voo,,e« Totaal overzicht van de drie trekkingen 716e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen 1 2 3 4 5 0 Geen winnende lotnummers 7 9 0 meer spelers meer Kansen \y-De li Staatsloterij FA. VERWIJS ZN. Part-time verkoopster 'TE KOOP^sji W5& NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE 5 SAMAN SAMAN 8 Vers brood en banket APPELTAARTJES SMILLEGANGE DAM 2) ZIERIKZEE 12 n'\el GlS ft^rcomtort;^A60 0 jott»V>o C?br-|otVxV>ew°^ ^0m «Jf a\,\\d k d0^o°Lo.NN^L5^^^°^r:^erne„!:x'n i° ?°»AfTc^*n vo°T<1 oronslo®® on s*°e 16" je Soro°" 7- 1otn v.. V-0"' °vfcW oWïd eH °°b ,aro»en v j°,e cofarl° v. v^*'U entuin,,e' Bd'ien<ie flie o«£e<y,et oo* bm"e" e*o^e° i°nVO°V,o efre bo\ie^°*6"'^oder"e Uc n ies ^Sa^b0;nk*emeb"v0Wosse.^ oS en o0 1 JrtVie op \oOf jombo- y -,0ebul ^osse.'V s en v0n mo*ot ^e' de I.:.nen»"'' Lotnummers Eindcijfers) Totaal eindigend op: oflotnummer(s): prijzen bedrag: 301 651 741 069641 070311 080861 75 100 1.000 2.000 2.000 2.000 32 92 030892 061132 50 150 5.150 10.050 33 723 883 010563 036063 062583 50 400 100 50.000 5.000 50.000 514 5534 7914 200 1.000 2.000 65 365 485 C25 027255 036795 50 250 100 200 5.000 2.000 extra prijs serie W troostprijs andere series 7 97 010127 010127 082777 086427 092097 093957 10 60 500.010 5.010 25.010 100.010 2.060 5.010 extra prijs serie W troostprijs andere series 8 28 48 78 358 002258 014318 031968 041988 041988 098158 25 75 75 75 425 2.025 2.025 2.025 250.025 4.025 2.025 extra prijs serie T troostprijs andere series 549 025199 029299 029299 400 2.000 100.000 2.000 extra prijs serie D troostprijs andere series 0 650 5090 015120 018980 019050 019050 024110 079360 15 115 1.015 5.015 25.015 100.015 2.015 5.015 5.015 U hoeft geen prijzen bii elkaar op te tellen. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen prijs het totale prijzenbedrag vermeld. De prijzen zjjn dus al bij elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden Prijzen boven f 1.000 - zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebracht. De hoofdprijs van f 500.000,- wordt „schoon" uitgekeerd. Speel de volgende keer (wéér) mee. En speel dan eens samen, dan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende Menverkoop begint maandag 4 oktober 1982. De verkoopkantoren staan in de Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt. kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f25,- Dverals u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende maand mee. Een paar dagen voorde eerste trekking krijgt u dan uw lotnummers) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v. Collecteur Directie StaatsloterijDen Haag. U kunt de Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of 6 keer per jaar) Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na de derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle informatie: 070-469647. RUITERSPORT DE VR1EZE Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 Grote sortering artikelen voor man en paard ^ooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ Iedere dag van uw warme bakker WEEKENDREKLAME: Dat is smullen geblazen Meelstraat 43 't Hoekje Mol 1 Telefoon (01110) 2224 Zierikzee GEVRAAGD: voor de woensdagmiddag, donderdagavond en vrij dagmiddag. Hef domein voor de vrouw 5MIU CORSETTERIE LINGERIE Aanmelding: SMALLEGANGE, julianstraa! 60, 's avonds na 7 uur. ^ELAARDU O.G. t Is net als met huizen: die l heste l>ij u past. We noemen blijvend te komen vergelijken, deene hypotheek is de andere niet. dat dan ook hypotheek-op-maat. We staan graag voor n Kom maar eens praten Een hypotheek die vaak klaar, ook voor uw andere geld niet de Bondsspaarbank. Dan zult gunstiger is dan aanbiedingen en bankzaken, u merken dat de Bondsspaarbank van anderen. let loont dus de r^r\r~\r~ DA Kil/ waarschijnlijk die hypotheek vindt moeite om in elk geval even vrij uUtit Dnl*l\ Havenpark 16. Telefoon (OHIO) 4051 ipPQOQOQQOOOQQOOQOOOQOOQQO^l Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 2 kilo Cox's Orangevoor 1,75 2 kilo Conferencevoor 1,10 2 kiloTriomph de Vicnnevoor 1.35 2 kilo James Grievevoor 1.25 2 kilo Benonie'svoor 1.00 2 kilo St Remy roodkokers voor 1.45 2 kilo rode Goudreinettenvoor 1,45 15 vol sap perssinaasappelsvoor 2,95 1 kilo bananenvoor 1,35 Vkilo mooie blanke witlof voor 2,25 Let ook op onze afdeling kistcnvcr- koop schuin tegen over onze winkel. Kom daar kijken voor nog meer fruitvoordeel! 1 kist Conference van 15 kilovoor 7.25 1 kist Triomph de Vienne van 15 kilo voor 8.50 1 kist James Grieve van 15 kilo voor 8.75 1 kist Benonie's van 12 kilo voor 5,00 1 kist Cox's Orange van 12 kilovoor 9,50 En nog veel meer soorten voor extra lage prijzen. Komt u even langs en kijk en vergelijk onze prijzen en kwaliteit. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE lloek Nieuwe Bogerdslraat-St. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 Viermaal per week I al liet nieuws uil stad en streek! Automobielbedrijf "be Nobelpoort" B.V., Zierikzee Oudeweg 2-6, tel. 01110-4453 Volgens ECE-norm verbruiken de Samba LS en CL met 1.124 cm3 motor per 100 km 4,6 liter (1:21,7) bij 90 km/u constant, 6,3 liter (1:15,9) bij 120 km/u constant, 5,8 liter (1:17,2) in het stadsverkeer. Prijs Samba LS (954 cm3) 13.695,- inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12