L&O ERIC DE NOORMAN 1 Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! SUCCESJES PORTkS' dB QUIST BUURTSUPER Zierikzeese IJsvereniging DRUKKERIJ DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN De huid van de beer Met grote vreugde en blijd schap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter ANTOINETTE CAROLINE JOHANNA We noemen haar Antoinette LOUIS en CHARLOTTE VAN WIJCK-HEIJMANS 16 september 1982 Kabbelaarsbankstraat 13 4322 BH Scharendijke Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis te Zie- rikzee, kamer 15. Op 16 september 1982 werd ons zoontje geboren. Wij noemen hem ARNOUT KEES en MATTY WESDORP 4315 CB Dreischor Bogerdweg 41 Iedereen die gereageerd heeft op de geboorte van MAGDA- LEENTJE danken wij harte lijk voor hun medeleven. WILLIE en GILJAM BIL ANNELOES September 1982 MARJON PADMOS FRITS BEISHUIZEN trouwen 24 september in Doorn. Receptie 25 september van 16-17 uur in Scharendijke. September 1982 Elkerzeeseweg 46, 4322 NB Eikerzee Kombos 127, Doorn ,De Putmeet" te ELIZA STOEL JOKE DE KOK geven ook namens wederzijdse ouders kennis van hun voor genomen huwelijk op vrijdag 24 september om 14.30 uur in het tijdelijk gemeentehuis ,,De Stenge" te Heinkenszand. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.30 uur in de Ge- ref. Kerk (Vrijgemaakt) te Goes door dominee E. Meijer. De receptie is van 19.30 tot 21.00 uur in het Verenigingsge bouw, Hertenweg 2 te Nieuwdorp. September 1982 Bostonplein 1, 4318 AV Brouwershaven Hertenweg 41, 4455 TK Nieuwdorp Toekomstig adres: Grubekestraat 10, 4505 BC Zuidzande Voor alle bezoekjes, kaarten, bloemen en fruit tijdens mijn verblijf in, en bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis, zeg ik allen hartelijk dank. JAAP STOEL Zonnemaire, september 1982 Heden behaagde het de Heere, na een kortstondig ziek bed van onze zijde weg te nemen, mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa PIETER VIJVERBERG Wzn. op de gezegende leeftijd van 90 jaar en 10 maanden. L. H. VIJVERBERG-BOLIJN W. VIJVERBERG C. C. VIJVERBERG-VIJVERBERG PIET en CORRIE CARLA en FRANK G. N. VIJVERBERG-KUYPER PETER 16 september 1982 Ring 27 4305 AG Ouwerkerk De begrafenis zal plaatsvinden maandag 20 september a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Ouwer kerk, voorafgegaan door een rouwdienst in de Ned. Her vormde Kerk, welke aanvangt om 14.00 uur en geleid zal worden door de weleerwaarde heer M. J. Rouw. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het dorps huis. Diegenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den beleefd verzocht om 13.50 uur in de kerk aanwezig te zijn. Heden overleed nog onverwacht onze geachte zwager en oom P. VIJVERBERG Wzn. op de leeftijd van ruim 90 jaar. Oss: A. P. BOLIJN-BEIJE Zierikzee. L. C. BOLIJN M. BOLIJN-GELUK Goes: A. J. A. BOLIJN M. M. BOLIJN-DE WITTE Neven en nichten 16 september 1982 ..Wél gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt ge getrouw ge weest. over veel zal ik u stellen, ga in tot het feest van uw heer" (Matth. 25 21) Met leedwezen vernamen wij dat onze nestor, broeder PIETER VIJVERBERG op de leeftijd van ruim 90 jaar is overleden. Meer dan 60 jaar mocht hij in scribaat en diaconaat onze gemeente dienen. Zijn trouwe activiteit voor onze Her vormde gemeente zal tot in lengte van jaren in onze ge dachten blijven. Die voorbeeldige trouw aan zijn ambt moge ons blijvend inspireren. Namens de Kerkeraad en Kerkvoogdij van de Herv. Gem. Ouwerkerk, M. J. ROUW, wnd.-voorzitter J. P. DEKKER, wnd.-scriba 16 september 1982 ..Houdt uw voorganger in gedachtenis (Hebr. 13 7) Onze buurman, diaken en scriba van onze Hervormde Ge meente, de heer PIETER VIJVERBERG is na een arbeidzaam leven overleden Hij mocht ruim 90 jaar worden. Zijn trouw in zijn ambtswerk zullen we nooit vergeten, zijn medeleven met de pastoriebewoners was steeds hart verwarmend Zijn vrouw en familie bidden we Gods bijstand en troost toe. M J. ROUW. c.s. Bijstand Pastoraat Herv. Gem. Ouwerkerk 16 september 1982 Algemene kennisgeving Met vol illusies op beterschap, is na een ernstig ziekbed met veel strijd en lijden overleden, mijn lieve zorgzame man en onze vader FRANCISCUS RITMAN geb. 2-1-1930 overl. 16-9-1982 „Zijn leven was geven" N. W. RITMAN-VAN MAANEN Oosterland: Rotterdam: Roermond: Weelstraat 18 4307 BR Oosterland TOSCA RITMAN WILLIAM RITMAN Geen bloemen Liever geen bezoek aan huis De crematie zal plaatsvinden maandag 20 september a.s. om 15.30 uur in het crematorium te Rotterdam zuid, Mae- terlinckweg 101. Degene, die deze plechtigheid wenst bij te wonen, wordt verzocht om 15.15 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in het crematorium, na af loop van de crematie. Heden is van ons heengegaan onze zwager FRANS RITMAN echtgenoot van NELLIE VAN MAANEN op de leeftijd van 52 jaar. Uit aller naam: Familie VAN MAANEN 16 september 1982 Heden bereikte ons het bericht van het overlijden van ons oud-medewerker, de heer FRANS RITMAN Zijn persoonlijkheid zal ons in dankbare herinnering blij ven. Wij wensen alle nabestaanden sterkte en kracht toe dit verlies te kunnen dragen. Direktie en medewerkers Restaurant ,,De Blauwe Keet B.V." Oosterland, 16 september 1982 Met grote droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze fijne vriend FRANS RITMAN HANS, ELLY en RENÉ DE GLOPPER Oosterland, 16 september 1982 Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven ons be toond na het overlijden van onze lieve man, vader, groot- en overgrootvader CORNELIS KLOET betuigen wij u onze oprechte dank. N. KLOET-v. d. HAVE Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, september 1982 Havenpark 37 Voor uw belangstelling tijdens zijn ziekte en uw medeleven betoond na het overlijden van mijn geliefde en zorgzame man, onze lieve vader en onze onvergetelijke opa GERARDUS JAN VAN YvANROOIJ betuigen wij u onze hartelijke dank. Uw blijken van deelneming door uw gebed, de prachtige bloemen, schriftelijke en mondelinge condoleances, waren voor ons een grote steun in deze moeilijke dagen. D. VAN WAN ROOI J-F1ERENS Kinderen en kleinkinderen 4301 MT Zierikzee, september 1982 De Vagerstraat 68 Te koop: Door inruil verkregen: hoek bankstel met salontafel 595,-; leer bankstel 398,-. Duivelands Meubelhuis, 01114-1213, 01113-1513. Stalen volière, 2x4x2 nachthok. Tel. 01110-4347. (Op vrijdag en zaterdag na 18.00 uur). Spoorbielzen, palen en drai nagematerialen. P. L. Quist, Dreischor, tel. 01112-1443. Philips ventilatorkachels voor alle kille avonden. Ver mogen 1000 en 2000 Watt. Prijs 99,—. Radio van den Berge, tel. 2962, Zierikzee. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer- kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Inruil wandmeubel, zwart 575,-; teak kastjes 50,-, 100,-; 150,-. Duivelands Meubelhuis B.V.. 01114-1213 en 01113-1513. Aardappelen; bintjes en ei genheimers in elke hoeveel heid. A. Neerhout, Oudeweg 9, Zierikzee. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114 1495 in Oosterland. St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha- vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Geer palen; puntdraad; vlechtwerk; ook volièregaas; gladde draad; waslijn met stalen kem; koolteer; groene bruine carbolineum, enz. enz. Tuincentrum „Sluys", Hoogezoom 44, tel. 01115- 1437, Haamstede. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy. tel. (01116) 1473 I bellen. Hoge Kerkstraat 10, Nieu- werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven tel. 01119-1770. Nieuwe bankstellen, weg geefprijs/ 3495,-voor 1995,- 1695,- voor 1295,-. Duive lands Meubelhuis B.V 01114-1213 en 01113-1513. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge tel. 01102-1623. |fl Wij maken uw oude deuren en deur- kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag gereed. Bel meteen even op! ul|^g "uay "i'oiiiiatle'ntluiiMlaari Alleenvertegenwoordiger voor Voorne-Putten, Rozenburg, Spijkemsse. Hoekse-Waard.Goeree-OvertlakkeeenSchouwen-Duiveland „m PORTAS-VekbedrIJf INNOVATIE-Servlce PORTkS* Dljkstraat 34.3231 CB Briene Tel. 01810-5253 I 01100-16907 PORTAS-deuien-vakbednven overal n Nederland en R vete Europese landen Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Adria de meest verkochte. Nu zolang voorradig 390 L, 390 Q, 390 T, 1982 van f 10.195,- - f 8995,-. „De Smokkelhoek". Fiat 600, aantrekkelijke prijs. Tel.: 01119-1452. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114)2775. Inruil tafelburo, zwart 125,- tafelburo, groen 100,-; buro- stoelen 85,-. Duivelands Meubelhuis B.V., 01110-1213 en 01113-1513. Tapijt, wol, van 325,- voor 165,-, 395,- voor f 265,-. Vele couponnen van 75 cm t/m 1,50 m op 4.00 m breed. Duivelands Meubelhuis B.V., 01113-1513 en 01114-1213. Hoge Kerkstraat 12, Nieu- werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Hang-legkasten vanaf 149,-, kasten op maat en in ieder ge wenste uitvoering verkrijg baar. Hubo Karweishop Re- nesse, tel. 01116-1343. Te koop gevraagd: Tomos 4 TL zwart. Tel. 01110- 3661, na 18.00 uur. Gaskachel. Tel. 01117-1663. Rond Etna gaskacheltje. El- les. Tel. 01110-6665. Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114) 1469. Te huur: Per m2 stalling voor grote landbouwmachines, kranen enz., inrijhoogte 4 m en breedte 7 m, in de gem. Drei schor. Te bevr.: 01114-1477. Magazijn- en scheepskontai- ners. A.S.D. Zierikzee. Tel. 01110-2040. Verloren: Wie heet mijn badminton rac ket in Dreischor gevonden? Ik wil hem graag terug. Sas- kia Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Huisdieren: Goed tehuis gezocht voor: Ierse Setter, gec., reu; krui sing Duitse Staande, gec., reu. Sophia-Dierenbescher- ming. Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Gevonden Ouwerkerk: Ko nijn, kleur wit met bruin. So- phia-Dierenbescherming, Es doornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Gevraagd: Siameese kater voor dekken van poes. Stamb. niet nodig. Brieven onder nr. 4702 aan dit blad. Hondenvriend. Mijn vriendje Bart is allergisch voor mij, mijn naam is Koppe, ik ben een lieve hond, vooral voor kinderen, ik waak goed, eet niet veel. Wil je mij als huis dier, mijn baas neemt de tel. wel op. Tel. 01114-2849. Trimhuis ,,De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Diversen: Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Koop u rijk. Show 16-17-18 sept, in pand Poststraat no. 4 van de nieuwste gashaarden, houtkachels, CV-ketels en re- gelapparatuur. Dokumenta- tie en voorlichting. Saman BV, Julianastr. 40, Zierikzee. Wij zoeken nog spulletjes voor onze rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zol der of in de schuur? Bel a.u.b. 01110-4940. En wij komen het graag bij u ophalen. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Wij verzorgen graag het drai neren voor u, al vanaf a.s. maandag. P. L. Quist, Drei schor, tel. 01112-1443. Wij zijn met vakantie van 20 september t/m 5 oktober NOORDGOUWE De contributie over 82/83 bedraagt: eerste lid 5,— tweede lid 3,—, derde en meerdere leden uit één huisgezin 2,—. De betaling kan geschieden bij de penningmeesteresse me vrouw H. Root-Gorter, Provincialeweg 3, gemaal Prom- melsluis, Kerkwerve of door storting op giro 1 8 7 7 0 van de Nutsspaarbank te Zierikzee, met vermelding: Zierikzeese IJsvereniging, banknr. 81 09 02 524. Na 1 oktober worden de kwitanties met incasso geïnd. Opzegging van het lidmaatschap dient eveneens vóór 1 okto ber te geschieden. Nieuwe leden kunnen zich tot 1 december a.s. melden bij voornoemde penningmeesteresse (telefoon 2789) of bij dhr. J. Pomper, voorzitter, Touwbaan 3, Zierikzee (telefoon 2009). Bij aanmelding na 1 december wordt de contributie verdub beld. Bij opening of heropening van de baan is de toegang de eerste drie dagen uitsluitend voor leden. Na genoemde perio de kunnen dagkaarten gekocht worden. Terrein en wegverharding aanbrengen? A.S.D. het juiste adres. Tel. 01110-3951. Vergeet voor al uw spiltslijt- laag niet! Zitdag te Brouwershaven 20 september in het wijkge- bouw. Pedicure Podologe A. G. Steendijk, tel. afspr. 01110-4440. Nog geen orgel in huis? Huur er één voor 55,- per mnd en zo u wenst: gratis les! Zou het nog goedkoper kunnen? Tel. 01116-2073. A.s. zaterdagavond klaver- jasavond H.V. Deltasport. Aanvang 20.00 uur in restau rant Sporthal „Onderdak". STEUNZOLEN ELASTIEKEN KOUSEN STEUNKOUSEN STEUN PANTIES Leest het streekblad dc „Zierikzeesche Nieuwsbode" 2 LU CC D UJ _l IN ZWART IN ZWART EN KLEUR cc briefpapier - enveloppen rekeningen - jaarverslagen convocaties - berichtkaarten reclamefolders - kalenders en nog vele andere producten die met papier te maken hebben In de voordeligste - mooiste - duurzaamste - prettigste uitvoeringen zoals stencil - klein'oflset - groot'offset boekdruk - rotatie JANNEWEKKEN 11 ZIERIKZEE - TELEFOON (01110) 6551 20. „Goed gesproken", grijnst Krake en met enkele stappen is hij bij Erwin, wiens boeien hijjosmaakt. Ook de krijgers en Torwald wor den weer in vrijheid gesteld en het is de meesten wel aan te zien, dat ze de2e ongedach te wending wel toejuichen. Alleen Torwald heeft een diepe denkrimpel in zijn voorhoofd. „Ge kunt terugkeren met de hele Jomsvloot om gezamenlijk met onze eigen krijgsmacht Olaf en de edelen ter verantwoording te roe pen", zegt hij dan kalm, „maardan bereikt ge juist, wat ge wilt voorkomen een broe derstrijd." Donker staart Erwin de spreker aan, maar dan knikt hij langzaam. „Je hebt gelijk. Torwald". mompelt hij, dit mag niet gebeuren, maar die schurk van een Olaf en die stiekeme Thorfinn moeten gestraft worden. Daar zijn we het toch allemaal over eens." „Dat zal wel een eigenaardige toestand wor den. prins", merkt Krake droog op. „als je be denkt. dat Olaf de vader van je vrouw is." „En het zijn allebei trouwe aanhangers van Eric geweest, zowel Thorfinn als Olaf", valt Torwald in. „Ik mag die dikke berenjager zelf ook niet. trouwens'" „Kijk eens aan. het wordt alsmaar moeilij ker"^, grijnst Krake spottend „En toch kun je het er niet bij laten zitten, prins Stel je eens voor dat ik me niet aan jouw zijde geschaard had. waarheen was je dan op weg'' Naar de burcht der Joms met al je krijgers En de he mel mag weten, wanneer je er weer was uitge komen En dan te bedenken, dat bet Olafsplan was!" „Ik zal ze krijgen", fluistert Erwin duister, „en ik weet wel hoe i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7