Amro Bank, want banken verschillen. VERWARMINGSSHOW SAMAN B.V. Bij Amro heeft de ondernemer een vaste gesprekspartner Laat u bewijzen dat u bij Amro beter af bent. o^S^S" Zuinig verwarmen tikt lekker aan „Bowling Renesse" 't Is alweer een paar jaar geleden dat hun omzet zó steeg dat Brouwer en Hiemstra besloten hun machinepark fors uit te breiden. Nu echter stagneert de afzet en blijkt de capaciteit te ruim bemeten. Maatregelen zijn geboden. Want 't is duidelijk dat de huidige situatie op langere termijn de continuïteit van het bedrijf bedreigt. Brouwer en Hiemstra gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze maken plannen om met export hun potentieel weer ten volle te kunnen benutten. Maar, ze missen ervaring op buitenlandse markten. Hoe kom je in contact met een actieve, betrouwbare agent-importeur? Hoe gaat 't met trans acties in vreemde valuta? Vragen te over. Brouwer en Hiemstra besluiten hun licht 'ns op te steken1 bij 'hun man' van de Amro Bank. De contacten tussen bank en ondernemer lopen bij de Amro Bank steeds via één persoon. Zo groeit vaak een vertrouwensrelatie. En die vormt de basis voor een langdurige samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. De vaste Amro gesprekspartner krijgt steeds meer inzicht in de specifieke bedrijfssituatie. Hij kan dus het aanbod van de bank haarfijn op die situatie afstemmen. Ook Brouwer en Hiemstra horen dus van 'hun man bij Amro' geen algemeen verhaal over de voor-en nadelen van export. Nee, ze krijgen steun die wordt afgestemd op hun situatie. Met hulp van gerichte informatie via een Amro buitenlandspecialist wordt een deugdelijk plan voor de export opgesteld, een plan dat rekening houdt met de sterke en zwakke punten van het bedrijf Amro bemiddelt vervolgens bij het contact met een buitenlandse importeur en maakt Brouwer en Hiemstra wegwijs o.a. op het gebied van het inter nationale betalingsverkeer en doet daarbij suggesties om valutarisico's te vermijden. De Amro Bank wil zich positief onderschei den van andere banken. Door de kwaliteit en de om vang van haar diensten. En door de mentaliteit waarmee die diensten worden verleend. Een en ander doet Amro u graag uit de doeken. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Dan is ook'hard te maken'dat u als ondernemer juist bij de Amro Bank aan het goede adres bent. Want 't is waar dat banken verschillen. Maar ook dat uw bedrijf het andere niet is. surfplanken, surfpakken en andere accessoires 10 tot 15 korting Te koop Groot bedrijfspand met bovenwoning I A-0-D dakbedekkingen GEHRKE! - SCHARENDIJKE GEMEENTE DUIVELAND MEDEWERKER (mix) A.L.G. (Auto Louis Goedbloed) Wagenmaker's Bakkerij en levensmiddelenbedrijf Poststraat no.4 16-17-18 september a.s. resp. 10.00-12.00 en 13.00-21.00 uur; 13.00-17.30 uur en 10.00-17.00 uur 25 GASHAARDEN (komen ze weer terug) Wegens vakantie gesloten Modelslagerij D. de Jonge ZentRa Omdat de tijd nooit stilstaat.. TROMP 12 Brouwer Hiemstra zitten met overcapaciteit en denken aan export NAJAARSAABIEDING: Vanaf nu geven wij op alle Ruime keuze in gebruikte planken vanaf f 500,— Üaoooooooooooooooooooocwooooooooooeooooooog Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 m1 Prijs 110.000,- k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 Aannemer: Wij komen voor alle reparaties, aan dak, goot, schuur of kelder. Rooflngdaken 5 mm nieuwe „Polyester roofing". Ook doen wij alle Isolatiewerkzaamheden, gevelbe dekking. tot aan metselwerk van dak tot kelder. LEK IN OAK OF GOOT? U BELT EN WIJ KOMEN DIREKT Voorlopig tel. Dhr. GLOPPER, telefoon 01117-1326 10 laar garantie of waarborg Op de secretarie van deze gemeente is plaats voor een voor type-werk en eenvoudige administratieve werk zaamheden. Salariëring nader over een te komen afhankelijk van leeftijd en ervaring. Vereist: Diploma Mavo 4 en typediploma. Sollicitaties binnen één week na het verschijnen van dit blad aan burgemeester en wethouders van Duiveland, Kerkring 3, 4306 CJ Nieuwerkerk. Steiltjesstraat 10 - Zierikzee - 01110-4178/4951 Wie SAAB zegt, denkt veiligheid, Zweedse perfektie, voorloper op autoveiligheidsge bied. Maar een SAAB kent meer aspekten. Hoge restwaarde (altijd goed om rekening mee te houden bij de aanschaf), komforta bel, ruim, zuinig en... uniek in techniek. Wat te denken van het nieuwe APC TURBO systeem. Op het moment dat anderen nog experimenteren met turbo lanceert SAAB al weer de 2e generatie TURBO motoren. Bel voor informatie uw SAAB-dealer. Er Is al een SAAB vanaf t 28.400,— Adverteren doet verkopen! Wij zijn weer terug van vakantie en hervatten maandag onze bezorging NOORDGOUWE Nieuwe energie zuinige CV-ketels - regel apparatuur - enige houtkachels en allesbranders Vooraan in energie besparing JULIANASTRAAT 40 - TELEFOON 01110-2647 van maandag 20 september t/m dinsdag 5 oktober Noordstraat 45 - Haamstede jOOCOOOOOOOQOQPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOr. ../i!!/tf.;i counlfjékjè ijs**bn- voor 'n gezellige ontspannende avond in 'n spor tieve sfeer of bowlen, gekombineerd met 'n diner in ons restaurant „Le Rabot". of voor 'n gezellige kinderverjaardagspartijtje f 15,— per uur tot 15 jaar. OPEN: dagelijks 16.00 uur; dond-, zat- en zondag 14.00 uur. PRIJS: per uur incl. schoenen per baan voor 20.00 uur 20 gulden na 20.00 uur 25 gulden zondag na 18.00 uur 15 gulden Aan te bevelen is 6 pers. per baan. CLUBS: maandagavond aanmelden 01110-4286 dinsdagavond aanmelden 01119-1861 Wilt u meer informatie! Komt u eens langs ol bei ons even. Telefoon 01116-1939 aooooooooooooooooooooouoooooooooocooooooo, Dam 10, Zierikzee Tel 01110-2443 ■W*?'

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12