^Gewijzigde^ spaarrente bi j de Rabobank mazdaushow Rabobank Q Autobedrijf Legemaate 01116-1563 familiedrukwerk? MAZDA MAAKT ALLE BELOFTEN WAAR VERTON'S SCHOENEN Jan C. Hogendoorn jr. RUITERSPORT DE VRIEZE De 4 overtuigende lijsttrekkers van Mazda 7 Zierikzeese Bridge Cluh ZIERIKZEE - Dinsdag werd de al- gemene ledenvergadering van de Zie rikzeese Bridge Club gehouden. Er waren 45 leden aanwezig (van de 76). In haar openingswoord vroeg de voorzitter enkele ogenblikken stilte bij gelegenheid van het overlijden van het lid, de heer Paul van Gees- bergen. De vergadering had een zeer vlot verloop en na afloop haastten de aanwezigen zich het nieuwe seizoen 82/83 te openen met de kaarten in de hand. De uitslag van de eerste onderlinge drive is: Groep groene boards: 1. mw. van den Berg-hr. van der Post, 163 pun ten: 2. dames Kops-Tuinman, 161 punten; 3. dames Becu van der Post, 145 punten; 4. heren Eekman-Vierge ver, 141 punten; 5. dames Van Gro- ningen-Schaalje, 134 punten; 6. echt paar Schults, 112 punten; 7. dames Hoets-Weber, 110 punten; 8. dames Eekman-Van Oeveren, 109 punten; 9. dames De Graag-Sehiettekatte, 106 punten; 10. heren Eevenwel-Schot, 105 punten; 11. heren 't Hart, 82 pun ten; 12. dames Van 't Leven-De Vos, 72 punten (120 is 50 Groep bruien boards: Oneven pa ren: 1. heren Nolet-Van Hengstum, 88 punten; 2. dames Kloet-Sleegers, 85 punten; 3. dames Van der Valk- Hendrikse, 83 punten; 4. heren Besa- musca-Meulstee, 78 punten; 5. mw. Heuser-hr. Boot, 68 punten; 6. echt paar Akerboom, 56 punten (80 is 50 Even paren: 1. heren Van der Mark- De Wit, 121 punten; 2. echtpaar Van den Berg, 107 punten; 3. heren Hen- drikse-Sweere, 96 punten; 4. heren Beijer-Kloet, 94 punten; 5. dames Born-Sluijter, 84 punten (96 is 50 HSV De Krabbe hield eerste viswedstrijd BURGH-HAAMSTEDE - De eerste wedstrijd van de H.S.V. ,,De Krabbe" trok 28 deelnemers die 5 bo venmaatse, waaronder een zeebaars, en 21 ondermaatse vissen vingen. Er werd gevist aan de Brouwersdam. De uitslag: 1. A. J. Kenters 735 gr, 2. J. Hart 400 gr, 3. A. J. Deurloo 325 gr, 4. M. v. d. Wielen 86 gr, 5. A. P. Deurloo 61 gr, 6. L. Steketee 44 gr, 7. M. Wessels 35 gr, 8. J. P. van Leenen 22 gr. 9. M. v. d. Velde 20 gr, 10. J. Wandel 18 gr en 10. B. Nelisse 18 gr. Juniorenuitslag: 1. Ad van Leenen 50 gr, 2. Zion Raap 49 gr en 3. Arjan v. d. Zande 35 gr. De volgende wedstrijd is vast gesteld op 10 oktober te 08.00 uur aan de Schelphoek. SCHEEPVAART Abida, 17-9 T.H. Cristobal verwacht Acila, 17-9 te Curasao verwacht Acteon, 17-9 te Chittagong verwacht Alnati, 14-9 van Salvador naar Ham burg Atlantic Star, 14-9 630 noord Azoren naar Southampton Macoma, 13-9 te Ras Tanura Nedlloyd Adelaide, 14-9 te Auckland Nedlloyd Amersfoort, 15-9 te Puerto Cabello Nedlloyd Rockanje, 15-9 te Misurata Nedlloyd Tasman, 14-9 te Shuaiba KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Bennekom: W. J. van Asselt, Steenwijk; te Huizen: A. v. d. Beek, Genemuiden. Bedankt voor Dedemsvaart: L. Westland, Hellendoorn. Gereformeerde Kerken Beroepen te Zaltbommel: H. C. de Jong, kand., Dieren. Bedankt voor Roosendaal: W. A. Boer, Genderen. Baptisten Gemeenten Beroepen te Emmen: S. T. van der Steen, kand., Pemis, die dit beroep heeft aangenomen; te Hoogezand: T. F. Smit, kand.. Hoogvliet, die dit be roep heeft aangenomen. Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Tholen, te Nederhe- mert en te Wekerom (toez.): D. J. Budding, Scherpenisse; te Stellen dam: drs. M. D. Geuze, St. Annaland; te Ommen: J. K. Vlasblom, St. Jo- hannesga-Delftstrahuizen; te Vee- nendaal: H. Harkema, Brakel; te Beerzerveld: E. Westrik. kand., Utrecht. Bedankt voor Willemstad (toez.): K. R. Cuperus, Rinsumageest-Sy- brandahuis. Gereformeerde Kerken Beroepen te Noordbergum en Eestrum: drs. L. Adema. kand., Noordbergum, die dit beroep heeft aangenomen. Beroepbaarstelling: drs. L. Adema, Zevenhuisterweg 2, 9257 VL Noord bergum. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Schildwolde: J. Slot man, Enschede-West. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Zeist: M. Vlietstra. Bunschoten. Tweetal te Rotterdam-W: M. Vliet stra, Bunschoten en A. K. Wallet, Ou derkerk a.d. Amstel. Tweetal te Hul zen: W Kok, Rotterdam-O. en Ca- pelle a.d. IJssel en D. Visser, Nleuw- Vennep. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Oud-Beijerland: R. Boogaard, Leiden. Bedankt voor Woerden: J. Kareis, Beekbergen; voor Scheveningen: J. van Haaren. Amersfoort. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje STEVEN FABIAN Wij noemen hem Stefun RIN US en MATTY HOLLESTELLE- GROENEWEG MICHAËL ROSEMARIE 14 september 1982 Burg. van Eetenstraat 10 4306 CW Nieuwerkerk TE KOOP GEVRAAGD Meubelen en allerhande huishoudelijke artikelen Telefoon 01114-2173 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Op vrijdag 24 september 1982 hopen onze ouders CORNELIS MOL MARIA MOL-KARDOL te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij willen dit vieren in ,,Ons Dorphuis" te Nieuwer kerk. Receptie van 19.30 tot 21.00 uur. Naast de Heere die alles heelt gemaakt, wil ik u namens mijn vrouw en kinderen, heel hartelijk bedanken voor het vele medeleven, en de spontane hulp, tijdens ons verblijf in het ziekenhuis en bij onze thuiskomst. Ik kom in deze woor den te kort, ook ons dochterje Celia wil u ook vriendelijk be danken voor alle leuke dingen en veel liefde aan haar bewe zen. De Heere zegenen u allen. De hartelijke groeten. J. v. d. DIKKENBERG Zierikzee, september 1982 De Kanterlaan 18 Voor ons onverwacht maar op Zijn tijd nam God tot zich, onze geliefde zwager en oom ADRIAAN ARIE VAN EETEN weduwnaar van ELISABETH DE VRIES oud burgemeester van Duiveland Ridder in de orde van Oranje Nassau Ereburger van Nieuwerkerk op de leeftijd van 78 jaar. FAMILIE VAN EETEN FAMILIE DE VRIES FAMILIE VAN DER SCHANS 4328 ER Haamstede, 14 september 1982 Breedsteweg 7 Geen bloemen - Geen toespraken. De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 17 sep tember a.s. om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Nieuwerkerk (Sch.). Voorafgaand zal een rouwdienst worden gehouden in de Herv. Kerk, Ring te Nieuwer kerk. Deze dienst vangt aan om 14.00 uur. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen, wor den beleefd verzocht om 13.45 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren aan huis van 19.00 tot 20.30 uur en na de teraardebestelling in het Dorpshuis, Poststraat 20. Het gemeentebestuur van Duiveland heeft met leedwe zen kennis genomen van het plotseling overlijden op 78- jarige leeftijd van de heer A. A. VAN EETEN Oud burgemeester en ereburger der gemeente Duiveland. Zijn dynamische bestuurskracht, gepaard aan een be scheiden persoonlijkheid, zullen in de herinnering voort leven. Het gemeentebestuur voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 14 september 1982 Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te ne men in de hope des eeuwigen levens, onze zorgzame moe der en oma LINA WESDORP-HOEK in de ouderdom van 89 jaar en 6 maanden. Noordgouwe: E. C. QUIST-WESDORP C. QU 1ST Wassenaar: A. WESDORP-OUWEHAND Klein- en achterkleinkinderen Stavenisse, 14 september 1982 Graaf van Loonstraat 7 Correspondentie-adres: C. Quist, Brouwerijstraat 13, 4317 AC Noordgouwe Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 m.i.v. 16-9-1982 Zilvervloot-Spaarrekening 8'A% (was 83A%) Wijzigingen voorbehouden Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde man en vader JOHANNES PIETER KIP betuigen wij onze oprechte dank. J. A. KIP D. KIP-PRIEMUS Dreischor, september 1982 Buro voor Architectuur Renesse - Kortgene Voor al uw ontwerp c.q. tekenwerk, hinderwet, taxaties, expertises, berekeningen. Billijk honorarium volgens arch. N.P.A. Uw bouwkundig intermediair. Corr.-adres P B. 35 4484 ZG Kortgene Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551, ZIERIKZEE School voor L.H.N.O. en M.H.N.O. „Prinses Juliana" Zierikzee Bij voldoende deelname zullen wij in samenwerking met de Bond voor Plattelandsvrouwen en de Zeeuw se Volksuniversiteit gedurende het cursusjaar 1982- 1983 een aantal cursussen organiseren, en wel: Zelf kleding maken 10 avonden, vanaf maandagavond 4 oktober Koken voor feestelijke gelegenheden (incl. vakantiegerechten) 6 avonden, vanaf dinsdagavond 5 oktober De cursussen worden bij voldoende deelname gege ven in het gebouw op het Jannewekken 19 te Zierik zee, van 19.00-21.30 uur. Het cursusgeld van de cursus van 6 avonden be draagt 60,00. Het cursusgeld voor de cursus van 10 avonden bedraagt 95,00. De materialen en/of ingrediënten die voor de cursus nodig zijn moeten door de cursist zelf betaald c.q. aangeschaft worden. Opgave voor deelname aan een van de cursussen on der duidelijke vermelding voor welke cursus men zich opgeeft, graag schriftelijk aan de direkteur van de school vóór 28 september. Op volgorde van aanmelding wordt u ingeschreven. H. VAN DAM, direkteur Hogezoom 152 - Renesse - Tel. 1691 .til. a Grote sortering artikelen voor man en paard Mazda323HB drtodeurs, 5 veran«IIIng«n pittige 1.3 I. motor exldutleve metallic kleurVomblnette sunbtMm tUvtr/lomado Unieke Mazda-verkiezingen MB van 8 Mn 18 september Links, midden of rechts: als u een nieuwe auto kiest, slem dan Mazda Want een betere coalitie van zuinigheid, betrouwbaarheid, kompleetheid en duurzaam heid is bijna niet denkbaar. En Mazda houdt ook met üw begroting rekening Al vanaf 114.495,— kunt u zich de trotse bezitter van een nieuwe Mazda noemen. Tijdens onze unieke "Stem Mazda Show" hebben wij bovendien de Mazda Noblesseserie: vier overtuigende lijsttrekkers met exktusieve extra extra's voor zéér aantrekkelijke prijzen En met Mazda kiest u óók voor de plezierige garantie dat wij altijd voor u klaar staan met een pertekte service Want Mazda kiet je niet voor vier jaar.Mazda blijf je rtjdenl Du* kom nü naar onze showroom en ontdek dat de Mazda lijsttrekker* Ij alle beloften waar maken! Boerenweg 2-4 Zierikzee Telefoon (01110) 2686

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7