Zieilkzee; Braai, Grevelingenstraat 1-3, Tel 01110-2529. DANSLES het GcschEnhEnhuis VERB0UWINGS-UITVERKOOP TEXTIELHUIS-RIANNE Staatsloterij t. lste trekking Dansschool JANVIER Grote bedrijfsruimte Schouwen zoals het was Schouwens Westhoek zoals het was PANTALONS" ENORME KORTINGEN PULLS ONDERKLEDING Verseput Supermarkt REINIGINGSDIENST SCHOUWEN-DUIVELAND Adverteren doet verkopen! TUINCENTRUM MAGNOLIA Wegens vakantie gesloten Modelslagerij D. de Jonge 13 DE RENAUU4. ALTIJD BIJ DETUD. De Renault 4. Nu wéér voortreffelijk eigentijds gemaakt met een nieuw en sierlijk dashboard. Waarin de benzinemeter nog altijd met tegenzin naar nul schuift. Die typeren de zuinigheid blijft Evenals 't hartveroverende komfort En zo blijft ze 'n prima keus, de Renault 4, waar voor uw geld. In 3 uitvoeringen. Die staan voor u klaar. Net als wij. Renault aOvrseen oliën De Renault 4 is er vanaf f 11705.-- Incl. B.T.W. Aflevenngskosten f 337-. Ook kunnen wij u uitgebreid informeren over een snelle en soepele financieringvia Renault Credit Nederland. Wijzigingen voorbehouden. Te koop Hoge Kerkstraat 10, Nieuwerkerk eventueel te verbouwen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2 Prijs 55.000,— k.k. Te bevr'; Unastraat 42, Tel. 01114-1265 Nederlandse Bond van Dansleraren Vanaf 15 september aanvang nieuwe clubs in ZIERIKZEE voor: Scholieren Gehuwden 2e jaars (zilver) 3e jaars (goud) INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING: dagelijks van 14.00-17.00 en van 18.30-20.30 Jacob Valckeplein 4, Goes, tel.: 01100-20176/30428. Goes - Middelburg - Zierikzee Nederlandse Bond van Dansleraren 6ij voldoende Intekening gaat verschijnen een her druk van: Prijs: f 30,— Teken dus nu in bij: FA. W. J. COUOZWAARD A ZN Noordtlriil 3 J-35 HiamiUd* Tel. (01113) 1)31 HOOGERHUI3 0 V Hoqeioon 194-200 Renette Tel. (01116) 1343 Kerkring 31 Nieuwerkerk V f A Wij gaan met vakantie van 20 september t/m 2 oktober Renesse - Tel. 01116-1272 BEKENDMAKING Het Dagelijks Bestuur van de Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland brengt ter algemene kennis, dat de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 28 mei 1982 heeft besloten tot vaststelling van de Eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland Dit besluit zal op 19 september 1982 in werking tre den. Het besluit ligt vanaf heden gedurende 3 maanden voor een ieder ter lezing op de gemeentesecretarieën van de aan de regeling deelnemende gemeenten, t.w. Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland, Midden- schouwen, Westerschouwen en Zierikzee, terwijl het in afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen ver krijgbaar wordt gesteld. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, De voorzitter, W. DEN BOER De secretaris, C. SLABBEKOORN Voor vrijdag en zaterdag Een bos gemengde Chrysanten uit eigen kwekerij 1.75 Tros anjers 2,95 Roosjes <20stuks) 3,50 Cactussen por stuk 1,00 Prachtige heide per stuk 1,75 Verder een grote sortering snijbloemen, waaronder prachtige gemengde boeketten alles tegen voordeli ge prijzen. Ook volop bloeiende en groene kamer planten. C. VAN TRIERUM Lange Achterweg 26 - Oosterland -Tel. (01114) 1856 van maandag 20 september t/m dinsdag 5 oktober Noordstraat 45 - Haamstede 716e Staatsloterij, lste trekking 15 september 1982. Prijzen van: f 25.000 zijn gevallen op alle nummers f 5.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 2.000 zijn gevallen op alle nummers f 1.000 op alle nummers eindigende op f 400 op alle nummers eindigende op f 200 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 100 op alle nummers eindigende op f 75 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende op f 50 op alle nummers eindigende op 32 f 10 op alle nummers eindigende op 7 Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking worden geïnd. 018980 024110 069641 031968 070311 002258 014318 5534 358 365 485 651 301 «te»

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 13