VtSO 480 w7£Ó\m^«J50\ VLEESMARK1 BOUWMAN KLOET Bruine carbolineum KINDER BOEKEN WEEK zaterdag 18 sept. 1 tOOntje lager GEMEENTE DUIVELAND ■>3 Groot bedrijfspand met bovenwoning Keurslager J. G. L. Simmers VERKOOP BIJ EXECUTIE CHAUFFEUR T00GAV0ND VOOR AL UW KLEURENWERK VIERGEVER SUCCESJES 1 iAaclurGXon r het meeste vlees 1 voor het minste geld CEipE Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh familiedrukwerk? docent(e) Nederlands GRONDONTSMETTING Gebr. v. d. Maas - Oosterland SUCCESJES Droptiek ,,De Passage' Droptiek,, De Passage' 1 k 9 in plaats van uitnodigingen julianastraat - zierikzee edereen is welkom op komende T* om dit te vieren in en om de brogum- s boerderij met 'n daverend festival met vele zeeuwse bands! ■-verder- donderdag 16 september 20 uur entree: lid f 3,-, niet lid f 6,- BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend, dat de ,,Vent- en standplaatsenverordening Dui veland", zoals deze is vastgesteld door de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 1 juli 1982, met ingang van 9 september j.l. in werking is getreden. Genoemde verordening ligt gedurende drie maanden op de gemeente-secretarie ter inzage en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 13 september 1982 ÏOOOOOOOOGOSOOCOOOOOOOOOOOOOCOCOCCOOSC^ Het is nu de tijd voor de onderhouds beurt tegen de komende winter. Zolang de voorraad strekt: 5 liter van 28,35 voorf 22,70 10 liter van/ 51,00 voorf39,00 25 liter van f 113,65 voorf89,00 Hogezoom 173 - Renesse - Telefoon 01116-1965 iOBOOocmjuumjuJuum «juuoouo'aooccoGcocod Te koop Lijsterbesstraat 23, Nieuwerkerk Totale opp. 200 m2 Prijs 110.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 Ook uw Keurslager heeft op z'n tijd ontspanning no dig daarom zijn we met vakantie van 13 tot 22 september Visstraat 11 - Zierikzee Op donderdag, 16 september 1982, des namiddags te 16.30 uur, zullen in het pand nr. 8 aan de Elzenstraat te Nieuwerkerk (gem. Duiveland), ten laste van J. J. Hoogland, enige meubilaire en andere goederen (w.o. Mini personenauto) in het openbaar worden verkocht. De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewij zing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betaling, zonder opgeld. DE DEURWAARDER. Gevraagd: in part-time dienstverband (vnl. voor de spitsuren). Inlichtingen en sollicitaties: TOURINGCARBEDRIJF VAN OEVEREN Watermolen 15-19 - ZIERIKZEE - Tel. 01110-2319 D.V. 16 september hoopt de GEREFORMEERDE BIJBEL STICHTING in het kerkgebouw van de Her vormde Gemeente te Nieuwe Tonge een te houden. Sprekers: ds. G. MOUW, ds. BUDDING Aanvang 19.30 uur Voor 'n KADO groot of klein Hoek Kraanplein Zierikzee Te koop: Inruil wandmeubel, zwart 575,-; teak kastjes 50,-, 100,-; 150,-. Duivelands Meubelhuis B.V., 01114-1213 en 01113-1513. Winkler Prins-set, 6-delig (Dierenrijk); klein orgel. Na 17.00 uur: H. Rogers, Unastr. 17, Nieuwerkerk. MAQE& fUNDEf- ÓCHOUIW- LAPf&l MAL6E iBO&ïlAPPBiw N ZIJN G(1 OIO T/K IA. II UPTUMOt I 1 UÊf;-6ALADt AlV) IfHAICT ZIERIKZEE: in de Aldimarkt Schelphoek straat 1 3 ^Openingstijden Aldimarkt me. 13-ta uur. dl tfm wrt|. <M6 uur. M7 uur. «n do koopavond tot 21 uur^ Nieuwe bankstellen, weg- geefprijs/ 3495,-voor 1995,- 1695,- voor 1295,-. Duive lands Meubelhuis B.V., 01114-1213 en 01113-1513. Enfield 350 cc, bw.j. '81 met windscherm, valb. en koffer- rek, i.g.st. 3000,—. Telef. 01110-6602. Fotoboek Schouwen-Duive- land. Prijs 24,90. DeZeeuw- sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 2754. Tapijt, wol, van '325,- voor 165,-, 395,- voor 265,-. Vele couponnen van 75 cm t/m 1,50 m op 4.00 m breed. Duivelands Meubelhuis B.V., 01113-1513 en 01114-1213. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. vnJ dag-zaterdag Jbwifruif 2 stukS 'vrijdag- zaterdag _nandpererM_5i<,io maandag.dmsdaq mooieprei hele week nde grape fruits 69^ Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE Coördinatiegroep Vietnamese Volwassenen Educatie vraagt een voor minimaal 2 tot maximaal 5 uur per week De lessen worden 's avonds gegeven. Een onderwijsbevoegdheid is vereist. I.v.m. de continuïteit dient de te benoemen leer kracht tot eind 1983 beschikbaar te zijn. Inlichtingen: mevr. A. G. Beekman-Otte, tel. 01110- 3794 Schriftelijke sollicitaties binnen één week aan de Coördinatiegroep, p/a Poststraat 37, Zierikzee. VAN 13 t/m 23 OKTOBER 1982 hef GEsdtEfütEJihuis FA. OOUDIWAARD - It—«uiteet» MOOOCRMUIS KV. - toempnityria NK H.H. LAND- EN TUINBOUWERS Het is nu tijd voor Beleefd aanbevelend. Agrarisch mechanisatie bedrijf Telefoon 01114-1417 Te koop: Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 6. Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Inruil tafelburo, zwart 125.- tafelburo, groen 100,-;buro- stoelen 85,-. Duivelands Meubelhuis B.V., 01110-1213 en 01113-1513. ONZE WEEKRECLAME: V? pond zoute JUJUBES1, Enig in zijn soort Adverteren doet verkopen!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9