DANSLES SLAGERIJ ORNÉE.... ^Jï 98 1.39 1.19 1.98 3.98 1.98 QUIST SUPERMARKT HALFVOLLE MELK 75 98 2.95 Dansschool JANVIER BEJAARDENDAG MAGERE RUNDERLAPPEN HAMBURGERS 4 halen - 3 betalen GEKOOKTE WORST f 2,25 I If TREFPUNT VOOR KWALITEIT BRON WATER 1 PILS TOILET- DIXAN VERS VLEES 9.25 SLAGERS leverworst spruiten 2.49 WJ Bejaarden te Zierikzee, opgelet! Uw slager voor vers vlees: Grote bedrijfsruimte OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST BANKETBAKKERIJ TOON HAGE B. NEIJENHUIS chauffeurs-opleiding Verseput Supermarkt Groot woonhuis AFWASMIDDEL HALVAMEL POTGROND CHAMPIGNON SALADE A LA CREQUE KIP KRENTESLOF per kilo 1.98 ACHTERHAM Havenplein Zierikzee 10 Nederlandse Bond yjn Danslerafen Vanaf 15 september aanvang nieuwe clubs In ZIERIKZEE voor: Scholieren Gehuwden 2e jaars (zilver) 3e jaars (goud) INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING: dagelijks van 14.00-17.00 en van 18.30-20.30 Jacob Valckeplein 4, Goes, tel.: 01100-20176/30428. Goes - Middelburg - Zlerlkzee Nederlandse Bond van Oansleraren Y e. ZIERIKZEE Op zaterdag 18 september a.s. zal de jaarlijkse weer worden gehouden in het C.J.V.-kamp aan de Ramp- weg te Renesse. Ditmaal voor de 10e keer, zodat er sprake Is van een lustrum! Een ontspanningsdag voor ouderen én jongeren (vanaf 16 jaar) tezamen Voor eventuele koude behoeft u niet thuis te blijven, want het kampgebouw is verwarmd. Vertrek vervoer 9.00 uur vanaf het Havenplein en „Borrendamme". Thuiskomst: 17.00 uur. Van de deelnemers zal een eigen bijdrage In de kosten van f 7,50 per persoon gevraagd worden. Geeft u zich zo spoedig mogelijk op door middel van onderstaande strook tot uiterlijk 15 september bij één van de volgende adressen: Balie „Borrendamme" (voor de bewoners en de omlig gende flats) Mevrouw D. J. Baart-Schults, Caustraat 50 Mevrouw P. Schot-Bakker, Hoofdpoortstraat 4 Eventueel ook telefonisch onder nummer 2154 of 2562. VAN HARTE WELKOM!! Naam Adres geeft zich hierbij op voor deelname aan de C.J.V.-bejaar- dendag en wel voorpersoon/personen. ismm DEZE WEEK: 500 gram f 7,45 250 gram SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Te koop Hoge Kerkstraat 10, Nieuwerkerk eventueel te verbouwen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2 Prijs 55.000,— k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel, 01114-1265 Wij zijn met vakantie van 14 september t/m 6 oktober Poststraat - Zierikzee AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Schuithaven 12 4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-5081 b.g.g. 3742 Medio september begint de kursus Theoriekursus begint op vrijdag 17 september. Wij gaan met vakantie van 20 september t/m 2 oktober Renesse - Tel. 01116-1272 Te koop Hoge Kerkstraat 12, Nieuwerkerk met zonnige tuin, grote woonkeuken met open haard, achterkamer, 6 slaap kamers. Totale opp. 271 m2 Prijs 95.000 - k.k. Te bevr.: Unastraat 42, Tel. 01114-1265 ^eia '^is ''ern, n9aa, Imelco per liter Victoria M -M- per krat a 24 fles V2 literpak 10 literzak Palmolive triopak voor 1.59 100 gram 1100 gram 2 kilokoffer nu voor maar met spijs hele week: BORSTLAPPEN kilo woensdagg rn GEHAKT H.O.H. kilo O.OU hele week: jj HALEN TARTAAR4 BETALEN hele weekU A I IIC SPEKLAPPEN nHLV6 2e 500 gram PRIJS Op uw waardebon stuk 500 gram woensdaq - donderdag worteltjes 500gr geschrapt VRIJDAG-ZATERDAG vnjdag-zaterdag kiwi fruit 2 stuks vrijdag-zaterdag 1 OQ handperen_ 15 wo_ 1.9 O moandag-dmsdag mooie prei pernio hele week rode grapefruits 6stuks Gekookte 100 gram 1.49

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10