DANSLES 118,01 1511° 185,55 123,02 156® 190,41 204?3 238?7 259,52 293,58 32793 G. J. WILBRINK Dansschool JANVIER Datsun van Nissan. 272?s VERS VLEES VOOR HONDEN EN KATTEN! B. NEIJENHUIS chauffeurs-opleiding GRONDONTSMETTING M. MOL - Nieuwerkerk SUCCESJES Inbraak kan voorkomen worden 8 Nissan verrast met een plan waarbij aan alles is gedacht (Vooral aan uw portemonnee.) Nissan/Datsun heeft de ideale oplossing voor een actueel probleem. U kunt nu in een gloednieuwe auto rijden zonder er andere noodzakelijke of plezierige dingen voor te hoeven laten. Met het Nissan Profijt Plan be taalt u gedurende drie jaar een voor af bepaald vast maandelijks bedrag dat zo laag is dat u er geen kopzorgen over kunt hebben. Het Nissan Profijt Plan maakt het u zelfs mogelijk om óók wat reparaties, onderhoud en verzekering betreft pre cies te weten waar u aan toe bent Geen onverwachte nota's, geen tegen vallers, geen onaangename verrassin gen. Twee of drie jaar lang weet u exact wat u per maand kwijt bent aan uw auto. EEN VOORBEELD. Stel dat uw oog is gevallen op de Nissan Sunny. Deze kost f 14.925,- (incl. BTW, excl. afleveringskosten). U wordt het met de Nissan/Datsun dealer eens over een inruilprijs van uw huidige auto. Pak weg f 4.925,-. Blijft over f 10.000,- om te financieren. Nu gebeurt er iets bijzonders. VOOR ELKE NISSAN OF DATSUN WORDT DE MINIMUM INRUILPRIJS NA DRIE JAAR OVEREENGEKOMEN. Die inruilprijs is uiteraard afhankelijk van de geschatte kilometerstand na drie jaar. Laten we in dit geval uitgaan van f 7.000,-. Op dit bedrag legt de dealer zich vast Als de drie jaar voorbij zijn, levert u uw Sunny in. U verricht daarmee de laatste betaling De auto inleveren is niet ver plicht U kunt ook de overeengekomen Nieuwerkerk, Garage Van Dijke en Zn. C.V., Kerkring 37, tel. 01114-1364. inruilprijs voldoen en de auto houden. (Het werkelijke inruilbedragzal na drie jaar tenminste de overeengekomen inruilsom zijn.) KLEINE BEDRAGEN AFLOSSEN. Het unieke voordeel van deze trans- aktie is, dat u in drie jaar niet f 10.000,- maar f 10.000,- minus de inruilsom van f 7.000,- f. 3.000,- in maande lijkse termijnen hoeft af te lossen. De resterende f 7.000,- wordt na drie jaar in één keer afgelost Hetzij als tegen waarde voor uw auto, hetzij contant, waarbij u uw auto behoudt. De rente wordt berekend over het totale bedrag van f 10.000,-. De 36 maandelijks te betalen termijnen bestaan dus voornamelijk uit rente en rente is weer aftrekbaar voor de belas ting EXTRA AANBOD 1: ONDERHOUDSCONTRACT. Orridat binnen het plan onderhouds beurten bij een Nissan/Datsun dealer voorwaarde zijn, wordt u een voordelig onderhoudscontract aangeboden. Dit contract gaat u - via de dea ler - aan met Nissan Motor Nederland B.V Uiteraard bent u vrij om voor het onderhoud de Nissan/Datsun dealer van uw keuze uitte zoeken. Het con tract is niet verplicht maar wél aan te bevelen EXTRA AANBOD 2: VERZEKERING. Een compleet verzekeringspakket onder gunstige voorwaarden, speciaal ontworpen voor deelnemers aan het Nissan Profijt Plan. Eveneens opgenomen in het financieringsplan. Een vast bedrag zon der verhogingen en bij schade geen no-claim verlies. EEN STUK ZEKERHEID! U ziet het: eindelijk een plan, waarbij voor alles aan uw portemonnee is gedacht! U weet precies waar u aan toe bent. Een vaste maandelijkse betaling die op te brengen is. Gedurende drie jaar geen extra kosten, geen prijsverho gingen, geen rentestijgingen, geen infla tie, geen centje pijn. Alleen de kosten voor de wegenbelasting en brandstof komen er bij. Wat kan u gebeuren? Zoveel zekerheid betekent onbe zorgd autorijden.Tot ziens bij de Nissan/ Datsun dealer! Vfear een folder klaar ligt waarin u alles nog eens uitvoerig kunt nalezen. NISSAN SCHAT DE INRUILWAARDE VAN UW AUTO EN U WEET WAT EEN NIEUWE NISSAN OF DATSUN PER MAAND KOST* Bij f 7.000 - inruilwaarde van uw huidige auto is de vaste betaling per maand gedurende 3 jaar: Met onderhoudscontract Met onderhoudscontract/verzekering: Bij f 6.000,- inruilwaarde van uw huidige auto is de vaste betaling per maand gedurende 3 jaar: Met onderhoudscontract: Met onderhoudscontract verzekering Bij f 5.000- inruilwaarde van uw huidige auto is de vaste betaling per maand gedurende 3 jaar: Met onderhoudscontract: Met onderhoudscontract verzekering Nissan Cherry f 14.695,-. 218,81 295,66 252,80 329,76 363,86 Nissan Sunny f 14 925,-. 223,64 299,57 257,58 333,76 291,61 366,19 Datsun Stanza f 18.495,- 309,03 402,97 340,93 437.67 375,77 472,38 Datsun Bluebird f 19395.- 362.49 46422 397.23 498,90 431.95 531,90 Bedragen in rekenvoorbeeld gebaseerd op 36 maandtermi|nen en totaal kilometrage van 50000 Assurantie premie gebaseerd op regio 3. voor de overige regio s I en 2 gelden 'age-e tane.en Hoogte van de rente gebaseerd op rentestand per augustus 1982 Prijzen excl afleveringskosten en metallic lak ■OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ; 1e kwaliteit, vers-dlepgevroren LAPPEN PENS.per 1000 gram f 2,50 PENSper500gram 1 1,25 KIPGEHAKTper500gram f 1,50 RUNDKOPVLEES per500gram f 1,85 PAARDEVLEESper500gram 1 4,50 RUNDERHARTperSOOgram 1 4,50 SCHAPEVET (onmisbaar voor mooie vacht en goede konditie) per pakf 1,50 Voor kennels kwantum-korting. Korte SI. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923 booooooooooooffloooooooooooooooooooooooooo» AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Schuilhaven 12-4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-5081 b.g.g. 3742 Medio september begint de kursus Theorlekuraus begint op vrijdag 17 september. H.H. LAND- EN TUINBOUWERS Het is nu tijd voor Beleefd aanbevelend, Agrarisch mechanisatie bedrijf Telefoon 01114-1367 Diversen: CosmeUca en bijous haal je ,De Palaver- op de Balie in hut" Koop u rijk. Show 16-1718 sept. In pand Poststraat no. 4 van de nieuwste gashaarden, houtkachels, CV-ketels en re- gelapparatuur. Dokumenta- tie en voorlichting. Saman BV, Julianastr. 40, Zierikzee. Morgen 14 september wegens fleurbeurs de gehele dag gesloten. Bloemen en tuin centrum C. W. Jonker, Hoge- zoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Nog geen orgel in huis? Huur er één voor 55,- per mnd en zo u wenst: gratis les! Zou het nog goedkoper kunnen? Tel. 01116-2073. Geen praktijk van 4 okt. t/m 22 okt. a.s. Pedicure G. van Dam-de Jong, Poststr. 38, tel. 01110-3527. Laat u niet wijs maken dat stofferen van uw meubelen het niet waard zou zijn voor dat u deskundig advies ge vraagd hebt bij de daartoe speciaal ingerichte meu- belstoffeerderij Goud zwaard, Meelstraat 24, tel. 2491, Zierikzee. Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Nederlandse Bond van Oansleraren Vanaf 15 september aanvang nieuwe clubs In ZIERIKZEE voor: Scholieren Gehuwden 2e jaars (zilver) 3e jaars (goud) INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING: dagelijks van 14.00-17.00 en van 18.30-20.30 Jacob Valckepleln 4, Goes, tel.: 01100-20176/30428. Goes - Middelburg - Zierikzee Nederlandse Bond van Oansleraren betrouwbare, storingsvrije beveiligingssystemen, deskundig aangelegd onder TBBS controle 1 *01 tel.: 01112-1267 Knopt bij onzp adverteprdprs! fff r/r /fff Tel. 01110 2865

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8