i r ASWH wint matige wedstrijd uit twee dode momenten: 1-2 Brouwershaven geen partij voor ZSC: 5-1 Duiveland onfortuinlijk ten onder bij Heinkenszand: 2-1 SKNWK kan het spel niet maken tegen Smerdiek: 1-2 Zelfvertrouwen in Bruse formatie ver te zoeken j v i\l Piet Roks: ,,Dit is meer dan we kunnen verdragen" 4 BRUINISSE - De min of meer als topper aangekondigde ontmoeting tussen Bruse Boys en ASWH uit Hendrik Ido Ambacht heeft niets gebracht wat een voetbal wedstrijd tot een topper moet maken. De ontmoeting in de openingsronde uit de twee de klasse van het zaterdagvoetbal werd een gezapig partijtje voetbal, waarin noch de ene, noch de andere ploeg ook maar een moment kon imponeren. „Ze hebben een pri ma voorbereiding gehad", stelde Bruse Boys-trainer Jan Englebert voor het begin van de wedstrijd. „Normaal gesproken moeten ze optimaal geprepareerd zijn en weten wat er te gebeuren staat". Na afloop van de wedstrijd bleek Englebert zijn ploeg dui delijk overschat te hebben, want er werd een uiterst matige vertoning opgevoerd, die het publiek geen moment kon boeien. Bruse Boys leek bang om te voetballen. Bang voor de tegenstander, of misschien toch niet helemaal klaar. Zelfs een matig ASWH slaagde er zonder al te veel problemen in om beide punten mee naar huis te nemen. „Dat is lekker meegenomen", meende ASWH-trainer Henk van Os na afloop. „We hadden verwacht hier een topprestatie te moeten leveren om de winst te pakken. Mijn ploeg draaide evenwel van geen kanten en toch een 1-2 zege. Dat is een opsteker". koppend verlengde en Jacob van de Berge een unieke kans kreeg om an dermaal doeltreffend af te drukken. Nu verkleinde Wim Berends evenwel prima zijn doel, waardoor Van de Berge zoveel naar buiten werd gedre ven, dat zijn inzet rakelings naast vloog. ,,Als die kans wordt benut zit ten we op rozen", meende Wim Geluk na afloop. „We hadden ASWH op dat moment volledig in de tang. Waarom het na rust plotseling helemaal niet meer wilde bij ons is eigenlijk onbe grijpelijk. Er was geen greintje zelf vertrouwen. Dat was allesbehalve een Bruse periode. Maar duidelijk is wel geworden, dat ASWH niet die topper is, die men het noemde. Even duidelijk overigens alsdat we gerust kunnen stellen, dat wij het erg zwaar gaan krijgen. Iedereen kent Bruse Boys nu en weet hoe men ons moet bestrijden". Voorstopper In de negende minuut van de twee de helft had ASWH de wedstrijd al kunnen beslissen, maar Rob Prins, de boomlange gelegenheidsspits, knikte uit niet te missen positie hui zenhoog over. Opmerkelijk in het duel was overi gens de persoon, die Rob Prins (1.89 meter lang) af moest stoppen. Jan Englebert volhardde in navolging van de oefenduels in Leen van de Bijl als voorstopper. Van de Bijl was evenwel bij voorbaat gedoemd om ie der duel tegen Prins te verliezen. In de loop van de tweede helft verhuis de Van de Bijl weer naar zijn beken de vleugelverdedigerspositie en kreeg Prins een gelijkwaardiger be waker. In de elfde minuut had ASWH pech toen Bogaert een treffer van Arthur Dorré afkeurde en enkele minuten later mikte Jacob van de Berge aan de andere kant nipt naast. Halverwe ge de tweede periode redde Steef van de Velde op een schitterende manier op een venijnige inzet van Hank van de Meulen en even hierna kopte Rob Prins net over uit een niet te missen mogelijkheid. Nadat trainer Henk van Os een scheldkanonnade over zijn spelers had uitgestort leefde ASWH in de slotminuten plotseling op. Overtreding De ploeg uit Hendrik Ido Ambacht kreeg in de 36e minuut nog een mo reel steuntje in de rug van scheids rechter Bogaert, toen deze een lichte overtreding van Leen van de Bijl bestrafte. Paul Tims nam de vrije trap snel, te snel voor de Bruse Boys-verdedi ging, want nog niemand was goed op gesteld en Ewald van 't Hof kon even later achterwaarts inkoppen. De bal vloog over de een paar meter voor zijn doel staande Steef van de Velde (1-2). In de 41e minuut was het bijna nog 3-1, toen Jan Minnaart te zacht terugspeelde en Rob Prins niet vol doende kon profiteren en op het scheiden van de markt had Jaap van de Berge de gelijkmaker op de voet, maar zijn lobje was net iets te hoog gemikt. ,,Een echte verklaring heb ik niet voor deze zwakke prestatie", stelde Jan Englebert teleurgesteld na af loop van de partij. ,,De ploeg had ,,het" niet vandaag. Tonny en Jacob van de Berge en Eddy Schild lopen alle drie met een lichte blessure rond. Geen ekskuus, integendeel, maar het speelt wel mee. Vooral de blessure van Jacob van de Berge zit me niet lekker. Ik denk, dat we hem wel eens lang kwijt kunnen zijn. Dat werkt frusterend op de hele ploeg, maar er komen nog 23 wedstrijden. We zijn zo maar niet in. een hoekje gedrongen. De volgende week weer een andere wedstrijd met misschein een beter Bruse Boys. De komende week zet ten we alles eens op een rijtje en pro beren we van vandaag wat te leren". Formatie van trainer Van de Linde mist af werker N1EUWERKERK - SKNWK is zaterdagmiddag het nieuwe seizoen begon nen met een 2-1 nederlaag in de thuiswedstrijd tegen Smerdiek. In deze wedstrijd is zonneklaar gebleken dat de Nieuwerkerkse met een groot pro bleem worstelt, het kan n.l. het spel zelf niet maken, een probleem waaraan nogal wat Schouwen-Duivelandse teams mank gaan. Werd vorige week in de bekerwedstrijd tegen Zierikzee door de zondag 3e klassers het spel gemaakt, die er toen ook niet goed weg mee wisten, nu werd deze taak aan SKNWK op gedragen daar de bezoekers veelal op de counter speelden. Scrimmage van het Smerdiek-doel. Aanvoerder Joop Wandel kan net niet meer bij de bal en ook René van de Zande komt te laat. Links kijkt Jan Tierie toe. De routinier zou via een vrije trap voor de eerreddende treffer zorgen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Vergeleken bij vorige week kwam de thuisklub nu heel wat minder voor de dag dan in het treffen tegen Zierikzee toen het zelf op de counter kon spelen. Een groot probleem was zeker het benutten van de kansen die het zeker wel in het treffen met de Tholense formatie heeft gekregen. De verdediging van Smerdiek maakte bij vlagen een allerminst so- liede indruk maar toch zagen de blauw-zwarte aanvallers geen kans om hiervan te profiteren. Werd vori ge week uit een strafschop gescoord, nu was er een vrijetrap nodig om het doel van de tegen partij te doorbo ren. Doelman Steef van de Velde stond aan de basis van het openingsdoelpunt van ASHW. Ondanks diverse waarschuwingen van scheidsrechter Bogaert over trad hij te nadrukkelijk de drie stappenregel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) oo<l .nobnv, ntoi «s.. .".i SCHARENDUKE - Na vorige week het nieuwe seizoen te zijn gestart met een 4-1 overwinning op Wissenkerke bleef ZSC zaterdagmiddag in eigen om geving met 5-1 aan de winnende hand in het treffen met Brouwershaven. De vrij jeugdige ploeg van Brouwershaven, die naar het zich laat aanzien een moeilijk seizoen tegemoed gaat, kon ondanks de inzet-welke aan de dag werd gelegd, het ZSC toch niet werkelijk echt moeilijk maken. De eerste paar minuten werden hoopvol voor Bruse Boys. Tonny van de Berge mocht ver opdringen en in zetten en ook Jan Minnaart kwam op enkele meters van doelman Wim Be rends, de door Barry Hughes bij ere- divisionist Sparta afgedankte doel- verdediger. Na tien minuten lanceer de Kees Willemse de weer terugge keerde centrumspits Jacob van de Berge, maar diens uithaal vloog naast en over de ASWH-veste. Direkt hierna de openingstreffer van de be zoekers. Doelman Steef van de Velde speelde hierin een ongewilde hoofd rol. Hij werd de dupe van de drie stappenregel. Mevo komt tegen SPS met enig fortuin verdiend aan punt POORTVLIET - Mevo heeft in Poortvliet tegen de KNVB-debutant SPS met enig fortuin een 1-1 ge lijkspel weggehaald. Dit neemt even wel niet weg. dat Mevo dit punt niet zou verdienen, want in de tweede helft dirigeerde de formatie van trai ner Toon van Tiggelhoven het gebeu ren volledig, nadat SPS de eerste 45 minuten een veldoverwicht had ge had. SPS toonde in de eerste helft van het openingsduel uit de kompetitie aan op het Poortvlietse knollenveld aanmerkelijk beter uit de voeten te kunnen. Bovendien legde de ploeg van de Haisterse trainer Toon Polle mans een enorme partij krachtvoet bal neer waarop Mevo fysiek het ant woord schuldig moest blijven. In de 40e minuut resulteerde een en ander in de op dat moment verdiende ope ningstreffer voor SPS. Dave van Haaften, lid van de Brabantse afde- lingsploeg, passeerde doelman Kees- Jan van Liere kansloos (1-0). ,.In de rust heb ik mijn spelers op gedragen de tegenstander met dezelf de wapens te gaan bestrijden om met enig sukses uit de strijd te kunnen komen", vertelde Van Tiggelhoven. De Zierikzeese ploeg volgde in de tweede 45 minuten de opdracht van zijn trainer prima uit. SPS moest het initiatief volkomen prijs geven, maar vooralsnog wilden de treffers niet komen. Na een flink kwartier was enig ge luk nodig om Mevo naastzlj te bren gen. Een niet al te harde inzet van Rudy Verkruysse karamboleerde via een kuiltje vlak voor het doel van de voortreffelijke keeper Bram Hage in de touwen (1-1). Mevo drong hierna nog aan, maar het Poortvlietse hout werk voorkwam verder sukses. Van de Velde kreeg het leer uit een afgeslagen aanval in zijn bezit. Van af de doellijn stapte hij parmantig met de bal in de handen naar de rand van de zestien meter om daar een fer me trap te verkopen aan het bruine monster. ,,Ik moest wel fluiten", vertelde scheidsrechter Puck Bogaert na af loop. „Ik had beide keepers op de hoogte gebracht van het feit, dat er streng met lopen met de bal gelet zou worden. Bovendien was ik in de be ginfase van de wedstrijd nog naar Van de Velde geweest om hem te zeg gen, dat ik oplette. Ik zei nog, dat ik geen politie-agent wilde spelen en niet exakt de stappen zou tellen, maar dat hij het niet te bont moest maken". Vlak voor het voorval attendeerde Bogaert ook aanvoerder Wim Geluk nog eens op het euvel. Geluk op zijn beurt waarschuwde andermaal Steef van de Velde, maar amper een paar minuten later ging de jeugdige doel man alsnog in de fout. Vrije trap der halve op de rand van het strafschop gebied. Andries Dorré legde de bal met een zacht tikje enigszins opzij, waarna aanvoerder Arthur Dorré met een ferme trap de Bruse muur en de vergeefs duikende Steef van de Velde verschalkte: 0-1. Luttele se- konden na de openingstreffer ander maal een teleurstelling voor de Bruse ploeg. Tonny van de Berge kreeg een vermaning na een fikse charge en di rekt erop verdween Wim Geluk in het notitieboekje van arbiter Bo gaert na hetzelfde vergrijp. Meer grip Halverwege de eerste helft kreeg Bruse Boys aanmerkelijk meer grip op het spel van de Zuidhollanders, waaruit duidelijk werd dat een ge lijkmaker er zat aan te komen. Des ondanks kwam een eerste fraaie kans er nog aan de andere kant, toen Jaap van de Berge over een bal heen trapte en Ewald van 't Hof oog in oog met Steef van de Velde de hoek mocht uitzoeken. Met een ongekontroleerdc trap joeg van 't Hof de bal evenwel over het doel. In de 38e minuut, toen ASWH vooral verdedigend volledig in de knoei raakte, viel de op dat mo ment verdiende gelijkmaker. Jan Minnaart mocht op veertig meter van het doel van Wim Berends een vrije trap nemen. Doordat Wim Geluk en kele vededigers aan zich bond, miste al wat ASWH was de inzet, waarna Jacob van de Berge deed. waarvoor hij staat: koppend skoren (1*1). Kort voor rust kwam Óruse Boys bijna op voorsprong, toen Wim Ge luk een dieptepass van Eddy Schild Voor de Brouwenarén is het eigen lijk net één seizoen te vroeg dat het deze jeugd in het eerste team, zij het noodgedwongen, moet opstellen. Bij ZSC wilde het nog béter vlotten dan vorige week wat een min of meer normale zaak was daar de tegen stand welke het moest overwinnen minder was dan tegen Wissenkerke. De thuisklub wist dit ook in een ruim veldoverwicht tot uitdrukking te brengen en veel moeilijk werk kreeg doelman Maarten van der Weele dan ook niet te verwerken. Door René Flohil kwam ZSC op voorsprong (1-0) waarna Ronald van Duel op hoog niveau uit de streekderby ZSC-Brouwershaven, een ontmoe ting, die uitdraaide op een hopeloze 5-1 nederlaag voor de jeugdige Brouwse formatie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Oeveren voor een 2-0 ruststand zorg de. Oook na de hervatting bleef ZSC domineren en moest Brouwershaven zich in hoofdzaak bepalen tot uitval len. Bram Coomans voerde de voor sprong na de rust op tot 3-0 waarna er voor de rood-witten geen vuiltje meer aan de lucht was.Nadat Marco van Oeveren voor 4-0 had gezorgd liet Olivier Verwest zich vervangen door Gert Jan Kunsr en ging Kees Snoek als laatste man spelen. Door van een foutje in de ZSC ver dediging te profiteren wist Johan Clarisse voor de bezoekers de eer te redden (4-1). In deze bijzonder sportief gespeel de wedstrijd kreeg ZSC toch het laatste woord door Bram Coomans die de eindstand op 5-1 bepaalde. Johan van de Velde blijft leider in Catalaanse week VIELLA - De Spanjaard Angel Ocana heeft zondag de 199.5 km lan ge vierde etappe gewonnen van de Ronde van Catalonië. Hij legde het parkoers van Lerida naar VieUa af in 6 uur 11 minuten en 21 sekonden. Ocana nam na veertig kilometer al leen de leiding. Het peloton liet hem aanvankelijk gaan, waardoor zijn voorsprong uitgroeide tot veertein minuten. In het laatste bergachtige gedeelte kreeg Ocana het echter zo moeilijk dat hij aan de eindstreep nog slechts iets meer dan een minuut van zijn voorsprong over had. De Nederlander Johan van de Vel de behield de leiderstrui, die hij in de derde etappe veroverde. De uitslag van de vierde etappe: 1. Angel Ocana (Spanje) 6.11.21; 2. Serge Demierre (Zwi.) 6.12.30; 3. Ercoles Bombini (Ita.) z.t.; 4. Johan van de Velde (Ned.) z.t.; 5. Gerard Veldschoten (Ned.) z.t. Smerdiek had in Marien Vroegop, die beide doelpunten scoorde, wel een aanvaller die wist hou hij een aanval moest afwerken. Al na vier minuten spelen kon hij de bezoekers een belangrijke rug gesteun geven door doelman Toon Wandel het nakijken te geven (0-1). SKNWK deed er hierna wel alles aan om de opgelopen achterstand weg te werken. Er werd hard gewerkt, het wist zich zelfs enige goede sko- ringsmogelijkheden te scheppen, maar het ontbrak in de aanval aan een afwerker. Na de rust kreeg SKNWK zelfs een duidelijk veldoverwicht. Jan van der Velde kreeg al vrij snel een goede mogelijkheid om de partijen op gelij ke voet te brengen. Zijn schot was echter te zacht om de doelman van Smerdiek ernstig te kunnen veront rusten. In de 7e minuut kwam toch de ge lijkmaker toen Jan van der Velde bij ieen poging om door te breken op de ;rand van het strafschop-gebied werd gepakt en Jan Tierie de vrijestrap on houdbaar inknalde (1-1). Ondanks een veld overwicht en nog enige goede mogelijkheden za gen de Nieuwerkerkers geen kans om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Dat deden wel de bezoe kers via een snelle uitval van Marien Vroegop. In de 22e minuut liet hij na een lange rush Toon Wandel met een schuiver kansloos (1-2). Eerste seizoenzege voor goed DFS: 1-2 COLIJNSPLAAT DFS heeft za- terdagmiddag in Colijnsplaat in de ontmoeting tegen Colijnsplaatse Boys zijn eerste twee winstpuntjes in de le klas binnen gehaald. De kleine 2-1 zege kwam zeker terecht bij de ploeg die hierop de meeste aan spraak mocht maken. Vooral in de tweede helft heeft DFS ruimschoots de gelegenheid gehad om de overwin ning met nog duidelijker cijfers tot uitdrukking te brengen. Opvallend was het, dat er bij de be zoekers met heel wat meer inzet werd gespeeld dan vorige week in het treffen met Apollo. Uit een pass van Leo Rijnberg kon de goed hierop reagerende Rinus Roon DFS in de 10e minuut voorsprong geven (0-1). Tot grote verwondering van iedereen kreeg Colijnsplaatse Boys toen er een half uur was gespeeld een straf schop toegewezen welke door Marco de Loof werd benut (1-1). Na goed 10 minuten spelen na de rust was het Wim Boogerd die DFS weer op voorsprong zette (1-2). Co lijnsplaatse Boys zette hierna alles op de aanval waarbij zelfs grote risi- ko's werden genomen. HEINKENSZAND - Het lijkt bij zonder vroeg, maar een gevoel van moedeloosheid begint zich nu reeds meester te maken van Duiveland. Voor de tweede keer In sukscaslc ver loor de formatie van Piet Roks in het nog jonge seizoen een uitwedstrijd. Werd het een week geleden 2-0 bij SVD, dit keer hield Heinkenszand uiterst geflatteerd de beide punten in eigen huis. „Dit is te gek", voerde Piet Roks na afloop aan. „Als Je zo goed en gemotiveerd speelt, mag Je eigenlijk gewoon niet verliezen. Waarom het desondanks toch ge beurt, kan ik niet verklaren, maar het Is bijna meer dan wc kunnen ver dragen". Na een doelpuntloze eerste helft inkasseerde Heinkenszand bei de winstpunten via een 2-1 zege. De eerste twintig minuten was het initiatief van de wedstrijd nog wel in handen van de thuisploeg, maar daarna was het een en al Duiveland wat de klok sloeg. Er kwamen diver se goede mogelijkheden, maar sukses zat er niet in, daarvoor stonden een goede Heinkenszand-doelman (zij het met het nodige keepersgel uk) en de doelpalen te nadrukkelijk op hun plaats. „Het was mooi geweest als de spetter van Cees Zwager in de laatste sekonde van de eerste periode binnen was gevlogen, in plaats van via de paal het veld weer in", meende Roks nog. „Er wordt wel eens gezegd: ge luk moet je afdwingen Blijkbaar konden wij dat niet." Loepzuiver In de 15e minuut van de tweede helft leek de Oosterlandse ploeg toch de verdiende voorsprong te krijgen, toen Bert Goudzwaard skoorde, na dat Jaap van Sliedrecht onder een voorzet van Cees Zwager was door gestapt. „Volgens ons allemaal was het een loepzuiver doelpunt, maar op appele ren van de grensrechter keurde de wedstrijdleider de treffer af. Dat komt even aan en het wordt nog er ger als het dan binnen een paar minu ten aan de andere kant wel prijs is". Een dekkingsfoutje ging aan de Heinkenszandse openingstreffer vooraf. Er werd een aanval over rechts opgezet, waarhij een van de voorwaartsen zomaar door mocht lo pen. „Dit keer was Eddy ten Klooster volkomen kansloos", vertelt Roks „Met een keiharde inzet stond Hein kenszand op voorsprong. Eerder had Ten Klooster zich enkele keren voor treffelijk gemanifesteerd, maar hier kon hij onmogelijk verweer aanvoe ren. De fout lag in het veld. Maar de treffer had wel grote gevolgen". Vijf minuten later konden de bordjes im mers opnieuw verhangen worden. Vanaf de rand van het zestien meter- gebied kon een thuisspeler het leer aannemen en een kogel loslaten. Via de paal karamboleerde de bal het doel in. „Dat beetje geluk kwamen wij nou de hele wedstrijd te kort", jammerde Roks. Rechtzetten In de 35e minuut leek Duiveland toch nog wat terug te gaan doen, toen Marco van der Have de bal op rechts opbracht, een man passeerde en van uit de hoek van het strafschopgebied genadeloos uithaalde (2-1). „Eigenlijk was dit een tijdstip, van waar af de gelijkmaker nog grprodu- eeerd zou kunnen worden, maar het werd door de haast, waarmee gespeeld werd, steeds rommeliger en echte skoringskansen kwamen er nog nauwelijks. Opnieuw moesten we met lege handen naar huis. Dat komt flink aan. maar ik ben er van overtuigd, dat we de volgende week voor eigen publiek de zaken even recht zullen zetten. Iets wat overi gens ook wel nodig is willen we een beetje mee gaan tellen". I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4