loccasionsl Te koop: REMEEUS ERIC DE NOORMAN 8 KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING SUCCESJES makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE SUCCESJES Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. Schneider, Brouwershaven. 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Kuin, Ouwerkerk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur H.A. en 19.00 uur ds. J. J. C. Dee, *s-Gra- venzande. Renesse: 9.30 uur de heer M. Allewijn, Middelburg; m.m.v. zanggroep uit Veldhoven. Noordwei- le: 11.00 uur de heer M. Allewijn, Middelburg. Scharendijke: 9.30 uur ds. Duk, H.A. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Schneider. Zonnemaire: 9.30 uur zie Brouwershaven; 10.00 uur zondagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers, H.A. Dreischor: 11.00 uur ds. Geers, H.A.; 17.00 uur zon dagsschool, kleinen; 19.00 uur gro ten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw. Nieuwerkerk: 9.30 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. Plante. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 uur en 17.00 uur ds. Teekens, jeugddienst n.m. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. Blok land. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. Eikelboom. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur kand. L. J. Postumus, Kampen. Brouwershaven/Zonne- maire: 10.00 en 18.30 uur ds. Stut voet. Nieuwerkerk: 10.00 en 17.00 uur de heer J. Verheul, Spijkenisse. Brui nisse: 10.00 uur de heer K. Baas, Oolt- gensplaat; 17.00 uur de heer A. van Westen, Borssele. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf, jeugdzondag. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur drs. W. C. Moerdijk, jeugdzondag. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; ..Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen." Psalm 842 Soms gebeurt het, dat een kind, lo gerend in den vreemde, een emi grant, naar huis verlangt. In onze psalm ontmoeten we ook een mens, die zijn verlangen naar huis uit spreekt. Op weg er heen is hij. Waar het ligt? In Jeruzalem. Nader op de berg Sion. Het huis des Heeren dus. Op weg er heen overweldigt hem het erlangen. Zingen gaat hij ervan: hoe lieflijk, hoe aangenaam. Neemt u het over? Waarom hij dat zingt, vraagt u? Het woord voor lieflijk houdt ver band met het woord vriend. Een huis dus, waar hij zich op zijn gemak voelt is hem Gods huis. Geborgen weet hij er zich als bij een vriend. Zegt u: wat bezielt de man. Aange naam, lieflijk? Dat? De samenkomst van de gemeente? Hij wil er het liefst wonen? Zegt u: wat moet een mens daar. Onbegrijpelijke dingen, die daar centraal staan. Nietszeggend, ook dat. Daarmee verraadt zich het oude leven. Dat ziet niets in de Hee re. Het zoekt niets bij Hem. Bedenk dit: God roeit uit, wie Hem de trotse nek toekeert. Het elders zoekt. Maar, weet de dichter wel wat hij verlangt? De Heere is toch de Heili ge? Ongenaakbaar? Jawel, maar leest u die Naam nog eens: Heere. De Naam van de Verbondsgod is dat. Hij zet Zijn stempel op de sfeer van het huis: lieflijk, aangenaam. Warm mij onthalend, zo dikwijls ik daar bin nenkom. Dat onze ontrouw dit niet teniet doet, verzekert mij het altaar. Dat spreekt van schuld. Jawel. Voor alles ook van verge ving, door het offer, dat daar gans verteerd werd: Christus. Grond en oorzaak, dat God en mens door het geloof in Hem, onder één dak kunnen wonen. Borg staat Hij ervoor, dat de sfeer daar ten allen tijde lieflijk, aan genaam is. Verstaat u, lezer, waarom de dichter daar graag wilde zijn? Heeft het door geloof ook uw hart: het huis des Heeren? v. d. V. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te 's-Heer Arendskerke: M. T. P. M. Oomens, kandidaat te Wassenaar. Bedankt voor Maartensdijk: S. de Jong, Katwijk aan Zee. Gereformeerde Kerken Beroepen te Enschede: H. C. de Jong. kand., Dieren. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Groningen-West: J. de Gelder, Damwoude en Driesum c.a.; te Meppel: M. M. den Hollander. As sen; te Uithoorn: D. H. Kuiper, kan didaat. Amsterdam. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Groningen-West: J. de Gelder. Damwoude en Driesum c.a. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Baarn: W. Kok, Capelle a d. IJssel; A. K. Ballet, Ouderkerk a d. Amstel. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Scherpenisse: J. Ka rons, Opheusden. Bedankt voor Werkendam: M. Mondria, Waardenburg; voor Rijssen-Zuid en voor Hamilton (Ca nada): J. J. van Eckeveld, Zeist. Evangelisch Lutherse Kerk Aangenomen naar Amsterdam: J. Happee, Leiden. 18.30 uur ds. Van Gelder.Nieuwer kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur da. A. Ochtman-De Boer, Rotterdam. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Scneider, Brouwersha- SCHEEPVAART Abida, 8-9 t.a. Aruba Atlantic Star, 8-9 van Portsmouth naar New York Nedlloyd Adelaide, 8-9 te Lyttelton Nedlloyd Rockanje, 9-9 van Alexan- drië naar Lattakia Nedlloyd Tasman, pass. 8-9 Aden naar Dubai Onoba, 9-9 750 oost zuid oost Bermu da naar Lymebay MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 9-9. Aanvoer: 341 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1900 - 3400; voljarige 1700 - 2600; 2-jarige, luxe (merries) 1400 - 2300; 2-jarige luxe (hengsten) 1300 - 2000; 1-jarige, luxe (merries) 800 - 1700; 1-jarige, luxe (hengsten) 830 - 1600; veulens, luxe merries 580 - 1080; veulens, luxe hengsten 580 - 1050^hïtten 500 - 1425; Shetland- se pony's (ruins) 2Q0 - 435; Shet- landse pony's (merries) f.ZlQ,n f\485. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,50 - 7,30; oude slachtpaar- den 6,30 - 7,10. De handel was stroef, prijzen lager. De Eierveilingen BARNEVELD, 10-9. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.995.900 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 9,80 - 10,00; 55-56 gram 10,70 - 10,75; 60-61 gram 10,80 - 11,20; 65-66 gram 11,60 -ƒ 12,00. Eierveiling: Aanvoer 1.420.200 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 9,80 - 10,05; 56-57 gram 10,60 - 10,80; 61-62 gram 11,00 - 11,45; 66-67 gram 11,55 -ƒ 12,95. Eiermarkt: Aanvoer ca. 900.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 10,00 -ƒ 11,40 per 100 stuks, kg-prijs 2,08 - 2,11; 57-61 gram 11,70 - 12,00 per 100 stuks, kg-prijs 2,05 - 1,97; 64- 67 gram 12,25-/ 13,10 per lOOstuks, kg-prijs 1,91 - 1,96. AMSTERDAM - De dagbladuitge vers zullen het Viewdataprojekt Krantel op 1 augustus 1983 een punt zetten achter dit experiment, daar mee verdwijnen de dagbladen als kollektiviteit uit Viditel. Dit is don derdag besloten op de jaarvergade ring van de Vereniging de Neder landse Dagbladpers (NDP), de orga nisatie van dagbladuitgevers. Te koop: Zwaar eiken bankstel met le ren kussens, z.g.a.n. van 6995,- voor 4495,-. Duive lands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Katlan elek. insektenverdel- gers 124,-. Radio v. d. Ber ge, Zierikzee. Aardappelen; bintjes en ei genheimers in elke hoeveel heid. A. Neerhout, Oudeweg 9. Zierikzee. Makelaar in onroerende goederen en assurantleên ty Nieuwe Haven 147 Zierikzee Telefoon (01110) 2577 Op 2 september 1982 ben ik geboren. Mijn naam is: RONALD PATRICK Mijn ouders zijn: GERDIE en JOHN LABZOWSKI Slootlaan 124 3701 GR Zeist Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" HENK VAN IJSSELD1JK INA VAN DEN BERGE gaan trouwen op vrijdag 17 september 1982 's middags om 15.00 uur in het gemeentehuis van Duiveland te Nieuwer kerk. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 uur tot 20.30 uur in het Verenigingsgebouw te Kerkwerve. Kerkwerve, Vroonstraat 4 Oosterland, Burg. v. d. Havestraat 59 Ons adres wordt: 4321 AN Kerkwerve. Vloedstraat 16. Zo de Here wil hopen wij 17 september 1982 te trouwen om 14.15 uur in het stadhuis te Brouwershaven. Gods zegen willen wij vragen om 15.00 uur in een dienst die uitgaat van de Geref. Kerk vrijgemaakt, Haven N.Z. te Brouwershaven. In deze dienst hoopt voor te gaan ds. E. Meijer. U bent deze dag welkom op onze receptie van 19.30 tot 21.00 uur in het Tonnenmagazijn, Haven N.Z. 38 te Brouwersha ven. U blijft na deze dag welkom op Heereweg 6,4317 AK Noord- gouwe. JAN DE RUITER Donkereweg 38, Noordgouwe GERDIENEKE v. d. WEELE Jacob Catsstraat 1, Brouwershaven Woensdag 15 september is het 40 jaar geleden dat M. VAN OOSTEROM en W. VAN OOSTEROM-VAN DUKE Scheepswerfstraat 3, 4328 BC Haamstede en J. VAN DUKE en J. VAN DIJKE-BRAAM Populierenlaan 10, 4328 JK Haamstede in het huwelijk traden. Dit hopen ze met kinderen, kleinkinderen en familie te vieren vrijdag 17 september in de recreatiezaal van de Geref. Kerk. Die hen hiermede willen feliciteren zijn welkom van 7.30-8.30 uur. September 1982 Heden overleed, toch nog onverwacht, onze geliefde broer en oom JOHANNIS JACOBUS HENDRIK BOUTERSE weduwnaar van ADRIAANTJE WESDORP op de leeftijd van ruim 88 jaar. Uit aller naam, P. J. SCHOPENHAUER 4308 AG Sirjansland, 10 september 1982 Lageweg 6 Thuis geen bezoek. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 13 sep tember a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Sirjansland, voorafgegaan door een rouwdienst in het verenigingsgebouw. Aanvang 13.30 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen, wordt ver zocht om 13.20 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. Voor de vele blijken van belangstelling en betoond medele ven na het overlijden van mijn lieve vader, JOHANNES JACOB VAN DER WEELE zeg ik u hartelijk dank. M. J. VAN DER WEELE Schuddebeurs, september 1982 Te koop: Geer. palen; puntdraad; vlechtwerk; ook volièregaas; gladde draad; waslijn met stalen kern; koolteer; groene - bruine carbolineum, enz. enz. Tuincentrum Sluys", Hoogezoom 44, tel. 01115- 1437, Haamstede. Div. showroomkeukens te gen scherpe prijzen. Bouw-en Keukencentrum Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Inruil teak buro 75,-. Inruil eethoek, zwart essen, com pleet 400,-. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114- 1213 en 01113-1513. Rolluiken, in alle maten, past op elk kozijn, verkrijg baar bij: Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. Hoge Kerkstraat 12, Nieu werkerk. Groot woonhuis met zonnige tuin, grote woonkeuken met openhaard, achterkamer, 6 slaapkamers. Totale opp. 271 m2. Prijs 95.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Adria de meest verkochte. Nu zolang voorradig 390 L, 390 Q. 390 T, 1982 van 10.195,- - 8995,—. „De Smokkelhoek". Gebruikte tourcaravans, 30 stuks. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Sta-caravans, nieuw en ge bruikt, 25 stuks. De Smok kelhoek. Hobby voor de verwende ca- ravanner tot 10% korting. De Smokkelhoek, Biezelinge, tel. 01102-1623. Bürstner, de betaalbare licht gewicht. De Smokkelhoek. Voortenten, onderhoud, re paratie, verhuur, enz. De Smokkelhoek. Chateaux, het kasteeltje op wielen. De Smokkelhoek. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Auto wasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. Inruil eiken bankstel 1295,-. Inruil eiken bankstel 375,-. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Kwaliteits open-haarden, 50 en 60 cm vuurbreedte, in struktuur uitvoering, geheel compleet met smeedijzeren vuurkorf en aslade. Slechts 375,-incl. B.T.W. Afgehaald a contant. Bouw- en Handels- ond. Jan P. Boogert b.v., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Chevron benzine 8 cent per li ter goedkoper (contant). Au tobanden gratis leggen en uitbalanceren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. ha vestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Hubo Karweishop Renesse voor levering en montage van alle soorten zonwering. Tel. 01116-1343. Jonge bruine hennen aan de leg bij: Pluimveebedrijf Schouls, Nieuwe Kooiweg 14, Zierikzee, tel. 01110-2232. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V.. Wil genstraat 1, Oosterland. tel. 01114-1641. Tourcaravan m. voortent, 5 pers. met verw. koelk. Tel. 01110-4977. Peugeot 504 diesel, b.j. 1978, vr.prijs 6800,-. Te bevragen tel. 01114-2648 of 010-333560. Zündapp KS 50 met schijf rem en sterwielen, i.z.g.st. Tel. 01115-1424. Elke zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur: appels, pe ren en honing bij G. Houteka mer, Hoogaarsstr. 12, Brui nisse, tel. 01113-1795. Lijsterbesstraat 23, Nieuwer kerk. Groot bedrijfspand met bovenwoning. Totale opp. 200 m2. Prijs 110.000,— k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. 5 zit-elementen, groen; salon tafel met rookglasplaat; ma- nou stoel, hoog model, oranje rib; badje standaard; box kleed; draagstoeltje; fles- senwarmer 4 flessen. A. de Bruine, Deltastr. 23, Nieu werkerk, 01114-2553. Kajuit-zeilboot, 5.60x2 m, met ballastkiel, 1 m diep, ty pe Kolibri 6500,—. Tel. 01115-1672. Hang- en legkasten 100 cm. breed, in pakket geleverd. Div. kleuren. Eenvoudig zelf te monteren. Slechts 165,-p.st. Ink-1. B.T.W. Afge haald kontant. Bouw- en Handelsond. Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Ooster land. Tel. 01114-1641. Austin Prinses 1800 AL op gas, b.j. 1977, km.st. 79.000. Goede banden plus trekhaak. Vraagprijs 3000,-. Inr. klei nere auto mogelijk. Tel. 01117-2048. Div. soorten zware heide planten vanaf 2,—; rots- en vaste planten; potgrond, enz. „Tuincentrum Zierikzee", Zevengetijstr. 14, tel. 3897. Fiat 128, b.j. 1976, i.p.st. Tel. 01112-1548. Opel Rekord Diesel 1981; Opel Ascona 19N op gas 1980; Opel Ascona 16S 1976; Alfa Sud op gas 1980; Peugeot 304 GL 1978. Koopjes. Bovag ga rantie - financiering. Autobe drijf v/d Have, St. Joostdijk 45, Oosterland, tel. 01114- 1743. Eerste soort bloembollen te kust en te keur. Bloemen en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Mini 1100 Speciaal, 1976, 90.000 km, i.g.st. 3000,-. Tel. 01117-1283. Inruil salontafels 50,- en 100,-. Inruil wandmeubel, essenzwart, 495,-(275 x 180). Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Honda Goldwin, b.j. 1977, spec, paint, Krauser koffer- set, leren Amerikaans zadel. Tel. 01112-2029. Honda 550 K, b.j. 1979, km.st. 22.000. A. M. de Reus, St. Joostdijk 29, Oosterland. Hoge Kerkstraat 10, Nieu werkerk. Grote bedrijfs ruimte, eventueel te verbou wen tot zeer groot woonhuis met zonnige tuin en houten schuur op 261 m2. Prijs 55.000,- k.k. Te bevr. Unastraat 42, 01114-1265. Te koop gevraagd: Een kamerscherm. Tel. 01110- 3909. Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114)1469. Trottoirtegels. Tel. 01112- 2012, hellen tussen 17-19 uur. Video-films (alle systemen). Uw videotheek Ochtman, Zierikzee. Tel. 01110-2336. Te huur gevraagd: Woning in Zierikzee. Brieven onder no. 4700 van dit blad. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" te Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816. Indien u werkelijk afstand moet doen van uw huisdier, neem dan eerst kontakt op met de Sophia-Dierenbe- scherming, Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Casteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk, 01114-1299. Tijdschriften, kranten en wenskaarten haal je op de Balie in „De Palaverhut". Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber- revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee. tel. (01110) 5193. Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. v. d. Ven, K. St. Janstr. 23, Zierikzee, tel. 3407. Geopend di-do-vr. van 13.00-17.00 uur en do-avond. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, verhuur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Wij gaan met vakantie van 13 t/m 25 september. Daarna weer gaarne tot uw dienst. Kapsalon J. P. v. d. Velde. Korte Ring 15, Bruinisse, tel. 01113-1492. Gezicht harsen en epileren bij u aan huis 10,- (alleen te Zierikzee). Tel. 01110-2297. Mevr. A. v. Gent-Hartman, gedipl. schoonheidsspecialis te. [II] van de BMW-dealer Datsun 180 B Febr. 1980 f 7.900,— Peugeot 505 GR Okt. 1979 I 10.500,— Mitsubishi Colt Febr. 1981 Volvo 345 DL 1981 12500 km Honda 500 XL 1981 AUTOBEDRIJF Ouwerkerk - 01114-1473 De huid van de beer 16 Er vliegt een sc herp commando over hef dek van Erwins schip. Bijna gelijktijdig gooit de stuurman het roer om en het schip mankt, kreunend en krakend in al haar voegen, een wending naar bakboord, waardoor het een der schepen, die een omtrekkende beweging ge maakt hebeen, recht voor de boeg krijgt Een luid geschreeuw van schrik gaat op als de aanvaller het onheil onafwenHV»»«r op zich toe ziet stormen. Dan vermeng: trwins scha t:rlirh zich met het geluid van splinterend hout als de twee schepen met een luide dreun op elkaar botsen. Nog voor de bemanning weer overeind gekrabbeld is, begint het schip al te zinken en scheert Erwins schuit onbescha digd langs hen heen. regelrecht op het tweede schip aan, dat hier al evenmin op verdacht is als het eerste. Het gebeurt alles zo snel en Erwins beman ning werkt zo doeltreffend samen, dat het de tegenslander de stuipen op het lijf dreigt te ja gen. Kn het meest angstaanjagende is de stilte, die hij dit alles op Erwins schip heerst. Ook het tweede schip ontgaat haar lot niet. de boorden vliegen aan splinters, de schoten knappen en de helft van de bemanning springt van schrik in zee. als de boeg van het ene schip het hunne ramt. Weer maakt Erwins schip zich snel en vak kundig los van haar slachtoffer, maar nu ziet de jonge Noor in een flits dat het hun beurt is. terwijl hij afrekende met de twee schepen, heeft het derde, dat van de aanvoerder, haar tijd goed benut, en torenhoog zien Erwin en zijn dapperen, de boeg onontkoombaar op zich instormen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8