TV Brouwershaven organiseert toernooi Zierikzee 25-Bokaal Programma eerste kompetitiehelft 7 Op 11,12 en 18 september op drie tennisparken Zeven verenigingen strijden om Schouwen-Duivelandse eer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 10 september 1982 Nr. 23180 BROUWERSHAVEN - De organisatie van de tennis wedstrijden om de „Eilandbokaal" is dit jaar in handen van de Tennisvereniging Brouwershaven. De wedstrij den zullen worden verspeeld op zaterdag 11, zondag 12 en zaterdag 18 september. Omdat het tennispark van de organiserende vereniging veel te weinig ruimte biedt om een dergelijk groot toernooi op drie wedstrijddagen af te werken, zal er voor een aantal wedstrijden worden uit geweken naar de banen van Tennisvereniging WIK in Kerkwerve en naar het Tennispark van de Kavero- organisatie in Den Osse. Inzet van het toernooi is de „Zierikzee 25-bokaal", een door de verenigingen Bru- Tèn, Brouwershaven, Duiveland en Westerschouwen aan de in 1977 „zilveren" vereniging LTC Zierikzee ge schonken bokaal. Dit jaar nemen zeven verenigingen deel aan deze wedstrijden voor teams. LTC Bru-Tèn, TV Duiveland, LTC Zierikzee, TV WIK, TV Scelve- ringhe, TV Brouwershaven en titel verdediger TC Westerschouwen be kampen elkaar in een halve kompeti tie, waarbij per wedstrijd een dames- en een heren enkelspel, een dames- en een heren dubbelspel en een ge mengd dubbelspel wordt afgewerkt. Peter Coppoolsesanten met Wim Vonk een sterk heren dubbel voor Bru-Tèn. De leiding van het door de Brouw- se tennisvereniging georganiseerd toernooi is in handen van Jan de Romph en hij wordt daarbij geas sisteerd door de technische kommis sie van de vereniging, bestaande uit Nelleke Drijgers, Ona Steutel, Guus Marchand, en Leo Mouwen. Er wordt dagelijks gespeeld vanaf 9.00 uur en in principe begint de laatste partij pm 1§.00 uur. Titelverdediger Bokaal-verdediger TC Wester schouwen verschijnt dit jaar met Ria Schoofs en San Karstens als en kelspelers terwijl Anneke Cok en Jaap Kierst aantreden in het ge mengd dubbelspel. In het dames dubbelspel geven Jea- nette Buyk en José YValter acte de presence en het heren dubbelspel wordt gespeeld door Marcel van de Berge/KJip. Jan van der Weele en Nelleke Drijgers nemen de enkelspe len voor hun rekening voor de orga niserende vereniging Brouwersha ven. In het gemengd dubbelspel tre den Jea net te Beek en Rien Drijgers aan een het herendubbel nemen Mei vin Atoon en Jan van der Weide voor hun rekening. Jopie Meuldijk en Will Kikkert tenslotte spelen het dames dubbelspel. Tennisklub Zierikzee verschijnt bijzonder sterk in het vijfde toernooi om de Zierikzee 25-Bokaal. Harry Koster en Roxane Speelman nemen de enkelspelen voor hun rekening en Maaike Speelman en Joop de Vlieger vormen het gemengd dubbelkoppel. In het damesdubbelspel vormen Ri- na en Jolanda Kraayeveld een sterk duo en het heren dubbel wordt ge vormd door Lex van Geer en Feiko Postma. Tennisvereniging WIK vaardigt Ronald Haze en Alexandra Gyarma- thy af in de enkelspelen en Gerda en Hans Minnaar in het gemengd dub belspel. Het dames dubbel wordt gespeeld door Marleen Viergever en Ria van Strien, terwijl Ruud Wijnen en Wijnand Renden het heren dub belspel voor hun rekening nemen. Bru-Tèn Tennisklub Bru-Tèn komt naar de eilandelijke teamkampioenschappen met de zeer sterke Barbara Heeze in het dames enkelspel. Jaap Huizer en Thom van Gelder nemen ieder de helft van de heren enkelspelen voor hun rekening en Corrie de Waal en Rinus Geense vormen het gemengd dubbelspel. Joke Groeneveld en Adri de Looff nemen het dames dubbelspel voor hun rekening, terwijl Wim Vonk en Peter Coppoolse voor een sterke in breng zorg dragen bij het heren dub belspel. De jonge vereniging Scelve- ringhe uit Renesse vaardigt Niels Ge braad en Astrd Verspeek af in de en kelspelen, maar vooralsnog is er geen duidelijkheid welke drie kop pels de dubbelspelen gaan verzorgen. Rest nog de tennisvereniging Dui veland. Deze vereniging verschijnt eveneens met een erg sterke afvaar diging, zo sterk dat ze wel eens als de gedoodverfde favoriet bestempeld zou kunnen worden. De 13-jarige ju niorenkampioen André Goedegebure speelt' het heren enkelspel en het da mes enkelspel wordt afgewerkt door senioreskampioene Ria van Wijn gaarden. De grootste kracht ligt evenwel in de dubbelspelen. Joke Oele en Piet Vreeke vormen het ge mengd dubbelspel en Erna Terwiss- ha en Erna van de Cingel het dames dubbel. Het heren dubbel tenslotte is samengesteld uit Marco Nolet en Hans-Jan Goedegebure. Programma Aanstaande zaterdag 11 september wordt op de banen in Kerkwerve- vanaf 9.00 uur de wedstrijd tussen Bru-Tèn en Scelveringhe gespeeld,- alsmede Brouwershaven tegen WIK. Alexandra Gyarmuthy: sterke troef voor WIK uit Kerkwerve in het da- tnes enkelspel. Vanaf kwart over drie speelt WIK tegen Westerschouwen. Op het Kavero-komplex in Den Osse spelen vanaf 9.00 uur Westerschouwen en Zierikzee tegen elkaar, terwijl ook Duiveland en Bru-Tèn de degens kruisen. Om kwart over drie begint verdeeld over twee banen de ontmoe ting Zierikzee tegen Duiveland. In Brouwershaven tenslotte wordt Scel veringhe tegen Brouwershaven afge werkt en de twee enkelspelen uit de strijd tussen Bru-Tèn en Brouwers haven. Astrid Verspeek speelt het dames en kelspel voor de jonge vereniging Srelveringhe uit Renesse Harry Koster sterkste heer in de en kelspelen. Zijn inbreng levert Zierik zee veel punten op. Tweede plaats A/B juniorenploeg Delta Sport HAARLEM - Dc A/B junioren mcisjesploeg van atletiekvereniging Delta Sport nam deel aan de derde kompetitiewcdstrijd in het team kampioenschap van Nederland. Dc ploeg kwam uit in de tweede klas. Frederike van Veeren kwam bij het verspringen tot 4.60 meter en de 100 meter voltooide zij in 13,7 sekon- de. Marjolein Hartog liep de 800 me ter in 2.45 5 minuten. Bij het diskus- werpen kwam Annemiek Goedhart tot een verste poging van 24 20 meter en Jacolies van Gastel stootte de ko gel 9.77 meter van zich af Het speerwerpen leverde haar 26.21 meter op. De 4 x 100 meter ten slotte werd door Frederike van Vfe- ren. Marjolein Hartog, Annemiek Goedhart en Jacolies van Gastel vol tooid in 53,6 sekonde. De ploeg vero verde In Haarlem een tweede plaats. Ria W.-Zierikzee SPS-Mevo SKNWK-Smerdiek Bruse Boys-ASHW Heinkenszand-Duiveland Colpl. Boys-DFS WIK-VCK ZSC-Brouwershaven Renesse-Oostburg Dreischor-Lewed. Boys II Ouwerkerk-Robur III Zonnemaire-Dreischor III Blauwwit-All Ready Dreischor-WIK (dames) Delta Sport-Athene ZIERIKZEE - Inde eerste aflevering van de Nieuwsbode-Toto kwam Bert de Vos met tien juiste voorspellingen het beste voor de dag. Henk van der Werf, de voorzitter van voetbalvereniging Duiveland, voorspelde acht uital- gen goed en Han Kloet, beheerder van sporthal Onderdak, kruiste zeven keer een uitslag goed aan. Deze week is het de beurt aan Dick Mooy, bestuurslid van de afdeling Zeeland van de KNVB. SKNWK-voetballer Huib de Valk en tafeltennisser Michel Holm om de vijftien kruisjes te zetten. Of het hen zal lukken Bert de Vos van de kop van het voorlopig nog kleine ranglijstje te ver drijven, wordt door de prestaties van de Schouwen-Duivelandse voetbalploe gen, inklusief de damesteams van Dreischor en WIK, de korfbalploeg van All Ready en de dames handbalploeg van Delta Sport mede bepaald. Marco Nolet vertegenwoordigt Ten nisvereniging Duiveland in het heren dubbelspel met Hans-Jan Goedege bure. Het programma van zondag 12 sep tember vermeldt om 9.00 uur in Kerkwerve de ontmoetingen Scel veringhe tegen WIK en WIK tegen Duiveland. Om kwart over drie ont moet Zierikzee de ploeg van Scelve ringhe. In Den Osse treden om 9.00 uur Westerschouwen en Scelveringhe tegen elkaar aan en Brouwershaven tegen Zierikzee. Om kwart over drie ontmoet Duiveland het team van Brouwershaven. Op de baan van de organiserende vereniging bekampen de teams van Westerschouwen en Brouwershaven elkaar vanaf 9.00 uur. De resterende ontmoetingen tus sen Bru-Tèn en Westerschouwen, Zie rikzee en WIK, WIK en Bru-Tèn, Scel veringhe en Duiveland, Duiveland en Westerschouwen, Zierikzee en Bru-Tèn en de tweede helft van Bru- Tèn tegen Brouwershaven blijven staan voor de slotdag 18 september. Adrie v. Houwelingen ook naar Post ALMELO - Na Peter Winnen heeft nu ook Adrie van Houwelingen een mondelinge overeenkomst jaar ge maakt met Peter Post om volgend jaar voor de Raleigh-ploeg te gaan rijden. In de loop van volgende week zal het kontrakt worden getekend waarin staat dat Van Houwelingen met ingang van 1 januari 1983 aan de formatie van Post is verbonden. De broer van Adrie, Jan van Hou welingen zal waarschijnlijk een plaatsje vinden in de nieuw op te richten Nederlandse profploeg welke waarschijnlijk in de loop van volgen de week zijn beslag zal krijgen. Bij Post ligt het in dc bedoeling enige renners uit zijn ploeg hier naar over te hevelen. Momentcel beschikt hij nu over 20 renners, terwijl de mo gelijkheid ook nog aanwezig is dat Theo de Rooy een kontrakt tekent. Programma HSD Zaterdag 11 september Jongens A: HSD-Push 3. 12.30 uur; Jongens B: Prinsen beek-HSD, 13.00 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubgebouw; Jongens C: HSD-Pusb 3,12.30 uur; Jongens D: Zcvenbcrgcn- IISD, 12.30 uur, vertrek 11.15 uur vanaf het klubgebouw; Meisjes A: HSD-Brcda 2, 11.00 uur; Meisjes B: IfSD-Goes. 9.30 uur; Meisjes B 2. IISD-Prinsenbeek 2, 14.00 uur; Meis jes D Breda 2-HSD. 12 30 uur. ver trek 10.45 uur vanaf het klubgebouw. Zondag 12 september Dames 1: HSD-Push 8, 12.00 uur; Heren 1: De IJssel-llSD. 14.30 uur, vertrek 12.00 uur vanaf het klubge bouw; Heren 2: IISD-jongens A (oe fenwedstrijd), 14.00 uur; Heren 3: Middelburg A-HSD A. 13.00 uur, ver trek 12.00 uur vanaf het klubgebouw. De ontmoeting tussen Ria W. en Zierikzee, die als eerste op ons twee de Toto-formulier staat, levert de drie deelnemers bijzonder veel den kwerk op. ,,Ik twijfel nog een beetje aan de juiste samenstelling van de ploeg van Bas de Zeeuw", merkte Dick Mooy op. ,,Ik moet nog zien dat het een geheel is. Een gelijkspelletje in het gunstigste geval". Ook voor Huib de Valk zit er niet meer in voor Zierikzee. ,,Ria W. heeft vooral op ei gen terrein bijzonder veel lef", argu menteert hij zijn drie. Michel Holm daarentegen rekent op Zierikzee. Nieuwkomer ,,Ze hebben gewoon een goede ploeg", denkt hij. Weinig vertrou wen hebben de drie Totoïsten in Me- vo. „Ik geloof, dat Toon van Tiggel- hoven en de zijnen het dit jaar bijzon der moeilijk krijgen", meent Mooy. De Valk geeft SPS de zege, omdat hij meent, dat een nieuwkomer in een klas vooral in het begin enorm van zich afbijt, „en dat is zeker het geval op eigen terrein". Alle drie houden ze het op een Poortvlietse ze ge. SKNWK krijgt tegen Smerdiek twee zeges en een gelijkspel toebe dacht door de drie „gokkers". „Enig chauvisme spéélt 1 natuurlijk ook fhèe",'zégt Huib de Valk, „maar'ik zie het bij SKNWK ook wel zitten. De wil is er. Iedereen is ontstellend ge motiveerd". De Valk slijt zijn voetbaldageri mo menteel in het tweede team, omdat hij aan het eind van het vorig seizoen vrijwillig een stapje terug deed. Een echte goede vervanger heeft de nieu we oefenmeester Kees van de Linde nog niet kunnen vinden voor „het brok routine" dat De Valk toch in de loop van de jaren is geworden. „Ik heb wel vertrouwen in SKNWK", vindt ook Mooy, „het is altijd een knokkersploeg geweest". Michel Holm houdt het op een puntenverde ling voor de Nieuwerkerkers. Bruse Boys De topper van de Schouwen-Duive landse ploegen in het komende week einde is ongetwijfeld Bruse Boys- ASWH. Alle drie de Totoïsten mikken op Bruse Boys als winnaar in dit duel. „Het is een thuiswedstrijd", zegt Mooy. „Als Bruse Boys mee wil doen voor het kampioenschap zullen ze ze ker in Bru de punten moeten pakken". „Ik verwacht Bruse Boys gewoon weer op z'n sterkst. Als ze er moeten zijn, zijn ze er ook. Dat is ge woon een gegeven", voegt Huib de Valk eraan toe. Heinkenszand en Duiveland delen volgens Dick Mooy en Huib de Valk gebroederlijk de punten. „Ik hoop op Duiveland, maar ook Heinkenszand 'is sterk'gestart, dus het zal wel moei lijk worden", stélt'Dè Valk. Michel Holm gelooft dat Duiveland zich zal herstellen van de nederlaag van vori ge week bij SVD en tipt op een zege voor de ploeg van Piet Roks. Co- lijnsplaatse Boys-DFS wordt voor Holm en Mooy een thuiszege, terwijl DFS bij Huib de Valk de puntjes mee naar huis brengt, ondanks het gemis van spits Rinus Roon. Eensgezind zijn Dick Mooy en Huib de Valk in hun oordeel over WIK- VCK. „WIK heeft wat goed te ma ken", zegt Huib de Valk. In dezelfde bewoordingen licht ook Dick Mooy zijn winst voor WIK toe. „Ze zullen driedubbel geladen aan het vertrek komen". Michel Holm tipt de Koudekerkse bezoekers als winnaars. ZSC-Brouwershaven le vert drie dezelfde voorspellingen op: een zege voor de Scharendijkse ploeg. „Het is een jonge, technisch knappe ploeg', voeren allen aan. Renesse-Oostburg heeft twee over winningen voor de Zeeuwsvlaamse ploeg als resultaat. „Ik zie het niet zitten voor Renesse, hoe zeer ik ook hoop, dat Ko Willemse de ploeg bo ven water kan houden", meent Dick Mooy. Mooy en Holm houden het op verlies voor de Renessenaren, maar Huib de Valk tipt op een puntende- ling, „want op vechtlust zijn ze wel verplicht om thuis wat puntjes te pakken". Voor De Valk en Mooy zit er een zege in het vat voor Dreischor tegen de reserves van Lewedorpse Boys, terwijl Michel Holm een ge lijkspel voorspelt. Verloren terrein Ouwerkerk maakt het komende seizoen het verloren gegane terrein weer goed, denken Mooy en De Valk en dus tippen beide op een zege voor Bertus Bleyi en zijn mannen. Michel Holm ziet het wat donker der in en tipt op de bezoekende for matie uit Goes. Nagenoeg hetzelfde verhaal geldt voor Zonnemaire. „Als de ploeg wil werken kan ze veel ho ger dan in de vierde klas", stelt De Valk. Zonnemaire winst voor Huib de Valk en Michel Holm en een pun- tendeling voor Dick Mooy is het re sultaat bij Zonnemaire-Dreischor III. Huib de Valk gokt bij de korfba lontmoeting tussen Blauwwit-All Ready op een zege voor de Kloetingse ploeg, „maar dit is dan ook een echte gok", voegt hij er aan toe. Verlies ook voor All Ready is de tip van Mooy. „Ik ben wel niet meer zo met het korfballen op de hoogte alsdat dat vroeger het geval was, maar ik lees altijd alles er nog over. Ik denk, dat gebrek aan ervaring de Zierik- zeese ploeg de nek breekt". Michel Holm daarentegen rekent op winst voor All Ready. „Ik heb ze bezig ge zien", zegt de Scaldina-tafeltennis- ser. „Ik dacht zo, dat de ploeg lekker draait". De handbal-ontmoeting tussen de damesteams van Delta Sport Zierik zee en Athene uit Den Haag krijgt in alle gevallen een één. „Onbekend terrein", is voor alle drie de motiva tie. „Het chauvinisme geeft de doorslag". OGASSA - De donderdag verreden eerste etappe van de Catalaanse Week is gewonnen door de Spanjaard José Luis Laguia. De etappe werd beslist in een massasprint waarin de Belg Ludo Peeters van de ploeg Post op de tweede plaats eindigde. Op de derde plaats eindigde Johan van de Velde die woensdag in de pro loog met een vierde plaats de best ge plaatste Nederlander was. De Zwitser Daniel Gisiger, die de proloog won, behield na de eerste etappe de leiding. ZIERIKZEE - Aanstaande zaterdag en zondag begint de voetbalkompetitie voor de drie Schouwen-Duivelandse KNVB-teams. Hierbij de volledige pro grammering van de eerste kompetitiehelft. KNVB 2 A (zaterdag) 11 september: WHS-SSC'55; NEO'25-AZW; Bruse Boys- ASWH; Arnemuiden-Altena; SC Everstein-Oostkapelle; Oranje Wit-Good Luck. 18 september: AZW-WHS; ASWH-NEO'25; Altena-Bruse Boys; Oostkapelle-Arnemuiden; Good Luck-SC Everstein; SHO- Oranje Wit. 25 september; AZW-SSC'55; WHS-ASWH; NEO'25-Altena; Bruse Boys-Oostkapelle; Arnemuiden-Good Luck; SC Everstein-SHO. 2 oktober: ASWH-AZW; Alte- na-WHS; Oostkapelle-NEO'25; Good Luck-Bruse Boys; SHO- Arnemuiden; SSC'55-Oranje Wit. SSC'55-Oranje Wit. 16 oktober: ASWH-SSC'55; AZVV-Altena; WHS-Oostkapelle; NEO'25-Good Luck; Bruse Boys- SHO; SC Everstein-Oranje Wit. 23 oktober: SNS-Klundert; Vee- re-Nieuwland; Smerdick-SPS; SKNWK-Wolphaartsdijk; Yerse- ke-De Meeuwen; MEVÓ-Nieuw- dorp. 30 oktober. SNS-MEVO; Klun- dert-Veere; Nieuwland-Smerdiek; SPS-SKNWK; Wolphaartsdijk- Yersekc; De Meeuwen-Nieuw- dorp. 6 november: Oostkapelle- Altena; Good Luck-ASWH; SHO- AZVV; Oranje Wit-NEO'25; SC Everstein-Bruse Boys; SSC55- Amemuiden. 20 november: Oostkapelle-SSC'55; Altena-Good Luck; ASWH-SHO; WHS Oranje Wit; NEO'25-SC Everstein; Bruse Boys-A rnem u iden 27 november. Good Luck-Oost- kapelle; SHO-Altena; Oranje Wit- AZVV; SC Everstein WHS; Amemuiden-NEO'25; SSC'55- Bruse Boys. 4 december: Good Luek-SSC'55; OostkApellc-SHO; ASWH-Oranje Wit; AZVV-SC Everstein; WHS Arnemuiden; NEO'25-Brusc Boys. 11 december: SHOGood Luck; Oranje Wit-Altena; SC Everstein- ASWH; Arnemuidon-AZVV; Bru se Hoys WHS. NEO'25 SSC'55 9 oktober: beker; 13 november: beker; 18 december; inhaal. KNVB Zuid I 4A (zaterdag) 11 september: SPS-MEVO; Wol- phaartsdijk-NieuwIand; De Meeuwen-Klundert; Nieuwdorp- SNS; Yerseke-Veere; SKNWK- Smerdiek. 18 september: Nieuwland-SPS; Klundert-Wolphaartsdijk; SNS- De Meeuwen; Veere-Nieuwdorp; Smerdiek-Yerseke; MEVO- SKNWK. 25 september: Nieuwland- MEVO; SPS-Klundert; Wol- phaartsdijk-SNS; De Meeuwen- Veere; Nieuwdorp-Smerdiek; Yerseke-SKNWK. 2 oktober; Klundert- Nieuwland; SNS-SPS; Veere-Wol- phaartsdijk; Smerdiek-De Meeu wen; SKNWK-Nieuwdorp; MEVO-Yorseke. 16 oktober: Klundert-MEVO; Nicuwland-SNS; SPS-Veere; Wol- phaartsdijk-Smcrdiek; De Meeuwen-SKNWK; Nieuwdorp- Yerseke. 23 oktober: SMS-Klundert; Veere-Nieuwland; Smerdiek- SPS; SKNWK-Wolphanrtsdijk; Yerseke-De Meeuwen; MEVO- Nieuwdorp. 30 oktober: SNS-MEVO; Kiun- dert-Veere; Nieuwland-Smerdiek, SNS-SKNWK. Wolphnartsdijk- Yerseke; De Meeuwen-Nieuw- dorp. 6 november: Vcere-SNS; Smcrdick-Klundert; SKNWK- Nieuwland; Yerseke-SPS; Nieuwdorp-Wolphaartsdijk; MEVO-De Meeuwen. 20 november: "Veere-MEVO; SNS-Smerdiek; Klundert- SKNWK; Nieuwland-Ycrseke; SPS-Niouwdorp; Wolphaartsdijk- De Meeuwen. 27 november: Smerdiek-Veere; SKNWK SNS; Yerseke-Klundert; Nieuwdorp-Nieuwland; De Meouwcn-SPS; Wolphaartsdijk- MEVO. 4 december: MEVO-Smerdiek; Veere-SKNWK; SNSYerseke; Klundert-Nieuwdorp; Nieuwland-De Meeuwen; SPS- Wolphaartsdijk. II december. MEVO-SPS; Nieuwland-Wolph aartsdijk; Klundert-De Meeuwen; SNS- Nieuwdorp; Veere-Yerseke; Smerdiek-SKNWK. 9 oktober: beker; 13 november: beker; 18 december: inhaal. KNVB-Zuid I 3 D le helft 1982/1983 12 september: BSC-Steenber- gen; Steen-Roosendaal; Breskens- DIVO; RCS-Jong Ambon; Ria 0V> Zierikzee; SC Gastel-Goes. 19 september; Roosendaal-BSC; DIVO-Steen; Jong Ambon- Breskens; Zierikzee-RCS; Goes- Ria (W); Steenbergen-SC Gastel. 26 september: Roosendaal- Steenbergen; BSC-DIVO; Steen- Jong Ambon; Breskens-Zierikzee: RCS-Goes; Ria (W)-SC Gastel. Gastel. 3 oktober; DIVO-Roosendaal; Jong Ambon-BSC; Zierikzec- Steen; Goes-Breskens; SC Gastel- RCS; Steenbergen-Ria (W). 17 oktober: DIVO-Steenbergen; Roosendaal-Jong Ambon; BSC- Zierikzee; Stcen-Goes; Breskens- SC Gastel; RCS-Ria (W.). 24 oktober: Jong Ambon-DIVO; Zierikzee-Roosendaal; Goes-BSC; SC Gastel-Steen; Ria (W.)- Brcskens; Steenbergen-RCS. 31 oktober: Jong Ambon^teen- bergen; DlVO^ierikzee; Roosendaal-Goes; BSC-SC Gastel; Steen-Ria (W Breskens-RCS. 7 november: Zierikzee-Jong Ambon; Goes-DIVO; SC Gastel- Roosendaal; Ria (W.)-BSC; RCS- Steen; Steonbergen-Breskens. 21 november: Zierikzee-Steen- bergen; Jong Ambon-Goes; DIVO- SC Gastel; Roosendaal-Ria (W.); BSC-RCS; Steen-Breskens. 28 november: Goes-Zierikzee; SC Gastel-Jong Ambon; Ria CW> D1VO; RCS Roosendaal; Breskens-BSC; Steen-Steen bergen. 5 december: Steenbergen-Goes; Zierikzee-SC Gastel, Jong Ambon Ria (W D1VO-RCS; Roosendaal-Breske-ns; BSC- Steen. 12 december: Steenbergen-BSC; Roosendaal-Steen; DIVO- Brcskens, Jong Ambon-RCS; Zie rikzee Ria (W Goes-SC Gastel. 10 oktober: beker; 14 november: beker; 19 december: inhaal t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7