Verkiezingen voor de Tweede Kamer 1982 op Schouwen-Duiveland Zierikzee 3 \"esterschouwen Middenschouwen Brouwershaven Duiveiand Bruinisse AGENDA "O CL ci D'66 P.S.P C.P.N. S.G.P. P.P.R R.P.F. G.P.V. Rechter Volkspartij Centrumpartij E.V.P. Socialistiese Partij DS'70 R.K.P.N. Overigen TOTAAL Kamer 1982 1463 2108 1372 238 96 30 208 65 218 15 5 21 38 17 12 2 5908 Percentage 1982 24.8 35.7 23.2 4-o 1.6 0.5 3.5 1.1 3.7 0.3 0.1 0.4 0.6 0.3 0.2 85.1 Staten 1982 1380 1465 1088 428 166 276 99 223 - 5125 Percentage 1982 26.9 28.6 21.2 8.4 3.2 5.4 1.9 4.4 - 74.3 Kamer 1981 1562 2013 1038 716 76 46 194 79 225 21 5 4 33 5 11 6 8 6042 Percentage 1981 25.9 33.3 17.2 11.8 1.3 0.8 3.2 1.3 3.7 0.3 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 89.8 Kamer 1982 977 1143 1436 175 30 15 160 40 98 23 7 19 39 10 15 2 4189 Percentage 1982 23.3 27.3 34.3 4.2 0.7 0.4 3.8 1.0 2.3 0.5 0.2 0.5 0.9 0.2 0.4 - 86.0 Staten 1982 708 618 1089 224 33 156 42 84 - - - - - - - 2954 Percentage 1982 24.0 20.9 36.9 7.6 1 1 5.3 1.4 2.8 - - - - - 79.0 Kamer 1981 1231 1120 1210 499 36 28 156 65 75 28 4 10 25 6 20 5 6 4524 Percentage 1981 27.7 24.8 26.8 11.0 0.8 0.6 3.5 1.4 1.7 2.6 0.1 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1 0.1 119.4 Kamer 1982 478 345 428 47 7 8 123 12 74 23 5 10 8 - 1568 Percentage 1982 30.5 22.0 27.3 3.0 0.4 0.5 7.8 0.8 4.7 1.5 0.3 0.6 0.5 - - 88.1 Staten 1982 409 237 340 78 17 146 22 109 - - - - - 1358 Percentage 1982 30.1 17.5 25.0 5.7 1.3 10.8 1.6 8.0 - - - - - 77.5 Kamer 1981 514 364 359 111 6' 3 122 20 86 24 4 - 10 1 9 2 1635 Percentage 1981 31.4 22.3 21.9 6.8 0.4 0.2 7.5 1.2 5.3 1,5 0.2 - 0.6 0.1 0.6 0.1 93.7 Kamer 1982 319 871 710 101 18 18 69 27 36 83 3 6 19 4 8 - - 2292 Percentage 1982 13.9 38.0 31.0 4.4 0.8 0.8 3.0 1.2 1.6 3.6 0.1 0.3 0.8 0.2 0.3 - - 87.9 Staten 1982 332 612 562 149 56 63 37 116 - - - - - - 1927 Percentage 1982 17.2 31.8 29.2 7.7 2.9 3.3 1.9 6.0 - - - - - 73.1 Kamer 1981 404 890 580 256 19 18 66 25 32 70 1 2 14 1 12 2 3 2395 Percentage 1981 16.9 37.2 24.2 10.7 0.8 0.8 2.8 1.0 1.3 2.9 0.0 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 92.3 Kamer 1982 545 813 686 84 20 14 818 14 115 22 0 7 13 3 8 3 3165 Percentage 1982 17.2 25.7 21.7 2.7 0.6 0.4 25.8 0.4 3.6 0.7 0.0 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 - 87.1 Staten 1982 512 556 525 180 35 831 23 138 - - - - 2800 Percentage 1982 18.3 19.9 18.8 6.4 1.3 29.7 0.8 4.9 - - - - - -< 77.8 Kamer 1981 573 786 558 259 14 26 817 28 132 13 4 2 12 3 3 1 6 3237 Percentage 1981 17.7 24.3 17.2 8.0 0.4 0.8 25.2 0.9 4.1 0.4 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 91.8 Kamer 1982 505 510 526 56 16 5 373 7 52 6 2 7 24 3 3 0 2095 Percentage 1982 24.1 24.3 25.1 2.7 0.8 0.2 17.8 0.3 2.5 0.3 0.1 0.3 1.1 0.1 0.1 91.6 Staten 1982 468 367 352 71 29 283 .14 43 - 1727 Percentage 1982 27.1 21.3 20.4 j 4.1 1.7 22.2 0.8 2.5 - - 75.8 Kamer 1981 529 510 398 163 19 11 383 4 45 14 4 2 15 1 9 1 2108 Percentage 1981 25.1 24.2 18.9 7.7 0.9 0.5 18.2 0.2 2.1 0.7 0.2 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0 92.6 Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland: 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Iedere vrijdag vanaf 4 juni Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Wetswinkel. 19.00 - 20.00 uur. -.1 Donderdag 9 september Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een zegen". 20.00 uur. Vrijdag 10 september Zierikzee Mondragon. Jubileumviering A. Bo- gaert (Zeelandia). 19.30 uur. Sportpark Bannink. Trimloop Sport - huis Zierikzee 3, 6 of 9 km. Start 19.00 uur. Bioscoop de Concertzaal. De spiegel die barstte. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Dans- en bingo avond, Bond van Opzichzelfstaan- den. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Zaterdag 11 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. The Geni us. 20.00 uur. Dreischor Mobiele tent. Koncert „Oosterlands Fanfare". 19.30 uur. Bruinisse Muziektent, sluitingsconcert „Nu met Hope" en „Oefening en Uitspan ning", 19.30 uur. Muziektent, lampionnenoptocht, 20.30 uur. Kapelle-Biezelinge „De Vroone". Zeeuwse kontaktdag Ncd. Genealogische Vereniging. 9.30 - 17.00 uur. Zondag 12 september Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. The Geni us. 20.00 uur. Maandag 13 september Zierikzee Pannekoekhuis, Appelmarkt 6. Le denvergadering Schaakvereniging Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. „Huis van Nassau". Bestuurs-frak- tievergadering V.V.D., afdeling Zie rikzee. 17.00 uur. Poststraat 25. Lezing natuurgenees kunde. 20.00 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2