Stem voor geloofwaardige ölitiek c&P J Gewijzigde spaarrente bij de Rabobank SABA rass» GROTE DEMONSTRATIE Steyr-traktoren Rabe-werktuigen Rabobank G3 Radio Weltevreden DEURLOO VOOR KAMERBREED: ULTRACOLOR Vrijdag 10 september a.s. aanvang 13.00 uur Uw dealer: Fa. I. C. Padmos, Hoogenboomsweg 3 - Brijdorpe - Telefoon 01117-1213 Eenmalige kleuren-TV aanbieding vakhandelaar RADIO WELTEVREDEN •«"Sss11 r** nto«o«ie« «SK5-' van te Brijdorpe 'n Beginselvast streven: kies lijst zeven Drukwerk voor handel en industrie: L 0 gerookte paling W. K. SCHOT EN ZN. OPTOMETRIST KONTAKTLENS- SPECIALIST GRONDONTSMETTING Gebr. v. d. Maas - Oosterland U BETAALT f 1498,- O.»»"®3" TAPIJTEN GORDIJNEN VITRAGES ,4 8 Het enig juiste kompas voor nu en de toekomst is èn blijft Gods Woord. N^^Staatkundig ^Staatkundig I Gereformeerde Partij Door lijstverbinding van SGP met RPF en GPV kunnen reststemmen aan deze drie partijen ten goede komen. Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 m.i.v. 1-9-1982 Direct opvraagbare spaarrekening 4)4% (was 5 Spaar-Direct-rekening5!4% (was 6 Spaar-Premie-rekening6 (was 6%%) Spaar-Extra-Premie-rekening8 (was 8%%) Rabobank Kinder-spaarplan7%% (was 814%) Grijp 5-spaarrekening 7 (was 7%%) Rabo-Tiener-rekening714% (was 8 Spaarrekening met opzegtermijn van 2 jaar714% (was 714%) van 3 jaar7%% (was 814%) Spaarrekening voor vaste termijn looptijd 1 jaar7 (was 7%%) looptijd 2 jaar 7%% (was 8!4%) looptijd 3 jaar814% (was 9 looptijd 4 jaar 8%% (was 914%) looptijd 5/6jaar9!4%(wasl0 Spaarrekening voor vaste termijn met maandelijkse rentebetaling looptijd 5 jaar 8%% (was 914%) T ermijnplanbrieven looptijd 2 jaar 714% (was 814%) looptijd 3 jaar8 (was 8%%) looptijd 4 jaar 814% (was 914%) looptijd 5/6 jaar9 (was 9%%) Kermis of markt moet er zijn Wij roken voor u Fijn gerookte paling vanaf 12,50, middel 15,—, grof middel 17,50 per 500 gram LEVENDE FALING 12,-, middel 14,- per kg en dik 17,50 De allerbeste ZEEUWSE MOSSELEN Extra 7 kg voorƒ10,— Supers 6 kg voor10,— 3 kg a5, per baal 25 kg Extra30,— Supers37,50 Panklaar en zandvrij HOLLANDSE NIEUWE 6 stuksƒ10,— Engelse Kade 6 en 7 - Zierikzee - Tel. 01110-2374 H.H. LAND- EN TUINBOUWERS Het is nu tijd voor Beleefd aanbevelend, Agrarisch mechanisatie bedrijf Telefoon 01114-1417 WELTEVREDEN tijdens de Firato van uw SABA ULTRACOLOR T67S2S SABA tóp-techniek voor een gunstige prijs. 67<m-lnhne beeldbuis, 16 pro- gramma's rqet LED-uanduiding, Euro- us, en alle andere aansluitmogelijk heden. Met box FB 251 uit te breiden tot stereo-toestel. Uitvoering: noten. Afmetingen: 74 x 52 x 47 cm Ibxhxd). Adviesprijsf 2098,- Inruil voor uw nog spelende KTV (niet ouder dan 5 jaar) f 600,- Een werkelijk te gekke Weltevredenprijs Vraag ook naar onze andere SABA modellen en prijzen. Korte Sint Janstraat 12, telefoon 01110-2805 ndee^sChaPPen' af ofvG° vo1QeschVJ,r° P pVC-\3^ -A „naai b,V- nF N Vïaa9^sOP9 C» EU®

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8