IRENE" Waarom nü WD stemmen, terwijl u een andere partij gewend bent? mm J. v. d. BOS ERIC DE NOORMAN Zierikzeesche Nieuwsbode SUCCESJES Minder praten, méér doen Men Fashion van Schiesser. Mannen gevraagd. Schiesser® J.PLEUNE VERTON'S SCHOENEN W. Stouten - Oosterland makelaarskantoor J. BIJ DE VAATE Reserve-chauffeur gevraagd Corsetten - Corseletten ij Steppins B.H.'s Onderjurken - Jupons 0 B. NEIJENHUIS chauffeurs-opleiding J. C. UIJL - OUDE HAVEN 42 - ZIERIKZEE Begrafenissen - Crematies en transporten t ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 6 september 1982 Nr. 23177 7 Door Gods goedheid werden wij verblijd met de gebooi'te van een dochter CORNELIA Wij noemen haar Corrie JAN en INEKE FL1KWEERT 3 september 1982 Middenbank 13 4301 ZZ Zierikzee Moeder en kind rusten van 13.00 uur tot 15.00 uur n.m. Trots en blij geef ik kennis van de geboorte van mijn zoontje DENN1E ANJA DORST 2 september 1982 Burg. v. d. Havestraat 10 4307 BC Oosterland Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Een nestje hebben we al gebouwd, we zijn alleen nog niet getrouwd. En voordat u verder gaat vragen, ja, op 10 september 1982 gaan we 't wagen. PETER KLOET HELMA TUK Om 15.30 uur in het stadhuis te Zierikzee gaan we legaal verder met z'n twee. In Motel ,,De Zeeuwse Stromen", Motelweg 5, Renesse is er receptie van 19.30 tot 21.00 uur. Ons adres blijft: Venkelstraat 40, 4301 DB Zierikzee. Voor al de belangstelling in welke vorm dan ook die wij na de geboorte van ons zoontje en broertje BARRY hebben ont vangen zeggen wij u hartelijk dank. COR, COBIE en CAROLIEN STEENPOORTE Oosterland, september 1982 Dr. Schutterstraat 46 Na een kortstondig lijden, overleed onverwachts in het V.U. ziekenhuis te Amsterdam onze innig geliefde onver getelijke zoon en broer CORNELIS VERBURG op de jeugdige leeftijd van 20 jaar. ,,Zeer zwaar valt ons dit verlies" J. VERBURG W. K. VERBURG-DE WAAL JAAP 4311 RK Bruinisse, 3 september 1982 Zijpe 3 Geen bezoek aan huis Geen bloemen De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 8 september a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Brui nisse, voorafgegaan door een rouwdienst in de Consisto rie van de Gereformeerde kerk aan de Noorddijk. Aan vang 10.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voor noemde consistorie. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, in het V.U. ziekenhuis te Amsterdam mijn zeer geliefde, onvergete lijke kleinzoon CORNELIS VERBURG op de krachtvolle leeftijd van 20 jaar. P. K. DE WAAL-DE WAAL Bruinisse, 3 september 1982 Na een kortstondige ziekte is in het V.U. ziekenhuis te Amsterdam overleden onze geliefde neef CORNELIS VERBURG in de leeftijd van 20 jaar. K. W. SCHILPEROORT-DE WAAL A. SCHILPEROORT J. DE WAAL C. M. DE WAAL-LEMSOM JAAP en MARIANNE J. DE WAAL C. B. DE WAAL-DEURLOO JAN S. DE WAAL Bruinisse, 3 september 1982 Diep geschokt vernamen wij het tragisch overlijden van onze fijne vriend KEES VERBURG op de leeftijd van 20 jaar. Wij betuigen de familie ons oprecht medeleven. AD VAN TUYL ANNE VAN DER TUIN ADRIAAN VAN DE BERGE RIANNE PLEUNE ELS VAN DE BERGE KEES KEMPE DAAN KREPEL TONIE VAN BREDA ARJO BAKKER HANNIE VAN BREDA KEES KIK TEUN DE RONDE STAN GOENSE ELLEN VAN DER VELDE Bruinisse, 3 september 1982 Tot onze grote droefheid is heden van ons heengegaan on ze vriend en lid KEES VERBURG Moge de ouders in het gesproken woord troost vinden. Bestuur en leden jeugdsoos „De Pul" Bruinisse, 3 september 1982 Op 4 september overleed geheel onverwachts onze gelief de broer, zwager en oom JOHANNES HENDRIK HAGE echtgenoot van CLAZINA POST op de leeftijd van 66 jaar. Domburg: M. A. HAGE M M. HAGE-KLOOTE A. M. HAGE J J. HAGE-KLAWER H. J. HAGE L. HAGE-RAFAEL J. P. HAGE A HAGE-MEERMAN Amstelveen: C. J. HAGE H. G. HAGE-BRUN Terneuzen: H. MARSILJE C M. A MARSILJE-HAGE en kinderen Magnolialaan 23 4356 JE Oostkapelle Huizen: Kensington, U.S.A.: Burgh: Na een kortstondig ziekbed ging zacht en kalm van ons heen, mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder ELISABETH JOHANNA KOPPEJAN-LOKERSE op de leeftijd van 76 jaar. J. C. KOPPEJAN R. VAN LEEUWEN-EXOO E. J. J. SCHETS-VAN LEEUWEN F. SCHETS F. C. M. VAN LEEUWEN P. M. VAN LEEUWEN-VAN LUYK M. J. D. LAMEIJN-VAN LEEUWEN C. J. M. LAMEIJN H. M. BERREVOETS-VAN LEEUWEN J. BERREVOETS W. P. M. PADMOS J. PADMOS-GIESBERT A. M. C. DEN HAAN-PADMOS P. DEN HAAN T. SCH1PPER-KOPPEJAN R. SCHIPPER P. WESTSTRATE-KOPPEJAN C. WESTSTRATE J. KOPMELS-KOPPEJAN H. KOPMELS L. DEKKER-KOPPEJAN J. DEKKER W. PAUWE-KOPPEJAN J. PAUWE J. DE VOS-KOPPEJAN H. DE VOS J. C. KOPPEJAN M. KOPPEJAN-LAUWERSE Klein- en achterkleinkinderen 4301 EL Zierikzee, 5 september 1982 Kinderstraat 9 Liever geen bezoek aan huis Geen bloemen De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 8 september a.s. om 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Zierik zee. Voorafgegaan door een rouwdienst in de zaal van de Chr. Geref. Kerk aan de Zevengetijstraat. Aanvang 13.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voor noemde zaal. Zierikzee: Amstelveen: Vlissingen: Middelburg: Zierikzee: Lewedorp: Nieuwdorp: Middelburg: Nieuwdorp: Nieuw en St. Joosland: Heden overleed in de Cornelia-Stichting te Zierikzee onze geliefde tante en oud-tante DINA FONTEINE-KNULST in de ouderdom van 96 jaar. Uit aller naam, Familie N. FONTEINE Zierikzee, 5 september 1982 Correspondentie-adres: C. Fonteine, Krabbendijke 1, Brouwershaven (POttOtfoOOOOQOQOOOQOC Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I I Naam: I I Plaats: I i Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Koopt bij onze adverteerders! Te koop: Philishave met dubbele scheertechniek. Levering en reparatie. Radio v. d. Berge Zierikzee. Zwaar eiken bankstel met le ren kussens, z.g.a.n. van 6995,- voor 4495,-. Duive- lands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. I.pr.st.v. Renault 5 tl, b.jr. '80, km-st. 28.200. Tel. 01114- 1251. Inruil salontafels 50,- en 100,-. Inruil wandmeubel, essenzwart, 495,-(275 x 180). Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Snijmais, 2 hectare. Tel. 01115-1410. Inruil teak buro 75,-. Inruil eethoek, zwart essen, com pleet 400,-. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114- 1213 en 01113-1513. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. Tweevvielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Inruil eiken bankstel 1295,-. Inruil eiken bankstel 375,-. Duivelands Meubelhuis B.V. Tel. 01114-1213 en 01113-1513. Diversen: Koop u rijk. Show 16-17-18 sept, in pand Poststraat no. 4 van de nieuwste gashaarden, houtkachels, CV-ketels en re- gelapparatuur. Dokumenta- tie en voorlichting. Saman BV, Julianastr. 40, Zierikzee. Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. U heeft het afgelopen jaar gezien wal er terecht komt van een CDA-PvdA-D'66 regering. Vallen, lijmen, opstaan, geruzie en eindeloos gepraat. Een aantal mensen in deze partijen wil straks weer met elkaar aan latei gaan zitten. Ze laten u in hel ongewisse, wal er met uw stem gebeurti Als een lange formatieperiode en een kabinet CDA-PvdA-D'66 niet uw bedoeling is, kies dan nu voor de VVD. Voor minder praten, méér doen. Kies woensdag VVD. Al is het voor hel eersl \V| in uw leven. I ®Jr Word lid en bel vandaag 070-614121 ol schrijf naar An Antwoordnummer 1877. 2500 WB Den Haag Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Laat u niet wijs maken dat stofferen van uw meubelen het niet waard zou zijn voor dat u deskundig advies ge vraagd hebt bij de daartoe speciaal ingerichte meu- belstoffeerderij Goud zwaard, Meelstraat 24, tel. 2491, Zierikzee. Voor volledige voetverzor ging G. van Dam-de Jong, Poststr. 38, Zierikzee. Tel. 01110-3527. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Herenondergoed kan wel degelijk modieus zijn. Schiesser bewijst het met de zelfbewuste Collection Men Fashion. Slips en singlets voor de man van nu. Wij tonen u graag onze komplete kollektie. Perfektie is onze kwaliteit Voor al uw kleding Nieuwstraat 17 - Bruinisse Telefoon 01113-1205 Alleen 's maandagsmorgens tot 13.00 uur gesloten. Havenplein 13 Zierikzee Telefoon 01110-2488 SERVICE CENTER uw uitlatenspecialist Pr. Irenestr. 1 - Bruinisse Telef. (01113) 1292 -2409 99 Rectificatie De kapsalon is gesloten van 13 september t/m 28 september De winkel van 13 september t/m 25 september U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Makelaar in onroerende goederen en assurantieën 41 Nieuwe Haven 147. Zierikzee '"J Telefoon (01110) 2577 Van Beveren Aardappelen B.V. Brouwershaven - Telefoon 01119-1689 of 1655 enz. enz. MOLENSTRAAT 10 - BRUINISSE AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Schuilhaven 12 - 4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-5081 b.g.g. 3742 Medio september begint de kursus Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! Eerste Zierikzeese Begrafenisonderneming Telefoon (01110) 2877 Voor geheel verzorgde Vertegenwoordigers voor: HAAMSTEDE, BURGH, WESTENSCHOUWEN, RENESSE, NOORDWELLE en SEROOSKERKE: J. W. DE KE1JZER, Hoogezoom 144, Renesse. Telefoon (01116) 1692. SCHARENDIJKE, ELLEMEET e.o.: L. DE MEULMEESTER, Elkerzeeseweg 15, Scharendijke. Telefoon (01117) 1464. KERKWERVE e.o.: J. ROTTE, Weelweg 14, Kerkwerve. Telefoon (01110) 3738. OOSTERLAND, SIRJANSLAND e.o.: J. D. VAN DER WERF-VAN DER WERF, Molenweg 39, Oosterland. Telefoon (01114) 1404. Bij geen gehoor op bovenstaande adressen kunt u bellen (01110) 2877. De huid van de beer 13. De kaalhoofdige Jomshoofdman grinnikt als hij Olaf's schaapachtige gezichtsuitdruk king ziet. „Verbaasd, Berenjager!" zegt hij. „Het is toch eenvoudig genoeg om te raden waarom je hier komt. Na het hele verhaal dat je mij ge daan hebt? Over de dreigende toestand in Noorwegen hetgeen ik overigens al wist." En dan wordt het gezicht van de Joms ineens hard. „Je bent een lafbek, Olaf. Waarom knap je zo'n vuil zaakje niet zelf op. Wij Joms draai en ons hand niet om voor een moord meer of minder". „Ho, eens even", onderbreekt Olaf hem, „een moord is de bedoeling niet. Ik zou de ko ningin nooit meer onder ogen durven zien en bovendien is Erwin de man van mijn dochter, arm kind. Nee, hij moet verdwijnen en vei lig opgeborgen worden. Zelf kan ik dat niet. Waar moet ik hem laten." „Ach en de burcht van de Joms is groot ge noeg", lispelt de kale. „Heel aardig bedacht, maar wat staat er tegenover." ,,Ik kan je weinig meer bieden dan de zeker heid, dat de toestand zal blijven, zoals hij was, tijdens Eric de Noorman", zegt Olaf, die de an der eieenlijk een afschuwelijke kerel vindt. „Weiger je dan valt er niets meer te zeggen Met het leger achter zich trekt Erwin altijd aan het langste eind en hoe hij over de Jomsvi- king denkt met je dan maar afwachten' De Joms staat nadenkend voor zich uit te staren. „Moet ik dat ventje hier vasthouden, tot hij van narigheid verkommerd is?" gromt hij dan. „Ik weet niet „Zolang tot wij edelen de zaken op orde heb ben," valt Olaf in. „Dan kan hij weinig kwaad meer doen". „Het treft dat ik juist een schuit uitgerust had om eens een kijkje in Noorwegen te ne men", zegt de Joms. zijn hand uitstekende die Olaf na enige aarzeling grijpt. ..Ik zal nu mijn koers verleggen want je idee lijkt me goed en waard om geprobeerd te worden"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7