Zierikzee schrikt van onverwacht verzet herboren SKNWK-ploeg Jeugdige ZSC met fraaie 4-1 winst uit debuut 2e klasse Zwakke kompetitiestart voor rammelend WIK: 0-4 Hardwerkend Renesse kan te moeilijk skoren: 0-2 Zondag: derde klasser pas in verlenging op winst (1-3) f Vlissingen klopt Mevo te ruim in bekerduel: 4-0 4 NIEUWERKERK - De bekerwedstrijd uit de eerste ronde van het KNVB-voetbalbekergebeuren tussen SKNWK uit Nieuwerkerk en zondag derde klasser Zie rikzee heeft zeker niet de afwikkeling gekregen, die ve len hadden ingekalkuleerd. In prognoses werd rekening gehouden met een forse zege voor de ploeg van trainer Bas de Zeeuw. Zierikzee toonde zich in de juist besloten oefenkampagne andermaal „de kampioen van de oefen wedstrijden", terwijl SKNWK een erbarmelijke periode achter de rug had met vernederende uitslagen. Een van de ijverigste Zierikzee-spelers was in Nieuwerkerk Rini Stoutjes- dijk. Hier blijft de getruckte speler aan de bal ondanks een heftige tackle van een van de SKNWK-spelers, die onbekend wenst te blijven, gezien zijn heime lijk verschuilen achter de rug van Stoutjesdijk. Pas in de verlenging zou Zie rikzee overigens pas definitief afstand nemen van SKNWK. KERKWERVE - In de thuiswedstrijd tegen Kruiningen heeft WIK zaterdag middag geen beste kompetitie start gemaakt. Meer nog dan de 4-0 nederlaag waarmee de thuisklub het strijdperk moest verlaten, gaf het vertoonde spel een weinig hoopgevend perspektief voor de toekomst. Zowat in alle linies rammelde het in de rangen van de groen-witten. Verdedigend werd de dek king nogal eens verwaarloosd waardoor er grote gaten vielen waardoor de aanvallers van Kruiningen naar hartelust konden oprukken. Kees den Boer in een duel om de bal in de wedstrijd tussen Wik en Kruinin gen. De formatie van trainer Adrie Noordijke zou er ruim met 4-0 van langs krijgen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Al met al werd het gebeuren op het Nieuwerkerkse sportkomplex een te leurstellende affaire, waarvan de oorzaak volledig op het konto van Zierikzee kwamen. ,,Het leek wel of er plotseling een heel andere ploeg stond" meende ook Bas de Zeeuw. ,,Het draaide niet lekker. Het onver wachte verzet van SKNWK heeft Zie rikzee duidelijk verrast. Beide ploe gen waren onherkenbaar, wij in ne gatief opzicht, maar SKNWK in posi tief opzicht. Afgaand op de oefen wedstrijden snap je hier helemaal niks van, maar ergens ben ik wel blij, dat niet is gebeurd wat iedereen min of meer verwachtte. Als we met grote cijfers hadden gewonnen, dan waren ze de volgende week, als de kompetitie begint, al met het idee het veld opgestapt van: dat maken we hier wel eventjes. Nu zijn ze wak ker gebleven". Knieblessure Zierikzee moest het tegen SKNWK doen zonder dirigent Wim Overweel, die in de oefenkampagne een zeer zelfverzekerde indruk achterliet, en verdediger Han van de Sande, die zijn naam mag toevoegen aan de lan ge rij van sporters met een meniskus. Trainer Bas dc Zeeuw zal dit luxe werkpaard ongetwijfeld danig mis sen. Van de Sande heeft de voorbije maanden veel van zijn snel overver hitte temperament verloren en ak- teerde in de oefenperiode zeer be heerst, hetgeen zijn spel zeer ten goe de kwam. Tegenover deze twee afwe zigen, mocht De Zeeuw ook weer twee spelers terug opnemen in zijn ploeg. Na een fikse knieblessure was Bart Helbers weer terug, terwijl ook Kees Verkaart na een welverdiende vakantie weer was opgenomen in de roodzwarte trein. Dat hij nog niet de hoofdrol vertolkte, die hij zo graag wil, werd duidelijk veroorzaakt door het nog niet in het wedstrijdritme zijn, maar het was toch in de 99e mi nuut Verkaart, die Zierikzee defini tief van SKNWK vandaan hielp. Na een werkelijk sublieme solo legde hij het leer op de punt van de schoen van André van de Klooster, die slechts hoefde in te schuiven. Hierma kwam de eindstand op 3-1 in Zierikzecs voordeel, waarmee Zie rikzee eigenlijk wat meer kreeg dan het in de normale speeltijd van 90 mi nuten had algrdwongen. Wel was de formatie van Bas de Zeeuw al vroeg op voorsprong gekomen (12e minuut door Martin Quist), maar de ploeg wekte geenszins de indruk erop te re kenen, dat SKNWK van zich af zou bijten, hetgeen wel direkt gebeurde. roodzwarte formatie rammelde v.m alle kanten. Van ploegvcrband v..v, nauwelijks sprake en van de schitterende kombinaties, waarmee een week eerder bijvoorbeeld Bruse Boys werd gedeklasseerd, kwam niets terecht. Meer en meer werd dui delijk, dat er eerst een Nieuwerkerk se speldeprik moest worden uitgc- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het zwakke punt schuit echter in de aanvalslinie waar het gemis van Sjaak Vasseur nu toch wel sterk wordt gevoeld. Hij was de man die spits Leen Rademaker vaak voorzag van aanspeelbare ballen waardoor deze de gelegenheid kreeg om te sko- ren. Hieraan ontbreekt het nu in de aanvalslinie van de ploeg uit de Westhoek, het kreëren van doelrijpe kansen welke door Rademaker, vo rig seizoen nog topskorer met meer dan twintig doelpunten, kunnen worden afgerond. Deze toch wel gevaarlijke spits moet nu zelf veel te veel werk gaan verrichten en op avontuur uitgaan, inplaats van een vrije positie te kie zen en aanspeelbaar te blijven voor zijn medespelers. Weet men hier bij Renesse geen oplossing voor te vinden dan mag ge vreesd worden dat de doelpunten bij zonder duur gaan worden. De eerste helft gaf een licht over wicht van Renesse te zien waarbij het zelfs enige goede mogelijkheden deeld in de vorm van een„tegendoel- punt, hetgeen na een half uur dan ook prompt gebeurde. Strafschop Bij een van de toen nog sporadische Nieuwerkerkse uitvallen verslikte Marcel van Grunsven zich in een aan dringende René van de Zande. Om te voorkomen dat Van de Zande kon doorgaan, pakte Van Grunsven zijn tegenstander vast, waarop scheids rechter Van Huizen resoluut naar de stip wees. Routenier Jan Tierie laat zich zul ke buitenkansjes niet ontgaan en even later mocht Ronald Lievense vissen: 1-1. Twee minuten voor de Nieuwerkerkse strafschop had Van Huizen overigens zonder blikken of blozen ook stipwerk kunnen laten verrichten aan de andere kant, toen doelman Toon Wandel in een onge- kontroleerde aktie Rini Stoutjesdijk van skorende bedoelingen afhield. In de 38e minuut had Zierikzee opnieuw op voorsprong kunnen komen, maar Aart van der Linde kopte van dicht bij over het verlaten doel. In de tweede helft heeft SKNWK zeker zo veel uitgespeelde skorings- kansen gekreërd als de tegenstander, maar het zat de ploeg van Kees van de Linde, die zijn debuut maakt in Nieuwerkerk, niet erg mee. In de 24e minuut kogelde Jan Tierie na een voortreffelijke een-twee met Jan van de Velde op de paai naast doelman Ronald Lievense en twee minuten la ter moest Lievense ver buiten zijn strafschopgebied oprukken om Van de Velde van voor Zierikzee slechte bedoelingen af te houden. Opnieuw was Van de Velde, die onmiskenbaar re revelatie van de wedstrijd werd, diep gestuurd door Jan Tierie. Toen Van de Velde werd neergelegd slaag de hij er net nog in het leer af te spe len op Rudy Melieste, die ook skoor- de, maar het feest ging niet door, om dat scheidsrechter Van Huizen eer der voor de overtreding op Van de Velde had gefloten. Toon Wandel ,,Dat zijn verveldende dingen", vertelde Van Huizen na afloop. ,,Je moet als scheidsrechter in een flits reageren. Achteraf zeg je, had ik maar niet gefloten, maar zo ligt het eenmaal niet. Als ik niet fluit en de bal rolt het veld uit, dan zeggen ze ook, waarom fluit die vent niet. Moeilijk". Naast Van de Velde eiste de vaak bekritiseerde SKNWK-doelman Toon Wandel een hoofdrol op. Wan del keepte uiterst attent en verhin derde in de tweede helft zeker drie keer een zeker doelpunt als zijn ver dediging niet helemaal goed funktio- neerde. In de 17e minuut moest Jan- Leen Boot het afleggen tegen Wan- kreeg om tot skoren te komen. Zo zag Jan Quist een schot van hem rake lings naast gaan en schoot Leen Ra demaker een verre inworp van Her man van de Bie op enige meters voor het doel over de lat. Toch zag Zeelandia twee minuten voor het verstrijken van de eerste helft nog kans om voorsprong te ne men toen de Renesse verdediging verzuimde een behoorlijke muur op te stellen bij een vrije trap welke van 25 meter door Daan de Wolf fraai werd ingeschoten. De tweede helft was een getrouwe kopie van de eerste. Renesse kon, mede door het voortreffelijke werk van Zeelandia doelman Urbie van Belzen, niet tot skoren komen. De Middelburgers beslisten 20 min. voor tijd de wedstrijd toen Willy Hoek met een lob doelman Fierens voor de tweede keer het nakijken wist te ge ven (0-2). Hoewel Renesse zeker niet bij de pakken ging neerzitten slaagde het er toch niet meer in om de bakens nog te verzetten. del, in de 31e minuut bleef Kees Ver kaart de mindere en in de 42e minuut demonstreede Wandel zijn kwalitei ten op een spetter van Wim van der Maas. In de laatste minuut kwam bijna nog de op dat moment zeker niet on verdiende SKNWK-zege. Evert van de Zande zette een puike een-twee op met Arie Kristaleijn. De laatste prik te het leer in de doelmond, waar de lange Van de Zande inmiddels was gearriveerd, maar juist toen maakte Van Grunsven zijn missertje uit de eerste helft goed. In de verlenging, die door de 1-1 eindstand noodzake lijk werd gaf de konditie uiteindelijk de doorslag naar Zierikzeese zijde. Al in de derde minuut deed de ploeg was het de hele eerste 90 minuten verzuimd had. Bij een goed opgezette aanval kon Kees Dalebout in eerste instantie nog redding brengen, voor aleer twee Zierikzeeënaren de hoek konden uitzoeken. Uit de daaropvol gende hoekschop evenwel, bezorgde Wim van der Maas met een simpele droge knal zijn ploeg de 2-1 voor sprong en in de negende minuut maakte het koppel Verkaart/Van de klooster aan alle onzekerheid een eind, door nummer drie op de borden te brengen. De wedstrijd ging hierna uit als de spreekwoordelijke nacht kaars. De gelukkigste won. SCHIPHOL - De KLM heeft be langstelling voor Seoel (Korea) en Taipeh (Taiwan) als bestemmingen voor haar routenet. Een woordvoer der van de KLM heeft dit meege deeld. VLISSINGEN - Ondanks de 4-0 ne derlaag welke MEVO in de Schel- destad in de bekerwedstrijd tegen zondag 2e klasser Vlissingen heeft moeten inkasseren, heeft de ploeg zich toch voortreffelijk geweerd. De overwinning van Vlissingen was zelfs bijzonder geflatteerd te noe men. De Zierikzeese ploeg kwam uit stekend uit de startblokken. Met goede kombinaties wist MEVO Vlissingen zelfs geheel in de verdedi ging te drukken en slechts met kunst en vliegwerk slaagde de thuisklub erin de stand blank te houden. Rudi Vercruijsse kreeg een drietal goede mogelijkheden om MEVO aan een voorsprong te helpen. Alleen voor doelman Hans de Roover gekomen liet hij de kans onbenut, hierna wist De Roover met een uiterste krachts inspanning een schot van hem on schadelijk te maken waarna even la ter Vercruijsse rakelings naast schoot. Bij de eerste de beste aanval van Vlissingen, in de 21e min., was het meteen ook raak. Een voorzet van Ron van Dam werd onhoudbaar voor doelman Jap Leen van Liere door Re né Moens ingekopt (1-0). Op goedko pe wijze kreeg Vlissingen hierna van scheidsrechter Uitterhoeve een straf schop toegewezen toen een van de Vlissingers in het strafschop gebied over zijn eigen voeten viel. Doelman Van Liere stopte het schot van Van Dam. Ook na de rust bleef MEVO uitstekend partij geven, zonder evenwel tot skoren te kunnen komen. Op goedkope wijze kwam Vlissingen aan zijn tweede treffer toen doelman Van Liere een overtre ding maakten en René Moens uit de toegekende strafschop kon scoren (2- 0). Vrouwe Fortuna bleef Vlissingen in de kaart spelen, toen een van de MEVO-verdedigers de bal op Van Liere terug kopte, toen deze juist zijn doel had verlaten (3-0). De strijd was hiermee gestreden en in de slotfase kon Huib Meerman met een from- meldoelpunt nog de eindstand op 4-0 bepalen. Met uitzondering van een snelle ZSC-aanval in de tweede minuut met Olivier Verwest en Bram Coomans in de hoofdrollen, draaide het in het eerste half uur overigens nog niet zo best bij de Scharendijkers. Er werd door de spelers veel te weinig bewo gen en Wissenkerke kon eigenlijk doen wat het wilde. Gaandeweg her pakte ZSC zich volledig en werd de wedstrijd naar de Scharendijkse hand gezet. Toen moest een in de 20e minuut opgelopen achterstand wor den weggewerkt. Gerrie de Voogd verloor enkele meters buiten het strafschopgebied de bal, omdat hij even niet attent was, aan Marcel van Hekken, de getruckte 19-jarige aan voerder uit de ploeg van trainer Jan Koster. Mogelijkheden Een een-twee met voorstopper Frans Feijtel kwam bij Van Hekken terug, die nog een paar spelers om speelde en vervolgens ook doelman Maarten van de Weele een geslagen man maakte. Het was alsof ZSC hierop gewacht had, want plotseling ging het, aan merkelijk beter draaien. René de Jonge schoot uit een uitval tegen doelman Ad Koster, Bram Coomans kopte een pass op maat van Marco Daarnaast bleken vooral de vleu gelverdedigers vaak niet sterk in het ontfutselen van de bal en waren zij gemakkelijk passeerbaar, een gege ven waarvan Kruiningen dankbaar gebruik maakte. Op het middenveld werd sterk het ontbreken van een do minerende figuur gevoeld, een spel bepaler die enige lijn in het spel weet te brengen. In de aanvalslinie werd wel hard gewerkt, maar het verrassings-ele- ment ontbrak volledig in de opgezet te aanvallen waardoor de verdedi gers van Kruiningen eigenlijk op vrij simpele wijze meester van hun ter rein konden blijven. De gevaarlijke momenten welke zich gedurende de gehele wedstrijd voor de Kruiningse veste voordeden waren dan ook op de vingers van een hand te tellen. Opvallend in het gehele wedstrijd verloop was het wel, dat WIK on danks de 4-0 nederlaag, zeker niet minder aan de bal was. Belangrijk is dan wel wat men er mee doet daar de passes welke bij een tegenstander terecht kwamen on telbaar waren. Al na 4 minuten spe len werd WIK met een 1-0 achter stand gekonfronteerd toen Daan Ooms, spelend als laatste man, in plaats van de bal weg te spelen Erik van oeveren over, een poeier van Ro nald van Oeveren overkwam hetzelf de, een knal van Maarten van der Weele werd door Koster tot hoek schop verwerkt en Ronald van Oeve-' ren verknalde nog een uitgelezen mo gelijkheid. Duidelijk was inmiddels wel, dat de gelijkmaker niet lang meer kon uitblijven en in de 4le minuut was de lang verwachte daar. Ronald van Oe veren lanceerde René Flohil, die zich niet bedacht en ven later mocht Ad Koster de bal uit het net plukken. Uit de volgende aanval was het bijna opnieuw raak, maar nu kon Henk Peet het leer van de doellijn schieten op een inzet van Ronald van Oeve ren. Dertig sekonden hierna een nieuwe kans voor Van Oeveren en nu was het prijs. René Flohil stuurde een snijdende dieptepass tot in het hart van het strafschopgebied waar Ronald van Oeveren in een keer ver lengde, een aktie die Ad Koster niet had ingekalkuleerd, wat de bal lag al in het net vooraleer hij zich realiseer de wat er aan de hand was. Beslissing De tweede helft was volledig voor ZSC. Er kwamen legio kansen, maar vooralsnog stond het vizier niet echt op scherp. Al in de derde minuut de Keijzer wilde passeren. Prompt verloor hij het leder waardoor De Keijzer ongehinderd naar het WIK doel kon oprukken en skoren (0-1). Gedurende het hierna volgend half uur speelde de strijd zich voor het grootste gedeelte cp het middenveld af met veel balverlies aan beide kan ten. In de 33e min. kreeg WIK de kans om de skore in evenwicht te brengen toen Gerard van der Klooster in het strafschopgebied door twee verdedi gers in de tang werd genomen. Doelman Peter Noordijk schoot het leder echter te zacht in waardoor zijn kollega Huib Krombeer zonder al te veel problemen het schot onschade lijk kon maken. Ook na de rust zag WIK geen kans om meer pressie op de verdediging van Kruiningen uit te oefenen. Al na 9 min. was de strijd in feite beslist toen Erik de Keijzer in het centrum door de verdediging wist te breken en de stand op 0-2 bracht. WIK bleef wel hard werken maar het wilde van geen kant vlotten. Na 18 min. spelen in de 2e helft brak Adri- aan van Nieuwenhuize door de WIK verdediging wat 0-3 betekende. Zes minuten later was het weer Van Nieuwenhuize die de verdedigers te snel af was en de eindstand op 0-4 kon bepalen. kreeg Marco van Oeveren een ideale mogelijkheid op een presenteer blaadje van Bram Coomans, maar van twee meter voor het doel slaagde hij er nog in om de bal over het hout werk te tillen. Precies halverwege dc tweede peri ode viel de definitieve beslissing, toen dc tot laatste man omgeturnde Olivier Verwest in een rush door dc totale Wissenkcrke-verdediging ren de. Ad Koster kon niet anders dan Verwest op dc rand van het straf schopgebied bij de benen pakken om erger te voorkomen. De toegekende strafschop van Kees Snoek beteken de uitstel van eksekutie (3-1). Tussen de ZSC-aanvalsgolven in kwamen er nog een paas Wissenker ke uitvallen, die zeker niet van ge vaar ontbloot waren, maar enig for tuin en een goedkeepende Maarten van der Weele voorkwamen erger. In de voorlaatste minuut tenslotte zorg de Bram Coomans ervoor, dat ZSC met eksakt dezelfde uitslag de kom petitie inzette als het vorig jaar, toen in de eerste wedstrijd met 4-1 werd gewonnen van 's Heer-Arendskerke. Met een fraaie omhaal rondde Coomans een hoekschop in tweeën van René Flohil en Marco van Oeve ren af via de paal (4-1). „Wij hebben ronduit matig gespeeld", meende Jan Koster na afloop, „maar we heb ben van een goede ploeg verloren". ZSC lijkt terug van weggeweest dank zij de inbreng van een groot aantal goede jeugdspelers. Als over een paar weken ook laatste man Sjaak Dorremans zijn plaats weer heeft ingenomen lijkt, de ploeg de te kloppen formatie voor een van de twee promotieplaatsen in de tweede klas. Met het oog op het ingebruik nemen van het nieuwe voetbalkom- pleks binnen afzienbare tijd zou dit een leuk presentje zijn voor dc vere nging. Een spelmoment uit de wedstrijd tussen Renesse en Zeelandia. Ad Wandel probeert de hele Zeelandia-defensie uit te spelen, hetgeen evenwel gedoemd was om te mislukken. Een hardwerkend Renesse moest met 2-0 het onderspit delven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Zoals zo vaak evenwel bleek op het gezellige sportpark Het Springer in Nieuwerkerk hoe vreselijk weinig zulke oefenperioden in feite zeggen over de werkelijke kracht van een ploeg. Zierikzee schrok van het onverwachte ver zet van de Nieuwerkerkers, zeker toen Jan Tierie in de dertigste minuut vanaf de elf meterstip voor 1-1 kon zorgen. Pas in de benodigde verlenging kon de roodzwarte trein uiteindelijk de nauwelijks verdiende winst opstrijken door treffers van Wim van der Maas en André van der Klooster. RENESSE - Renesse heeft het in haar eerste wedstrijd van het nieuwe sei zoen, thuis tegen Zeelandia niet kunnen bolwerken. Met 2-0 trokken de Mid delburgers aan het langste eind, na een wedstrijd waarin Renesse in het veld eigenlijk niet eens de mindere was geweest. Na de minder goede resultaten welke in de oefenwedstrijden viel het in vergelijking met het vorige seizoen toch wel aanmerkelijk verzwakte team van Renesse niet eens tegen. Door met een behoorlijke inzet te spelen wist het zelfs aardig gelijke tred te houden. SCHARENDIJKE - Het vorig jaar speelde het Scharendijkse ZSC bijzonder onfortuinlijk in de eerste klas van de afdeling Zeeland van de KNVB. Een jaar daarvoor was de formatie van trainer/speler Bram Coomans als tweedt geëindigde ploeg meegepromoveerd naar de hoogste klas van het Zeeuwse af delingsvoetbal. „We hebben met nogal wat tegenvallers af moeten rekenen", stelde Coomans aan het eind van het seizoen. „Als kleine vereniging kun jf blessures bijna niet opvangen, omdat je gewoon te weinig gelijkwaardige spe lers hebt". Dit euvel lijkt bij de Scharendijke formatie uitermate snel te zijn opgelost, want in de eerste de beste kompetitiewedstrijd in de tweede klas bleek de ploeg plotseling een groot aantal zeer jeugdige technisch hoogwaar dige voetballers in zijn midden te hebben, hetgeen prompt een flonkerende 4-1 zege op Wissenkerke tot gevolg had. „dat is lekker, als je met zo'n volledig nieuw team meteen zo start", stelde linkerverdediger Maarten van dc Weele na afloop.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4