Stem voor Geloofwaardige Politiek Ga op de Gazelle-toer! JAN DE JONGE KOOP U RIJK SAMAN B.V. ELEKTRO LIEVENSE 'n Beginselvast streven: kies lijst zeven Show van de nieuwste gashaarden - CV-ketels en energiezuinig apparatuur Adverteren doet verkopen! VERTON'S SCHOENEN E[ K0RSTANJE - GOES ERRES grootbeeld kleuren-TV Elektronische KLOKRADIO'S PORTABLES van f 21,- tot 850,- WASAUTOMATEN vanaf f 778,- ^^^^Staatkundig^H Gerefo Gereformeerde Partij SUCCESJES 8 ^COOOOOCOOOCOOOOOCOCOGOOOOCOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOSOCOCOOOOOO Da's een goed advies. Want fietsen op een Gazelle is zoiets als zweven op twee wielea Moeiteloos voor- wtkomea Eindeloos genieten. Gazelle fietsen zijn fietsen van formaat in vele modellea kleuren uitvoeringen Zie onze fonkelende Gazelle- fietsen. En de fraaie Gazelle kleurenfolder. Wilt u meer weten? Wij zijn graag uw vraag baak. St. Jacobstraat 17-19 - Zierikzee - Telelefoon 01110-2115 16 - 17 - 18 sept., resp. van 10-21, 14-17 en 10-17 uur in pand Poststraat 40. VOORAAN IN ENERGIEBESPARING Julianastraat 40 - Zierikzee Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 Rechtskundig- en inkassobureau Dir. R. J. C. M. Thiry {Lid Ned. Ver. ,v. Rechtskundige Adviseurs) Postbus 234, 4460 AE Goes. Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes. Telefoon 01100-13830* Inkasso van vorderingen Adviezen Rechtszaken Informaties Huur, Pacht en Kontrakten Arbeidszaken Korrekte en vlotte uitvoering van uw opdrachten! NIEUWERKERK BROUWERSHAVEN Tel. 01114-1368 VOOR AL UW INSTALLATIEWERK Tel. 01119-1634 De meeste nieuwe modellen van de FIRATO hebben we al in huis! eenvoudige bediening kast in notenhout motief aangepast voor VCR Wij zetten deze televisie bij u neer voor f 1595,- (adv. f 2045,-) vanaff 95,- Grote sortering Wees het natte weer voor! Koop nu voordelig een WASDROGER voor elk type een scherpe prijs. BIJ ONS HEEL VEEL KEUS. NIET UIT EEN BOEKJE, MAAR IN DE WINKEL (150 m') I Diverse VIDEO'S demonstratieklaar. Ook verhuur films VCC. Grote sortering VERLICHTING. Gerechtigheid verhoogt een volk Nederlanders, het gaat fout met de politiek van ons land. 't Materialisme neemt hand over hand toe. Velen storen zich niet meer aan God of gebod! 't Egoisme viert hoogtij, ledereen wil buiten schot blijven: laat ènderen maar bezuinigen! De S.G.P. wil bijdragen aan een bundeling van de positieve krachten in ons volk. De burgers mogen hun persoonlijke verantwoordelijkheid niet afschuiven, en de regering moet zich eveneens krachtig bewust zijn van de overheids-verantwoordelijkheid. Fraude, vandalisme en criminaliteit hebben schrikbarende vormen aangenomen. Er dreigt een matheid en moedeloosheid die absoluut niet terecht is want in vergelijking met de meeste andere landen hebben wij nog volop kansen voor herstel en opbouw. Dat kan alleen als overheid en bevolking de Bijbel als richtsnoer voor ogen houden en eendrachtig de grote problemen als werkloosheid, woningnood en inflatie met nieuw elan aanpakken. Het enig juiste kompas voor nu en de toekomst is èn blijft Gods Woord. Ir. H. van Rossum lijsttrekker van de S.G.P. Voor informatie of toezending van het verkiezingsprogram 1982/1986: SGP voorlichtingscentrum, Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ 's-Gravenhage, tel. 070 - 468688 Door lijstverbinding van SGP met RPF en GPV kunnen reststemmen aan deze drie partijen ten goede komen. sflip Te koop: Z.g.a.n. Yamaha RD 50, mo del 1980 met sterwielen. Te vens kinderfiets, 8-12 jaar. Te bevr.: tel. 01112-1619 (na 6 uur). Geer. palen; puntdraad; vlechtwerk; ook volièregaas; gladde draad; waslijn met stalen kern; koolteer; groene - bruine carbolineum, enz. enz. Tuincentrum „Sluys", Hoogezoom 44, tel. 01115- 1437, Haamstede. Diversen: Borduurstukken e.d. worden vakkundig ingelijst door J. v. d. Ven, K. St. Janstr. 23, Zierikzee, tel. 3407. Geopend di-do-vr. van 13.00-17.00 uur en do-avond. Gezicht harsen en epileren aan huis 10,-, bel 01110-2297 A. van Gent, gedip. schoon heidsspecialiste. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Koop u rijk. Show 16-17-18 sept, in pand Poststraat no. 4 van de nieuwste gashaarden, houtkachels, CV-ketels en re- gelapparatuur. Dokumenta- tie en voorlichting. Saman BV, Julianastr. 40, Zierikzee. Uitdiepen of opschonen van slóten, bel ASDÜ Tel.nr. over dag 01110-3951, 's avonds 01117-1448. Met wie kan ik 's maan dagsmorgens, tegen vergoe ding meerijden naar Arn hem. Carianne Berrevoets, 01110-5478. Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Koeltechnischburo Kemink (01110) 4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Voor gitaarles kunt u terecht bij Dik de Koning in Zierik zee, tel. 01113-1413. Uitdiepen of opschonen van sloten, bel ASDÜ Tel.nr. over dag 01110-3951. 's Avonds 01117-1448. Uw schoorsteen of kachel kan van levensbelang zijn, hou ze daarom bij. Fa. L. Ber revoets Zn. Wevershoek 9 Zierikzee, tel. (01110) 5193. f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8