Amro Bank, want banken verschillen. C-rssSjtfr* Hogerheijde's Vishandel VOOR HANDELSDRUKWERK L O Bij Arnno heeft de onder nemer een vaste gesprekspartner Laat u bewijzen dat u bij de Amro beter af bent. Met de kermis: D»ê° e" SS®- Er zijn vier goedlopende zaken met 'Keijzer De Ridder' op de gevel. De twee partners zouden dat aantal graag uit breiden, mede om de overhead-kosten te kun nen uitsmeren over een grotere omzet. Tot dusver hebben de heren hun nieuwe filialen zelf van de grond af opgericht. Maar in de huidige fase van hun bedrijfsont wikkeling voelen ze er weinig voor andermaal zélf fors te investeren. Ze willen méér weten overeen soort samenwerking die misschien past bij hun ideeën: franchising. Daarom gaan ze 'ns praten met 'hun man' bij de Amro Bank. De contacten tussen bank en onder nemer lopen bij de Amro Bank steeds via één persoon. Zo groeit vaak een vertrouwensrelatie. En die vormt de basis voor een langdurige samenwerking waar beide partijen voordeel van hebben. De vaste Amro gesprekspartner krijgt steeds meer inzicht in de specifieke bedrijfs situatie. Hij kan dus het aanbod van de bank haarfijn op die situatie afstemmen. Ook Keijzer en De Ridder horen dus van 'hun man bij Amro' geen algemeen verhaal over franchising. Nee, ze krijgen informatie en steun die worden afgestemd op hun bedrijf. Dat betekent o.a. advies over de vorm van samenwerking die juist voor hen het meest in aanmerking komt. Bovendien kan Amro hun een zo genaamd financieringsarrangement aanbieden, waarmee straks de activiteiten van franchise nemers op interessante voorwaarden gefinan cierd zouden kunnen worden. De Amro Bank wil zich positief onder scheiden van andere banken. Door de kwaliteit en de omvang van haar diensten. En door de mentaliteit waarmee die diensten worden ver leend. Een en ander doet Amro u graag uit de doeken. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Dan is ook 'hard te maken' dat u als ondernemer juist bij de Amro Bank aan het goede adres bent. Want 't is waar dat banken verschillen. Maar ook dat uw bedrijf het andere niet is. |WeeoeooooooooeooooooeoooeoaoeeDoeoooDC|| IJSSELMEER-PALING reklame: Pot Ouwehand zure haring - dtotvo^°^SC* -OUA»*01 ae dubbel®0 ®£S5w»»1 iemarkt zierikzee 14 Keijzer De Ridder willen kosten spreiden door schaalvergroting. i«ëfeaasgBg Fijne malse gerookte elke dag vers gerookt - middel, dik en dun. Zeer fijne Hollandse Nieuwe Verse Schouwse bak- en stoofpaling Volop verse pelgarnalen tegen zeer scherpe dagprijzen 400 gram nuf3,95 Mol 13 - Zierikzee - Telefoon 01110-2831 VOOR HET BESTE UIT DE ZEE fcoooooooooooooooooooooooBooeoooooooaood eegemaaKV- 'C00CU „ntnöevo^deW;9eaW^a^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 14