DANSLES GOEIE BANK NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE F 5 VROUWEN Dansschool JANVIER hypo-allergene kosmetika EVA T KOMBI PAKKET MAAKT'TJE MAKKELUK. Aan alle vrouwen van Schouwen-Duiveland en St. Philipsland GROEI EN BLOEI Adverteren doet verkopen J Hage's Schoenen De P.v.d.A. heeft gekozen. En U? 8 september MAKELAAR ASSURANTIËN MAKELAAR/TAXATEUR ONR. GOEDEREN ZIERIKZEESOHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 september 1982 Nr. 2317, 1 1 De regionale emancipatiewerkgroep zoekt: ter ondersteuning van een binnenkort aan te stellen emancipatie werkster. Deze vrouwen vormen een steungroep die op een zo breed mogelijke basis wordt samengesteld, zij nemen echter plaats op persoonlijke titel. Er wordt verwacht dat zij zich op basis van onkostenvergoeding willen inzetten voor de vrouwenemancipatie in de regio. Enkele taken zullen o.a. zijn: het voorzitterschap/beheer financiën/het sekretariaat. het uitwerken van de taakomschrijving voor de toekomstige emancipatiewerkster. het ondersteunen van de toekomstige emancipatiewerkster. de voorbereiding van de regionale vrouwenvergadering. Reakties voor 14 september a.s. naar: Regionale emancipatiewerkgroep Schouwen-Duiveland Philipsland, Weeldeweg 14, 4328 NC Burgh. en St. Voor inlichtingen en schriftelijke informatie kunt u bellen naar tel. 01112-1736 of 01115-2525, tussen 17.00 en 18.00 uur. Nederlandse Bond van Dansleraren Vanaf 18 augustus a.s. inschrijving voor de nieuwe dansoursus: 's Woensdags van 16.00-20.00 uur in het „Huis van Nassau" of dagelijks van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur per telefoon 01100-20176 of 30428. Goes - Middelburg - Zlerikzee Nederlandse Bond van Dansleraren De afdeling Schouwen-Duiveland organiseert op za terdag 11 september a.s. een busreis naar de Floriade Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Vertrek van ZWN-station te Zierikzee om 08.00 uur, terug om 20.30 uur. Kosten incl. entree en koffie f 52,50 p.p. Heeft u interesse? Bel naar mevr. Weps, tel. 01114-2525 Wij gaan met vakantie van 7 t/m 21 september Nieuwerkerk Telefoon 01114-1416 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" stemmen bij volmacht. Wilt u vervoer naar de stembus, bel of schrijf naar: HANNIE HEIJBOER-VAN ALMENKERK, Roggenplaat 4, 4301 WX Zierikzee, tel. 01110-4500. ppc voor de zeer gevoelige huid! Voor advies en verkoop: SCHOONHEIDSSALON Voorburglaan 16 Brouwershaven Telefoon 01119-1482 r»fa*tóBirjk-te- wa}6$n japon, ■•ip^polv-eSieV,-, .QfOteêl tievo'-Tfj. 38 64; September Nieuwer Ke' Zaterdag Vm [textiel^u'S iKerkring3' Dinsdag iRiartne OPEIGEN BENEN? HOOGSTE TUDVOOR JE EIGEN KOMBI PAKKET Straks je eerste baan, je eerste Dus zelf per bank geld ont- salaris. Of je eerste jaar met een studie- vangen en betalen. Met je eigen pasje beurs of -toelage. kontant geld opnemen bij elk Bonds- Kortom, de hoogste tijd voor je spaarbank-kantoor en onder bepaalde eigen KombiPakket;degekombineerde voorwaarden profiteren van die han- spaar- en bankrekening van de Bonds- dige betaalcheques, spaarbank voor jonge zelfstandigenvan Op eigen benen? Stap naar de 16 tot 23 jaar. Bondsspaarbank en laat je alles uitleg- Het Kombi Pakket geeft je om te gen over het Kombi Pakket, beginnen een zeer interessante rente. De gekombineerde spaar- en Geeft je bovendien de zelfstan- bankrekening die je in staat stelt om digheid waar je oud genoeg voor bent. voortaan je eigen bankzaken te regelen. Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 opleiding voor het diploma kreatieve handvaardigheid. technieken o.a.: keramische werkvor men, mozaïk, gutsen, werken met libo gips. textiele werkvormen: weven, macra- mé, sieraden maken, papier karton, leerbewerking, druk technieken: lino, batikken, stofdruk- ken. inlichtingen: w. j. okker, gladiolen- straat 12, sommelsdijk, 01870-3044. SCHARENDIJKE - 01117-1460

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11