BldL CDA1 GROTE VERB0UW1NGS OPRUIMING Rabobank Waar m'n salaris naar toe moet? Natuurlijk naar de bank in de nuurt. VOOR HANDELSDRUKWERK NAAR L O DANSLES KORTING 10% tot so t3 Dansschool JANVIER Opkomen voor elkaar. VAN DER I I I 1 I 1 I III SCHOOLVERLATERS, NIET AAN DE KANT MAAR AAN DE SLAG. Drs. Huib Eversdijk „Waarom juist nu CDA stemmen?" Stem 8 september CDA - Lijst 1 NA 3S JAAR SPECIALITEIT: H,Ëb *C. 1 ttj Edelsmederij M. Jech VERSCHOORE VOOR AL UW KLEURENWERK Aankondiging VERTON'S SCHOENEN Op m'n werk vroegen ze naar welke bank ze m'n eerste salaris moesten overschrijven. Dat was voor mij geen punt: natuurlijk naar de bank in de buurt. Naar de Rabobank, die hebben we thuis allemaal. Ik ben dan ook diezelfde dag bij de Rabobank binnenge stapt om een eigen Rabo- rekening te openen. Dat was in een handomdraai gebeurd. En ik kan nu ook betaal cheques aanvragen. Dan hoef ik niet zoveel contant geld bij me te hebben. Schrijf maar bij op m'n Rabo-rekening. i JUWELIER Toestemming K.v.K. nr. 45/82 APPELMARKT II - 21 ER IKZEE (Tegenover de Hema) tel. 01110 - 2 6 6 4 Nederlandse Bond van Dansleraren Vanaf 18 augustus a.s. inschrijving voor de nieuwe danscursus: N 's Woensdags van 16.00-20.00 uur in het „Huis van Nassau" of dagelijks van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur per telefoon 01100-20176 of 30428. Goes - Middelburg - Zierikzee Nederlandse Bond van Dansleraren zal voor u spreken over op donderdag 2 september, om 8 uur in het HERVORMD VERENIGINGSGEBOUW, 't Vrije 2, Zierikzee ledereen is van harte welkom I Geen mooie woorden, maar echte daden. BLOEDKORAAL - CRANAAT Zeeuwse Sieraden - ru\j Moderne gouden- en zilveren sieraden, horloges. Reparaties, ontwerpen en maken van sieraden. MEELSTRAAT 18 4301 EC ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 3560 De dijkgraaf van het water schap Schouwen-Duiveland maakt bekend dat op dinsdag 7 september 1982 om 14.00 uur, een openbare algemene vergadering van het waterschapsbestuur zal worden gehouden in 's Landskamer te Zierikzee, Havenpark 40. Zierikzee, 31 augustus 1982 De dijkgraaf voornoemd, M. J. STEUR. Havenplen 13 - Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9