Open kla verj asavond Delta Sport Veteranenteam HSD wint hockeytoernooi Distriktstitels meerkamp voor Delta Sport atleten ERIC DE NOORMAN Fraaie dressuurzege voor Willem den Boer met Melcha VERTON'S SCHOENEN De huid van de beer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 31 augustus 1982 Nr. 23174 ZIERIKZEE - Handbalvereniging Delta Sport organiseerde in het restaurant van sporthal Onderdak in Zierikzee een ,,open" klaverjasa- vond. Hieraan werd door niet minder dan 132 deelnemers meegedaan. Het aantal deelnemers was zo groot, dat het restaurant iedereen niet kon ber gen, waardoor er zelfs in de hal nog tafels moesten worden bijgeplaatst. Mede door de vrijgevigheid van de Zierikzeese middenstand, die bijzon der veel prijzen beschikbaar stelde, werd deze wedstrijd een enorm groot sukses. Door het grote aantal prijzen werd er zeer geanimeerd gespeeld. Het liep al in de kleine uurtjes, toen Delta Sport-voorzitter Leen Lege- maate de 50 prijzen uitreikte. Als prettige bijkomstigheid voor de voorzitter werd zijn echtgenote Jan- ny Legemaate met 5695 punten win nares van deze open klaverjas- wedstrijd. Op de tweede plaats ein digde mevrouw Schults met 5579 punten. De verder uitslagen van de eerste tien: 3. Frans de Boer 5430 pnt.; 4. Marry de Graaf 5238 pnt.; 5. Ad de Jonge 5205 pnt.; 6. G. Merle 5193 pnt.; 7. De Glopper 5191 pnt.; 8. Mevr. Merle 5172 pnt.; 9. Bij de Vaate 5115 pnt.; 10. Mevr. Geelhoed 5082 pnt. Op zaterdag 18 september organi seert Delta Sport opnieuw een open klaverjasavond. Inschrijven is nu reeds mogelijk bij R. Schaalje, tele foon 3923 of bij R. van 't Leven, tele foon 3688. FC Kerkwerve laat mogelijkheden op winst liggen: 1-3 ZIERIKZEE - Als er één klub een unieke mogelijkheid heeft gehad om' kampioen Country Club van twee punten te beroven, dan is dat maan dagavond FC Kerkwerve wel ge weest. De formatie van coach Cees in 't Veld verscheen met een minimale bezetting op de vloer voor haar derde kompetitiewedstrijd van het nog prille seizoen. Desondanks werd een onmachtig FC Kerkwerve met 3-1 aan de zegekar gebonden. In de eerste helft kwam Country Club met 2-0 aan de leiding door een treffer van Peter Goedegebure en een fraai doelpunt van André Flohil op een verre uitworp van doelman Peter Noordijke, die Flohil volkomen on gedekt zag staan. Direkt na rust ver hoogde Jaap van Sliedrecht de marge tot drie doelpunten en kort voor tijd bepaalde Bram Bevelander de eindstand op 3-1. Doordat Skol Boys nog steeds ge havend aan zijn wedstrijden begint, kon ook Toren Boys ruim winnen van de runner-up van het vorig jaar. Door treffers van Bert Nuyens, Kees Rossen en Dick Hart en Kees Stoutje- dijk, ieder twee keer, voor Toren Boys en Rinus Roon en Gerrit van Sukses voor Jacolies van Gastel en Cora den Boer VLISSINGEN - In Vlissingen werden het afgelopen weekeinde de open Zeeuwse kampioenschappen meer kamp gehouden, waarbij tevens de titels voor het dis- trikt West II van de KNAU op het spel stonden. Delta Sport kwam hierbij goed uit de bus. Jacolies van Gastel werd bij de meisjes B zowel Zeeuws als distriktskampi oene, terwijl Cora den Boer bij de A-meisjes eveneens de distriktskampioene werd. Bij de dames werden Joke van de Kasteele en Inge den Boer respektievelijk vijfde en zesde en bij de heren kwam Cor de Jonge met een ne gende plaats naar huis. Jacolies van Gastel stelde op het openingsnummer, de 100 meter hor den reeds haar kandidatuür vóór de te vergeven titels door hierop als snelste uit de bus te komen met een beste tijd van 14.8 sek. Ellen van de Willik van AV'47 Boskoop werd tweede in 15.3 sek. Margreet den Boer van Delta Sport werd achtste van de twaalf deelneemsters in 17.4 sek. Kogelstoten Ook het kogelstoten ging vervol gens naar Jacolies van Gastel met een stoot van 12.53 m. Dit keer was de tweede plaats voor Jeanette Bijl van Energie Barendrecht met 12.37 Het hoogspringen werd een zege voor Michelle Blommestein van AVR Rotterdam met een sprong over 1.65 m. Voor Van Gastel kwam een po ging over '1.60 m. in het klassement. Het verspringen was ook voor Mi chelle Blommestein, die als enige meer dan vijf meter haalde, namelijk 5.19 m. Van Gastel werd opnieuw tweede, nu met 4.95 m. Tijdens konkoers Vossereyers in Abtsdale ABTSDALE - Tijdens een door de Vossereyers in Abtsdale georganiseerd konkoers hebben leden van de Schouwen-Duivelandse ruiterverenigingen Westelijk Schouwen en de Schouwse Ruiters een aantal zeer redelijke presta ties geleverd. Jori van de Bijl werd in de zware dressuurklasse derde. Bij het M-springen eveneens een derde prijs voor Laurice Boonman met Vident. Een tweede prijs was er in de afdelingsdressuur voor het paardenviertal van de Schouwse Ruiters en bij de pony's kreeg het achttal van deze vereniging in de L-klasse eveneens een tweede prijs op haar kopto, waardoor de een paar we ken eerder veroverde titel van reservekampioen werd bevestigd. In het M-springen een fraaie derde plaats voor Laurice Boonman met Vident. Hij kwam foutloos rond en behaalde in de barrage de derde prijs. Bij de pony's in de M-klasse maakte René Rentmeester een mis- sertje met Pluto door de laatste hin dernis over het hoofd te zien. Zonder deze vergissing was hij waarschijn lijk foutloos gebleven. In de zware dressuurklasse startte Jori van de Bijl met Rapid. De ama zone van Westelijk Schouwen reikte naar een derde prijs met 109 punten. De twee Zwinruiters Wim Fermont met Magnaat met 120 punten en Zeeuws kampioen Gerard Lapendrix met Liberto met 124 punten gingen de in Looperskapelle woonachtige amazone vooraf. In de M-kiasse kwam Sari Hanse met Riesja nog het beste voor de dag met 118 punten. In de M2-klasse skoorde Jan van der Bijl met Scoobidoo 105 punten, het geen ietwat teleurstellend genoemd mag worden. Debuut In de M-klasse pony's kwamen El len van Dijke met Donald en Moni que van der Werve met Natascha in aktie. Met respektievelijk 111 en 117 pun ten leverden de beide Schouwse Rui ters hun beste prestatie af in de M- klasse. In de L2-klas.se noteerde Lau rice Boonman met Vident 125 punten en kwam Cees Stouten met Tornado tot 120 punten. Een goed resultaat in zijn debuut-optreden in deze klasse. Willem den Boer kwam met Melcha in de L-klasse pony's tot 128 punten, hetgeen hem een eerste prijs oplever de. Manita Simonse boekte met Eva- lien een winstpunt dank zij de 120 punten, die zij op haar startkoepon kreeg. Irma Borsboom kreeg met Maico 117 punten, Jacco Fierens met Wendy en Petra Remeeus met Pa trick ieder 116 punten. In het L-springen waren er winst punten voor Bart Goudzwaard met Seander en voor Cees Stouten mei Tornado. Beiden haalden evenwel niet de barrage. Het laatste onderdeel van de vijf kamp, de 800 meter ging naar Laura Bosman van AVV '36 uit Alphen aan den Rijn. Zij noteerde als winnares een tijd van 2.18.7 min. Jacolies van Gastel werd vierde in 2.31.1 min. Margreet den Boer reikte op het ko gelstoten naar 9.62 m., kwam bij het hoogspringen over 1.50 m., reikte bij het verspringen tot 4.34 m. en vol tooide de 800 meter in 2.47.0 min. Margreet den Boer In de eindklassering werd Jacolies van Gastel zowel Zeeuws als dis triktskampioene met 3681 punten. Michelle Blommestein werd tweede met 3502 punten en Laura Bosman derde met 3445 punten. Margreet den Boer werd zeer ver dienstelijk zevende met een punten totaal van 2826 punten. Na de Neder landse titel opnieuw een fraai sukses voor de Zierikzeese winnares al was haar puntentotaal in Vlissingen wel 140 punten lager dan tijdens de NK in Zwolle. Ook voor Cora den Boer een dis- triktstitel op de zevenkamp. De Zeeuwse titel miste zij op tien pun ten, die nu naar Karin Waterkamp uit Best ging. Dit betekende voor de Zierikzeese een uitstekend debuut in de zevenkamp. Cora den Boer verza melde haar 4344 punten via de vol gende resultaten: 100 meter horden in 16.7 sek.; 1.60 m. hoog; 8.47 m. op kogel; 200 m. vlak in 27.4 sek.; 4.66 m. ver; 26.72 m. met de speer en 2.31.0 over de 800 m. Verdienstelijk Bij de dames werd Joke van de Kasteele zeer verdienstelijk vijfde met 3863 punten op de zevenkamp en Inge den Boer totaliseerde 3729 pun ten. De zege was voor de Belgische atle te Sonja de Schagt van AV Vlierse met 4975 punten. Bij de heren tenslotte reikte Cor de Jonge op de tienkamp naar 4410 punten, hetgeen hem een negende plaats opleverde uit de twintig deelnemers. Winnaar Arno Tavenier van AVR uit Rotter dam totaliseerde 6309 punten. PARIJS - De Franse recherche heeft zondag in Parijs de 35-jarige Italiaan Oreste Scalzone gear resteerd die een leidende funktie zou hebben bekleed in de uiterst linkse stadsguerrillabeweging in Italië en die al sinds een aantal jaren door de Italiaanse autoriteiten werd gezocht wegens twee pogingen tot moord in Milaan in 1977. Scalzone is voorge leid aan het parket in de Franse hoofdstad. Splunter voor Skol Boys werd het 6-2 voor Toren Boys. Sporthuis Zierikzee bleef in het kielzog van Country Club door met 2- 0 te winnen van SKNWK. Beide doel punten werden voor rust geskoord door André van de Klooster. Mevo tenslotte had weinig problemen met Bruse Boys en won met 9-1. Aan Bru- se Boys-zijde werd Maarten Duin houwer wegens aanmerkingen op de leiding uit de zaal verwezen. In de tweede klas won Die Gouwe met 5-0 van Brogum, doordat de soosploeg niet verscheen en er dus een reglementaire nederlaag volgde. Ouwerkerk blijft het goed doen in deze klas. Nu werd met 3-1 gewonnen van Bijmakelaardij. De stand in de eerste klas: Country Club 3 3 0 0 6 16- 3 Sporthuis Zierikzee 3 2 1 0 5 7-1 Mevo 2 2 0 0 4 12- 2 Toren Boys 3201411-9 Stella Boys 1 1 0 0 2 2-1 Skol Boys 3 0 12 1 4-14 SKNWK 2 0 0 2 0 1-5 FC Kerkwerve 2 0 0 2 0 2-7 Bruse Boys 3 0 0 3 0 2-15 Programma woensdagavond 1 sep tember: 19.00 uur: Sporthuis ZZ- Stella Boys (le kl.); 19.40 uur: Bro gum II-ZZ'72 II (3e kl.); 20.20 uur: FC Kerkwerve-Bruse Boys (le kl.); 21.00 uur: Ouwerkerk I-De Steeg (2e kl.); 21.40 uur: Skol Boys II-Brogum I (2e kl.): 22.20 uur: Zeelandia-Vv Mondra- gon Oosterschelde (3e kl.). Handbalteam van Delta Sport op verlies in België WESTMALLE - Het eerste heren handbalteam van Delta Sport uit Zierikzee trok zondag naar Westmal- le in België om daar de eerste oefen wedstrijd van het juist gestarte sei zoen af te werken. Na een nadelige 10-8 stand bij rust verloor de selektie van coach Cor Mol met 24-16. De herenploeg trad in Westmalle aan zonder André Hartoog (die per 1 september de training weer hervat), Piet van Dalen en Frits Verhey, die ook nog niet in training zijn. Met de kleine groep was het uitermate moei lijk om het in de tweede divisie uit komende Westmalle gelijkwaardig partij te geven. Ommekeer In de eerste twintig minuten beet de Zierikzeese ploeg evenwel nog bij zonder knap van zich af en leidde de formatie van Cor Mol zelfs nog met 8- 4. Toen echter raakte Jacco Vleeshou wer bij een opsprong aan de cirkel geblesseerd doordat hij een knie in het dijbeen kreeg. Hij moest uitval len en dit betekende tevens de volle dige ommekeer in de wedstrijd. Bij rust leidden de Belgen al met 10-8. In de tweede helft bleef de Belgi sche ploeg fiks doorgaan. De veel be tere konditie gaf in de slotfase de doorslag. In België wordt aanstaan de zondag al een begin gemaakt aan de kompetitie, terwijl Nederland nog wacht tot 17 oktober. Logisch dat de Belgen aanmerkelijk beter getraind verschenen. De skore liep in het tweede deel van de leuke partij op tot 24-16 in het voordeel van West malle. Catherine Butler met Gipsy Queen op rand klasse Z WATERINGEN - In het Hippisch Centrum in Wateringen werd een open promotiewedstrijd in de dres suur georganiseerd onder de regle menten van de NBVR. Ook KNF- leden mochten evenwel deelnemen. In de L zwaar behaalde Catherine Butler van de Ruitervereniging Re- nesse met de pony Gipsy Queen, als enige pony-kombinatie in een veld van 34 paarden een uitstekende vier de prijs met 125 punten. Zij heeft nu nog maa^ een winstpunt nodig om zich in de M-dressuur te rijden. In de pony-kategorie staat dit gelijk aan de Z-klasse. Erica Butler startte voor het eerst in de dressuur met het jonge paard Ramona. In de Bl-proef be haalde zij een vijfde prijs met 113 punten en in de B3-proef waren 116 punten goed voor een zesde prijs. In totaal dus twee winstpunten in de B- dressuur. In de L zwaar verscheen Erica Butler met Ramesses aan de start. Zij kwam tot 120V2 punt, het geen haar een zevende prijs oplever de. De instruktrice van Ruitervereni ging Renesse, Els Opschoor, werd met haar hengst Santana derde in de Ml-klasse met 119 punten en tweede in de M3-klasse met 113 punten. SCHEEPVAART Acmaea, 30-8 te Guayaquil verwacht Alnati pass, 28-8 Kp Polonio naar Pa- ranagua Aludra, 29-8 te Barranquilla Atlantic Star, 28-8 van Rotterdam naar Halifax Moordrecht, 28-8 300 oost noord oost Bermuda naar Kew west Nedlloyd Amersfoort, 28-8 van Rot terdam naar Bremen Nedlloyd Dejima, 28-8 van Port Said naar Jakarta Ondina, 3-9 T.H. Lymebay verwacht Onoba, 29-8 T.A. Aruba Algemene ledenvergadering ZIERIKZEE Een veteranenteam van HSD nam zondag deel aan een hoc keytoernooi voor veteranen in Middelburg. Door alle wedstrijden te winnen behaalde HSD de eerste plaats. Een bijzonder goed resultaat voor dit HSD- elftal, dat daarmee een uitstekend debuut maakte in het nieuwe hockeysei- zoen. HSD moest aantreden tegen Middelburg, Vlissingen, ZOW, Rijswijk en Goes. In de vijf gespeelde wedstrijden kreeg HSD slechts een doelpunt tegen. Van Middelburg werd met 2-0 ge wonnen, net als van Vlissingen, ZOW werd met 2-1 verslagen, Rijswijk zelfs met 4-0 en Goes met 2-0. HSD mocht als prijzen een herinneringste gel, een fles wijn en gerookte paling in ontvangst nemen. Algemene ledenvergadering In het klubhuis van HSD werd za terdagochtend de algemene ledenver gadering gehouden. Uit het jaar verslag van de voorzitter, Arjan Ger- retsen, bleek dat de hockeyklub in het afgelopen seizoen goed heeft ge draaid. Zowel in sportief als in finan cieel opzicht. Het aantal kommissies was voor het eerst uitgebreid met een scheidsrechterskommissie en een jeugdkommissie. Eerstgenoemde heeft getracht het peil van de HSD-fluitisten op een ho ger plan te brengen onder meer door de scheidsrechters tijdens de wedstrijden te beoordelen en na af loop het leidinggeven door te spre ken. In de jeugdkommissie had uit elk jeugdelftal (behalve de C- en D- teams) een vertegenwoordiger zit ting. De kommissie hield zich onder meer bezig met de voorbereidingen van het jeugdkamp. Adri Franke-de Zwaan beker Elk jaar wordt aan het meest ver dienstelijke lid of elftal de Adri Franke-de Zwaan-beker uitgereikt. Dit keer ging de beker naar de fam. Van der Borght, die zich op allerlei vlakken binnen de vereniging heeft ingezet in het afgelopen seizoen. Ca thy Brouwer mocht van de KNHB een scheidsrechterstrui in ontvangst nemen wegens haar verdiensten op scheidsrechterlijk gebied. De bestuursleden Arjan Gerretsen, Dick Verschoore en Ewald Romijn waren aftredend en herkiesbaar. Me vrouw Marijke van der Borght, Ralph Lorjé en mevrouw Greetje Buytendijk waren aftredend en niet herkiesbaar. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit: voorzitter: Arjan Gerretsen, se- kretaris: mevrouw Tineke Kalwij, penningmeester: Dick Verschoore, vice-voorzitter: John Bakx cn wedstrijd-sekretaris: Ewald Romijn. Havenplen 13 - Zierikzee MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 30-8. Konsumptie- aardappelen, los verladen af bedrijf, per 100 kg, exklusief b.t.w. Klei-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 17,00 - 18,00; Bintje 50 mm opwaarts 18,00 - 19,00; Bintje 35-55 mm opwaarts 17,50 -ƒ 18,00; Eigenheimer 35 mm opwaarts in zakken 28,00 - 31,00. Zandaardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 15,50 - 16,50; Bintje 50 mm opwaarts 17,00 - 17,50. Export, blankschillige rassen van de kleigrond voor overzee: Bintje 40 mm opwaarts in zakken 18,00 - 19,00; Bintje 45 mm opwaarts 23,00. Voeraardappelen tot 8,00 - 8,50. Stemming: rustig. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT. 30-8. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 299 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4150; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1900 - 2600; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1350 - 2450; veulens 475 - 1275; hitten 750 - 1550; pony's 200 - 1100. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,25 - 7,75; jonge slachtpaarden 6,25 - 7,75. De handel in slachtpaarden was iets vlotter en in pony's redelijk. Veemarkt Leiden LEIDEN, 31-8. Aanvoer totaal 1412, waarvan: slachtrunderen 1063, schapen en lammeren 349. Prijzen per kg: Stieren le 8,65 - 9,35, 2e 8,00 - 8,60; vaarzen le 7,95 -ƒ 8,90, 2e 7,00 - 7,70; koeien le 7,75 - 8,90, 2e 7,25 - 7,65, 3e 6,55 -ƒ 7,20; worstkoeien 5,80 - 6,95; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 215; lammeren 200 - 240. Overzicht: slachtrunderen: aan voer meer, handel redelijk, en prij zen stabiel; schapen en lammeren: aanvoer redelijk, handel redelijk; en prijzen stabiel, stieren iets hoger. KERKNIEUWS Oud Gereformeerde Gemeente BRUINISSE - Woensdag 1 septem ber; 19.30 uur ds. E. du Marchi van Voorthuijsen, Leersum. Gereformeerde Kerken Beroepen te De Lier: A. van der Zwaag, Scheveningen. Gereformeerde Gemeenten Rektifikatie: ds M. Mondria, Waardenburg, heefl nog niet beslist voor het beroep van Werkendam. Ned. Hervormde Kerk Beroepen te Ooitgensplaat: J. P. Nap, Nederlangbroek, te 's-Graven- zande: J. Voordouw, Heerde. Benoemd tot leraar godsdienst aan de Nassauscholengemeenschap te Breda: W. Dijkerman, Chaam. Gereformeerde Kerken Beroepen te Linschoten (part time): R. W. Scholten, predikant in tijdelijke dienst aldaar, die dit be roep heeft aangenomen. In de afdeiings dressuur moest het paardenviertal van de Schouwse Ruiters de ploeg van de LR en PC Walcheren voor laten gaan. Met 112 punten grepen Laurice Boonman met Vident, Sari Hanse met Riesja, Cees Struyk met Jonker en Cees Stouten met Tornado de tweede prijs. Bij de pony's kreeg het achttal van de Schouwse Ruiters te maken met het superieure achttal van de Kleppert- jes uit Axel. Deze ploeg was onge naakbaar met maar liefst 143 punten in de M-klasse. Goede vorm In de L-klasse (die in handikap re den met de M-klasse. zodat de eerste prijs al was vergeven) kon de jury na rijp beraad geen verschil ontdekken tussen de prestaties van de Schouwse Ruiters en Luctor et Emergo uit Zaamslag. Beide formaties kregen daarom 125Va punt toegewezen en een gedeel de tweede prijs. Hiermee bevestigt het achttal voortreffelijk in vorm te zijn. De onder leiding van Jan Beve lander staande ploeg bestaat uit El len de Rijke met Donald. Monique van der Werve met Natascha. Irma Borsboom met Maico, Alexander Borsboom met Rcx, Ariannc Hanse met Danny. Willem den Boer met Melcha, Marry van de Velde met Roc- co en Jacco Fierens met Wendy. 10. „Uitdaging? Ik weet niet wat je bedoelt, man!" brult Olaf hard naar boven. „Maar als het erbij hoort, hangen we desnoods drie schil den in de mast." Er klinkt een soort hoonge lach van de trans, wanneer een van Olafs man nen met bekwame spoed een schild aan de ra hangt. „Er schijnt je een boel aan een bezoek hier gelegen te liggen", schreeuwt de wachter. „Weet wat je begint. Iedere vreemde kan een spion zijn en als spionnen te veel hebben ge zien „Voor ons hoeft niemand benauwd te zijn". roept Olaf geërgerd naar boven. „Je weet niet wie je voorhebt, dus neem ik het je niet kwa lijk. Wijs me waar we erin kunnen en zeg je aanvoerder, dat Olaf, de Berenjager, oud vriend van de Noorman, hem spreken moet". „Jij en één man mogen binnen", roept de wachter terug. „De rest kan wachten tot jullie terugkomen als jullie terugkomen. Haha- ha Als Olaf en Thorfinn in de roeiboot stappen, klinkt een doordringend gekners ven kettin gen, dat afkomstig blijkt te zijn van een kolos saal ijzeren valhek, waarachter nu een smalle rotsspleet, juist groot genoeg om een drakai door te laten, zichtbaar wordt. In stilte roeit Thorfinn de kleine boot onder het opgehaalde hek door. „Gastvrij stelletje", gromt Olaf met een masker van onverschilligheid, dat zijn onbe hagen echter niet verbergen kan. Ze hebben nauwelijks tien meter in de donkere tunnel af gelegd, of weer klinkt het gekners en achter hen zakt het valluik snel dicht. „Erg gastvrij, ja", mompelt Thorfinn droog. „Ze willen ons gewoon niet meer kwijt".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7