SAMAN SAMAN GOEIE BANK NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE eJB Old Country Roses: even beroemd als de BigBen^ 'T KOMBI PAKKET MAAKTTJE MAKKELIJK. Wegens vakantie gesloten De Feiter's tabak en papierhandel St. Lievens Monster TOREN VERSMARKT LEGEMAATE Um Mededelingen Gemeente Zierikzee Benoeming lid van de gemeenteraad BEKENDMAKING ,RlNm PQRTkS® DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN I hEtGuchEiüehuis RÖÏAL ALBERT RENESSE SUCCESJES i 9 van 30 augustus t/m 8 september Stekelstraat 6 - I^ieuwerkerk Telefoon 01114-1753 SMEER HEM OOK MAAR EENS met echte boter van de Versmarkt die lekkere DIKKE de enige echte Schouwse zoete koek een verrukkelijk NIEUW OVENVERS kw'aliteitsprodukt Melkmarkt 12-14 Zierikzee 01110-2884 De voorzitter van het centraal stembureau voorde ver kiezing van de leden van de raad der gemeente Zierik zee maakt ingevolge artikel V 7, juncto artikel N 23 der kieswet bekend, dat zijn besluit van 23 augustus 1982, waarbij mevrouw M. R. de Jong-van Loo te Zierikzee is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens ontslag als lid van de heer drs. R. Saijers te Zierikzee ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is ge legd. De voorzitter voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 23 augustus 1982 Openbare vergadering De vaste commissie van advies en bijstand voor sport vergadert 1 september aanstaande om 16.30 uur in de raadszaal van het stadhuis. De vergadering is voor iede reen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agendapunt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. Agenda: Bespreking inrichtingsplan nieuw sportpark Lange Blokweg/Oudeweg (start artikel 19 procedure). Zierikzee, augustus 1982 Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Let op onze weekendreklame 5 kilo nieuwe aardappelsvoor 1,95 8 gele Grape Fruitsvoor 1,95 10 vol sap zoete sinaasappelsvoor 2,25 1 kilo zoete blauwe druivenvoor 2,45 2 kilo Hollandse Benonie'svoor 1,25 2 kilo Hollandse James Grievevoor 1,45 2 kilo Hollandse Tydeman'svoor 1,75 2 kilo Hollandse Discoveryvoor 1,75 2 kilo Hollandse handperenvoor 1,45 Palt nog meer fruitvoordeel bij Saman door zijn kisten verkoop! LET OP 1 kist sinaasappels van 125 stuksvoor 23,50 1 kist Hollandse Benonie's inhoud 12 kilovoor 7,95 1 kist Hollandse James Grieve inhoud 12 kilovoor 8,25 1 kist Hollandse Tydeman's inhoud 12 kilovoor 9,50 1 kist Hollandse Discovery inhoud 12 kilovoor 9,50 1 kist Hollandse handperen inhoud 15 kilovoor 8,75 En nog veel meer voordeel! Komt u even langs en vergelijk onze lage prijzen en u zult zien: Saman is het voordeligst. Groente- en Fruitmarkt ZIERIKZEE Hoek Nieuwe Bogerdstraat-Sl. Do- musstraat - Telefoon 01110-3296 OPEIGEN BENEN? HOOGSTE TUDVOOR JE EIGEN KOMBI PAKKET Straks je eerste baan, je eerste salaris. Of je eerste jaar met een studie beurs of -toelage. Kortom, de hoogste tijd voor je eigen Kombi Pakket ;de gekombineerde spaar- en bankrekening van de Bonds spaarbank voor jonge zelfstandigen van 16 tot 23 jaar. Het Kombi Pakket geeft je om te beginnen een zeer interessante rente. Geeft je bovendien de zelfstan digheid waar je oud genoeg voor bent. Dus zelf per bank geld ont vangen en betalen. Met je eigen pasje kontant geld opnemen bij elk Bonds spaarbank-kantoor en onder bepaalde voorwaarden profiteren van die han dige betaalcheques. Op eigen benen? Stap naar de Bondsspaarbank en laat je alles uitleg gen over het Kombi Pakket. De gekombineerde spaar- en bankrekening die je in staat stelt om voortaan je eigen bankzaken te regelen. Havenpark 16. Telefoon (01110) 4051 Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag Jimfttl v,ja9 in'o"Tia<iematoriaal aan f Bel meteen even op! Alleenvertegenwoordiger voor Voorne-Putten, Rozenburg, Spljkenisse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland PORTAS-Vakbedri/f INNOVATIE-Servlce PORTAS® Dijkstraat 34.3231 CB Brielle Tel. 01810-5253/01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedrjven overal h Nedertand en in vele Europese landen. Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk X5QQOOCOQOOOOCOOOQOQQOOQOOC Vraag de kleuren brochure met alle 70 koppen en schotels bi| im speciaalzaak INg IW J GCU0*WA*»0 •- I- l straat 33-35 Haamstede Telefoon 01115-1331 Echt Engefc porselein Zaterdagmorgen vanaf 8.30 uur haalt de muziek weer oud papier op. Wilt u het gereed zetten. Dank u. Te koop: Alpenkreuzer Super, ge remd, incl. alle accessoires, b.j. 1980. Tel. 01117-1601. Herenfiets voor 90,-; foto toestel 125,-. Tel. 01114- 2849. Voor uw hond Doko - Pitha - Kwispel - Holts, brokken en diner; halsband - riemen enz. Tuincentrum ..Sluijs", Hoogezoom 44, tel. 01115- 1437, Haamstede. Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Zonneschermen, alum, hor- deuren, uitschuifbare horren, rolgordijnen, balastore enz. Hubo-Karweishop Renesse. Opoe-fietsen v.a. 399,—. Wielersport Han Steenland, Dreischor. Tel. 01112-1496. Zwaar bewortelde aardbei- planten, vroeg - middel en laat. Tuincentrum „Sluys", Hoogezoom 44, tel. 01115- 1437, Haamstede. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere varkensfrican deau 16,98; 500 gram braad worst of saucijsjes 4,78; woensdag: 1 kg gehakt 8,80. Ronde tafel op massief eiken balpoot (uitklapbaar). Tel. 01110-4818. Slachtkippen a 2,50 p.st. t/m 31 aug. S. J. Bij de Vaate, Heereweg 37, 4317 AJ Noord- gouwe, tel. 01112-1218. Te koop gevraagd: Strips, boeken, Bougetreeks, etc. Tel. 01110-5607. Herenfiets met versnelling. Tel. 01112-1227. 2e hands koelkast. Tel. 01114- 1668. Te huur: Voordelig videofilms huren? Bel dan ,,De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: T. iGratls lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fol der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. „De Eilanden" - en goed en goedkoop. Te huur gevraagd: Stagiaire maatsch. werk zoekt met spoed woonruimte in Zierikzee. Tel. 08380-19364. Arts-assistent zoekt woon ruimte, liefst in Z.zee of om geving m.i.v. 1 okt. a.s. Tel. 01106-3306, na 20.00 uur be halve dinsdag. Rock and Roll-band zoekt een geschikte oefenruimte, het liefst in of rond Zierik zee. Tel. 01116-1671 of 01110- 4887. Kamer in Zierikzee, 200,- per mnd. Tel. 01114-1368.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9