BEKUK EERST 'NS WAT 'N OPELU j TE BIEDEN HEEFT. AUTOBEDRIJF AKKERDAAS BV j B. NEIJENHUIS VAN BEKKUM hEt GEsdiEnkEnhuis J. DUBEL BEHALVE BIJ OPEL-DEALER AKKERDAAS j JAN BOUWMAN ALBERT'S FA. VERWIJS ZN. SUCCESJES p00000000000* Weekendreklame RUSTHUIS „DUINOORD" gediplomeerde bejaardenverzorgster c.q. helpster THEORIEKURSUS „BALLET" GRONDONTSMETTING Gebr. v. d. Maas - Oosterland 1 I autowasserette s: i i 1 Vers brood en banket APPELPUNTEN MET SLAGROOM-ROZET Sinds 1 augustus 1982 zijn de prijzen van nieuwe automobielen door periodieke en B.V.B. wijzigingen aanzienlijk duurder geworden Wij hebben nog een aantal Opeis staan, met een prijsvoordeel van f 500,- tot f 1800, - (ja, u ziet het goed) EEN NIET GERINGE BESPARING VOOR SNELLE BESLISSERS BRENG SNEL EEN BEZOEK AAN ONZE SHOWROOM EN.... ZOEK UW PRIJSVOORDEEL UIT S Zolang de voorraad strekt KLOOSTERWEG 2 - 4317 AL NOORDGOUWE - TELEFOON: 01112-1347 - 1284 8 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon JOHANNUS ADRIAN US Wij noemen hem Johan ADDIE en ANJA VAN KUIJK 25 augustus 1982 Weth. d. Boerstraat 36 4318 EP Brouwershaven Tijdelijk: Rode Kruis Zieken huis, Zierikzee, Kamer 15 Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling na de geboorte van ons dochtertje PATRI CIA. WIM en ANNET LOKERSE Zierikzee, augustus 1982 Langs deze weg willen wij ie dereen bedanken voor de ve le belangstelling die wij heb ben ontvangen na de geboor te van onze zoon MARK. MIEKE en LES HAKBIJL Zierikzee, augustus 1982 't Is geen geheim meer PETRA SCHREUDER en ANDRÉDE JONG zijn verloofd op 15 augustus 1982 Te koop: I.z.g.st. 2 3 persoons tourca ravan tent. Vloerkachel, caravanspiegels, reserve wiel. Tel. 01119-1607. Race-auto op afst. best.baar, incl. zender, 4 kan. en alle be- nodigheden. Tel. 01114-1845. Pr.n.o.t.k. Aanbieding nieuwe fietsen (uit voorraad) 10 korting. Wielersport Han Steenland, Dreischor. Tel. 01112-1496. Vouwfiets 75,-. Tel. 01113- 1753. Opel Rekord 1900 met trek haak, i.g.st. 500,-.Salvator- hoeve 120, Ouwerkerk. 700 mooie schone IJsselsteen- tjes; plus minus 200 grote nieuwe walsteen, samen voor 175,-; 125 hard gebakken stoeptegels, 20x20 cm. Prijs 125,-. Saman, St. Domusstr. 88, Zierikzee, tel. 01110-2004. Vogelvoeder voor kanarie - tropis - papegaai - parkiet - kippen enz. Ook diverse soor ten eivoer, legkorrels enz. enz. Tuincentrum ..Sluijs", Hoogezoom 44, tel. 1437, Haamstede. Ik dank allen, mede namens mijn ouders en broer, heel har telijk voor alle felicitaties, bloemen en cadeau's die ik heb mogen ontvangen ter gelegenheid van mijn geboorte. JOAN HANEMAN Zierikzee, augustus 1982 Kreeftstraat 79 Langs deze weg willen wij een ieder heel hartelijk danken voor de belangstelling, de wensen, bloemen en kado's die wij na de geboorte van ons zoontje KARST mochten ontvangen. JOHAN en ANNEKE VAN DER LINDE Dreischor, augustus 1982 HENK POSTHUMA MARLEEN BOOT geven u, ook namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag 3 september 1982 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Scharendijke. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14.30 uur in de Geref. Kerk Vrijgem. te Brouwershaven door ds. Meijer. Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in Restaurant „Rietnisse", Oude Moolweg 11 te Renesse. Schelpweg 3, 4323 LM Ellemeet Hoogenboomsweg 1,4322 TG Brijdorpe Toekomstig adres: Kamillestraat 20, 4322 BZ Scharendijke AD QUIST GRACE AVAL geven u kennis van hun voorgenomen huwelijk dat zal plaatsvinden D.V. vrijdag 3 september 1982 om 14.30 uur in het stadhuis te Bergen op Zoom. De kerkelijke bevestiging van ons huwelijk zal plaatsvin den om 15.00 uur in de Geref. Kerk door dominee Van Dalen, Bolwerk Zuid te Bergen op Zoom. U bent van harte welkom op onze receptie in Motel De Wouwse Tol, Bergsebaan 85 te Wouw van 19.30 uur tot 21.00 uur. Adres: Plejadenlaan 378, 4624 BW Bergen op Zoom 23 augustus 1982 verloren wij meer een zoon, dan een vriend JOB-JAN VAN DE GRAAF Job-Jan, jij was een van de weinige waar we echt van hielden. Wij zullen je missen. HARM, CORA, CLAUDIA en WENDY EHINGER Oosterland, Bredeweg 1 Bedroefd maar ook dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan geven wij U kennis van het overlijden van onze zorgzame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe der MARTHA VAN SIKKELERUS weduwe van LUDOVICUS JOSEPHUS BLOMMAERT op de leeftijd van 83 jaar. Oost-Souburg: F. A. BLOMMAERT A. BLOMMAERT-WIJSMAN Lorne-Vic (Australië): J. PH. DE BOECK-BLOMMAERT J. N. DE BOECK Zierikzee: E. C. BLOMMAERT C. BLOMMAERT-SCHOT Oost-Souburg: TH. L. BLOMMAERT M. BLOMMAERT-VAN DER VALK Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 25 augustus 1982 Cornelia Stichting Correspondentie-adres: F. A. Blommaert, Zuiderzeestraat Souburg 4388 GN Oost- De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op maandag 30 au gustus a.s. om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk te Zie rikzee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de St. Barbera begraafplaats. De avondmis voor haar zielerust zal gehouden worden op vrijdag 27 augustus a.s. om 19.00 uür in de Kapel van de Cornelia Stichting, waarna er gelegenheid is tot afscheid nemen van de overledenen in de aula ,van de Cornelia Stichting. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Herv. Ver. gebouw, 't Vrije 2. Voor de betoonde deelneming tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoe der, evenals onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader JANNA LENA VAN T HOFF EN IZAAK JOHANNES VAN DUKE betuigen wij u allen onze hartelijke dank. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen St. Annaland, augustus 1982 KOKOSMACROONTJE'S 200 gram2,78 OUBLIES 4 voor3,19 Warme bakker OOSTERLAND H iS' Hi h K H BURGH-HAAMSTEDE In het team van medewerkers in de sektor verzor ging is plaats voor een in part-time dienstverband. Te werken uren: maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur. Leeftijd: 20 jaar of ouder. Salariëring en de arbeidsvoorwaarden conform de C.A.O. voor bejaardentehuizen. Inlichtingen in te winnen bij en sollicitaties schrifte lijk te richten aan de Directie, Kloosterweg 18, 4328 GB Burgh-Haamstede, tel. 01115-2120. AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Schuithaven 12-4301 HC Zierikzee Telefoon 01110-5081 b.g.g. 3742 Begint op maandag 30 augustus Medio september begint de kursus CHAUF FEURS-OPLEIDING. Vanaf heden inschrijvingen, voor de nieuwe ballet lessen die in september beginnen in de balletstu dio van de Zeeuwse Muziekschool te Zierikzee op zaterdagmiddag. Vanaf 8 jaar tot 18 jaar; voor dames woensdagoch tend van 10.00 tot 11.00 uur. Lerares: gediplomeerd van het Koninklijk Conser vatorium te Den Haag: MEVR. W. M. KRAMER-DE GROOT Ingridstraat 13, 4322 BR Scharendijke Telefoon 01117-1901 Kunst- en hulpmiddelen Erkend Ziekenfonds korsetten steunzolen breukbanden elast. kousen ROTTERDAM: Goudsesingel 223-225 Zuidpleinflat 117 Motorstraat 7-9 SCHIEDAM: St. Liduinastraat 15 SPREEKUREN Zierikzee Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis Iedere 1e dinsdag v d. maand van 9.00 tot 12.00 uur 'Dit zijn de prijswinnaars van de DA letterpuzzel uit de Vader DA Post C. BERREVOETS M. SLUITER H. DE REGT H. SCHUITEN S. HENDRIKSE J. DORREMAN Bovenstaande personen krijgen hierover nog een schrijven. DROGISTERIJ-PARFUMERIE DAM 7 - ZIERIKZEE - TELEFOON 3404 H.H. LAND- EN TUINBOUWERS Het is nu tijd voor Beleefd aanbevelend, Agrarisch mechanisatie bedrijf Telefoon 01114-1417 Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! v. d. Abeelestraat 6 Oosterland Telefoon 01114-2200 UITLATEN SCHOKBREKERS TREKHAKEN Gratis montage MERCASOL ML antiroest behandeling Verkoop Space benzine - normaal - diesel 10x tanken, minimum a f 25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. Heruitgave van de originele ,,GIDS VOOR ZIERIKZEE EN DE EILANDEN SCHOUWEN-DUIVELAND" (anno 1881) Prijs slechts f 12,90 Verkrijgbaar bij Fa. Goudzwaard - Haamstede en bij diverse boekhandels en V.V.V.'s. FA. W. J. GOUDZWAARD 6. ZN Noordstraat 33-35 Haamstede Tel. (01115)1331 HOOGERHUIS B.V. Hogezoom 194-200 Renesse Tel. (01116)1343 Iedere dag van uw warme bakker WEEKENDREKLAME: Meelstraat 43 - 't Hoekje Mol 1 Telefoon (01110) 2224 Zierikzee -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8