Veel Delta Sport-atleten waren aktief tijdens teamwedstrijden Ruim dertig vrijwilligers maakten seizoen Reddingsbrigade weer goed Toren Boys in 't nieuw Schaakvereniging te Zierikzee houdt „Open Avond" in het nieuwe klublokaal Corrie van der Haven: We hadden een keurig publiek Herenploeg vertoont nog- steeds opgaande lijn y y Vereniging speurt naar nieuwe schaak-fanaten Posten in Westensehouwen en Renesse werden weer ingepakt WESTERSCHOUWEN - Het twaalfde seizoen van de Strandreddingshrigade Westerschouwen zit er weer op. De drie posten aan de Rotonde in Westensehouwen en aan de Wilhelminahoeve en Jan van Renesseweg, beide in Renesse, zijn verdwenen. Ook de vele jeugdige vrijwilligers zijn naar huis. Over een maand of negen komen ze allemaal weer om hun vakantiedagen te slijten op de stranden van Westensehouwen en Renesse. „Er zijn er velen, die hun hele vakantie opgebruiken om ons te helpen", vertelt Corrie van der Haven, leidster van de Strandreddingshrigade Westerschou wen. „We hebben er zelfs, die elf weken bruikbaar zijn. Dat is toch geweldig. Er zijn jongelui uit Eindhoven en Papendrecht die al voor het negende jaar terug komen. Dat zijn stimulerende dingen, die een vrijwilligers-affaire als een reddingsbrigade op de been houden". Corrie van der Haven is uiterst tevreden over het voorbije seizoen. ,,De in zet van iedereen was weer enorm en wat ook belangrijk is, we hadden een voortreffelijk publiek op de stranden, dat zich - een enkele uitzondering daar gelaten - stipt aan de voorschriften hield. We hebben niet de minste proble men gehad met de toeristen en dat is iets wat tot uiterste tevredenheid stemt. Dit mag gerust eens een keer gezegd worden, want er wordt wel eens de in druk gewekt, alsof er alleen maar negatieve zaken voorvallen op de stranden". Corrie van der Haven bezig met het opruimen van de boten van de Strandred dingshrigade Westerschouwen. Er is weer een toeristenseizoen ten einde. Ie dereen kan met tevredenheid terugblikken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Een groot aantal atleten en atletes van de Zierikzeese vereni ging Delta Sport namen de afgelopen dagen deel aan wedstrijden, die meetel den voor de teamkompetitie. De senioren dames en heren waren aktief in Spijkenisse, de C- en D-junioren in Vlissingen en de pupillen moesten de verre reis naar Terneuzen maken. Erg veel opmerkelijke resultaten werden er door de ploegen niet geboekt. Goed kwam wel de herenploeg voor de dag door ruim 800 punten meer te totaliseren dan tijdens de voorgaande wedstrijden. Een beeld van de oefening in samenwerking met de KZHRM. Kapitein Kees Schot van de Jan Leis kijkt toe. hoe drenkelingen via het klimnet aan boord komemvan zijn reddingsboot. De oefening was uitstekend geslaagd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Van de twee damesteams, die in Spijkenisse uitkwamen in de vierde klas moest de eerste ploeg genoegen nemen met een zesde plaats met 5136 punten, terwijl de tweede Delta Sport-formatie als achtste 4103 pun ten verzamelde. De zege ging naar de ploeg van Ilion uit Zoetermeer met 6528 punten. Goede prestaties waren er voor Marja Caspers op de 100 me ter (14.7 sek.); voor Michelle Jong- schaap op de 800 meter (2.44,7); voor Esther Goedhart op het kogelstoten en het diskuswerpen (resp. 10.01 m en 36.66 m); en voor de 4 x 100 meter estafetteploeg (56,9 sek.). Herenploeg De herenploeg kwam, eveneens in Spijkenisse, tot 11.735 punten, 800 meer dan de vorige wedstrijden, het leverde de ploeg een achtste plaats op. Winnaar werd in deze klas de ploeg van V LTC uit Den Haag met 14.365 punten. De opmerkelijkste resulta ten kwamen hier op naam van Cor de Jonge met 18.7 sek. op de 110 meter horden, van Simon Blom op de 500 meter in 15.33,8 van Jos Geluk met zijn 45.92 m bij het speerwerpen en van de eerste 4 x 100 meter estafette ploeg, die 48,3 sek. nodig had. Tijdens de pupillenkompetitie, waarvoor dit keer in terneuzen werd gestreden, kwamen Patricia Kort en Ralph Koper het beste voor de dag. Ralph Koper werd in zijn leeftijds groep winnaar op de 1000 meter in 3.43,4. Bij de jongens A-pupillen kwam Lennaert Bolijn op deze af stand tot een klubrekord in 3.32,6. Bolijn werd in de driekamp vijfde. Een tweede plaats in de driekamp was er voor Patricia Kort bij de meis jes C-pupillen. Bij de meisjes A-pu De Strandreddingshrigade Wester schouwen werd in 1970 op initiatief van de gemeente Westerschouwen in het leven geroepen. ,,Er werd toen besloten met strandwachten aan te stellen, waardoor de toeristen op de stranden in de Westhoek zich veiliger zouden voelen", herinnert Corrie van der Haven, een van de mede-initia tiefneemsters, zich. „Momenteel pa trouilleren we van Pinksteren tot en met de laatste week van augustus 24 uur per dag met vijf boten onder de waterlijn. Twee boten zijn in Westen- schouwen gestationeerd en drie in Renesse. Belangrijk in dit patroon is de goede samenwerking met de strandtent-uitbaters en de bereden politie". Onervaren De meeste problemen heeft de Strandreddingshrigade de afgelopen zomer gehad met surfers, die niet al te best op de hoogte zijn van de im mense krachten, die de stromingen hebben. „Onervaren surfers realiseren zich niet, dat ze als ze eenmaal van de plank afvallen, wanneer er een aar dig windje staat en de golven behoor lijk hoog op gaan, ze nog nauwelijks meer op de plank terug kunnen. In minder dan geen tijd worden ze door de stroming ver van het strand weg gevoerd. Meer dan eens hebben we zulke pechvogels een handje aan moeten reiken". Meer nog dan surlers vormen ook mensen op ancierc drijvende voor werpen, zoals luchtbedden, vaak ar- beidverschaliende personen. „De mensen hebben er geen erg in, dat ze zo een eind weg zijn en niet meer te rug kunnen. Het is overigens verbo den om met drijvende voorwerpen het water op te gaan, maar je kunt pillen belandde Lidewey Vleugel op de derde plaats en bij de jongens A- pupillen kwam Werner Lodewijk met een zesde plaats het beste voor de dag. Geen ploegen Omdat Delta Sport geen komplete ploegen op de been kon brengen werd aan de C/D-wedstrijden in Vlissin gen individueel deelgenomen. Alexandra Lodewijk kwam bij de D-meisjes tot 12,5 sek. op de 60 meter horden en tot 8,9 sek. op de 60 meter vlak. Bij de D-jongens was er een fraai persoonlijk rekord voor Simon Goedhart met 17.96 meter bij het dis kuswerpen. Mark van de Riet kwam op 80 meter horden tot 14,1 sek. Bij het verspringen overbrugde hij 4.97 meter. Jeska Doeswijk kwam op de 600 meter tot 2.03,6. Weinig strijd in 25e Ronde van Nederland NOORD-SCHARWOUDE - Met een overwinning in de le etappe van En ter naar Veendam heeft Adrie van Houwelingen de leiderstrui in de Ronde van Nederland van Jan Raas over kunnen nemen. In een boeiende finale, waarin Jos Schipper met een aantal demarrages zijn sukes van een jaar eerder in Veendam probeerde te prolongeren, wist Van Houwelingen de sprinters te verrassen. Bij de laatste omloop zat hij in vierde positie achter Jan Raas, Eddy Planckaert en Eric McKenzie, toen hij met sukses zijn uitval ten uitvoer bracht. Omdat de sprinters elkaar bleven aankijken om te zien wie van hen de achtervolging zou inzetten, kreeg Van Houwelingen de kans een gaatje te slaan dat niet meer kon worden overbrugd. Met 4 seconden voorsprong op de Belg Planckaert, die als tweede eindigde, ging Van Houwelingen winnend door de fi nish. Weinig strijd De woensdag werden 2e etappe van Leeuwarden naar Noord-Schar- woude heeft weinig strijd te zien ge geven. Over de afsluitdijk bleef het pelo ton, met de wind op kop, in gesloten gelederen bijeen. Een uitlooppoging van de Belg Rudi Matthijs leverde ook geen resultaat op, omdat hij na een solo van 45 km, waarbij hij op een bepaald moment een voorsprong van 3.45 min. had opgebouwd, weer werd bijgebeend. In de straten van Noord-Scharwou- het altijd niet verhelpen. Het is even wel ook niet altijd moedwil, maar veel toeristen zien de borden niet staan en handelen dan in onwetend heid. Prettig is in dat kader wel weer, dat ze wat van de brigade aan nemen als hen op het foutje wordt geattendeerd", legt Corre van der Haven uit. Teerplekken Veel werk had de reddingsbrigade de afgelopen zomer in Renesse voor namelijk met het „ontdoen" van teerplekken bij mensen. „Op onze EHBO-post hebben we ontstellend veel mensen gehad met teerplekken", zegt de brigade leidster nog. „Sommigen zaten onder van top tot teen. Pas nadat het vervelende goedje was weggehaald - wat op zich niets eens zo'n fijne bezigheid is - kon het echte EHBO-werk dan worden gedaan. In Westensehouwen kwam dit euvel niet voor, maar daar kregen we weer af te rekenen met een andere handikap. Daar verschenen veel mensen op de post met verwondin gen opgelopen aan gedeeltelijk vrij gekomen stukken bunker. Het Wa terschap zou deze dingen maar eens op moeten ruimen". Het afgelopen weekeinde hield de Strandreddingshrigade Westerschou wen in samenwerking met de red dingsboot Jan Leis van de Koninklij ke Zuid-Hollandse Redding Maat schappij een grootscheepse reddings oefening, waarbij verder assistentie werd verleend door reddingsbriga des uit Tilburg en Weert. „Dat was werkelijk fenomenaal om te bekij ken", vertelde Westerschouwens burgemeester mevrouw J. L. Niemantsverdriet-Leenheer na af loop. „Vooral door de fikse wind was het een schitterend gezicht hoe al die mensen in „duel" waren met het wa ter". Klimnet Kapitein Kees Schot van de Jan Leis was voor het begin van de oefe ning niet zo enthousiast om uit te va ren, want er waaide een fikse bries over de Oosterschelde lussen het Noordland en de punt bij Westen- schouwen. Toen een aantal leden van de gast- brigades evenwel aandrongen, besloot Schol alsnog uit te varen en de storm te trotseren. Voor het strand van Westensehouwen werd vervolgens het gebruik van een over de hele lengte van de Jan Leis gespannen klimnet uitgetest. „Dat net wordt gebruikt, wanneer er erg veel mensen tegelijk uit het water gehaald moeten worden, zoals bijvoorbeeld bij liet kapseizen van een schip", vertelt Corrie van der Haven. Veertig brigadeleden zwom men vanaf het strand naar de Jan Leis toe, ondanks de fikse golfslag, de sprong eerst de Engelsman Herety weg maar deze werd een km voor de finish nog voorbij gestoken door de Belg Eddy van Haerens die hiermee zijn tiende seizoen-zege kon laten no teren. De uitslag: 1. Eddy van Haerens de 163 km in 4.30.12; 2 op 3 sec. John Herety (Eng.); 3 op 5 sec. Eric McKen zie (N.Zeel.); 4. Theo Smit; 5. Leo van Vliet; 6. Eddy Planckaert; 7. Yvon Bertin (Fr.); 8. Fons van Katwijk; 9. Roger de Cnijf (Bel.); 10. Piet van Katwijk. Algemeen klassement: 1. Adrie van Houwelingen 9.12.58; 2. Adrie van der Poel op 3 sec.; 3. op 6 sec. Eddy Planckaert (Bel.); 4. op 7 sec. Eric McKenzie (N.Zeel.); 5. op 8 sec. Jan Raas; 6. Jos Lammertink; 7. op 9 sec. Bert Oosterbosch; 8. Gerrie Knete- mann; 9. op 10 sec. Cees Priem; 10. op 11 sec. Ad Wijnands. Vandaag (donderdag) wordt de 3e etappe van Noord-Scharwoude naar Zundert over een afstand 154 km ver reden. Morgen, start om 9.30 uur, is er een individuele tijdrit over een afstand van 23 km. 's Middags is er dan nog de etappe van Breda naar Weert over een afstand van 138 km. Martin Venix na drie jaar weer wereldkampioen LEICESTER - Met grote overmacht heeft Martin Venix woensdag rond het middernachtelijk uur beslag we ten te leggen op het wereldkampi oenschap bij de prof-stayers. Venix, waarna ze allemaal tegelijk aan boord werden gehaald. Duidelijk werd hierbij dat het red dingsmiddel uiterst effektief is. „Vroeger waren drenkelingen erg moeilijk aan boord te halen, zeker wanneer het om een behoorlijk aan tal tegelijk ging. Nu is het eigenlijk een fluitje van een cent, dat kon je duidelijk zien. Een zeil tussen de scheepswand en het net zorgt er voor, dat de mensen geen verwondingen op kunnen lopen". Kontaktman En dan nog dit. Mensen - vooral jeugd - die zich geroepen voelt om te zijnertijd ook zijn of haar vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk bij een brigade, moeten zich realiseren, dat er een diploma reddend zwem men en een EHBO-diploma verlangd die drie jaar geleden in het Olym pisch Stadion te Amsterdam beslag wist te leggen óp de wereldtitel heeft hierna een periode gekend waarbij het hem bepaald niet voor de wind is gegaan. Voor de aanvang van de finale van de profstayers had bondscoach Cees Stam de huidige regerende wereld kampioen René Kos aangewezen als kopman. Venix zou zijn eigen kans mogen rijden, mits hij Kos niet in moeilijkheden zou brengen. Tot veler verrassing kwam een her boren Venix op de baan die achter Noppie Koch de rest op minstens een ronde achterstand zette. Cees Stam: „Ik had nooit verwacht dat we ooit nog eens zo'n goede venix te zien zouden krijgen. Pet af voor hem, het was grote klasse wat hij met gangmaker Koch in deze wedstrijd heeft gedaan". Voor Kos werd de strijd om de we reldtitel een grote teleurstelling daar hij halverwege de strijd moest sta ken. De uitslag: 1. Martin Venix (Ned.) in 1 uur 70.466 km afgelegd; 2. op 1 ronde Wilfried Peffgen (W.Dld.): 3. Bru o Vicino (Ita.); 4. op 2 ronden Martin Havik (Ned.); 5. Domenico Perani (Ita.); 6. op 3 ronden Max Hur- zeler (Zwi); 7. op 8 ronden Vittorio Algeri (Ita). ROTTERDAM - Minister Garde niers van Volksgezondheid opent 7 september op de erasmusuniversiteit in Rotterdam de nieuwe studierich ting algemene gezondsheidszorg, die met 75 studenten begint. wordt. De minimum leeftijd be draagt zestien jaar. „Natuurlijk wil ik deze gelegen heid ook nog te baat nemen om een enorm dankwoord toe te zwaaien aan de Gemeentewerken, die ons altijd zo vreselijk goed helpen. Met name hun kontaktman Wim Krijger en zijn ge meentejeep zijn van onschatbare waarde voor de brigade. Altijd staat Wim Krijger voor ons klaar, te pas en te onpas. Ook een woord van dank aan de politie in de Westhoek-ge- meenten mag vanzelfsprekend ook niet ontbreken", besluit Corrie van der Haven haar verhaal aan het eind van het twaalfde seizoen Strandred dingshrigade Westerschouwen. P.V. „Duiveland" te Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit Orleans d.d. 21 augustus. Afstand 442 km. In concours 185 duiven. Gelost om 7.30 uur. Aankomst eerste duif 13,34 uur (1217 m); laatste prijsduif 14.34 uur. Comb. IJzelmeeuw 1, 7, 16, 25, 44; A. S. de Koning 2, 6, 8, 28, 43; M. Klink 3, 15, 24, 40, 42; P. Otte 4. 5. 9, 14, 18, 20, 26, 27, 47; comb. Dane- Dooge 10, 29, 32, 39; A. J. IJzelenberg 11, 13, 21, 22, 30, 38; C. van Dijke 12, 33, 34, 41; J. v. d. Werf 17; P. de Brui ne 19, 45; comb. Knop-Stouten 23, 31; A. Hagesteijn 35, 37; W. M. Luiting 36; comb. Van Noorden-Dalebout 46. P.V. „De Reisduif", St. Philipsland Uitslag van de wedvlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland op 21 augustus 1982 vanaf Orleans. In concours waren 201 jongen duiven. Ze werden met westenwind gelost om 7.30 uur. De afstand bedroeg 441 km. De snelheid van de eerste duif was 1228,64 m/m. Aankomst 13.29.19. De snelheid van de laatste duif was 1048,10 m/m. Aankomst 14.31.12. A. Faasse 1, 6, 35; J. Quist 2, 26; L. Reijngoudt 3; W. Neele 4, 18, 51; J. D. Quist 5. 8, 16, 28, 37; K. de Frel 7, 12. 23, 27, 31, 34, 47; M. Meijer Zn. 9, 10, 13, 33; A. Geense 11, 14. 39, 49; A. P. v. d. Reest 15; Jack Reijngoudt 17, 46; J. C. Verwijs 19, 44; Iz. Vermeij 20, 21; S. M. Quist 22, 25; J. v. Oeveren Zn. 24; M. Laban 29, 41, 45; J. Zuidweg 30; A. Verhage 32; K. v. Dommelen 36; Joh. Reijngoudt 38, 40, 50; K. A. Reijngoudt 42. 43, 48. jaarstukken, zoals begroting, reke ning en jaarverslag. Ook zal dc kom petitie van dc Zeeuwse Schaakbond worden besproken. In het komende seizoen zal Zierikzec I uitkomen in de hoofdklasse van de ZSB en Zierik- zee II in de eerste klasse noord. Bij dc bestuursverkiezing zijn M. Krijger en R. van der Vekcn aftredend, maar beiden zijn herkiesbaar. In de vaka- turc van J. van den Endc wordt A. Louws voorgesteld. Tijdens de ledenvergadering wor den de winnaars in de huishoudelijke kompetitie 1981/1982 gehuldigd. De kampioen van het afgelopen seizoen, J. van den Ende, zal de wisselbeker in ontvangst mogen nemen. De nieu we interne kompetitie die ook dit sei zoen ongetwijfeld weereen spannend verloop zal krijgen, gaat een week la ter van start, op maandag 20 septem ber dus. ZIERIKZEE - Een dezer dagen is de zaalvoetbalkompetitie op Schouwen-Dui- veland weer losgebrand. In Sporthal Onderdak worden aanvankelijk twee keer per week en later een keer per week (op woensdagavondzes wedstrijden per avond afgewerkt. Op de openingsavond verscheen eerste klasser Toren Boys geheel nieuw uitgedost binnen de lijnen. Bar De Stulp aan de Hogezoom in Renesse was de gulle schenker van de tenues. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Schaakvereniging Zierikzee gaat op maandag 6 september weer van start met een nieuw sei zoen. Om iedereen die dat wenst eens een kijkje te laten nemen op een klub-avond en hen dan mogelijk te interes seren om lid te worden van de vereniging, heeft de openingsavond een open karakter. Tevens wordt er dan voor het eerst gespeeld in het nieuwe klubgebouw van de Zierikzeese hoofdklasser, het Pannekoekhuis aan de Appelmarkt 6 in Zierikzee. Op de openingsavond van het schaakseizoen worden ook de jeugd leden weer verwacht. Tevens kunnen ook nieuwe junioren zich aanmelden. Er wordt gespeeld van 19.00 tot 19.45 uur. De jeugdleiders J. van der Made en A. Louws nemen de opleiding van de junioren voor de diploma's van de Koninklijke Nederlandse Schaak bond weer op zich. In klubverband spelen de jeugdleden een onderlinge kompetitie. Ledenvergadering De senioren van Schaakvereniging Zierikzee worden op 6 september om 19.45 uur verwacht. Ook hier geldt, dat nieuwe leden zich op deze avond kunnen aanmelden. Op maandag 13 september houdt dc vereniging haar jaarlijkse leden vergadering. Op de agenda staan de 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6