Mogelijkheid tot afleggen wettelijk examen vaarbewijs Minister tegen eenmalige uitkering kleine boeren ERIC DE NOORMAN Per 1 oktober 1982 Grasbaanracer verongelukt Weer kentering in suikerprijs Graszaad Ds. G. Leene overleden INGEZONDEN STUKKEN Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 24 aueustus 1982 Nr. 23170 7 ZIERIKZEE - Om te voorkomen dat onervaren en on bekwame nieuwelingen zo maar worden losgelaten op het verkeer te water heeft de overheid een Binnensche- penwet tot stand gebracht en daarbij een regeling voor een vaarbewijs. Daarmee hoopt en verwacht zij te kun nen bijdragen tot een veilige vaart op de binnenwateren in Nederland. Voorlopig kan het echter nog wel enkele jaren duren voordat een vaarbewijs verplicht wordt. Dit omdat het niet juist zou zijn en bovendien onmogelijk om onmiddel lijk de eis te stellen dat men een vaarbewijs moet bezitten. Vanaf 1 oktober bestaat de mogelijkheid om alvast een wettelijk examen af te leg gen. Ook kan men zich al medisch laten keuren indien men een vaarbewijs voor de beroepsvaart wil behalen. Wanneer het de pleziervaart betreft kan een eigen verklaring worden overlegd. Daarnaast zal met ingang van 1 oktober een overgangsregeling gelden voor reeds varende schippers, eigenaren van pleziervaartuigen en voor bezitters van bestaande diplo ma's. Voor wie? De vaarbewijs-verplichting is be doeld voor: a) schepen voor het vervoer van goederen, met een laadvermo gen van 15 ton of meer; b) schepen, niet bestemd voor het vervoer van goederen, met een lengte van 15 meter of meer; c) sleep- of duwboten; d) schepen voor het vervoer van meer dan 12 personen buiten de bemanning en e) motorboten, die een lengte van minder dan 15 meter hebben en die een snelheid van meer dan 20 kilometer per uur kunnen berei ken. Het vaarbewijs is niet verplicht voor schippers van onder andere overheidsschepen, reddingsvaartui gen, zeeschepen en Rijnschepen. Ook buitenlandse schippers van in het buitenland geregistreerde schepen, die zijn voorzien van een erkend bui tenlands diploma hoeven geen Ne derlands vaarbewijs te hebben. Twee soorten Er komen twee soorten vaarbewij zen, een klein en een groot. In het al gemeen kan worden gesteld dat een klein bewijs voor de pleziervaart geldt en een groot voor de beroeps vaart. Het vaarbewijs wordt niet afT gegeven aan personeni beneden de, De „Kneet" in zijn achtertuin HUIJBERGEN - Na donderdag avond een overwinning te hebben ge boekt in Den Bosch heeft Gerrie Kne- temann vrijdagavond ook beslag op de eerste plaats weten te leggen in het in zijn woonplaats Huijbergen verreden kriterium. De Amsterdamse Brabander slaag de er in de slotfase in een kleine voor sprong te nemen op zijn vier mede vluchters en met een voorsprong van 5 seconden op Jac van Meer, die de sprint won van het viertal, door te fi nish te gaan. De uitslag: 1. Gerrie Knetemann de 80 km in L50.ll; 2. op 5 sec. Jac van Meer; 3. Adrie van der Poel; 4. Bert Oosterbosch; 5. Aad van den Hoek; 6. op 20 sec. Wies van Dóngen; 7. Fons van Katwijk; 8. Gerrie van Gerwen; 9. Johan van de Velde; 10. Heddy Nieuwdorp. Dertiende zege voor Jan Raas PIJNACKER - De Ronde van Pij- nacker heeft zaterdag Jan Raas zijn dertiende seizoen overwinning opge leverd. In deze levendige wedstrijd, welke door ruim 25.000 toeschouwers werd bijgewoond, demarreerde Joop Zoetemelk in de voorlaatste ronde in de uit zes renners tellende kopgroep. Alleen Jan Raas slaagde er nog in aansluiting te krijgen met de in Frankrijk wonende Nederlander. In de eindsprint toonde, zoals ver wacht mocht worden, Raas zich dui delijk de snelste. De uitslag: 1. Jan Raas de 100 km in 2.24.40; 2. Joop Zoetemelk; 3. op 8 sec. Phil Anderson (Aus.); 4. Kin Ander sen (Den.); 5. Peter Winnen; 6. Hennie Kuiper; 7. op 32 sec. Theo Smit; 8. Heddy Nieuwdorp; 9. op 50 sec. Gees Priem; 10. Aad van den Hoek. Zege Lubberding HEERHCGOWAARD - Henk Lub- berding heeft zondag in Heerhugo- waard beslag weten te leggen op de overwinning in een kriterium voor profs. Lubberding en Knetemann de marreerden om beurten uit een uit vijf renners bestaande kopgroep waarbij uiteindelijk Lubberding er in slaagde buiten schot van zijn mede vluchters te blijven. In deze door 10.000 toeschouwers bijgewoonde wedstrijd won Jos Lammertink met een achterstand van 10 seconden de sprint voor de tweede plaats, terwijl Theo Smit de sprint van het peloton won. De uitslag; 1. Henk Lubberding de 100 km in 2.17.18; 2. op 10 sec. Jos Lammertink; 3. Jan van Houwelin- gen; 4. Joop Zoetemelk; 5. Gerrie Knetemann; 6. op 20 sec. Theo Smit; 7. Fons van Katwijk; 8. Aad van den Hoek; 9. Johnny Broers; 10. Jac van Meer. achttien jaar. Het blijft - behoudens intrekking - geldig tot de 65-jarige leeftijd. Daarna kan het telkens voor drie jaren worden verlengd. Overgangsregeling Enkele groepen personen kunnen gebruik maken van de overgangsre geling. Zij hoeven geen examen af te leggen en geen medische keuring te ondergaan. Dat zijn schippers, die tenminste van 1 oktober 1979 tot en met 1 okto ber van dit jaar een „vaarbewijs- plichtig" pleziervaartuig in eigen dom hebben gehad. Ook degenen, die op 1 oktober 1982 in het bezit zijn van een diploma voor de beroepsvaart of voor de pleziervaart dat erkend is, kunnen gebruik maken van de over gangsregeling. Belangstellenden hiervoor moeten de aanvraag voor 1 oktober 1983 in dienen. Dat kan bij Directoraat-gene raal Scheepvaart en Maritieme Za ken, Afdeling Sociale en Onderwijs zaken (Vaarbewijs), Bordewijkstraat 4, postbus 5817, 2280 HV Rijswijk. Wel vermelden of de aanvraag voor een klein of een groot vaarbewijs is bestemd. Instanties Bij de volgend^ instanties kunnen de examens worden afgelegd: Voor het klein vaarbewijs I en II; bij de ANWB te Den Haag; bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Amsterdam; bij de Koninklijke Nederlandse Motorboot Club te Utrecht; bij de Nederlandse Waterski Bond te Haarlem; Voor het groot vaarbewijs I en II: bij de Stichting Koninklijk On derwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam. Het klein- en groot vaarbewijs zijn geldig voor: I: het varen in een beperkt vaarge- bied, namelijk alleen op rivieren, ka nalen en meren; II: voor het varen in een onbeperkt gebied, namelijk op alle binnenwate ren, inklusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard. stérke bezetting. Voor bijna alle amateurploegen geldt de ronde als laatste voorbereiding voor de we reldkampioenschappen, die in het Engelse Goodwood worden verre den. Het Oranje zestal kwam er in de eerste etappe niet aan te pas. Johan Lammerts werd met een 25e plaats op 5.19 min. beste Nederlander. Teun van Vliet en Ron Snijders telden de zelfde achterstand. Voor Herman Winkel (op 18,50 min,), Hans Boom en Bruënaar Toon van der Steen (beiden op 15.16 min.) lag het tempo veel te hoog. Zij verlo ren al vroeg in de etappe de aanslui- ting met het peloton en eindigden op klasseringen tussen de 70e en 80e po sitie. Goede 100 meter voor Delta Sporter Jaap van Gastel DEN HAAG - Tijdens atletiekwed strijden op de Haagse kunststofbaan aan de Zuidlarenstraat heeft Jaap van Gastel zijn beste seizoentijd ge realiseerd op de 100 meter. Hij finish te als tweede in zijn serie na 11,8 sek. Ook op de 200 meter werd Van Gastel tweede. Zijn tijd bedroeg hier 23,8 sek. Op de 800 meter kwam zijn klubgenoot Hans van Elzelingen tot 2.04,7. Hij pakte hiermee de vijfde plaats. HANNOVER - Bij grasbaanraces in Schwarme (Nedersaksen) is zon dag de Westduitse coureur Werner Maltzahn verongelukt. Hij vloog met zijn Java uit de bocht, waarbij hij met het bovenlichaam en het hoofd de bovendste rand van de omheining van de baan raakte. Met zware in wendige verwondingen werd de 21- jarige Maltzahn naar een ziekenhuis vervoerd. Daarkonstateerden de art sen de dood. de wedstrijden, die wer den bijgewoond door 10.000 toe schouwers, werden afgelast. SCHEEPVAART i Goodhope naar i van Antofagasta naar Urs Freuler wereldkampioen LEICESTER - De wereldkampioen schappen op de baan in het Engelse Leicester zijn voor Nederland niet bepaald ongunstig van start gegaan. De drie Nederlandse prof-stayers wisten zich alle drie rechtstreeks voor de finale te plaatsen. De eerste serie leverde een over winning op voor de huidige wereld kampioen Renè Kos die achter Bruno Walrave de 50 km aflegde in 44 minu ten en 5 sekonden. Martin Havik plaatste zich in de finale door op de 2e plaats te eindigen. In de 2e serie eindigde Martin Ve- nix achter de Italiaan Bruno Vicino op de 2e plaats wat hem eveneens een finaleplaats opleverde. Bij de amateurs wist Dick van Eg- mond op het nummer achtervolging door te dringen tot de laatste acht waar hij het zal moeten opnemen te gen de sterke Oostduitser Mario Her- nig. De eerste titel op het wereldkampi oenschap wielrennen is maandaga vond laat in het bezit gekomen van de Zwitser Urs Freuler. Hij bleef we reldkampioen puntenkoers door zich op overtuigende wijze de sterkste te tonen. De Australiër Gary Sutton eindigde op de 2e plaats en de Liech tensteiner Roman Hermann legde beslag op het brons. Jan Raas winnaar proloog van Ronde van Nederland ENTER - De 25e ronde van Neder land is maandag gestart met een overwinning voor Jan Raas in de pro loog op het 1800 meter lange par- kours. In dit sekondenspel op de eerste dag eindigde Jos Lammertink, die er 20/100 sekonde lager over deed, op de tweede plaats. Tijdritspecialisten als Bert Ooster bosch en Gerrie Knetemann, voor wie het parcours eigenlijk tekort was, eindigden resp. op de 4e en 5e plaats. Hoewel over het geheel geno men de tijdsverschillen gering waren was het toch opvallend dat renners als Fons de Wolf, Gregor Braun en Michel Pollentier achterstanden van resp. 14,19 en 23 sekonden kregen te noteren. De uitslag: 1. Jan Raas de 1800 m in 2.15.00; 2. Jos Lammertink 2.15.20; 3. Hennie Stamsnijder 2.16.17; 4. Bert Oosterbosch 2.16.18; 5. Gerrie Knete mann 2.16.82; 6. Cees Priem 2.17.18; 7. Benny van Brabant (Bel) 2.17.60; 8. Ad Wijnands 2.18.58; 9. Eddy Planc- kaert 2.18.60; 10. Adri van der Poel 2.18.73. Na de proloog werd er in Enter nog een avondkriterium over 70,4 km verreden, dat niet meetelde voor het algemeen klassement. Winnaar werd de Belg Eric van de Perre die de sprint van een kopgroep van 16 ren ners wist te winnen. De uitslag: I. Eric van Perre (Bel) de 70,4 km in 1.28.16; 2. Ad Wijnands; 3. Gerrie van Gerwen; 4. Theo Smit; 5. Piet van Katwijk; 6. John Herety (Eng.); 7. Adri van der Poel; 8. Ludo Delcroix (Bel); 9. Jan Raas; 10. Jean Lois Gauthier (Fra.). Vandaag (dinsdag) wordt de eerste etappe gereden van Enter naar Veen- dam over een afstand van 198 km. De 2e etappe (woensdag) gaat van Leeu warden naar Noord-Scharwoude over een afstand van 163 km. Overwinning voor Richard Bukacki HAASDONK - De in België woonachtige Nederlander Richard Bukacki heeft maandag een wedstrijd voor profs in het Belgische Haasdonk gewonnen. Bukacki had aan de finish een voorsprong van 20 seconden op de tweede aankomende Benny Vermeu len en 45 seconden op nummer drie Frank van Impe. Nederlandse ploeg weggereden in Grote Prijs Wilhelm Teil SCHWANDEN - De Nederlandse amateurploeg heeft maandag in de eerste etappe van de Grote Prijs Wil helm Teil de slag volledig gemist. De rit van Hochdorf naar Schwanden over 143 kilometer werd gewonnen door de Zwitser Kilian Blum, die in de eindsprint de Rus Mitsjenko en de Oostduitser Groeger klopte. De Zwitserse Ronde kent een zeer Stella Boys wint duel van de debutanten ZIERIKZEE - Maandagavond is in sporthal Onderdak de zaalvoetbal kompetitie 1982-1983 in de hoogste klas van start gegaan. Acht van de negen ploegen kwamen in de eerste ronde in aktie. Alleen de FC Kerk- werve had nog een vrije avond. In het duel van de debutanten tussen Bruse Boys en Stella Boys ging de laatste formatie met een kleine, maar nutti ge 2-1 zege van het veld. Pas nadat Stella Boys een 2-0 voor sprong had genomen kon de paarse brigade uit Bruinisse tegen skoren, maar verder kwam men niet meer. Bij Stella Boys waren Bert de Vos en goalgetter Bart de Jong nog afwezig. Mevo herstelde zich van de smade lijke' 5-0 nederlaag uit de bekerkom petitie tegen Sporthuis Zierikzee. SKNWK werd nu met 3-1 aan de zege kar gebonden. Het duel tussen de bei de runners-up achter kampioen Country Club van de laatste jaren, Sporthuis Zierikzee en Skol Boys, eindigde na een spannend duel in 1-1. Lang zag het er naar uit, dat de kee pers Simon Blom en Adrie Stoutjes- dijk hun doel schoon zouden houden, maar enkele minuten voor het ver strijken van de 40 minuten speeltijd kon Jan-Leen Boot uitbreken en Sporthuis. Zierikzee, aan. de leiding helpen. Van^f de aftrap we/^de ska-. fj, re echter weer-direkt-gelijk, tpen eerc inzet -van;-Kees Stoutjesdijk-via een: paar. vreemde karambollages alsnog in de touwen verdween. Kampioen Country Club had ogen schijnlijk een makkie aan Toren Boys, maar de in het nieuw uitge doste formatie gaf aanmerkelijk meer tegengas dan de. 6-1 zou doen vermoeden. Rini Stoutjesdijk open de de skore, maar Toren Boys kwam via Eric van de Sande naastzij. Doel punten van achtereenvolgens Wim Overweel, Rob Wijnstekers, Marcel van Grunsven, Rob Wijnstekers en Rini Stoutjesdijk zorgden voor de wat geflatteerde 6-1 eindstand. Abida, 22-8 Curacao Acmaea, 23-1 Callao Aldabi, 20-8 van Lapallice naar Duin kerken Alnati, 23-8 te Buenos Aires ver wacht Nedlloyd Adelaide, 19-8 van Singa pore naar Wellington Nedlloyd Rockanje, 21-8 van Char leston naar Piraeus Ondina, 21-8 van Puerto Miranda naar Rotterdam Onoba, 22-8 van Cardon naar Fort de France Zafra, 23-8 van Teesport naar Auck- field MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 23-8. Aanvoer totaal 1465, waarvan: slachtrunderen 987, schapen en lammeren 478. Prijzen per kg: Stieren le 8,50 - f 9,15, 2e 7,90 - 8,45; vaarzen le 7,75 - 8,90, 2e 7,10 - 7,70; koeien le 7,75 - 8,90, 2e 7,30 - 7,65, 3e 6,65 - 7,25; worstkoeien 5,90 -ƒ 7,10; dikbillen extra kwaliteit 9,50 - 13,75. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 215; lammeren 200 - 230. Overzicht: slachtrunderen: handel vlot, en prijzen hoger; schapen en lammeren: handel redelijk; en prij zen stabiel. DEN HAAG - Minister De Koning is falikant tegen een uitkering-ineens aan kleine melkveehouders. De bewindsman van landbouw en visserij heeft dit schriftelijk geantwoord op vragen van het tweede-kamerlid Ter Veer (D'66), aldus zijn departement. Volgens De Koning stelt Nederland zich binnen de Europese Gemeen schappen (E.G.) op het standpunt dat financiële bevoordeling van de ene groep in een bedrijfstak boven de an dere groep een onjuiste zaak is. Als Nederland nu ineens van dit stand punt zou afwijken, staat het in zijn hemd, meent de minister. Vijftien koeien LAND- EN TUINBOUW BRUINISSE - Na een periode van konstante prijsdalingen kwam er eind juni een kentering in de suiker prijzen op de wereldmarkt, die ook in de eerste helft van juli doorzette. Daarna was het plotseling gebeurd. Opnieuw gingen de prijzen naar be- lieden en. nu, in de twepde helft van, augustus, zi't rpgi^eftr op jhet bijzon der lage niveau van' 126,-.per ton voor witsuiker is 46,50 per 100 kg, af fabriek. De opleving zou het gevolg zijn ge weest van Chinese belangstelling en interesse uit Noord-Afrika (Marokko en de Soedan). De wereldvoorraad blijft echter uitzonderlijk hoog en dat is wel de oorzaak dat er in de prijzen geen schot zit. Deze voorraad plm. 33 mil joen ton is plm. 8 miljoen ton groter dan vorig jaar en 7 miljoen ton in 1979/1980. En 33 miljoen ton is meer dan 367c van het wereldjaarver- bruik. Gerekend wordt in de EEG-landen op een grote suikerbieten oogst, ter wijl het wereldsuikerverbruik maar weinig zal toenemen. De Europese kommissie in Brussel heeft de Nederlandse landbouw een extraatje van twintig miljoen gulden toegezegd. De vakbonden willen dat d^minister dat geld verdeelt onder boeren met hooguit vijftien koeien. Zodoende zou iedere „keuterboer" volgens de voedingsbonden FNV 850 gulden kunnen krijgen. Deze groep heeft het geld volgens de vakbewe ging harder nodig dan grotere boe ren. De Koning voert als tweede argu ment tegen een eenmalige uitkering aan dat een kleine Nederlandse boer in de ogen van andere EG-landen nog altijd een grote boer is. Het dagelijks bestuur van de EG moet een plan voor de besteding van het geld eerst goedkeuren voordat het geld wordt uitgekeerd, Een produkt dat men 25 jaar gele den in het zuidwestelijk kleigebied, waartoe ook onze regio behoort, bij na niet tegen kwam, blijkt steeds meer in opmars te zijn. Bedoeld is de teelt van graszaad, die het vorige jaar de grens van 20.000 ha ruim schoots overschreed (20.621 ha). Deze cijfers betreffen geheel Nederland, maar ook hier worden steeds meer percelen met graszaad geteeld. In 1955 was het voor Nederland nog maar 4600 ha in 1975 plm. 14.000 ha en nu dus ruim 20.000 ha. Wie graszaad wil telen moet daar voor een contract afsluiten met een gerenomeerde zaadtelersfirma. In Nederland werden een negental soor ten verbouwd: Rietzwenk, Hard- zwenk, Beenlangbloem, Roodzwenk, Italiaans raai, Westerwolds raai, En gels raai, Bosbeend en Veldbeemd gras. Italiaans raaigras en Westerwolds raaigras wordt door vraag en aanbod bepaald. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Dedemsvaart: L. West- land, Hellendoorn. Beroepen te Kloosterhaar: W. Everts, kand., Hoogezand. In memoriam Ds. G. Leene uit Brada, emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken in Nederland, is donderdag 19 augustus te Ootmarsum tijdens een middagwandeling plotseling op ruim vierenzeventig jarige leeftijd overleden. Hij is vanmiddag (dins dag) op de begraafplaats „De Bie- berg" aan de Bieberglaan te Breda begraven, nadat vooraf in de Pel- grimskerk aan de Langendijk te Bre da een rouwdienst werd gehouden. Die dienst werd voorgegaan door ds. G. Kerssies, predikant van de Gere formeerde Kerk van Breda. Gijsbertus Leene werd op 23 janua ri 1908 te Kampen geboren. Hij be zocht eerst het christelijk lyceum te Harderwijk en studeerde vervolgens aan de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Neder land, Oudestraat 6 te Kampen, waar hij op 16 februari 1933 zijn kandi daatsexamen aflegde. Nadat de heer Leene veertien dagen later, nl. op 2 maart 1933 na praeparatoir examen door de classis Harderwijk was be roepbaar verklaard in de Gerefor meerde kerken in Nederland en hij naderhand nog door de classis Goes peremptoir was geëxamineerd en toegelaten tot de dienst des Woords en tot de bediening der Sakramenten in genoemde Kerken werd hij op 20 augustus van datzelfde jaar (1933) door nu wijlen ds. B. van Halsema, toen nog predikant van de Gerefor meerde Kerk van Ermelo, bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Baarland op Zuid-Beve land. Zierikzee Daarna diende de thans overledene verder nog de Kerken van Zierikzee 1940 tot 1944, Nieuwendijk in de clas sis Almkerk 1944 tot 1948, Deventer 1948 tot 1954, Boskoop 1954 tot 1962 en op 25 maart 1962 werd hij door zijn jongere broer, ds. G. Leene, toen nog legerpredikant in z.g. „lang verband" en thans emeritus predi kant te Ermelo, bevestigd als predi kant van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht. In deze zijn zesde en laatste gemeente werd hij met in gang van 1 februari 1973 op vijfenzes tig jarige leeftijd emeritaat verleend. Na zijn emeritaat vestigde ds. Leene zich als emeritus predikant te Breda. Ds. Leene werd bij herhaling afge vaardigd naar partikuliere 'synodes en maakte ook enige keren deel uit van de generale synode van de Gere formeerde Kerken in Nederland. Verder was hij in de classis Baren drecht deputaat door de zending en voor de partikuliere synode van Zuid-Holland - Zuid deputaat ad art. 56 van de kerkorde. Verkiezings programma's in Wereldwinkel De wereldwinkel heeft voor u een overzicht van de verkiezingspro gramma's van zeven politieke partij en. Niet van alle programmapunten die te maken hebben met de derde wereld en de vrede. Het gaat dus over: ontw. hulp, econ. groei, be drijfsleven, wapenhandel, internat, organisaties. Het overzicht is ge maakt door de NlÖ-vereniging (Nieu we Internationale Orde). U kunt het overzicht in de winkel gratis opha len. Misschien wordt het daardoor iets gemakkelijker om een keus te doen. De wereldwinkel heeft ook de affi che van de landelijke vredesgroepen voor u. Tekst: „Ga stemmen... tegen nieuwe kernwapens in Europa". Komt u die ook even in de winkel op halen? Wij vragen er 1,voor, om de portokosten te drukken. Winkel open: donderdag van 9.30- 16.30 uur; Poststraat 37. U kunt alles ook over de post krijgen als u op don derdag niet in Zierikzee bent. Even een telefoontje: 01110-3921. GRACE MOLEGRAAF Vereniging Wereldwinkel Schouwen-Duiveland De huid van de beer 6. Uiterlijk geheel op zijn gemak, rijdt Thor- finn de poort van de koningsburcht uit en slaat de weg naar 't zuiden in. Instinctief voelt hij, dat Erwins donkere ogen hem vanuit de een of andere verborgen hoek gadeslaan. Rustig laat hij zijn paard voortstappen en fluit er 'n vro lijk deuntje bij. Z'n scherpe ogen glijden ech ter rusteloos rond en pas als hij geheel zeker is, niet langer bespied te worden zet hij zijn paard in draf. Op 'n kruispunt van wegen houdt Thorfinn in en kijkt* als besluiteloos rond; lang genoeg om zich er voor een laatste maal van te overtuigen, dat niemand hem volgt. Dan wendt hij achteloos de teugel en jaagt zijn vos in galop, naar het noorden. ,,'t Ziet er lelijk uit", mompelt hij. „Heer prins heeft kennelijk argwaan We moeten verhinderen, dat hij 't zeegat uitgaat, maar ik zou bij de hemel niet weten hoe Thorfinn Snelvoets gedachten worden er niet vrolijker op. naarmate hij langer na denkt, en op zijn tocht naar het noorden heeft hij ruimschoots de tijd om na te denken. Slechts een paar maal gunt hij zichzelf en z'n paard een korte rust en reeds voor de avond van de tweede dag, komt 't doel van zijn af mattende ren in zicht; een sterke, houten burcht, in een door hoge heuvels omsloten val lei. de burcht van Olaf de berenjager! t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7