Anton en Peter Hanse pakken ieder een Zeeuwse mentitel .#E Liesbeth Kort naar tweede plaats in Europees kampioenschap surfen Bruse Boys en Duiveland komen beste voor de dag 6 Zeeuws reserve-kampioenschap voor Laurice Boonman LEYVEDORP - Het afgelopen weekeinde werden in Lewedorp de Zeeuwse paardenkampioenschappen afgewerkt. In totaal kwamen 150 kombinaties in de diverse disciplines in aktie. Van de eilandelijke ruiterverenigingen Weste lijk Schouwen en de Schouwse Ruiters waren 22 kombinaties in Lewedorp van de partij. Bijzonder suksesvol was de familie Hanse. Vader Anton Hanse pakte de Zeeuwse titel in de zware klasse mennen en zoon Peter Hanse ging met de titel strijken in de middenklasse. Een fraai sukses was er ook voor Laurice Boonman, die met Vident in het M-springen het reserve- kampioenschap pakte. Kees Struyk werd met Jonker derde in deze rubriek. Bij de L-springers werd Cees Stouten met Tornado eveneens knap derde en in de afdelingsdressuur was de tweede plaats voor een viertal van de Schouwse Ruiters. In het verenigingskampioenschap tenslotte deed Westelijk Schou wen het in de lichte klasse voortreffelijk door als derde te eindigen met mini male achterstand op de nummer twee. Anton Hanse werd in Lewedorp Zeeuws menkampioen in de zware klasse. Met zijn paard Riesja bleef Hanse zijn eeuwige rivaal Bram Maljaars twee punten voor. Beiden vertegenwoordigen Zeeland op de Levade in Apeldoorn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het grootste sukses van de dag was weggelegd voor Anton Hanse. Met zijn paard Riesja veroverde Hanse de titel Zeeuws kampioen in de zware menklasse. Titelverdediger Bram Maljaars moest zijn eeuwige rivaal Esther van Tilborg in opmars met Romeo in dressuur ZUID-BEIJERLAND - Een aantal pony-kombinaties van de Ruiterver- eniging Renesse kwam in aktie tij dens een rayon-konkoers van de NPC in rayon west bij manege de Mustang in Zuid-Beijerland. Erg goed kwam Esther van Tilborg voor de dag met haar pony Romeo. Met 119 punten kreeg zij een vijfde prijs, hetgeen aantoont dat er een goede kombina- tie groeit uit Esther van Tilborg en Romeo, een pony, die aan het begin van het seizoen nog nauwelijks in de ring te houden was. De prestatie krijgt nog meer reliëf, wanneer de uitermate harde en glad de bodem in ogenschouw wordt geno men. Heel wat kombinaties werden danig belemmerd in het goed vol brengen van het dressuurproef. Ook de drie Renesser M-kombinaties had den hier danig moeite mee. Gabriëlle Butler werd met Gipsy Queen en 116 punten vierde, Catherine Butler kreeg met Taufan 115 punten, het geen een vijfde prijs opleverde en Erica Butler boekte 113 punten met Roef. Een zesde prijs was het resul taat. Valpartijen Ook bij het springen bezorgde de bodemgesteldheid de ruiters erg veel last. De valpartijen waren daarom niet van de lucht. Een amazone moest met een beschadigde rugwervel naar het ziekenhuis worden vervoerd. In het M-springen durfden Erica Butler en Roef meer risiko's te nemen dan bij de dressuur. De pony kwam foutloos rond en sprong voor het eerst zonder problemen de sloot, een obstakel waarvoor Roef steeds een panische angst had. De kombinatie kreeg hierdoor drie winstpunten. In de barrage was Ca roline Klap met Snowling Repal drie sekonden sneller dan de Burgh- Haamsteedse kombinatie, waardoor Erica Butler en Roef de tweede prijs inkasseerden In dezelfde kategorie was de vierde prijs voor Catherine Butler met Gipsy Queen. De pony stapte met een been in de sloot en gooide op de volgende hindernis nog een balk af. Barrage In het B-springen kreeg Catherine Butler met Taufan één weigering aan de ruiterbroek, maar wel een goed voor de stijl van rijden In het L-springen kwam Gabriëlle Butler met Gipsy Queen foutloos rond. In de barrage klasseerde deze kombinatie zich als tweede achter Jethro Schop met Alfred. Deze kom binatie is onbetwist de beste van het hele rayon west. dit keer voor latén gaan. Met Salernö haalde hij 97 punten?'t'Wè'è'te kort om de Schouwse Ruiter van de titel af te kunnen houden. Beide ruiters gaan op 11 september naar de Levade in Apeldoorn om te trachten ook lande lijk potten te breken. Peter Hanse startte ook in de Z-klasse. Met zijn palomino-pony Sunny pakte hij de vierde plaats met 89Vs punt. Rijkunst Nog beter presteerde de 14-jarige ruiter in de M-klasse. Met 107 punten pakte hij hier de titel. Jury Timmer man uit Kattendijke toonde zich bij zonder opgetogen over de rijkunst van de jeugdige Schouwse Ruiter. Het lijkt niet overdreven te stellen, dat het duo Anton Hanse/Bram Mal jaars in de naaste toekomst het meeste van Peter Hanse te duchten gaat krijgen in de Z-klasse. In de L- klasse kregen Ko Eger met Melody en Jan Rentmeester met Paloma ie der een winstpunt vanwege de 92 en 91 punten die zij respektievelijk bij elkaar reden. In de individuele Z-dressuur ging de Zeeuwse titel met 131 punten naar Gerard Lapendrix met Liberto van de Zwinruiters. Reserve-kampioen werd Dorien Biezenaar met Ostwind met 124 punten. Ostwind heeft als opmerkelijke bijkomstigheid, dat dit paard aan een oog blind is. De Westelijk Schouwen amazone Jori van der Bijl noteerde in de Z2 113V2 punt en werd daarmee derde. In de M-dressuur boekten Jan van der Bijl met Scoobidoo met 127 punten en Margo Verveer met Rasputin met 124 punten ieder een vierde prijs. Vooral de ruiter van Westelijk Schouwen was erg verbaasd over zijn hoge sko- re, omdat hij naar zijn gevoel geen beste proef had gereden. Afdelingsdressuur In de L-dressuur waren er nog winstpunten voor Jeanet Goense met Patrick (120 punten), Ingeborg Jon ker met Othello (120 punten) en Ari- ne Verburg met Toret (122 punten). Ook Schouwse Ruiter Cees Stouten pakte met Tornado nog een winst punt mee met 120 punten. In de afde lingsdressuur kwam het Schouwse Ruiters-kwartet Ingrid Krabbe met Osgar, Anita Timmerman met West minster, Cees Stouten met Tornado en Cees Struyk met Jonker met het reserve-kampioenschap thuis met 122 punten. Voor het verenigingskampioen schap trad Westelijk Schouwen in het strijdperk in de lichte klasse. Lange tijd stond de ploeg als eerste genoteerd door een goede achttal- proef en een zeer sterke groepsdres- suur. Jan en Jori van der Bijl en Mar go Verveer kregen in de groepsproef precies 400 punten. Het achttal be oordeeld door vier jury's kreeg 110 punten op haar konto. De equipe werd gevormd door de kombinaties Jeanet Goense met Patrick, Jori van der Bijl met Rapid, Jan van der Bijl met Scoobidoo, Dieneke Klompe met Riletta, Arine Verburg met Toret, Yvonne van de Hoek met Tarzan, Mary Kristaleijn met Courageux en Margo Verveer met Rasputin. De drie springruiters moesten het karwei afmaken en juist daar lag de grootste zorg. Niettemin deed het drietal het voortreffelijk. Alfred Bakker met Maurits sprong foutloos, Bart Goudzwaard nam met Seander een balk mee en Ingeborg Jonker noteerde een weigering met Othello en kreeg nog wat tijdsover schrijding. Het team kwam totaal uit op 838Ve punt, drie punten minder dan de ploeg van de Oranjeruiters, terwijl Luctor et Emergo de eerste plaats pakte met 881 punten. In het individuele springen werd Hans Wieringa met Beauty van de Weelruiters de verrassende kam pioen in de Z-klasse. Klubgenoot Izak van Eyzeren moest het in twee manches afleggen. Bij het M- springen een fraai sukses voor Lauri ce Boonman met Vident van de Schouwse Ruiters. Hij noteerde drie winstpunten een tweede plaats. Zeeuws reservekampioen in M dus. Het „brons" was voor Cees Struyk met Jonker, die zijn klubgenoot met minimaal verschil voor moest laten gaan. In de L-klasse waren er winst punten voor Ingeborg Jonker en Al fred Bakker van Westelijk Schou wen. Klubgenoot Bart Goudzwaard greep eveneens een winstpunt. Cees Stouten met Tornado eindigde bij de L-springers na barrage als derde met twee winstpunten. Bij de D-pupillen was de ploeg van Duiveland ongenaakbaar. Alle vier de wedstrijdjes van twintig minuten werden door de geelzwarte ploeg in winst omgezet, waarbij de Ooster- landse doelman zelfs niet een keer het leer uit het net hoefde te halen. Tegen Dreischor werd al meteen flink uitgehaald (6-0) en vervolgens moesten (1-0), Mevo (3-0) en Bruse Boys (1-0) met ere hun meerdere er kennen in de Oosterlandse pupillen. Strafschoppen De tweede plaats werd gedeeld door de ploegen van Bruse Boys en Mevo, die elk vijf wedstrijdpunten totaliseerden. Omdat ook het doelsaldo van beide ploegen gelijk was (5-3 voor Mevo en 3-1 voor Bruse Boys) moesten straf schoppen uiteindelijk beslissen, wel ke ploeg met de tweede prijs naar huis mocht. De schutters van de Brul- nisser ploeg bleken deze discipline aanmerkelijk beter onder de knie te hebben dan hun Zierikzeese kollega's. De Boys skoordcn drie keer, terwijl Mevo slechts één straf schop benutte. Renesse met twee en Dreischor met geen enkel punt sloten de rij. Bij de E-pupi'llen, de jongste in de KNVB-kompetitieverband uitko mende kategorie. ging de eerste prijs naar Bruse Boys. De Duivelandse ploeg won drie keer vooraleer in de P.V. „Zierick" Zierikzee Wedvlucht vanuit 's-Hertogen- bosch op zaterdag 21 augustus 1982. Afstand 95 km. In concours 365 ou de en jonge duiven. Gelost 11.15 uur. Aankomst le duif 13.11 uur, 818,87 m/min. Laatste prijsduif 14.18 uur, 514,46 m/min. W. Heijboer 1, 13, 49, 69; C. van 't Veer 2, 52; J. den Hengst 3, 8, 10, 17, 18, 22, 28, 44, 46, 64; M. M. v. d. Wielen 4, 11, 12, 38, 65, 74; G. J. Bakker 5, 9, 16, 19, 45, 71, 78, 81, 85, 89, 90; E. P. Boshuizen 6, 14, 30, 33, 37; M. C. Bolle 7, 29, 31, 35, 56; E. Kloet 15, 51, 72; J. Snijders 20, 55, 79, 83; J. J. Vermeule 21, 24, 40, 41; C. M. Kloet 23, 34, 68; F. Maijs 25, 70; W. K. Schot 26, 27, 60, 61, Goede prestatie Linda Hoornweg in M-springen BREDA - Linda Hoornweg van de Ponyklub Schouwen-Duiveland heeft met haar pony Bento een voor treffelijke prestatie geleverd in haar debuutwedstrijd springen in de M- klasse. Zowel in de voorwedstrijd als de barrage kwam zij foutloos rond. Door een iets minder snel gereden parkoers klasseerde zij zich uiteinde lijk op een meer dan uitstekende tweede plaats in de eindklassering. In het B-springen kwam Monique Willemsen met haar pony Janita ten val, hetgeen een fikse teleurstelling opleverde. Annemarie Padmos kwam met Fosco voor het eerst fout loos rond maar kwam niet in aan merking voor de barrage door een tweetal weigeringen. In de lichte B-dressuur behaalde Patricia Bakker met Annabel een zesde prijs met 87 punten. Met 85 punten werd Marjolein Padmos als achtste geklasseerd. In de zware B kreeg Annemarie Padmos 117 pun ten, hetgeen haar een vijfde prijs opleverde. Patricia de Broekert kreeg voor haar proef met Smokey 118 punten in de L-dressuur, hetgeen goed was voor een zesde prijs. 86; B. P. Wesdorp 32; W. Roggeband 36, 39, 59, 63, 77, 82, 88; M. K. Krijger 42, 47, 54; J. v. d. Sande 43, 75; J. C. Berrevoets 48, 50; H. v. d. Maas 53, 57, 91; J. Krijger 58, 73, 80; B. A. de Bruijn 62, 66, 67; J. Verwijs 84, 87, 92. Wedvlucht vanuit Orleans op zater dag 21 augustus 1982. Afstand 440 km. In concours 215 jonge dui ven. Gelost 7.30 uur. Aankomst le duif 13.36 uur, 1202,13 m/min. Laatste prijsduif 14.32 uur, 1039,33 m/min. E. P. Boshuizen 1, 16, 25, 38; B. P. Wesdorp 2, 13; J. den Hengst 3, 19, 20, 35, 46; M. M. v. d. Wielen 4, 8, 10, 22, 23, 33, 36, 51; M. C. Bolle 5, 52; J. Snij ders 6, 7, 11, 29, 31, 39, 43; B. A. de Bruijn 9, 32; M. K. Krijger 12, 14, 15, 18, 37, 54; F. Maijs 17, 21; G. J. Bak ker 24, 26, 34, 48, 53; J. Krijger 27; J. v. d. Sande 28; W. Roggeband 30, 41; J. Verwijs 40; J. C. Berrevoets 42, 45, 47; J. J. Vermeule 44; J. J. H. M. Vaes 49; C. van 't Veer 50. P.V. „Gevleugelde Vrienden" Zierikzee Uitslag van de vlucht vanuit Com- piègne op 15 augustus. De 154 jonge duiven werden te 12.15 uur gelost. Aankomst eerste 14.57 uur 1602 m.p.m.; laatste prijs te 15.39 uur, 12,73 m.p.m. H. v. d. Linde en zn. 1, 20, 22, 25; W. Blom en zn. 2, 3, 9, 27, 32, 36; C. Gies- kes 4, 7, 23, 24, 34; Rob Douwes 5; A. Schults 6; L. J. Noordijk 8, 13, 14, 15, 17, 18, 39; L. v. d. Hoek en zn. 10, 19, 21, 26, 31, 33; J. J. de Jonge 11; P. Kouwenberg 12, 30; A. Bakker 16, 35, 37; A. Romijn 28, 29; J. van IJsseldijk 38. Inmanden voor Rodeschool 275 km 2e navlucht ook bonds en prov. op donderdag 26 augustus van 17.45 tot 19.00 uur. Inmanden voor Beaumetz 179 km 3e navlucht op zaterdag 28 augustus van 8.00 tot 10.00 uur. P.V. „De Reisduif" Zonnemaire Uitslag van de door P.V. „De Reis duif" te Zonnemaire georganiseerde wedvlucht op zaterdag 21-8 vanuit 's- Hertogenbosch. De duiven werden om 11.10 gelost met z.w. wind. De af stand was ca. 85 km. De eerst aanko mende duif was er om 13.01, de laatste prijsduif was er om 13.40. In concours stonden 56 duiven. De uitslag is als volgt: J. J. M. Ste- ketee I, 2, 3, 4, 6, II, 12, 14; P. H. Ste- ketee 5; C. Westdorp 7; G. J. Kunst 8, 9. 10; L. J. v. d. Wielen 13. Uitslag van de door P.V. „De Reis duif" te Zonnemaire georganiseerde wedvlucht vanuit Orleans op zater dag 21-8. De duiven werden gelost om 7.30, met een west tot z.w. wind. De wedvlucht kende een snel verloop. De eerste duif was er om 13.53, de laatste was er om 14.53. De uitslag is als volgt: P. H. Steke- tee 1, 4, 5, 15; L. J. v. d. Wielen 2, 8, 9, 13; G. Flikweert 3, 12; L. van Duiven- dijk 6, 7, 14; A. J. Flikweert 10, 11. Liesbeth Kort naar kwalifikatie- wedstrijden WK Windgliderklasse ZIERIKZEE - Liesbeth Kort. de Zierikzeese surfster die het afgelo pen weekeinde tweede werd tijdens de Europese Kampioenschappen in de Mistralklasse, gaat het aanstaan de weekeinde op uitnodiging kwali- fikatiewedstrijden varen voor uit zending naar de I.Y.R.U. World Wo men's Sailing Championship '82, die van 8-17 oktober worden gehouden in het Mexikaanse Acapulco. Deze wedstrijden in de Olympische Windgliderklasse zijn met het oog op die Olympische erkenning extra be langrijk geworden, omdat ieder land slechts een surfer en een surfster mag uitzenden naar de Spelen, die in 1984 in Los Angeles worden gehouden. Be halve Liesbeth Kort dingen Jolanda de Jong, Ankie van der Starre, Heidi Schaak, Loes L'adage, Sophie Koster en Anita Jansen naar twee plaatsen, die recht geven op uitzending naar de WK. De wedstrijden worden gevaren in Monnickendam. Zierikzeese scholiere blijkt opnieuw enorm natuurtalent SANDEFJORD/ZIERIKZEE - De onlangs zeventien jaar oud geworden Zie rikzeese surfster Liesbeth Kort is gedurende de zes dagen durende Europese Kampioenschappen surfen in de Mistralklasse in het Noorse Sandef jord op een voortreffelijke tweede plaats geëindigd. Alleen de Noorse Nora Berner toonde zich op „haar eigen terrein" sterker dan de met een opmerkelijke ach teloosheid varende Zierikzeese. Liesbeth Kort verbeterde met de tweede plaats in het Noorse fjórdengebied haar prestatie van een jaar eerder. Toen eindigde zij achter kampioene Pernille Storling uit Denemarken en vice- kampioene Paola Toschi uit Italië als derde in de EK, die in Volendam werd gehouden. Na het binnenhalen van de nationale titel eerder in het op zijn eind lopende seizoen, kan de Zierikzeese terugzien op een sterk seizoen. Marion van Dongen uit Burgh-Haamstede eindigde in de NK als tweede en kwam in Sandef jord als zevende in de eindklassering uit de bus. Tijden D- en E-pupillentoernooi in Oosterland OOSTERLAND - Tijdens een D- en E-toernooi voor pupillen-voetbalteams, dat zaterdag in Oosterland werd georganiseerd door voetbalvereniging Dui veland is een team van de organiserende vereniging winnaar geworden bij de oudste pupillen, terwijl een E-ploeg van Bruse Boys in deze kategorie het suk- sesvolst.was. De aanvoerders van beide winnende ploegen mochten de eerste prijs in ontvangst nemen uit handen van jeugdkommissievoorzitter Gerard Krakeel van de SV Duiveland. Liesbeth Kort behaalt haar sukses- sen eigenlijk spelenderwijs. Tech nisch is de Zierikzeese zeker de min dere van een groot aantal van haar tegenstandsters. „Als ik werkelijk de fijne kneepjes van het surfen on der de duim zou proberen te krijgen, geloof ik dat ik nog hoger zou kun nen eindigen", vertelt Liesbeth Kort kort nadat zij weer in Zierikzee is te ruggekeerd na een lange bootreis en een autorit van 1150 kilometer. „Ik denk dat ik niet fanatiek genoeg ben om er uit te halen wat erin zit. Ik surf echt voor mijn plezier en kan me tij dens de wedstrijden nauwelijks voortdurend konsentreren". Technieken Vader Jan Kort beaamt de woor den van zijn dochter. „Zij vaart uit sluitend op haar aangeboren talent. Weliswaar heeft zij voornamelijk door het kijken naar anderen zo rechts en links wat van de technie ken opgestoken, maar een geschoold surfster kun je Liesbeth niet noemen. Ze doet maar wat en als je dan toch achteloos de tweede plaats wegpakt op een Europees Kampioenschap, dan mag je geloof ik spreken van een natuurtalent". Jan Kort is er overi gens van overtuigd, dat dochter Lies beth de Noorse winnares nog dichter had kunnen benaderen, „maar", zo iheent hij, „Liesbeth maakt gewoon te veel fouten. Zij vaart waarschijn lijk het mooiste, maar ze is niet uit gekookt genoeg". Desondanks is huize Kort duide lijk opgetogen over de prestatie van Liesbeth. „Ik ben nog erg jong", denkt de vice-kampioene. „Over een paar jaar zit ik pas op mijn ideale leeftijd maar ik realiseer me wel, dat ik flinker zal moeten gaan aanpak ken, wil ik niet afglijden. Puur op aangeboren talenten kan ik het bin nen afzienbare tijd niet meer redden. De top wordt steeds breder. Ik lijk misschien wel opmerkelijk lakoniek, maar ik heb wel degelijk eergevoel. Als ik eenmaal gestart ben, wil ik er het beste van maken, maar ik pro- slotwedstrijd met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Dreischor. Opmerke lijk was het grote aantal doelpunten, dat de Bruse E'tjes in de korte wedstrijdjes produceerden. In totaal vonden de Bruse pupillen dertien keer het net in vier partijtjes. Brou wershaven kreeg met 5-0 klop, Dui veland met 3-1 en Renesse met 4-0. Met vijf punten was de tweede plaats hier voor Duiveland, vóór Dreischor met vier, Renesse met drie en Brou wershaven met een enkel punt. Uitslagen D-pupillen Dreischor-Mevo 0-2; Bruse Boys- Renesse 2-0; Duiveland-Dreischor 6- 0; Bruse Boys-Mevo 0-0; Duiveland- Renesse 1-0; Bruse Boys-Dreischor 1- 0; Duiveland-Mevo 3-0; Dreischor-Re- nesse 0-1; Duiveland-Bruse Boys 1-0; Mevo-Renesse 3-0; eindstand: 1. Dui veland 8 pnt.; 2. Bruse Boys 5 pnt.; 3. Mevo 5 pnt.; 4. Renesse 2 pnt.; 5. Drei schor 0 pnt. E-pupillen Brouwershaven-Renesse 0-0; Drei- schor-Duiveland 0-1; Bruse Boys- Brouwershaven 5-0; Dreischor-Re- nesse 0-0; Bruse Boys-Duiveland 3-1; Drelschor-Brouwershaven 1-0; Bruse Boys-Renesse 4-0; Brouwershaven- Duiveland 0-4; Bruse Boys-Dreischor 1-1; Renesse-Duiveland 2-2; eindstand: 1. Bruse Boys 7 pnt.; 2. Duiveland 5 pnt.; 3. Dreischor 4 pnt.; 4. Renesse 3 pnt.; 5. Brouwershaven 1 pnt. Liesbeth Kort werd in het Noorse Sandfjorden tweede tijdens de Europese kampioenschappen in de Mistralklasse achter de plaatselijke Nora Berner (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) beer meestal risikoloos te varen. Ik ga niet zo snel een frontaal gevecht aan met de naaste belagers, maar ik denk, dat dat wel gaat veranderen". Surftoekomst Binnen een paar weken zal Lies beth Kort moeten gaan beslissen over haar eventuele verdere surftoe komst. Deze week begint zij aan een studie voor kinderverzorgster in Middelburg. In oktober staan de wereldkampi oenschappen surfen in de Mistral klasse in Bahia Feliz op de Canari- sche Eilanden op het programma, een snoepreisje dat zij eigenlijk best mee wil pikken, maar vooralsnog vormen de financiën een struikelblok. Het to tale gebeuren zal uit eigen zak be taald moeten worden, omdat het KNWV, waaronder de surfsport re- sorteert, nog niet financiëel bij draagt, ook al vertegenwoordigt de Zierikzeese surfster daar de nationa le driekleur. De kampioenschappen lopen van 9 tot en met 23 oktober. „De weersomstandigheden waren voor mij in Sandefjord niet zo ideaal", vertelt Liesbeth Kort. „Ik vaar het beste bij een stevig windje, windkracht vier of vijf, maar hier kwam het af en toe met veel moeite aan windkracht twee. Dat was bij zonder moeilijk varen, maar ook het water is niet te vergelijken met hier. Er staat daar veel meer deining". On danks die handicap leverde de Zie rikzeese erg regelmatige resultaten af. In de zes gevaren manches (de ze vende en laatste manche op zaterdag werd afgelast wegens te weinig wind) pakte zij drie tweede plaatsen, een derde, een vierde en een zevende positie. Slechtste manche Het slechtste resultaat mocht wor den afgetrokken, waarna zij uit kwam op 22,7 punt. De Noorse win nares Nora Berner, die in strijd met de reglementen met reklame aan de wedstrijden deelnam, pakte twee eerste plaatsen, twee tweede en een derde stek. In de eerste manche verscheen zij te laat aan de start, maar deze misser kon als slechtste resultaat worden af getrokken, waardoor zij toch nog ruimschoots winnares werd met 11,7 punt. „Zonder aftrek van de slechtste manche was Liesbeth op de eerste plaats geëindigd, maar zo is nu eenmaal het reglement", verfde Jan Kort nog. De bronzen plak in de eindklassering was eveneens voor een Noorse. Randy Sundstol bleef de verrassende Belgische Cora Vande- paere net voor. Op de zevende plaats eindigde Ma rion van Dongen uit Burgh-Haamste de. Voor de buitenstaander is dit een uitstekende klassering van de fana tieke Haamsteedse, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen, dat zij dit jaar voor het eerst uitkomt in de Mistralklasse. Zelf toonde zij zich al lerminst kontent. In tegenstelling tot Liesbeth Kort, die nauwelijks aan trainen toekwam, was de Haamsteedse dag in, dag uit met haar surfplank in de slag, maar meer zat er voor haar in Sandefjord niet in dan de zevende plaats. Vooral kwa ervaring kwam zij nog wat te kort, maar desondanks een puike prestatie voor een debutante. De derde Neder landse Pien van Soest eindigde als elfde. In totaal namen 23 dames deel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6