HE, Alstublieft,uw gratis Selekt Fbto-Opbeigcassette. DEURLOO VOOR KAMERBREED: GORDIJNEN K?clQer.s DANSLES J. v. d. BOS Schiesser^ Fotohandel Verschoore Dam 5, Zierikzee. Dansschool JANVIER Je prettig voelen in Schiesser. TAPIJTEN VITRAGES VERKOOP BIJ EXECUTIE I SUCCESJES SCHOONMAAKSTER De nieuwe winterstoffen zijn binnen J.PLCUNC BRIDGE LES GRONDONTSMETTING FA. L. GOUDZWAARD St. Lievens Monster TOREN VERSMARKT LEGEMAATE Klaverjassen De Selekt Fbto-Opbergcassette. Gratis bij Kodak Selekt Prints. 8 Dankbaar en blij geven wij kennis van de geboorte van onze dochter MARIA DAVIDA Wij noemen haar Marinda RINUS MALljPAARD MARGREET MALIPAARD- HESSELS 21 augustus 1982 Akkerbloemstraat 22 4322 CB Scharendijke Tijd; Streekziekenhuis „De Bevelanden Noord", Kraam- afdeling, Kamer 309. Door 's Heeren goedheid wer den wij verblijd met de ge boorte van een zoon JOHAN CORNELIS (Johan) P. J. D. BOGERT E. J. BOGERT-FOLMER 21 augustus 1982 Plataanstraat 4 4306 DC Nieuwerkerk Leest het streekblad de ..Zierikzeesche Nieuwsbode" 1922 Zierikzee 1982 A.s. zaterdag 28 augustus hopen onze ouders en groot ouders J. G. L. SIMMERS en J. I. SIMMERS-STROOBAND hun 60-jarig huwelijk te vieren. Een ieder die hen wil komen feliciteren nodigen wij van harte uit tussen 17.00 en 18.00 uur in Restaurant Mondragon. Namens de kinderen 4301 JH Zierikzee, augustus 1982 Cornelia Stichting, Havenpark 37 Rectificatie Heden ging van ons heen, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma JENNY PAULINA DIJKERMAN echtgenote van P. H. OLTHOF op de leeftijd van 68 jaar. Heerde: P. H. OLTHOF Schagen: G. OLTHOF H. C. OLTHOF-KEVERKAMP MARGREETH en PETER PIETER Haarlem: H. K. A. VOGEL-OLTHOF PETER FRANK HENK Heerde, 18 augustus 1982 Brinklaan 17 Correspondentie-adres: A. Mouvestraat 63, 1741 JE Schagen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Heden is na een langdurige ziekte van ons heengegaan mijn lieve broer, oom en oud-oom CORNELIS DEN BOER op de leeftijd van 74 jaar. J. DEN BOER en verdere familie 20 augustus 1982 Rietdijk 17 4316 AR Zonnemaire Heden is van ons heengegaan onze lieve zorgzame vader, opa en huisgenoot WILLEM GERARD POTAPPEL weduwnaar van MARIA JOHANNA VAN DEN DOEL op de leeftijd van ruim 76 jaar. ..Neem Heer mijn beide handen en leidt Uw kind tot ik aan d'eeuw'ge stranden de ruste vind." K. GROOTENBOER-POTAPPEL A. GROOTENBOER H. G. POTAPPEL J. J. KARMAN-POTAPPEL P. KARMAN G. POTAPPEL J. C. POTAPPEL P. VAN OEVEREN-POTAPPEL C. C. A. VAN OEVEREN M. J. KARMAN-POTAPPEL C. KARMAN J. POTAPPEL H. KRISTALIJN-POTAPPEL G. KRISTALIJN W. G. POTAPPEL L. POTAPPEL-HOBBEL S. J. NELLESTIJN-WITTEBOL J. W. NELLESTIJN en kinderen 4301 MS Zierikzee, 21 augustus 1982 De Vagerstraat 26 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op woensdag 25 au gustus a.s. op de algemene begraafplaats te Zierikzee om 15.00 uur, voorafgegaan door een rouwdienst die geleid zal worden door de weleerwaarde heer ds. Y. Tiemersma in de Geref. Kerk in de St. Domusstraat om 14.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in do bovenzaal van voornoemde kerk. Willemstad: Zierikzee: Heer-Arendskerke: Zierikzee: Delft: Lelystad: Knoxviile (USA): Zierikzee: Maasdam: Zierikzee: Heden overleed onze beste buurman en vriend, de heer W.G. POTAPPEL op de leeftijd van 76 jaar. Mevr. J. A. SEIBEL Mevr. J. C. SCHOT Fam. L. KOSTER Fam. M. C. WALRAVEN Fam. A. J. HAGE Zierikzee, 21 augustus 1982 de Vagerstraat Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! Met droefheid geven wij kennis dat onverwacht van ons is heengegaan, onze geliefde man en vader JOHANNES PIETER KIP op de leeftijd van 74 jaar. D. KIP-PRIEMUS Dreischor, 22 augustus 1982 «U -A- KIP Blindeweg 3 De crematie zal plaatshebben op woensdag 25 augustus a.s. om 10.00 uur te Middelburg, Westelijke Oudehaven- dijk 3. Op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1982, des voormid dags te 10.00 uur, zullen in het pand nr. 4 aan de Vol- kerakstraat te Zierikzee, ten laste van M. Th. G. Er- pelinck enige meubilaire en andere goederen in het openbaar worden verkocht. De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewij zing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betaling, zonder opgeld. De deurwaarder met de executie belast, F. W. J. VAN VEEN Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Te koop: Hubokarweishop Renesse heeft 3 zelf bouwsystemen, bouw zelf kastjes, wandmeu- bels of bergrekken naar uw eigen wensen en maten. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Te koop gevraagd: Betonmolen (amateur); stei ger; handcirkelzaag. Tel. 01110-4228. Te huur gevraagd: Stagiaire maatsch. werk zoekt met spoed woonruimte in Zierikzee. Tel. 08380-19364. Arts-assistent zoekt woon ruimte, liefst in Z.zee of om geving m.i.v. 1 okt. a.s. Tel. 01116-3306, na 20.00 uur be halve dinsdag. Personeel gevraagd: Leuke bijverdienste. Ogilvie Marktonderzoek b.v. vraagt: dames en heren voor het houden van vraag gesprekken (interviews). Schrijf of bel naar: Sarphati- kade 8, 1017 WV Amsterdam. Tel. 020-235400 (ook 's-avonds en in weekend) of 020-245315. Huisdieren: Opgevangen Zonnemaire: Jong katertje, kleur: donker gecyperd. Sophia-Dierenbe- scherming, Esdoornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Diversen: Kelders lek of vochtig, wij maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Verton's schoenen Havenplein 13 Zierikzee Telefoon 01110-2488 Nu nog voordeliger: STATENBIJBEL in 3 delen Nu nog f 170,00 Na 1 september t 185,00 a «uBm* mo—on Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Morgen, 24 augustus, begint de middenstandsavond school met een informatie avond voor ieder die meer over deze opleiding weten wil. Tijd: 19 uur. Plaats: Aula chr. Scholengemeenschap, Hoek De Huybertstraat/Cau- straat. Direkteur: P. R. M. van der Sneppen, Driekonin genlaan 10. Tel. 01110-2442. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Cosmetica en bijous haal je op de Balie in „De Palaver- hut". Vanaf 18 augustus a.s. inschrijving voor de nieuwe danscursus: 's Woensdags van 16.00-20.00 uur in het „Huis van Nassau" of dagelijks van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur per telefoon 01100-20176 of 30428. Goes - Middelburg - Zierikzee Schoonmaakbedrijf Bleijenberg bv vraagt met spoed TE BRUINISSE voor een ochtend per week Tel. sollicitaties maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur: tel. 01184-17500 pOOOGOOCOSOCOSCOeOOOOOPOOOOO Nieuwe kussen knooppakketten f 17,50 BREIWOL, mooie nieuwe kleuren, Neveda - Zareska. SOKKEN, enorme kollektie. MOLENSTRAAT 10 - BRUINISSE Adverteren doet verkopen! Nauwelijks voelen dat je ondergoed aan hebt. De pasvorm is perfekt. Het materiaal is perfekt. Schiesser past en blijft passen. Perfektie is onze kwaliteit Voor al uw kleding: Nieuwstraat 17, Bruinisse, tel. 01113-1205 11 Alleen 's maandagsmorgens tot 13.00 uur gesloten Nog eenmaal een grote show met onze nieuwe herfst boven- en nacht kleding in het Pleintheater Aquadelta op dinsdag 24-8-'82, 20.00 uur. door gediplomeerd Bridgeleraar bij de Ned. Bridge Bond dhr. W. F. van den Berg Aanvang: begin september 1982 a. beginners op maandagavond b. gevorderden op donderdag Kosten ca. 100, Te gebruiken lesmateriaal: „Van start tot finish", deel 1 en 2. Opgave tel. 01110-5580 Bij opgave van ca. 8 leerlingen kan ook in uw woon plaats les worden gegeven. H.H. LAND- EN TUINBOUWERS Het is nu tijd voor Beleefd aanbevelend, Agrarisch mechanisatie bedrijf Zonnemaire - Tel. 01112-1336 ipOQQQOBOQQOeqBQQQQC oooeoooj H IS ME KOEKE BAKKE VÖ DE BUREN zeit KEES LEGEMAATE zo VOORDELIG is die lekkere DIKKE 'n zoete koek van Schouwse granen Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - 01110-2884 Op vrijdag 27 augustus organiseert de evenementen- kom. van de H.V. Delta Sport een „open" klaverjas- wedstrijd in het restaurant van Sporthal „Onder dak". Inschrijvingen bij voorkeur telefonisch 01110- 3923/3688, of in de sporthal voorzover er plaats is. Het inschrijfgeld bedraagt 5,— Voorbij is de tijd van stapels foto's in schoenendozen. Van losse foto's in handtasjes of binnenzak. Van kleurenfoto's met gekrulde hoeken. Want nu is er de Selekt Foto- Opbergcassette van Kodak: al uw foto's overzichtelijk bij elkaar in een handzaam doosje. Altijd bij de hand. De Selekt Foto-Opberg- cassette kunt u zo meenemen naar familie of vrienden zonder uw kostbare herinneringen te beschadigen. U kunt 'm ook naast de andere cassettes in de boekenkast Als fotolijstje zetten. Allemaal keurig bij elkaar. Of 'm gebruiken als foto-wissellijstje, heel decoratief. Is dat niet praktisch? Verzamel ze ook. Kom voortaan naar ons met uw volgeschoten kleurenrolletje. Dan krijgt Opbergcassette bij. Gratis en u geen gewone kleurenfoto's maar Kodak Selekt Prints: ontwikkeld en af- Foto's handig opbergen. Verzameld in uw boekenkast. gedrukt door het kieurenlaboratorium van Kodak zelf. De beste garantie voor kwaliteit en zekerheid. Daar doen we dan in de periode juli t/m oktober zo'n Selekt Foto voor niets. En zeer de moeite waard.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8