WIK houdt de winst in eigen vereniging Belgische zege in Zierikzee-toernooi René Schimmelpennink verrassend in eindstrijd badmintontoernooi ERIC DE NOORMAN De huid van de heer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 23 augustus 1982 Nr. 23169 7 [n het heren enkelspel drong de jeugdige Zierikzee-speler René Schimmelpen- nink door tot de finale. De Hagenaar Fred Fruytier was hierin een te groot obstakel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Goede prestatie voor damesdubbel Erika en Sacha Vuijk Stamsnijder wint in Raalte RAALTE - Hennie Stamsnijder heeft zaterdag een profkoers achter derny's weten te winnen voor Gerrie Knetemann die hiervoor nog had deelgenomen aan de wedstrijd te Pijnacker. De uitslag: 1. Hennie Stamsnijder; 2. Gerrie Knetemann; 3. Jos Lammer- tink; 4. Roy Schuiten; 5. Mare Ser geant (Bel); 6. Fons van Katwijk. In het toernooi, dat de Zierikzeese zondagvereniging organiseerde, werd een gelegenheidsteam van spelers van Zierikzee, Brouwershaven en Renesse (Van Alles Wat) verrassend finalist. Hierin moesten zij de eer evenwel aan het Bel gische Merle laten. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Door in poule B met een punt voor sprong op Slikkerveer op de eerste plaats te eindigen slaagde dit gele genheidselftal er tot veler verrassing in tot de finale door te dringen. In de ze wedstrijd toonde het Belgische Meerle zich de sterkste en wist ver- KERKWERVE - Door de sportverniging WIK werd zaterdag op het sport park „De Vospit" een voetbaltoernooi voor de senioren georganiseerd. Door dat in het afgelopen weekend een drietal verenigingen hadden afgezegd moesten ter elfder ure nog een drietal verenigingen worden aangezocht om als invallers te fungeren. Wonderwel slaagde men hierin nog maar het had wel tot gevolg, dat het toernooi aan kwaliteit had ingeboet. De strijd voor het bezetten van de bovenste plaats ging dan ook tussen het eerste en reserve-team van de or ganiserende' vereniging WIK. Het reserve-team wist het eerste elftal hierbij het vuur na aan de schenen te leggen. De ontmoeting tussen de twee teams eindigde in een doelpunt loos gelijkspel waarbij de reserves zelfs een goede kans op de zege had den gehad. De overige drie te spelen wedstrij den wisten beide elftallen in winst om te zetten waardoor het doelsaldo uiteindelijk de beslissing moest brengen. Dankzij een beter doelsal do, negen gescoorde doelpunten en geen enkele treffer tegen, eiste het eertste elftal beslag te leggen op de le prijs. De resultaten WIK II-VKV 2-1; WIK-Hooimeijer 4-0; VTG-WIK II 0-1; WIK-VKV 3-0; Hooimeijer-VTG 1-1; WIK II-WIK 0-0; VKV-Hooimeijer 3-0; VTG-WIK 0-2; Hooimeijer-WIK II 0-4; VKV-VTG 1- 0. v WIK WIK II VKV VTG Hooimeijer 4 3 1 0 9- 0 7 4 3 1 0 7- 1 7 4 2 0 2 5- 5 4 4 0 13 1-51 4 0 13 1-12 1 diend als winnaar het strijdperk te verlaten. Al met al kon de toernooikommis- sie terug zien op weer een geslaagd toernooi, dat jaarlijks wordt georga niseerd. Voor de voorzitter van de kommis sie Rinus van Genderen tot de prijs uitreiking over ging sprak hij woor den van dank tot allen die aan het slagen van deze dag hun medewer king hadden verleend. Speciaal richtte hij zich hierbij tot de scheids rechters voor de verleende onmisba re hulp en de spelers voor de sportie ve wijze waarop zij elkaar partij had den gegeven. ue resultaten, poule A: Zierikzee 3/5-Meerle 1-0; L.S.V.-Belvedre 0-0; Meerle-LSV 2-0; Belvedre-Zierikzee 3/5 0-0; Zierikzee 3/5-LSV 0-0; Meerle-Belvedre 2-0. Meerle Zierikzee 3/5 LSV Belvedre Poule B: Slikkerveer-Zierikzee Vet. 1-0; Brouwershaven Vet.- VAW 0-1; VAW-Slikkerveer 1-0; Brouwers haven Vet.-Zierikzee Vet. 0-2; Slikkerveer-Brouwershaven'Vet. 3- 0; VAW-Zierikzee Vet. 0-0. VAW Slikkerveer Zierikzee Vet. Br'haven Vet. le en 2e plaats: VAW-Meerle 0-2; 3e en 4e plaats: Zierikzee 3/5-Slikker- veer 0-2; 5e en 6e plaats: Belvedre- Zierikzee Vet. 1-2; 7e en 8e plaats: LSV-Brouwershaven Vet. 1-1 (Br'ha ven w.n.s.). Tegenstand Het heren enkelspel in het rekrea- tieve gebeuren was voor Frans Poel uit Amstelveen. Hij klopte Ben Out van STC met 15-6', 15-4. In de halve eindstrijd klopte Poel de Bergenaar Ed Mensingh met 15-5, 18-15 en won Out van Joop Videier van Flying Shuttle met 15-10, 15-7. De zege in het dames-enkel kwam in Zeeland terecht, omdat Ria Smit van Sinar Viissingen te sterk was voor Lia van Leeuwen van Flying Shuttle: 11-0, 11-1. In de halve finales had Ria Smit aanmerkelijk meer te genstand gehad. Miekc Bouterse van Flying Shittle kapituleerde pas na drie sets: 11-5, 8-11, 11-3. Lia van Leeuwen won toen met 11-5, 11-8 van Elly Brakeboer van Back Hand 's- Gravenpolder. Het herendubbelspel werd een zege voor Frans Poel en Rudy Briët. Het Amstelveens/Middelburgs duo klop te het Flying Shuttle koppel Videier/ De Martelaere met 15-6, 15-7. In det damesdubbel was de titel voor Elly Pronk en Ank Meyer van STC dank zij een 15-3, 15-7 zege op Jolanda Ma- chielse en Gerda Krols van Flying Shuttle. In de halve eindstrijd had Pronk/ Meyer met 15-2, 12-15, 15-2 gewonnen van het BC Zierikzee-koppel Nel Me- liefste en Yvonne Geluk. Aan het eind van het toernooi werden de prij zen uitgereikt door Levien van Kou teren, voorzitter van het dist rikt Zee land van de NBB. Onder leiding van wedstrijdleider Frans Vuijk kan de BC Zierikzee weer terugzien op een uitermate geslaagd toernooi met erg veel fraaie badmintonsport, een toernooi, dat uitstekend fungeerde als voorloper voor het toernooi van het komende weekeinde als de komplete badinin- tontop van zuidwest-Nederland naar Zierikzee komt. Het wedstrijdsekre- tariaat was ook nu weer in de uitste kende handen van Riet Hanse en als speakers traden Aljo Klumper en Cor Weps op. Administratief droegen Nel Meliefste, Adrie de Vos en Ben Schimmelpennink hun steentje tot het welslagen bij en financiële on dersteuning was er van sporthuis Zierikzee. ZIERIKZEE - Door de toernooi-kommissie van de voetbalvereniging Zierik zee werd zaterdag op het sportpark Bannink een toernooi georganiseerd voor lagere elftallen waaraan door acht teams werd deelgenomen. Winnaar van het toernooi werd het elftal van het Belgische Meerle dat dank zij een beter doel saldo dan de kombinatie van Zierikzee drie en vijf poule-winnaar was gewor den waarna het in de finale-wedstrijd met 2-0 van V.A.Wf. wist te winnen. V.A.W. was een team dat als invaller fungeerde voor een vereniging die op het laatste moment had afgeschreven en was samengesteld uit spelers vanuit Zie rikzee, Brouwershaven en Renesse. DEN BOSCH - Koningin Beatrix en prins Claus zijn zaterdagmorgen aanwezig geweest bij de inwijding van een nieuw kerkgebouw van de Moluks-Evangelische Gemeente in Den Bosch. Toch derde ploeg voor Nederland DEN HAAG - Aan de Ronde van Nederland, welke vandaag van start gaat met het rijden van de proloog, zal nog door een derde Nederlandse ploeg worden deelgenomen waarmee het aantal deelnemers op 88 wordt gebracht. Deze ploeg zal zijn samengesteld uit de renners: Jo Maas. Jan Jonkers, Mario van Vlimmeren, Emiel Kerstens, Ad van Peer, Ad Polak, Fons en Piet van Katwijk. Rotterdammer en in de tweede set leek hij definitief door te drukken. Roga kwam met 10-14 voor en was dus een punt van de winst, maar Schimmelpennink beet danig van zich af en achterhaalde zijn tegen stander (14-14). Routine Vervolgens sloeg Roga een aanbod tot verlenging van de hand, waarna René Schimmelpennink de set pakte met 15-14. In de derde set vertoonde zich bij Roga zoveel vermoeidheidsver schijnselen, dat het duidelijk was, dat de jeugdige Zierikzeeënaar sim pel kon doorstoten naar de eindstrijd. Met 15-5 ontnam hij dan ook alle illusies aan zijn tegenstan der, die zo dicht bij de eindstrijd was geweest. Inmiddels plaatste ook Fred Fruytien zich voor de eindstrijd door zijn STC-klubgenoot Martin de Jong met maar liefst 15-4, 15-1 te de klasseren. Ook René Schimmelpen nink had weinig in te brengen regen de veel geroutineerde Hagenaar (15- 5, 15-3). In het dames enkelspel ook een Haagse zege. Christien van Santen en Joke Hol maakten er wel een span nende Haagse finale van, die uitein delijk met 11-7, 11-10 door Van San ten werd gewonnen. In de halve eindstrijd had zij gewonnen van Ma ria Schuurman, ook al van STC, met 12-10, 11-6. Joke Hol klopte Karin Tebbenhof uit 's-Gravenzande met 11-8, 8-11, 11- 7. Het herendubbelspel werd ander maal een Haags onderonsje. Het dub bel Fred Fruytien /Ferry Loewen- broek klopte de klubgenoten Ad en Edwin Albinusmet 17-15, 17-15 in een zinderend duel. Vermeldenswaardig is overigens nog dat het komplete Haagse gezel schap de boot Vita Pugna afhuurde om het weekeinde in Zierikzee door te brengen. Spannend Het damesdubbelspel werd in de C- kategorie een zege voor het duo Ma ria Schuurman en Christien van San ten. Zij klopten in de finale Karin Tebbenhof en Joke Albinus met 15-9, 15-9. Het Zierikzeese duo Erika en Sacha Vuijk bracht het tot de halve eindstrijd, waarin werd verloren van de latere kampioenen Schuurman Van Santen met 15-9, 15-7. Moederen dochter Vuijk klopten in de achtste finales het Metro Rotterdam duo Ki na Vos en Tineke de Zeeuw met 15-3, 15-2 en in de kwartfinale werd na een spannende .partij afgerekend met Ti neke Out en Yvonne de Roode van STC Den Haag (11-15, 15-15, 15-9). In het gemengd dubbelspel behaal de Fred Ruytier met Karin Tebben hof de derde titel door te winnen van Ben Out en Christien van Santen met 15-1, 15-9. Remco en Sacha Vuijk wonnen in de eerste ronde met 15-10 en 15-11 van Mariette en Lex van Raalten uit Terneuzen, maar zij wer den daarna uitgeschakeld door Out/ Van Santen 15-7, 15-6. Hel gemengd dubbelspel in het X-toernooi voor re- kreatieve spelers leverde een zege op voor Frank Machielse en Jolanda Machielse van The Flying Shuttle uil Bergen op Zoom. Zij klopten hun klubgenoten Ed Mensingh en Lia van Leeuwen met 15-9, 15-4. Aad en Nel Meliefste overleefden een ronde door met 15-11 en 15-4 te winnen van Dick Fruytier en Yvonne Mulders van STC Den Haag. Patrick Rcmy en Ria Smit waren daarna te stork 5. Als Erwin het gesprek met zijn moeder beëindigd heeft, haast hij zich naar buiten, waar hij Thorfinn bezig ziet een paard te zade len. „Zo haastig, Snelvoet?" mompelt hij, „gaat ge op weg naar je eh helpers?" Thorfinn kijkt hem scherp aan, maar ver trekt geen spier van zijn gezicht als hij ant woordt. „Ik zou mijn taak verwaarlozen, als ik dat deed." „Je taak?" klinkt Erwins stem onschuldig, „ach. ik begrijp 't Je moet toezicht houden op de koninklijke jachtgronden Tja, het is wel vervelend, maar daar zul je zeer binnen kort wel niet de gelegenheid meer voor heb ben. „Ge bedoelt, prins Ërwin?" zegt Thorfinn, uiterlijk onbewogen. „Ik bedoel, dat je mij moet vergezellen, wan neer ik zee kies om te onderzoeken, wat er waar is van de berichten, die jouw eh helpers verstrekken over mijn vader, de ko ning", is Erwins bitse antwoord. Even staren de beide mannen elkaar roerloos aan en een onheilspellend lachje krult Erwins mondhoe ken, wanneer hij ziet, dat Thorfinn even van zijn stuk is gebracht. „Die eh helpers van je", zegt hij zoet sappig. „Ik heb me al vaak afgevraagd, hoe je contact met ze houdt?" „Per postduif", komt 't antwoord en dit maal is 't Erwin, die even zijn zelfverzekerd heid dreigt te verliezen. „Och", mompelt hij dan, „tja, dat kan na tuurlijk maar 't geld, hoe krijgen ze dat? Oók per postduif?" Er flikkert iets in Thorfinns oog. als hij bc dachtzaam antwoordt: „Met dat geld beloon ik varensgasten, die dan in iedere haven voor mij naar koning Eric informeren Erwin knikt peinzendGe weet 't in ie der geval, Thorfinn", zegt hij dan kort. „Zorg dat je over een week terug bent, als mijn boot gereed is en met een hoofdknik draait hij zich om. Met een vreemde blik staart Thorfinn do Noorse prins na. ,,'t Staat te bezien, jonge windbuil, of ik er wel zal zijn, over 'n week", mompelt hij dan, „want deze zeereis zal niet in goede aarde vallen ZIERIKZEE - De Zierikzeese badmintonklub organi seerde het afgelopen weekeinde het eerste deel van haar elfde groots opgezette badmintontoernooi in sporthal Onderdak. Dit keer was het de beurt aan 150 deelnemers en deelneemsters in de C-kategorie en de rekreantenka- tegorie om elkaar te bekampen. Het aanstaande week einde verschijnen vervolgens de A- en B-spelers. Voor de organiserende vereniging boekte René Schimmelpen nink het opmerkelijkste sukses, door in het enkelspel heren van het C-toernooi door te dringen tot de eindstrijd. Hierin moest hij evenwel zijn meerdere er kennen in de Haagse speler Fred Fruytien, een speler overigens, die met drie titels terug ging naar de Residen tie. In het damesdubbel brachten Erika en Sacha Vuijk het tot de halve eindstrijd. In alle enkelspeltoernooien werd begonnen met het verspelen van pou lewedstrijden, waarbij de poulewin naars verder gingen via het knock out systeem. René Schimmelpennink werd een van de tien poulewinnaars in het heren enkelspel. In de halve eindstrijd klopte de jeugdige BC Zierikzee-speler vervolgens uiterst verrassend Peter Roga van de Rotter damse vereniging Metro. De eerste set ging met 12-15 naar de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Erika en Sacha Vuijk brachten het in het damesdubbel in het C-toernooi tot in de halve finale. Hierin werden zij geklopt door de latere winnaars.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7