Korfbalreünie Burgh en Zeemeeuwen een topper Iedere rechtgeaarde Bruënaar holde zaterdag achter de bal B-junioren Dreischor winnen toernooi Brouw VV Bruse Boys organiseerde derde onderling toernooi BRUINISSE Zaterdagmiddag organiseerde de Bruinisser voetbal vereniging Bruse Boys voor de derde keer een onderling voetbaltoernooi, in- klusief penaltybokaal voor alle jeugdvoetballers. Naast een toernooitje met vier ploegen van nog steeds aktieve voetballers werd er ook een wedstrijd gespeeld tussen veteranenploegen van Bruse Boys en Dreischor, speelden da- mesploegen van Bruse Boys en WIK Kerkwerve tegen elkaar en stond er een wedstrijd tussen semi-veteranen van Bruse Boys en importspelers bij de Brui nisser vereniging op het programma. Het geheel werd een feestelijke voetbal middag met veel herinneringen, maar vooral ook kurieuze voetbalmomenten. De veteranenploeg van Bruse Boys, die de strijd met Dreischor suksesvol af sloot. Dajikzij vier treffers van Maarten Duinhouwer wonnen de Bruënaren met 4-1 (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De ploeg van Dreischordie fungeerde als tegenstander van de veteranen- ploeg van Bruse Boys tijdens het derde onderlinge toernooi van de Bruse vereniging. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De ontmoeting tussen de vetera nenploegen van Bruse Boys en Drei schor leverde een 4-1 overwinning op voor de organiserende vereniging. Aan deze eklatante overwinning werd een niet onbelangrijk steentje bijgedragen door Maarten Duinhou wer, die alle vier de Bruse doelpun ten voor zijn rekening nam. Het tref fen tussen de dames van'Bruse Boys (toch een rare naam voor een da mesteam!) en WIK werd met 6-0 ge wonnen door de bezoekende da- mesploeg. De Kerkwerfse formatie wordt in het komende seizoen de der de onder KNVB-vlag uitkomende Schouwen-Duivelandse vereniging. Naast Dreischor gaat WIK spelen in de tweede klas, terwijl SKNWK nog steeds aktief is in de eerste klas. De Bruse dames zijn nog pas recen telijk aktief samen gaan spelen, maar ook hier zijn vergevorderde plannen om op vrij korte termijn ,,echt" kompetitie te gaan spelen. Vooral konditionecl moesten de Dui- velandse dames het nog afleggen tegenover de beter getrainde Kerk werfse ploeg. Spannend ging het er aan toe in het duel tussen de Bruse Boys semi-veteranen en de FC Im port, zoals de ploeg van „buiten- landrs" in Bruse dienst werd ge doopt. De FC Import nam via Henk Groe- neveld de leiding, maar Frans de Ou de zette de semi-veteranen weer op gelijke hoogte. Fred Hooftman te kende voor 1-2, maar halverwege na men de ouderen toch nog een voor sprong door twee doelpunten van Jaap Kramer. In de tweede helft \v er- den de bordjes nog danig verhangen, omdat de FC Import meer en meer aandrong, waardoor doelman Rinus Willemse nog drie keer moest kapitu- leren. Eerst skoorde Jan Bal de ge lijkmaker. waarna Steven de Waal zijn eigen doelman passeerde. Een vijftal minuten voor liet einde maak te Maarten Bruynes aan alle onzeker heid een einde door oor te zorgen voor de FC Import. Penalty bokaal Tussen de diverse w edst rijden door waren ale jeugd- en pupillenspelers van Bruse Boys aktief om de penal tybokaal \an de respektieve leellij den. Bij de B-juuircn werd Willem We ber winnaar \oor Andre de Waal en Rini van Opijncn. Bij de C-junioren was Ivan Boeijcn hel suksesvolsl met Al w in Yeth en Fouke Koukema in zijn kielzog en bij de D-pupillen vond Stefan Kramer het meest liet net. Robin en Ejrik Ruitenbeek wer den twee en drie. È-pupillenwinnaar werd Dicky" Zwart voor Peter Wil lemse en Ronald Flikweert en de strijd bij de F-minipupillen w erd ge wonnen door Chrisliaan Willemse met Ralph van den Ouden en iWarlijn Bolijn op de tweede en derde plaats. BROUWERSHAVEN - Door de jeugdkomissie van de algemene sportvere niging Brouwershaven werd zaterdag op het sportpark „Onder de Molen" een voetbaltoernooi georganiseerd voor B- en C-junioren. Bij de B-junioren werd een spannende strijd voor de le prijs geleverd tussen de teams van Dreischor, Ouwerkerk en Bruse Boys. Uiteindelijk eindigden deze drie teams, die alle een nederlaag moesten inkasseren, met een gelijk aantal matchpunten. Dank zij een beter doelsaldo eindigde Drieschor op de eerste plaats voor Ouwerkerk en Bruse Boys. Bij de C-junioren wist het team van het Nieuwerkerkse SKNWK beslag op de eerste prijs te leggen. Van de vier te spelen wedstrijden wist het team er drie in een overwin ning om te zetten en eindigde er een in een gelijkspel. Het team van Colijnsplaatse Boys, dat drie keer winst boekte en een keer (van SKNWK) verloor eindigde met een punt achterstand als goede tweede. Dank zij de goede organisa tie kon het toernooi in een vlot tem po, volgens het vastgestelde tijdsche ma, worden afgwerkt. De prijsuitrei king werd verricht door de heer W. J. Hazenak, die voor hij hiertoe over ging allen dank bracht die medewer king hadden verleend om het toer nooi te doen slagen. De resultaten, B-junioren: Ouwer- kerk-Brouwershaven 2-0; Dreischor- Bruse Boys 2-0; Brouwershaven- Seolto 3-1; Bruse Boys-Ouwerkerk 1- 0; Seolto-Dreischor 1-5; Bruse Boys- Brouwershaven 3-0; Ouwerkerk- Dreischor 1-0; Seolto-Bruse Boys 1-2; Dreischor-Brouwershaven 2-0; Ou- werkerk-Seolto 3-0. Dreischor Ouwerkerk Bruse Boys Seolto Brouwershaven 4 3 4 3 4 3 0 1 4 10 3 4 0 0 4 0 19-2 0 16-1 6 6 6-3 6 3-8 2 3-13 0 C-junioren: Brouwershaven-MEVO 1-1; Colijnsplaatse Boys-SKNWK 0-2; Seolto-Brouwershaven 1-0; MEVO- SKNWK 0-4; Colpl. Boys-Seolto 2-0; SKNWK—Brouwershaven 2-1; MEVO-Colpl. Boys 0-2; Seolto- SKNWK 1-1; Brouwershaven-Colpl. Boys 1-6; Seolto-MEVO 0-1. SKNWK Colpl. Boys Seolto MEVO Brouwershaven 4 3 4 3 4 4 4 0 1 1 1 1 10 9-2 0 1 10- 3 2 2-4 2 2-7 1 3 3-10 1 ïlfl» (Bel.) op 11 sec.; 3. Ludo Peeters (Bel.) op 17 sec.; 4. Guido van Calster (Bel.) op 23 sec.; 5. Klaus-Peter Thaler (W.D1.) op 37 sec.; 6. Ronny van Holen (Bel.) op 46 sec.; 7. Claudio Bortolotto (Ita) op 47 sec.; 8. Steven Rooks (Ned.) op 1.10 min.; 9. Enzio Salvador (Ita) op 1.19 min.; 10. Godi Schmutz (Zwi) op 2.37 min.; 15. Gerard Veldscholten op 13.10 min. Ploegenklassement: 1. T.I. Raleigh 147.11.35; 2. Capri-Sonne 147.16.27; 3. Puch-Eurotex 147.39.38; 4. DelTongo- Colnago 147.41.49; 5. Safir-Concorde 148.05.02; 8. Vermeer-Thijs 148.24.40; 9. Mavic 149.37.02. Gerrie Knetemann wint Den Bosch DEN BOSCH - Gerrie Knetemann heeft donderdagavond het prof- kriterium van Den Bosch gewonnen. In tegenstelling met de in de afgelo pen wielerevenementen viel de be langstelling met 4000 bezoekers wat tegen. Halverwege de koers, na 40 km, vormde er zich een kopgroep van zes renners samengesteld uit Van Gerwen, Lammertink, Broers, Nieuwdorp, Adri van Houwelingen en Knetemann. Goed samenwerkend wist het zestal een voorsprong te nemen van 40 sek. welke in de slotfase nog te rugliep tot 14 sek. In de eindsprint toonde Knetemann zich de sterkste over zijn vijf medevluchters. De uitslag: 1. Gerrie Knetemann de 80 km in 1.57.10; 2. Johnny Broers; 3. Gerrie van Gerwen; 4. Jos Lammer tink; 5. Adri van Houwelingen; 6. Heddy Nieuwdorp; 7. op 14 sek. Aad van den Hoek; 8. Hennie Kuiper; 9. Jan van Houwelingen; 10. Bas van Lamoen. De korfbalformatie van Zeemeeuwen voor de aanvang van de reüniewedstrijd tegen aartsrivaal" Burgh. Staande rechts scheidsrechter Bart van Dongen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De B-juniorenploeg van Dreischor, die het toernooi van Brouwershaven op zijn naam schreef, dankzij een beter doelsaldo dan Ouwerkerk en Bruse Boys. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) VLIELAND - De Vlielandse kiezers gaan woensdag 15 september voor de vierde keer dit jaar naar de stembus. Die dag worden opnieuw de verkie zingen voor de gemeenteraad gehou den. Het gemeentebestuur heeft dit meegedeeld. Theo de Rooy winnaar van Ronde Duitsland AKEN - Na eerder dit seizoen in de Ronde van Zwitserland achter de Ita liaan Saronni op de tweede plaats te zijn geëindigd is Theo de Rooy erin geslaagd de Ronde van Duitsland op zijn naam te brengen. De Rooy legde de grondslag voor deze fraaie over winning in de vrijdag verreden berg- tijdrit over 7.5 km welke hij winnend wist af te sluiten in een tijd van 15.19.77 min. Hij kon hiermee de lei derstrui overnemen van de Belg Gui do van Calster die in een tijd van 16.21.14 min. op de zestiende plaats eindigde. Een fraaie prestatie in deze tijdrit werd ook geleverd door de jonge neon-prof Gerard Veldscholten uit de ploeg van Peter Post, die op de 3e plaats wist te eindigen. De zaterdag verreden 6e etappe, waarin de positie van De Rooy niet in gevaar kwam, leverde een over winning op voor de Fransman Phi lippe Poissonnier met René Koppert als best geplaatste Nederlander op de 5e plaats. In de zondag verreden 7e etappe van Krefeld naar Monshau, op een parkoers met enkele zware hellin gen, kreeg De Rooy nog een aantal aanvallen te verduren van Guido van Calster en Ludo Peeters. Ploegwerk Door uitstekend ploegwerk slaag den de aanvallers er echter niet in De Rooy nog uit het zadel te lichten. Deze etappe leverde nog een Neder lands sukses op daar René Koppert in gezelschap van Hans Neumayer en Franky de Gendt, niet gevaasrlijk voor het klassement, de vrijheid kre gen om reeds vroeg in de aanval te gaan. Met een voorsprong van ruim twee minuten op het peloton arri veerde het drietal aan de finish waar René Koppert zich de snelste toonde. De zondagmiddag verreden 8e en laatste etappe van Monshau naar Aken over een afstand van 61 km werd gewonnen door de Belg Noël de Jonckheere voor de gedeklasseerde Van Calster en René Koppert op de derde plaats. In dezelfde tijd als de winnaar eindigde De Rooy als 10e waarmee hij verzekerd was van de eindzege. De eindstand: 1. Theo de Rooy (Ned.) 36.54.37; 2. Paul Haghedooren BURGH-HAAMSTEDE - Een van de voornaamste on derdelen van het afgelopen zaterdag op het Burgh- Haamsteedse sportpark Van Zuyen" gehouden Dorps feest was ongetwijfeld het tweetal korfbalwedstrijden tussen de voormalige korfbalvereniging Burgh en Zee meeuwen. In augustus 1965 fuseerden de beide aartsriva len, maar daarna bloedde het korfbal plotseling helemaal dood en kwam de nieuwe fusievereniging niet meer in ak- tie. Zeventien jaar later, op zaterdag 21 augustus 1982, kwamen heel wat korfbaltoppers van beide verenigingen nog een keer op uitnodiging van Frans van Dijke tegen el kaar in de ring. Als onderdeel van het grootse Dorpsfeest, waarvoor de baten bestemd waren voor een te stichten Dorpshuis, wilden zij nog wel een keer opdraven, maar uiteindelijk werd het meer dan zomaar een „wedstrijdje voor een goed doel", want na afloop werden nog heel wat herinneringen opgehaald. Velen ontmoetten elkaar al heel wat jaartjes niet meer. Anderen kwamen speciaal voor enkele minuten korfballen in een van beide roem ruchte ploegen vele tientallen kilometers gereisd naar het Burgh-Haamsteedse sportveld. Als eerste wedstrijd stond een „echte" reünie wedstrijd op het programma tussen twaalftallen van Burgh en Zeemeeuwen uit een tijd, dat nog vele honder den het korfbalveld omringden. In die tijd heerste er een absolute rivaliteit tussen de Burghse en Haamsteedse formatie's. Voor Burgh kwamen nu Lena Kooman-van de Klooster, Janny Visser-van der Have, Jans Bolkenbaas- Paret, Saar van Zalm-Rijnberg, Gerda de Munnink- Jonker, Cora Hoek-Uverbeke, Steef Roos, Martin Wentel, Henk Geluk, Jan Bolkenbaas, Nico van de Zande en Wan- nis Kenters in aktie. Gelijkspel Zeemeeuwen werd vertegenwoordigd door Marie Rademaker-Noordhoek, Geertje de Voogd-de Munnik, Maatje van der Aa-Noordhoek, Reina Hart-Geleynse, Mientje Verton, Sina Boogaard-van Dijke, Bram Boogerd, Piet Quaak, Joop Verton, Wim de Voogd, Kees van de Kreeke en Henk Braam. In het eerste deel van de wedstrijd werd er niet ge- skoord, maar in de tweede helft - er werd twee keer een kwartier gespeeld - opende Martin Wentel de skore voor Burgh. Zeemeeuwen wilde evenwel het antwoord niet schuldig blijven en even later kon arbiter Bart van Don gen naar het midden wijzen, omdat Geertje de Voogd-de Munnik de gelijkmakre had laten aantekenen. Beide par tijen sloten daarna vriendschappelijk vrede en weiger den nog meer te skoren, waardoor de eindstand bij 1-1 kwam. Spannend ging het er ook bij de „junioren-wedstrijd" tussen de beide ploegen aan toe. Het betrof hier overigens junioren waarvan er sommigen al de „sterke" leeftijd van veertig gepasseerd zijn. Voor Zeemeeuwen traden Bertha van de Zande-van Dijke, Maja Alblas, Leny van de Zande-Kik, Betsy Bolkenbaas-Geleynse, Elly Hubrechtse-Krijger, Rina Verseput-Wandel, Wim de Voogd, Jan van der Maas, Nico Fokker, André Aalbrecht- se, Frans van Dijke en Jan van de Berge aan, terwijl Burgh binnen de lijnen verscheen met Willy Hage-Mooy, Bella Oosthoek-Kenters, Nelly Rijnberg-Kenters, Tineke van de Aarsen-Deurloo, Willy de Braai-van der Weele, Gerry van Nieuwenhuize-Krijger, Joop Hanse, Adrie van der Weele, Leen van Nieuwenhuize, Arie van de Zande, Cor Kooman en Maarten Hanse. Belangstelling Ook hier nam Burgh de leiding via een doelpunt van Arie van de Zande, maar Zeemeeuwen achterhaalde de ri vaal hier al evenzeer. Jan van der Maas tekende voor de gelijkmaker en enkele minuten voor het definitieve eind signaal van Huib Schot was het Kees Boogerd die de Haamsteedse ploeg zelfs de volle winst bezorgde (1-2). Na afloop van deze tweede wedstrijd werd er in de kan tine van DFS nog heel wat afgekeuveld over dc korf balsport van vroeger. Wie weet werden er hier of daar toch weer ideeën losgeweekt om de „korfbalhistorie" weer te laten herleven in de nabije toekomst. Wie weet zijn er nog enthousiastelingen te vinden, die deze volkssport bij uitstek ook in de Westhoek nieuw leven in willen blazen. Afgelopen zaterdag demonstreerden spe lers en speelsters van weleer dat de publieke belangstel ling er nog wel degelijk is. De korfbalformatie van Burgh, zoals die aantrad tegen Zeemeeuwen ter gelegenheid van het Dorpsfeest op het sport park Van Zuyen in Burgh-Haamstede. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6