JMetnisco Egyptische arrestanten vrijgelaten Keniase leger wil rebellen LICHTSPOORMUNITIE (75 STUKS) OPGESPOORD BIJ PAVILJOEN OP STRAND WESTENSCHOUWEN Lou Brondgeest 'and friends' vrijdagavond op televisie Vaardig, kleurrijk optreden Joegoslavische volksdansers DE ZIERIKZEESCHE COURANT Westersqhouwen: PZEM-tarieven omlaag Loosdrechtprijs Vocaal9 staat al thuis op tafel Sportzaal Scharendijke tjokvol NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 17 augustus 1982 138ste jaargang Nr. 23166 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer WESTENSCHOUWEN - In de buurt van strandpavil joen het „Schouwsche Strand" te Westenschouwen heb ben manschappen van de Koninklijke Marine uit Den Helder maandag 75 stuks lichtspoormunitie gevonden. De zoekaktie naar meer munitie gaat door tot en met donderdag. De verzamelde hoeveelheid, die de Marine naar boven heeft gehaald, wordt heden dinsdag opgebla zen. De mogelijkheid bestaat dat de groep van de Mijnendienst in het na jaar nog een keer terugkomt naar Westenschouwen, omdat er waar schijnlijk vlak bij het strandpavil joen een onderaardse gang is (in de oorlog aangelegd door de Duitsers), die nog meer gevaarlijk materiaal zou kunnen bevatten. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten CAIRO - De Egyptische regering heeft maandag: opdracht gegeven tot vrijlating van ca 400 mensen, meest Islamitische fundamentalisten, die na de afkondiging van de nood toestand na de moord op president Anwar Sadat op 6 oktober vorig jaar werden gearresteerd. Premier Foead Mohieddin zei dat zij vandaag naar huis zullen mogen terugkeren. Van de ruim 6.000 mensen die kort voor of na de moord op Sadat in een operatie tegen tegenstanders van de regering en godsdienstfanatici wer den aangehouden, blijven er nog 2.500 in arrest. Tot hen behoren er 1.000 die beschuldigd worden van sa menzwering tot omverwerping van de regering en vorming van een Isla mitisch bewind in de stijl van dat in Iran. SANTO DOMINGO - De 55-jarige advocaat Salvador Jorge Blanco heeft maandag het presidentschap van de Dominicaanse Republiek overgenomen. Een toerist vond vorige week bij het Schouwsche Strand" een vrij gave granaat. Hij waarschuwde de Explosieven Opruimings Dienst, die in aanwezigheid van een marine-offi cier een kijkje kwam nemen. Vanwe ge de redelijke toestand, waarin de granaat verkeerde, dacht hij dat er wel eens een voorraadbunker in de nabijheid zou kunnen liggen. Zoekaktie Burgemeester mevrouw J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer van de ge meente Westerschouwen werd ge waarschuwd. Zij richtte zich tot de Koninklijke Marine, die ook een marine-officier stuurde. Hij meende net als zijn kollega een zoekaktie te moeten instellen. NAIROBI - Eenheden van het Ke niase leger hebben dorpen en steden in de buurt van de Mount Kenia afge grendeld om ongeveer 150 militairen van de luchtmacht die zich in de bos sen schuilhouden uit te hongeren. Dit heeft de Nairobi Times" gemeld. De krant berichtte, onder aanha ling van hoge funktionarissen van de Keniase regering, dat de opstande lingen in een benarde positie verke ren. Ze hebben geen voedsel, wapen of munitie. Aangezien de bossen waar zij zich bevinden moeilijk toe gankelijk zijn, lijkt men bij de strijd krachten van mening dat uithonge ring de snelste methode is om van hen af te komen, aldus de krant. Lou Brondgeest heeft zijn prijs al binnen. Pas vrijdag kunnen we op televfsie zien hoe deze Loosdrechtprijs officieel aan Lou wordt overhandigd. Achter de piano: Jan Kouijzer, de leider van Coldsteel and friends. (Foto: Bob Noomen) Zes manschappen uit Den Helder van de Duik- en Demonteergroep der Mijnendienst van de Koninklijke Marine, onder leiding van sergeant majoor D. van Driel kwamen naar Westenschouwen. Met behulp van veel moderne apparatuur werd het door de Rijkspolitie afgezette terrein vakkundig en grondig onderzocht, met het vermelde resultaat. AMSTELVEEN - Evenals in de drie voorgaande maanden zijn de vlieg tuigen van de KLM in juli slechter bezet geweest dan in dezelfde maand van 1981. De beladingsgraad daalde in juli van 66,7 tot 6,27 procent. DEN HAAG - De door de gemeen ten Maassluis en Vlaardingen in gestelde snelheidslimiet van dertig kilometer per uur buiten de bebouw de kom is de ANWB in het verkeerde keelgat geschoten. WESTENSCHOUWEN - Manschappen van de Mijnendienst van de Koninklijke Marine doorzochten maandag grondig en met resultaat een terrein dichtbij het strandpaviljoen het „Schouwsche Strand" naar munitie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE/LOOSDRECHT - De Schouwen-Duive- landse formatie „Coldsteel and friends" met als zanger Lou Brondgeest heeft de Loosdrechtprijs gewonnen tij dens een door de AVRO georganiseerde talentenjacht te Loosdrecht. De televisie-opname van dit spektakel, geti teld „Nieuwe Oogst", zal aanstaande vrijdag 20 au gustus worden uitgezonden via Nederland 1, om 20,20 uur. Maandagavond bevonden Jan Kouijzer, de leider van de band en Lou Brondgeest zich nog in een roes na hun grote overwinning. „Het was een sensatie om voor 1500 mensen te spelen, een zeer kritisch publiek overigens. Het is een onvergetelijke ervaring". Prijs op iafel Met de Loosdrechtprijs op tafel, zette Jan Kouijzer de video aan om nogeens te kijken naar de opnamen van hun optreden in de „Swingboei" te Loosdrecht. Het waren opnamen van de repetities, vlak voor de span nende finale. „Deze videoband is voor mij goud waard", verklaarde de bandleider. Het is Coldsteel zeer voor de wind gegaan. Enkele maanden geleden stuurde Jan een muziekbandje op om een kans te maken deel te nemen aan deze talentenjacht. Ruim duizend amateurmuzikanten hadden hetzelfde idee. Uit dit enor me aantal inzendingen werd Coldsteel uitgekozen om mee tc doen in de kategoric „vokaal". Het draai de dus vooral om de stem van Lou Brondgeest. met Coldsteel als bege leidende band. Ze wonnen de eerste ronde en tenslotte belandde ze in de finale die afgelopen vrijdag dus werd gehou den. Voor een deskundige jury. bestaande uit o.a. John de Mol sr. Henk van de Molen, Martine Bijl, Ad Visser en Bob Rooyens, zetten de bandleden alles op alles op als best als de bus te rollen. Met sukses. Een schitterende Loosdrechtprijs was het resultaat van hun inzet. Vrijdag is dit alles in de huiskamer te zien via Nederland 1. Er waren vier prijzen te winnen tij dens deze „Nieuwe Oogst". Natuur lijk een AVRO prijs, een persprijs (eervolle vermelding), een Cona- musprijs (voor het beste Nederlandse lied) en de Loosdrechtprijs. De pre sentatie van het festival lag in han den van Pim Jacobs. Dag-en bezig Zo'n eerste televisieoptreden gaat je overigens niet in je kouwe kleren zitten", zeggen Lou en Jan tenslotte, „we zijn uren, zeg maar dagen bezig geweest in Loosdrecht voor deze op namen. Verwacht niet dat we vrijdag lang in beeld zijn: slechts vier minu ten en twintig sekonden. Als arties heb je daar weinig in te brengen. Ie dere beweging, elk woord, staat van minuut tot minuut op papier. Dat is een ervaring om mee te maken, maar ook zeer vermoeiend". De meeste tv-kijkers in den lande zijn bij het begin van de uitzending van vrijdagavond nog in het onge wisse over de winnaars van deze fi nale, maar vooral voor de Schouwen- Duivelanders is het best aardig om de uitslag vast te weten, vonden yc,. Dubbele reden om in ieder geval te kijken Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. DJAKARTA - Indonesië doorstaat de intematinale ekonomische reces sie goed, maar het land heeft wel te kampen met een ernstig bevol kingsprobleem. SCHARENDIJKE - In de sportzaal te Scharendijke werd maandagavond door driehonderd toedchouwers intens genoten van een schitterend optreden van de Joegoslavische folkloristische dansgroep Gerdan (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SCHARENDIJKE - De Werkgroep Evenementen Scha rendijke/Ellemeet verdient alle lof omdat zij er in geslaagd was de Joegoslavische folkloristische volk dansgroep Gerdan uit Ohrid in Macedonië in Scharendij ke te doen optreden. De sportzaal te Scharendijke was maandag meer dan vol met ruim 300 belangstellenden voor de uitvoering. De leden van deze volksdansgroep zijn amateurs,, doch mede door hun veelvuldig optreden in eigen land tij dens het toeristische seizoen benade ren de prestaties van de dansers en danseressen het professionalisme. De artistieke prestaties in de kleurrijke kostuums boeiden de aan wezigen van het begin tot het eind. Een luid applaus klonk op na ieder nummer. Veel vaart Het uit 9 man bestaande orkest zorgde voor veel vaart bij het volks dansen. Aan het slot werden aanwe zigen uit de zaal uitgenodigd deel te nemen aan het volksdansen. Het was een geslaagde avond, waarbij podium en achtergrond smaakvol waren gedecoreerd met bloemstukken, bij wijze van vrien dendienst afgestaan door bloemen magazijn Romijn uit Zierikzee. BUENOS AIRES - De deviezenre serve van Argentinië is „gevaarlijk klein". Daardoor wordt de import van belangrijke grondstoffen zo sterk belemmerd dat het onmogelijk is de bedrijvigheid te vergroten door benutting van ongebruikte produk- tiekapaciteit. Dit heeft de Argentijn se staatssekretaris van industrie en mijnbouw. Luis Gottheil, verklaard. Verwachting tot woensdagavond: Nu en dan regen Vannacht opklaringen, weinig wind en minimumtemperatuur omstreeks 13 graden; overdag zwaar bewolkt en nu en dan regen; middagtemperatuur ongeveer 19 graden; tot krachtig en aan de kust tot hard toenemend zuid westenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 21 aug.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 19 gr. Windkracht; zuidwest 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: west 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 12 gr. Middagtemp.: 18 gr. Windkracht: zuidwest 4 ZON- EN MAANSTANDEN 18 aug. Zon op 6.28, onder 20.59 Maan op 5.05, onder 21.05 19 aug. Zon op 6.30, onder 20.57 Maan op 6.28, onder 21.35 Nieuwe Maan: 19 augustus (4.45) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 18 aug. 3.31 15.27 9.03 21.30 19 aug. 4.22 16.01 9.48 22.13 Springtij: 21 augustus HET WEEROVERZICHT DE BILT, 17-8. Het K.N.M.I. deelt mede: Ten noorden van Schotland be vindt zich een diepe depressie. Om deze depressie heen trekken storin gen van de oceaan naar West-Europa. Zo'n storing bevond zich dinsdagoch tend ten westen van Ierland en trekt met de westelijke luchtstroming mee naar Engeland en de Noordzee. Op de nadering ervan neemt bij ons de zuidwesten wind toe tot krachtig of hard terwijl er nu en dan regen zal vallen. De temperaturen blijven be neden normaal met waarden van cir ca 19 graden. Voor warm weer moet men naar de vakantielanden gaan rond de Middellandse Zee met mid- dagtemperaturen van 30 graden en hoger.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1