DEU RLOO VOOR KAMEI i BREED* 60RDUIIEII Volop keus voor uw wintervakantie fly DANSLES Dansschool JANVIER G. J. WILBRINK ERIC DE NOORMAN I APUTBII VITRAGES MEV0'80 VOLLEYBAL ZIERIKZEE Inbraak kan voorkomen worden Drukkerij L 0 SUCCESJES Firma W. K. Schot en Zn. H.H. ADVERTEERDERS Nederlandse Rode Kruis ALGENEME LEDENVERGADERING VERS VLEES VOOR HONDEN EN KATTEN! 9 Erg blij zijn wij met de ge boorte van onze zoon JOHAN RIEN JONKER MARJA JONKER- STOUTJESDIJK 15 augustus 1982 Wielingenstraat 60 4301 XR Zierikzee Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis, Zierik zee. Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend, is plotseling overleden mijn lieve man PIETER RADEMAKER op de leeftijd van 70 jaar. M. H. RADEMAKER-NOORDHOEK 4328 LZ Burgh, 14 augustus 1982 Achterweg 1 Geen bloemen - Geen bezoek aan huis. De crematie zal plaatsvinden op woensdag 18 augustus a.s. om 13.45 uur te Rotterdam (Z.), Maeterlinckweg 101. Diegenen, die deze crematie wensen bij te wonen, dienen om 13.30 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in bovenge noemd crematorium. Heden overleed plotseling onze geliefde zwager PIETER RADEMAKER op de leeftijd van 70 jaar. C. B. NOORDHOEK J. L. NOORDHOEK-FLOHIL Burgh, 14 augustus 1982 Heden overleed plotseling onze lieve oom PIETER RADEMAKER op de leeftijd van 70 jaar. J. NOORDHOEK J. L. E. NOORDHOEK-DE BOTH TONNY en KEES Burgh, 14 augustus 1982 Weeldeweg 52 Geheel onverwachts overleed onze geliefde neef PIET RADEMAKER op de leeftijd van 70 jaar. Burgh: N. P. BLOM Haamstede: H. J. A. BLOM W. BLOM-VERWEST Zierikzee: J. GROENLEER N. GROENLEER Burgh: J. VAN DONGEN-DEN ENGELSMAN B. VAN DONGEN M. DEN ENGELSMAN-VAN DEN HOEK 14 augustus 1982 Plotseling is van ons heengegaan onze beste neef PIETER RADEMAKER Echtgenoot van MARIA HENDRIKA NOORDHOEK in de ouderdom van 70 jaar. L. NOORDHOEK-BEIJE J. J. RADEMAKER M. M. RADEMAKER-NOORDHOEK P. G. M. v. d. AA M. B. J. v. d. AA-NOORDHOEK Haamstede, 14 augustus 1982 Met droefheid hebben wij kennis genomen van het over lijden van onze buurman PIETER RADEMAKER op de leeftijd van 70 jaar. J. L. BOOT J. P. BOOT-VAN DER LINDE STOFFEL en NELLY MARIJKE LEENDERT ANITA ANDRÉ HAN JANTINA Burgh, 14 augustus 1982 Achterweg 5 Heden overleed plotseling onze beste vriend PIET RADEMAKER op de leeftijd van 70 jaar. Familie TH. BARENDSE-SIESSE Haamstede, 14 augustus 1982 Duinoordweg 2 bedankt een ieder die op enigerlei wijze Reeft bijgéP dragen tot het welslagen van de volleybalwedstrijd Nederland-NIppon Kokan op zaterdag 14 augustus J.I. In sporthal Onderdak te Zierikzee. betrouwbare, storingsvrije beveiligingssystemen, deskundig aangelegd onder TBBS controle tel.: 01112-1267 Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! Janne wekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551 Te koop: Alpen Kreuzer super '81, met toebehoren. Tel. 01110-4621. Kadett LS, i.z.g.st., LPG, b.j. 1968, b.j. motor: 1978. Tel. 01112-1730. Tweelingwandelwagen en tweeling Buggy. Tel. 01114- 2248. Massief houten bankstel met draion kussens, i.p.st., prijs 450,-. Tel. 01114-1364. Sony Betamex videorecorder SL 8000. Regentonnen v.a. 25,-. Tel. 01119-1976. Voor een succesvolle schoolstart haal je je spullen bij: Boeken Papeterie Her man de Vries, Zierikzee, Melkmarkt 11. Daarom deze speciale aanbieding: 23- Ringsband met 2 vullingen, geen 14,10 maar 9,95. Hout bestellen, Hubo Renes- se bellen. Bij grote partij zeer scherpe prijs. Tel. 01116-1343. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuzen in sport-, trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Te huur: 600 m2 bedrijfsopslagruimte in de gem. Dreischor. Te bevr. Tel. 01114-1477. Personeel gevraagd: Restaurant De Vier Jaarge tijden zoekt een part-time serveerster. Zonnemaire, Tel. 01112-1317. Personeel gevraagd: Leuke bijverdienste. Ogilvie Marktonderzoek b.v. vraagt: dames en heren voor het houden van vraag gesprekken (interviews). Schrijf of bel naar: Sarphati- kade 8, 1017 WV Amsterdam. Tel. 020-235400 (ook 's-avonds en in weekend) of 020-245315. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaak werkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Diversen: Cosmetica en bijous haal je op de Balie in ,,De Palaver- hut". Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Wilt u vlug machinaal drai neren, neem dan kontakt op met P. L. Quist, tel. 01112- 1443, Dreischor. Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Kelders lek of vochtig, wij. maken onder garantie kel ders en muren blijvend wa terdicht (referenties beschik baar). Leico B.V. 01119-1992, ook 's avonds. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Let op uw portemonnaie Groot gezin alles duur??? Eet dan mosselen, vers en niet duur tkgf 1,50 Zak van 2 kg f 3,00 Let op 7 kg voorf 10, Met kennissen en vrienden lekker mosselen eten, grote baal 25 kg voorf 30, Zalm forel, gerookte en verse paling. Voor hotel en restaurant dikke gerookte snijpaling en filé iedere dag vers. Rokerij en Palinghandel Engelse kade - Telefoon 01110-2374 Bij plaatsing in de Zierikzeesche Nieuwsbode kunt u zich ook wenden tot één van onze agenten in uw woonplaats, die gaarne bereid is u advies te geven. OUWERKERK: Dhr. M. A. SWENNE, Ring 32, Ouwerkerk. Telefoon (01114) 1756. NIFl'WERKERK: ■levr. STOUTJÊSDIJK, Brouwerstraat 33, Nieuwerkerk. Telefoon (01114) 2531. SCHAREND!J 'E, DUIVENDIJKE, ELKERZEE: Mevr. DE '--.i OPPER, Kuyerdamseweg 68, ScharendijKe. Steeds meer Nederlanders trekken naar die gebieden waar wintersport wordt geboden. Simpel? Wij dachten van niet. Wintersport kent namelijk zoveel verschillende mogelijkheden. Wintersport is niet alleen afdalingen op de ski. Er zijn meer facetten: Langlauf, bergwandelingen, skibob. Of alleen maar van de ge„zon"de zon genieten in de bergen of aan zee of misschien een combinatie van die geneugten, Oostenrijk of Marokko of Madeira, of... Wij adviseren u graag, gastvrij en vakkundig. Bovendien zijn wij lid van de ANVR. Met alle ingebouwde zekerheden voor u. winkelpassage appelmarkt 21 telefoon (01110) 5036, b g g 2319 Vanaf 18 augustus a.s. inschrijving voor de nieuwe danscursus: 's Woensdags van 16.00-20.00 uur in het „Huis van Nassau" of dagelijks van 14.00-17.00 uur en van 18.30-20.30 uur per telefoon 01100-20176 of 30428. Goes - Middelburg - Zierikzee Het bestuur van het Afd. Zierikzee en Kerkwerve deelt hierbij mede dat de gehouden zal worden op maandag 6 september 1982 's avonds om 20.00 uur in het Ned. Herv. Vereni gingsgebouw, Vrije 2 te Zierikzee. AGENDA: 1. Opening 2. Ingekomen stukken. 3. Jaarverslag secretaresse 1981 4. Jaarverslag penningmeester 1981 5. Begroting 1982 6. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar L. J. Korstanje. Voor deze vakature stelt het bestuur als kandidaat de heer P. A. Zoon. 7. Wat verder ter tafel komt 8. Rondvraag 9. Sluiting De op deze vergadering betrekking hebbende stuk ken liggen gedurende een half uur vóór de vergade ring voor de leden ter inzage. Het bestuur voornoemd 1e kwaliteit, vers-diepgevroren LAPPEN PENS... per 1000 gram f 2,50 PENSper 500 gram f 1,25 KIPGEHAKTper500 gram f 1,50 RUND-KOPVLEES per500gram f 1,85 PAARDEVLEES persoo gram f 4,50 RUNDERHARTper500gram f 4,50 SCHAPEVET (onmisbaar voor mooie vacht en goede konditie) per pakf 1,50 Voor kennels kwantum-korting. Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923 looooooooocooooocooooooooooooooooeoooooaocj Zierikzeesche Nieuwsbode uw grootouders lazen hem al! De huid van de beer 1. Het zachte geknetter van een houtvuur is het enige geluid in het vertrek. De vrouw nabij de vensternis licht het hoofd op en haar donke re ogen richten zich op de deur, als een beken de tred hoorbaar wordt. „Treed binnen, Thorfinn", roept zij, nog voor de bezoeker geklopt heeft. Even later ver schijnt een lange, pezige gestalte, die zacht de deur achter zich sluit. „Nieuws?" vraagt de vrouw met nauw ver holen spanning. Thorfinn knikt en zijn ge groefde gezicht trekt zich in een glimlach. „Het heeft lang geduurd, ditmaal. Vrouwe Winonah", antwoordt hij, .maar ge behoeft de hoop nog niet op te geven. Mijn mannen hoor den van een zeevaarder, dat de koning gezien was in het land der Friezen. Het kostte enige tijd, voor ze dit bericht op waarheid hadden kunnen toetsen „En het is dus waar?" vraagt zij gretig. De magere man knikt. „Het is waar, alleen zijn mijn helpers er niet achter kunnen komen, waarheen de koning toen gegaan is Hij haalt de schouders op in een verontschuldigend gebaar. „Ge be grijpt, al deze nasporingen kosten geld, veel geld „Ja, ja", knikt zij, met trillende vingers van opwinding haar beurs losmakende. „Hier, Thorfinn, hier, neem alles Ga snel nu en kom met goede berichten weer De magere man maakt een lichte buiging en ver laat zwijgend het vertrek. Winonah werpt een vlugge blik op het meisje bij het vuur. „Wat kijk je me aan, Ingrid7" zegt ze schrilAlsof je alsof je medelij den met me hebt Het lijkt of de jonge vrouw iets zeggen wil, maar ze bedenkt zich en gaat jnet gebogen hoofd verder aan haar weefwerk. „Je hoort toch wat Thorfinn vertelt? Dat bewijst toch, dat de koning nog leeft?" zegt Winonah, uitda gend haast. Met een ruk heft Ingrid het hoofd op- „Het bewijst, dat hij u bedriegt. Het is een oplichter een een dief!" barst ze uit. X

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9