ZSC A-junioren ongeslagen winnaar van Mevo-toernooi Vosmeer en Wissenkerke winnen jeugdtoernooien W Duiveland Zierikzee na rust toch nog langs Nieuw-Borgvliet: 3-2 Eindhovense formatie haalt zijn gram tegen Standaard Toernooien voor B- en C-junioren voor Zierikzee Gemis Van Grunsven en Verkaart doet zich gevoelen k Spelmoment uit de wedstrijd tussen de B-juniorenploegen van Zierikzee en het Strijense Ventura Sport, een wedstrijd waarin de Zierikzeese toekomst dertien treffers produceerde in een half uur voetbal. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Adrie Koster maakte rentree in PSV-team EINDHOVEN/AMSTERDAM - PSV heeft zich duidelijk gerevancheerd voor de smadelijke nederlaag, die de ploeg een week eerder tegen Standaard Luik leed. Toen won de Belgische formatie met 5-1, in het Eindhovense sta dion klopte de formatie van trainer Liebregts met 3-1, waarmee Standaard Luik nog bijzonder goed wegkwam. Opmerkelijk was de rentree van Adrie Koster in de Eindhovense ploeg, al duurde zijn optreden slechts veertien mi nuten. Koster verscheen twee weken geleden voor het eerst na bijna een jaar absentie weer binnen de lijnen in het C-team. Bij de A-junioren kwamen ZSC en Ventura Sport het suksesvolst uit de startblokken. Beide teams wonnen hun eerste duel met 2-0 tegen respek- tievelijk de organiserende vereni ging en de oudste jeugd van eerste di- visieploeg SW. In de tweede ronde werd slechts een keer geskoord. ZSC Pupillen van Duiveland winnen toernooi Mevo ZIERIKZEE - Zaterdagmorgen or ganiseerde de Zierikzeese zaterdag- voetbalvereniging Mevo een toernooi voor D- en E-pupillen, waarbij de re sultaten van beide leeftijdsgroepen in aanmerking kwamen voor de uit eindelijke winnen van het toernooi. Doordat zowel de D- als E-ploeg van Duiveland aardig wat puntjes bij el kaar vergaarde, kwam de formatie uit Oosterland uiteindelijk met acht punten nog vrij gemakkelijk aan de eindzege. Bij de D-ploegen stak Ouwerkerk met kop en schoudrs boven Duive land, Mevo en Zierikzee uit. Alle drie de wedstrijdjes van twintig minuten werden door de Ouwerkerkse D's in winst omgezet: tegen Mevo werd het 3-0, met 4-0 werd Zierikzee aan de ze gekar gebonden en Duiveland moest er met 2-0 aan geloven. Duiveland en Mevo kwamen hier ieder aan drie punten, omdat tegen elkaar gelijk werd gespeeld (1-1) en beide polegen ook afrekenden met Zierikzee: Mevo met 1-0 en Duiveland met 4-1. Bij de E-pupillen vergaarden zowel Duiveland als Zierikzee vijf wedstrijdpunten en ook nog hetzelf de doelsaldo (5-0). Twee punten wa ren er voor Mevo en Ouwerkerk, dat zich bij de D's zo opmerkelijk mani festeerde bleef hier zonder p/untenwinst. Zierikzee en Duive land speelden 0-0 tegen elkaar gelijk en Zierikzee won met respektievelijk 4-0 en 1-0 van Ouwerkerk en Mevo, terwijl Duiveland met 2-0 en 3-0 van deze ploegen won. Mevo bleef Ou werkerk met 1-0 de baas. In het eindklassement behaalde Duiveland acht punten (drie bij de D's en vijf bij de E's), hetgeen een voorsprong van twee punten op Ou werkerk en drie punten op Zierikzee en Mevo betekende. Ouwerkerk be haalde zes punten bij de D's en geen enkele punt bij de E's, bij Zierikzee was het net andersom: vijf bij de E's en geen enkele punt bij de D's. Mevo pakte respektievelijk drie en twee punten in de twee kategorieën. De or ganiserende vereniging werd door een slechter doelsaldo achter de Zie rikzee laatste. Zaalvoetbal vanavond met bekertoernooi van start ZIERIKZEE - Vanavond - maandag 16 augustus - gaat in sporthal Onder dak de zaalvoetbalkompetitie van start. Twee dagen later volgt dan al de tweede volledige avond. Tijdens deze twee eerste avonden worden 12 van de 13 wedstrijden uit de eerste ronde van het bekertoernooi gespeeld. Alleen de wedstrijd ZZ '72 II tegen Bruse Boys verschuift naar een later datum (maandag 6 septem ber) en de FC Kerkwerve is vrijge loot in de eerste ronde. Maandagavond wordt begonnen met een leuke pot. Twee toppers uit de voorgaande kompetitie, Spor- thuis Zierikzee en Mevo I treden om 19.00 uur tegen elkaar in het strijd perk. Vervolgens komt om 19.40 uur Skol Boys Il-Country Club II aan de beurt, gevolgd door Dreischor-Stella Boys I om 20.20 uur. Om 21.00 uur staat er een volledig Ouwerkerks on deronsje op het programma. Het eerste en tweede team ontmoeten el kaar. Om 21.40 uur treffen SKNWK en Toren Boys elkaar en de eerste avond wordt besloten met Bijmake laardij II tegen verdedigend beker winnaar en Zeeuws kampioen Coun try Club I. ging op het goede spoor verder door SW met 1-0 aan de verkeerde kant van de skore te zetten en Mevo en Ventura Sport speelden doelpuntloos tegen elkaar gelijk. In de derde ronde andermaal zeer weinig treffers, twee dit keer. Strafschop In het duel om de toernooizege in- kasseerde ZSC na een spannend ge beuren met 1-0 de winst op Ventura Sport. Nadat de ploeg uit Strijen een unieke kans had gemist om de winst te pakken door een strafschop te mis sen, skoorde ZSC in de slotminuten de winnende treffer. Bij Mevo tegen SVV bracht een toe gekende strafschop wel de beslis sing. De Zierikzeese ploetg had hier mee echter niet voldoende om alsnog voorbij Ventura Sport te komen, maar bleef ook verdienstelijk van de laatste plaats vandaan, die nu toe viel aan SVV. Bij de B-junioren valt vooral de enoreme monsterzege-van Zierikzee op Ventura Sport op. De Strijense ploeg werd in een half uur voetbal met maar liefst 13-0 van het veld ge veegd. Door deze zege werd de B- juniorenploeg uiteindelijk toernooi- winnaar, omdat het doelsaldo hier mee aanmerkelijk beter werd dan dat van de formatie van SVV Schie dam. Tegen elkaar hadden deze ploe gen met 2-2 gelijk gespeeld, maar SVV klopte Ventura Sport „slechts" met 4-0. Beide ploegen waren ook te sterk voor Mevo. Zierikzee won het Zierikzeese onderonsje met 3-0 en SVV klopte de organiserende vereni ging met 3-1, nadat Mevo halverwege nog met 1-0 had geleid. De oranje ploeg haalde de derde plaats door Ventura Sport met 3-0 terug te wij zen. Spannend Ook bij de C-junioren kwam de toernooizege bij Zierikzee terecht. Deze formatie leed zelfs geen enkel punt verlies. Mevo werd met 1-2 ge- We moesten vandaag diverse spe lers missen, waarbij vooral de afwe zigheid van Marcel van Grunsven en Kees Verkaart erg zwaar telde", meende trainer Bas de Zeeuw na af loop. De beide spelbepalers vertrok ken de afgelopen week op vakantie, hetgeen natuurlijk door niemand mag en kan worden aangevochten. Dat het bij Zierikzee evenwel niet mogelijk is om voor akseptabele ver vangers te zorgen is op z'n minst zwak, omdat men zich er vaak op be roemd zoveel talent binnen de ver eniging te hebben. De van Renesse overgekomen Dick Hart was nu op de laatste man positie geposteerd, terwijl Aart van der Linde om en nabij de voorstop- perpositie speelde, wat hem nog niet eens zo erg slecht afging. Gekortwiekt Ondanks al de goede bedoelingen van het gros van de spelers, kwam er bijzonder weinig lijn in het spel, in de eerste 45 minuten zeker niet. Aan vallend ging het nog redelijk tot aan het zestien meter gebied, maar daar na was het voornamelijk besluite loosheid troef. klopt, SW met 3-1 en als klap op de vuurpijl moest Ventura Sport er met 9-1 aan geloven. Spannend ging het er tussen Mevo en SVV aan toe om de tweede plaats. Beide ploegen hadden gewonnen van Ventura Sport: Mevo met 3-0 en SSV met 4-0, waarna tegen elkaar met 1-1 gelijk werd gespeeld, nadat SSV de leiding had genomen. Doordat het doelsaldo nu voor SVV en Mevo ge lijk was moesten strafschoppen de beslissing brengen. Mevo was hierbij iets beter: 5-4, zodat de organiseren de vereniging hier met de tweede prijs koin gaan strijken. De uitslagen: A-junioren: Mevo- ZSC 0-2; SVV-Ventura Sport 0-2; ZSC-SVV 1-0; Ventura Sport-Mevo 0- 0; ZSC-Ventura Sport 1-0; Mevo-SVV 1-0; eindstand: 1. ZSC 6 pnt. (4-0); 2. Ventura Sport 3 pnt. (2-1); 3. Mevo 3 pnt. (1-2); 4. SW 0 pnt. (0-4). B-junioren: Mevo-Zierikzee 0-3; SVV-Ventura Sport 4-0; Zierikzee- SW 2-2; Ventura Sport-Meyo 0-3; Zierikzee-Ventura Sport 13-0; Mevo- SW 1-3; eindstand: 1. Zierikzee 5 pnt. (18-2); 2. SW 5 pnt. (9-3); 3. Mevo 2 pnt. (4-6); 4. Ventura Sport 0 pnt. (0- 20). C-junioren: Mevo-Zierikzee 1-2; SW-Ventura Sport 4-0; Zierikzee- SW 3-1; Ventura Sport-Mevo 0-3; Zierikzee-Ventura Sport 9-1; Mevo- SW 1-1; eindstand: 1. Zierikzee 6 Vosmeer speelde in zowel de eerste als de laatste wedstrijd gelijk, maar de Thoolse ploeg kon zich dit punten verlies veroorloven, omdat de ont moeting met rivaal NTW in een 2-0 zege werd omgezet. Door het oog van „Aanvallend waren we natuurlijk het meest gekortwiekt", stelde De Zeeuw. „We hadden wel de gebruike lijke drie spitsen Rini Stoutjesdijk, Jan-Leen Boot en Marco Does, die al le drie aardig aktief waren, maar de mensen die hen moesten voeden met goede passen ontbraken. Kees Ver- kaart, maar ook de vaak als vierde spits fungerende Marcel van Gruns ven en flankspelers Bart Helbers (knieblessure) zijn de spelers, die voornamelijk dit werk op zich ne men, maar nu alle drie afwezig wa ren. Hierdoor was het verband tus sen de linies wat zoek". Verdedigend was het ogenschijn lijk redelijk, maar toch kwamen er een aantal kansen voor de Braban ders, die met enige leiding al ver voor het strafschopgebied van hun scherpte ontdaan hadden moeten zijn. Nu leverde twee van deze kan sen doelpunten op, waarbij de eerste treffer uit een strafschop, al na am per 100 sekonden spel. Henk Goossens werd diep gestuurd door Jacob Kwakkernaat, maar het leer dreigde over de achterlijn te rol len. Desondanks meende Martin Quist in te moeten grijpen, waarbij pnt. (14-3); 2. Mevo 3 pnt. (5-3); 3. SW 3 pnt. (6-4); 4. Ventura Sport 0 pnt. (1- 16). A-junioren van Zierikzee superieur in Wemeldinge: 1-7 WEMELDINGE - De het kamende seizoen door peter Goedegebure ge leide A-juniorenploeg van Zierikzee is de oefencampagne doelpuntrijk begonnen. De formatie waarvan in de op til staande kompetitie erg veel wordt verwacht, won in en tegen We meldinge met 1-7, nadat de bordjes halverwege nog 1-2 hadden aangege ven. Wemeldinge maakte een erg povere indruk, maar ook Zierikzee speelde nog lang niet het flitsende spelletje wat kenners de ploeg toedichten. „Het is natuurlijk ook nog maar het allereerste begin", meende Peter Goedegebure, „dus erg veel waarde kun je daaraan nog niet hechten. Het geheel was allemaal nog te individu alistisch, daar waar we het toch voor al moeten hebben van het teamver band". Zierikzee kwam aan de leiding door ee doelpunt van Theo Witten berg, maar de thuisploeg kwam vlot naastzij. Nog voor rust evenwel drukte Rini Verwest nummer twee achter de Wemeldingse slotman. Pas in de tweede helft kon Zierikzee de marge met de tegenstander brengen op de grootte, die het gezien het ver toonde spel en de kracht van de ploe gen moest zijn. Een eigen Wemeldings doelpunt en treffers van Rini Verwest, de van Brouwershaven overgekomen Arjan Visser en twee keer Theo Wittenberg (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de naald kroop de Thoolse formatie tegen thuisploeg Duiveland. Een on gelukkig moment in de Duivelandse verdediging betekende meteen de ze ge voor Vosmeer, omdat de voor sprong met fors voetbal werd vastge- Goossens zich professioneel liet val len. Enkele ogenblikken later lag het leer al achter de verslagen doelman Ronald Lievense. Henk Goossens be nutte zelf de door scheidsrechter Wie- lemaker toegekende strafschop. .Uittrappen In de 12e minuut leek Zierikzee for tuinlijk naastzij te komen, toen René Bergs een inzet van Marco Does ve- keerd op zijn voet kreeg en de bal met een grote boog onder de doellat driegde te vallen. Een geweldige red ding van Frank Lambregts voor kwam erger. Lambregts stichtte als doelman erg veel gevaar met zijn door de wind ge dragen verre uittrappen, die vaak achter de laatste lijn van Zierikzee- verdedigers vielen. Vooral Ludo van Loon draafde veel achter deze lobs aan, maar had de zuiverheid in de af werking blijkbaar niet mee geno men. De beste kans uit een van deze uittrappen kwam er nog voor Fred Swanen, maar deze zette te scherp in, waardoor Rob Wijnstekers nog net kon wegwerken, vooraleer Henk Goossens alsnog zijn voet tegen de af zwaaier kon krijgen. Vlak voor het verstrijken van het eerste half uur, kwam de tweede Bergse treffer er toch, toen de hele Zierikzee-ploeg weigerde in te grij pen bij een lange rush van midden velder John van Hooydonck. Pas toen er een konfrontatie dreigde speelde Van Hooydonck de bal af naar de scherp opgestelde Henk Goossens, doe precies naast de eerste mikte. Het niet te moeijlijk lijkende De jonge Barry van Aerle (rechter vleugelverdediger) ontplooide zich als een uiterst verdienstelijke speler. Zijn doelpunt in de zevende minuut was een schoonheid. Door een onbe grijpelijke blunder van Pim Doos burg kwam Standaard Luik via Arie Haan naastzij, maar door Jurrie Koolhof kwam PSV nog in de eerste helft opnieuw aan de leiding. Dezelf de speler tekende in de tweede helft eveneens voor de derde Limburgse treffer. Reddingen van Preud'hom- me en enkele aanvechtbare beslissin gen van arbiter Weerink zorgden er voor dat de uitslag niet verder oplieD. In het Amsterdam 7-£7-toernooi eiste AZ '67 verrassend de zege voor zich op. Ajax werkte wel een vroeg opgelopen 3-0 achterstand weg, maar bepaalden de eindstand verdiend op 1-7. Aanstaande woensdag staat de A-ploeg van Zierikzee voor een zwaardere opgave, als de Brabantse distrikskampioen Dosko A naar Zie- rikze komt. Vanaf 19.00 uur rolt op sportpark Bannink de bal. houden. Sommige oranje-mannen wekten nogal wat irritatie op, het geen uiteindelijk drie veldverwijzin- gen tot gevolg had. Twee Duiveland- spelers en een van Vosmeer mochten vroegtijdig de kleedkamers opzoe ken, waarna het duel uitging als de spreekwoordelijke nachtkaars. Duiveland Het A-team van Duiveland klopte in de openingswedstrijd Krabbendij- ke afgetekend met 3-0, waarna tegen het zwakke Middelburg met 1-1 ge lijk werd gespeeld. Vervolgens kwam de onfortuinlijke en onver diende nederlaag tegen Vosmeer en in de slotwedstrijd leek de ploeg toch nog de tweede plaats te gaan pakken, toen tegen NTW met 1-0 de leiding werd genomen. In de slotfase bouwden de Nieuwe- Tongenaren deze stand evenwel toch nog om naar een 2-1 winst. De beno digde derde treffer om te komen tot het nemen van strafschoppen met Vosmeer voor de toernooizege stond Duiveland niet meer toe. Opmerke lijk was de erg matige prestatie van Middelburg in dit toernooi voor A- ploegen. Twee keer werd gelijk gespeeld (tegen Vosmeer en Duive land), maar tegen NTW (3-1) en Krabbendijke (3-0) werd kansloos verloren. Bij de B-junioren ging de eindzege onder enige twijfel verdiend naar de ploeg van Wissenkerke, die met alle ploegen de vloer aanveegde. Vosmeer kreeg in dit opzicht de grootste nederlaag te slikken. Met maar liefst 8-1 werd de Thoolse ploeg geëlimineerd door de formatie uit Wissenkerke. Duiveland moest er schot werd door Ronald Lievense niet helemaal op zijn waarde ge schat, zodat de bal door zijn handen glipte (0-2). Zierikzee realiseerde zich hierna, dat er wel degelijk iets moest gaan gebueren om niet helemaal door de Bergenaren te worden weggespeeld, maar met uitzondering van een lange rush van Dick Hart, gevolgd door een aktie van Wim Overweel, kwam er niet erg veel gevaar. Irritatie In de tweede 45 minuten speelde Zierikzee zeker niet opmerkelijk be ter dan in de eerste periode, maar Nieuw-Borgvliet viel wel fiks terug, waardoor het optisch leek, dat de for matie van Bas de Zeeuw de wedstrijd volledig dikteerde. Bovendien gin gen de Brabanders zich meer en meer miste op het juiste moment de kracht om de Alkmaarse opponent defini tief aan banden te leggen. Hans Galjé had voor een belangrijk deel schuld aan de eerste twee Alk maarse doelpunten en Hans de Ko ning aan de andere kant ging aller minst vrij-uit bij de tweede Amster damse treffer. Oberacher, Anema em opnieuw Oberacher zetten AZ '67 binnen een half uur op 3-0, maar nog voor het rustsignaal tekende Rijkaard voor de eerste Amsterdamse tegentreffer. In de eerste minuut van de tweede helft scoorde Dick Schoenaker de aansluitingstreffer en tien minuten voor het einde deponeerde uitblinker Olsen nummer drie achter de Alk maarse doelman (3-3). In de slotfase en in de verlenging werd er niet meer gescoord, ondanks het feit, dat er over en weer wel kansen kwamen. De negende strafschop bracht tenslotte uitkomst over de aanwij zing van de toernooiwinnaar. Van 't Schip zag zijn inzet gestopt en AZ '67 was meteeen triomfator. Strafschoppen Achter Wissenkerke pakte NTW de tweede prijs met vier punten uit evenzoveel duels. De ploeg uit Nieu we Tonge won met 4-1 van Middel burg en speelde tegen zowel Duive land als Vosmeer met 0-0 gelijk. Duiveland pakte ook hier de derde prijs, dankzij het beter nemen van de strafschoppen, toen de doelsaldi van Duiveland en Vosmeer gelijk bele- ken te zijn. Van de vijf strafschoppen benutte Duiveland ze allemaal, ter wijl Vosmeer een pingel onbenut liet. De Oosterlandse ploeg behaalde drie punten, waarbij de winst in de laatste wedstrijd tegen Middelburg (1-0) zwaar telde. Na afloop van de beide toernooien reikte jeugdkom- missie-voorzitter Gerard Krakeel de prijzen uit. Uitslagen A-junioren: Krabbendij- ke-Vosmeer 1-1; NTW-Middelburg 3- 1; Duiveland-Krabbendijke 3-0; NTW-Vosmeer 0-2; Duiveland-Mid- delburg 1-1; NTW-Krabbendijke 1-0; Duiveland-Vosmeer 1-0; Krabbendij- ke-Middelburg 3-0; Duiveland-NTW 1-2; Vosmeer-Middelburg 0-0; eindstand: 1. Vosmeer, 6 pnt. (4-1); 2. NTW, 6 pnt. (6-4); 3. Duiveland, 3 pnt. (5-4); 4. Krabbendijke, 3 pnt. (4-5); 5. Middelburg, 2 pnt. (2-7). B-junioren: Vosmeer-Middelburg 0-2; Wissenkerke-Duiveland 4-0; NTW-Vosmeer 0-0; Wissenkerke- Middelburg 5-0; NTW-Duiveland 0- 0; Wissenkerke-Vosmeer 8-1; NTW- Middelburg 4-1; Vosmeer-Duiveland 3-0; NTW-Wissenkerke 0-2; Middel- burg-Duiveland 0-1; eindstand: 1. Wissenkerke, 8 pnt. (19-1); 2. NTW, 4 pnt. (4-1); 3. Duiveland, 3 pnt. (1-7); 4. Vosmeer, 3 pnt. (4-10); 5. Middelburg, 2 pnt. (3-10). irriteren aan alles wat zich op en rond het veld voordeed, waardoor zij nauwelijks meer aan echt voetbal toe kwamen. Nadat Jan Goossens wegens een aanmerking op de leiding in het noti tieboekje van arbiter Wielemaker was verdwenen, mocht Geert Laze- rom in de 28e minuut de kleedkamers opzoeken. Toen was de achterstand omgebogen door een geweldige knal van Wim van der Maas en een gekopt doelpunt van Rini Stoutjesdijk in een scrimmage voor het doel van de onzekere invaller-doelman John Godderie. Tien minuten voor het ver strijken van de officiële speeltijd kreeg Zierikzee zelfs nog de volle buit, toen Jan-Leen Boot tussen drie Bergenaren toch nog tot een puntert- je kon komen, na goed te zijn weg gestuurd door Aart van der Linde (3-2). Duel op het middenveld uit de wedstrijd Zierikzee-Nieuw-Borgvliet. Waarne mend aanvoerder Wim Overweel is door een van de Bergenaren aangetikt. Wim van der Maas (midden) nadert om de bal over te nemen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Zaterdagmiddag organiseerde voetbalvereniging Mevo uit Zierikzee voetbaltoernooien voor A-, B- en C-juniorenteams. Bij de oudste ju nioren kwamen de spelers van het Scharendijkse ZSC als verdiend triomfator uit de bus. Na een 2-0 zege op Mevo werden ook SVV uit Schiedam en Ventura Sport uit Strijen geklopt. Beide keren was een enkele treffer voldoende. Ven tura Sport en Mevo kwamen elk tot drie punten, maar door een beter doelsal do oogstte de ploeg uit Strijen de tweede prijs. Bij de B- en C-junioren kwa men telkens ploegen van de VV Zierikzee als winnaars uit de bus. Derde plaatsen voor A- en B-ploeg organiserende vereniging met 4-0 aan geloven. Middelburg kreeg met 5-0 klop en in de slot wedstrijd was ook NTW niet opge wassen tegen de Wissenkerkers, al hielden zij de schade wel binnen de perken (2-0). Met de maksimale buit van acht punten en een doelsaldo van 19-1 viel e.r niets af te doen aan de klasse van de Bevelandse ploeg. OOSTERLAND - Vosmeer is zaterdagmiddag winnaar geworden van een sterk bezet A-juniorentoernooi van voetbalvereniging Duiveland. De Thoolse formatie behaalde evenals NTW uit Nieuwe-Tonge zes wedstrijdpunten uit vier duels, maar kwam met een iets beter doelsaldo uit de bus. Duiveland werd derde met evenveel punten als Krabbendijke. Hier moest het doelsaldo eveneens de beslissing brengen. Middelburg sloot de rij. Dat deed ook de B- juniorenploeg van de hoofdstedelingen in het toernooi van deze kategorie. De zege werd hier weggekaapt door een oppermachtig Wissenkerke, dat alle vier de wedstrijden winnend afsloot met een totaal doelsaldo van 19-1. Jeugdkommissie-voorzitter Gerard Krakeel overhandigt Jasper Bal als aan voerder van het Duiveland A-juniorenteam zijn derde prijs. ZIERIKZEE - Zierikzee heeft ook haar vierde oefenduel in winst weten om te zetten, maar omtenzeggelijk betekende de 3-2 zege op Nieuw-Borgvliet de minstzeggende prestatie, die de formatie van trainer Bas de Zeeuw op het groene gras van sportpark Bannink legde. Na de goede duels tegen Kapelle (4- 1), CKC (3-1) en Mevo (5-0) werd vierde klasser Nieuw-Borgvliet met 3-2 aan de zegekaar gebonden, nadat de Bergenaren halverwege nog met 2-0 had geleid. Voornamelijk door een forse terugval van de Brabanders in de tweede 45 mi nuten konden Wim van der Maas, Rini Stoutjesdijk en Jan-Leen Boot alsnog de volle buit in Zierikzee houden, maar tevredenheid was allerminst op z'n plaats binnen het kamp van de roodzwarten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6