80KG FIETSBAGAGE het GEschEnkEnhuis _|JP DISCOBAR Weltevreden ALBERT'S Voor al je schoolspullen H.H. LANDBOUWERS! I Fa. v. d. Velde en Zn ERIC DE NOORMAN SUCCESJES f SUCCESJES Sint Lievens Monster TOREN VERSMARKT LEGEMAATE FA. GEBR. VERTON BATAVUSH „Groeten uit Zeeland" PORTKS autowasserette Weekendreklame Piet Pieper - Oosterland GROND-ONTSMETTER I r^Wi'S S.V. KWIEK afd. volleybal sportieve dames De onwillige held ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Ponderdag 12 augustus 1982 *_Nr. 23163 Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje MARTIN US JOHANNES CORNELIS Martin DICK en RIA HOLLEMAN MARIËTTE 12 augustus 1982 Boeyerstraat 6 4311 EW Bruinisse Tijdelijk adres: Zweedse Ro de Kruis Ziekenhuis, Zierik zee, - Te koop: Sony Betamex SL 8000 video recorder; regentonnen v.a. 25,—; weegbascule, op-, knapper, 200 kg; planet met 2 st. wiedmessen; gietijz. po terkookpot; handnaaimachi ne. Tel. 01119-1976. Cappon vaste tandcultivator, br. 2 m, 9 tands. Tweewielige landbouwwagen, merk Bav, 3 bij 2 meter. Onkruideg, br. 4.20 m. Tel. 01116-1318. Voor de vele blijken van belangstelling die wij hebben mo gen ontvangen ter ere van de geboorte van ons dochtertje ILONA zeggen wij u hartelijk dank. KEES en WILMA DE VRIEZE-BEIJE Augustus 1982 Kloosterweg 50 4317 NH Schuddebeurs THONUS DOOGE MARGARET ANN BOLLE geven u, mede namens hun ouders, kennis van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaatsvin den op 13 augustus 1982 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Gelegenheid tot feliciteren in het Dorpshuis te Bruinisse na 20.00 uur. Oosterland, augustus 1982 Burg. v. d. Havestraat 21 Margrietstraat 8 Toekomstig adres: Jonkersweg 3, 4307 NJ Oosterland Op 1 augustus j.l. vierden wij ons 50-jarig huwelijksfeest. Wij willen iedereen, die deze dag met ons heeft willen vieren heel hartelijk danken. Deze dag zal voor ons onvergetelijk blijven. P. M. BOUWENS H. BOUWENS-v. d. KLIFT Augustus 1982 Keetenstraat 47, 4301 VZ Zierikzee Dankbetuiging Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedan ken, overweldigd als wij werden door de vele blijken van be langstelling in de vorm van kaarten en persoonlijke felicita ties bij ons huwelijk ontvangen, willen wij op deze wijze on ze hartelijke dank uitspreken. Ds. en mevr. VAN DER VALK-VAN PROOIJEN Sirjansland, augustus 1982 Lageweg 2 Heden is van ons heengegaan onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JANNA DE GRAAF Weduwe van W. SLOOTMAAKER op de leeftijd van 81 jaar. Oosterland: W. DE GRAAF-v. d. HAVE Zierikzee: A. v. d. MAAS-DE GRAAF P. M. v. d. MAAS Bruinisse: A. v. d. DOE-DE GRAAF en kinderen 9 augustus 1982 Heden overleed na een kortstondig lijden onze geliefde broeder, zwager en oom A. JAKOBSEN op de leeftijd van 66 jaar. Fam. P. v. d. WEELE-JAKOBSEN en kinderen Scharendijke, 9 augustus 1982 Op 9 augustus is tot ons leedwezen overleden ons bestuurslid, de heer A. JAKOBSEN op de leeftijd van 66 jaar. Namens het bestuur en leden A.N.B.O. afd. Zonnemaire Bedroefd, dat de hoop op herstel niet in vervulling is ge gaan, maar dankbaar dat hem een verdere lijdensweg bespaard is gebleven, delen wij u mede, dat na een kortstondige ziekte nog onverwachts is overleden, voor zien van de Sacramenten der Zieken, mijn geliefde en zorgzame man, onze lieve vader en onze onvergetelijke opa GERARDUS JAN VAN WANROOIJ Echtgenoot van DINA FIERENS in de leeftijd van 67 jaar. Begiftigd met de Pauselijke Onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice Drager van de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau Zierikzee: Biddinghuizen: Zierikzee: D. VAN WANROOIJ-FIERENS J. M. A. POORTVLIET- VAN WANROOIJ A. P. POORTVLIET ERIK, ROBBIE en LIANNE C. J. A. VAN WANROOIJ M. S. A. VAN WANROOIJ-LEVOLGER GÉRARD en ANNETTE Lewedorp: M. J. G. VAN DEN DRIES VAN WANROOIJ A. D. VAN DEN DRIES ALEX en DIANA 4301 MT Zierikzee, 10 augustus 1982 De Vagerstraat 68 De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op za terdag 14 augustus 1982 om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te Zierikzee, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats van de H. Barbara. Op vrijdag 13 augustus 1982 om 19.00 uur wordt voor hem een Avondmis opgedragen in voornoemde kerk. Gelegenheid tot condoleren vrijdag na de Avondmis in de zaal van de Chr. Geref. Kerk, Zevengetijstraat 11 te Zie rikzee. Tot ons groot verdriet is toch nog onverwachts van ons heengegaan, onze lieve broer, zwager en oom GERARDUS JAN VAN WANROOIJ in de leeftijd van 67 jaar. Zierikzee: A. W. G. VERKAART-VAN WANROOIJ A. M. VERKAART A. KOUIJZER G. KOUIJZER-SCHOONAKKER G. T. M. VAN AKEN-VAN WANROOIJ H. P. VAN AKEN Oost Souburg: M. M. C. BLOMMAERT- VAN WANROOIJ A. BLOMMAERT Neven en nichten Zierikzee, 10 augustus 1982 Met droefheid geven wij u kennis dat nog geheel onver wacht van ons is heengegaan onze zwager en oom GERARDUS JAN VAN WANROOIJ op de leeftijd van 67 jaar. K. FIERENS Nichten en neven Schuddebeurs, 10 augustus 1982 Vol verdriet om de leegte die zij bij ons achterlaat, doch dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons heeft geschon ken, geven wij kennis dat de Heere geheel onverwachts tot Zich heeft genomen onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder MARINA MARIA DEURLOO-VAN BEMDEN Weduwe van IZAAK DEURLOO óp de hoge leeftijd van 96 jaar en 5 maanden. Goes; A. DEURLOO Zonnemaire: J. DEURLOO R. DEURLOO-KOOREMAN Scheveningen: C. J. FIEMAN-DEURLOO A. FIEMAN Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 10 augustus 1982 Rusthuis „Irene" Hoge Molenstraat 19 Correspondentie-adres A. Deurloo, Weidezicht 21, 4462 VK Goes De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 13 augustus a.s. om 14.00 uur te Zonnemaire, voorafgegaan door een rouwdienst in de consistorie van de Herv. Kerk, welke aanvangt om 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in genoemd gebouw. Heden nam de Heere tot Zich, onze lieve moeder en oma MAATJE KRISTELIJN-VAN IJSSELDIJK weduwe van WILLEM KRISTELIJN in de gezegendte ouderdoih van 9.1'jaar. 1 3445 EL Woerden van Slingelandtlanen 52: 9402 VT Assen Brahmsstraat 6: W. PH. KRISTELIJN J. A. PIT-KRISTELIJN R. PIT Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 11 augustus 1982 rusthuis „Irene" De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 14 au gustus a.s. om 11.15 uur op de algemene begraafplaats te Zierikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in het rust huis „Irene". Aanvang 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in het rusthuis, na afloop van de begrafenis. Te koop: Fietsen, 5 j. garantie. Compl. v.a. 340,—. Gar Rido, Oude Noordstr. 11, Nieuwerkerk, tel. 01114-3032. Diversen: Bij de Zeeuwse Dag-/Avond scholengemeenschap kunt u ook een cursus Wiskunde, Handelskennis of Biologie volgen. Inl. tel. 01110-3474. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Een taal leren? Bij de Zeeuw se Dag-/Avondscholenge meenschap kunt u terecht voor Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. Inl. tel. 01110-3474. Voor het natriumarme dieet de grootste keuze. Diverse vleeswaren; volvette of ma gere kaas. Reform- en dieet- huis Joppe. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg, Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Wie bij de Zeeuwse Dag-/ Avondscholengemeenschap de cursus Geschiedenis of Aardrijkskunde volgt leest de krant met andere ogen. Inl. tel. 01110-3474. Goedkoop en toch goed, dan naar Wico. Wico meubelocca sions, meubelstof, polyether, sisal vloerbedekking, ver huur Mr. Steam tapijt en meubelstof reiniger, atelier voor het overtrekken van uw losse bankstelkussens. De straat achter de Prijsslag Nieuwerkerk. Tel. (01114)- 1373, 's Maandags gesloten. Wij verkopen alles voor uw open haard en barbeque in meeneem verpakking. Voor het schoonmaken van uw schoorsteen, gaskachel, c.v.- ketel én alle oliekachels, kunt u terecht bij: Fa. L. Ber- revoets en Zn., Wevershoek 9, Zierikzee. Tel. 01110-3211 of 5193. Batikstoffen en -wikkelrok ken, maar ook panties haal je op de Balie in „De Palaver- hut". U weet toch dat' wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Auto wasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Van uw oude foto's maken wij uitstekende copieën. Fo to Jan Krakeel, Nieuwe Boogerdstr. 14, Zierikzee, tel. 01110-2691. Creatief?? Volg bij de Zeeuw se Dag-/Avondscholenge- meenschap de cursus Muziek of Textiele Werkvormen! Inl, tel. 01110-3474. aoooocooeoooooooooooooooöoooo Een lekkere DIKKE een zoete koek om van te smullen voor slechts f 4,95 Een verrukkelijk NIEUW kwali- teirsprodukt van de warme bakker Ten Hove en Specialisten in brood en banket Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Tel. 01110-2884 voor dè» vakantie, boodschappen en noem maar op, is d^Batavus fietsvouwkar dè oplossing. Snel achter de fi^ts te koppelen-eiLsimpel op te Kerkstraat 1 - Burgh - Tel. 01115-1324 WELTEVREDEN presenteert: De nieuwe LP Prijs slechts Alleen op LP verkrijgbaar. KORTE ST. JANSTRAAT 12 - ZIERIKZEE TELEFOON 01110-2805 9,95 Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, geNS voordelig en in één dag illhH gereed. Of vraag informatiemateriaal aan. r Alleenvertegenwoordiger voor Voome-Putten.Rozenburg.Spijkenlase, Hoekse-Waard,Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Du'iveland PORTAS-Vakbedrijf INNOVATIE-Servlce PORTkS® Dijkstraat 34.3231 CB Brielle Tel. 01810-5253 I 01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedrjven overa) r Nedertand en in vete Europese landen. v. d. Abeelestraat 6 Oosterland Telefoon 01114-2200 UITLATEN SCHOKBREKERS TREKHAKEN Gratis montage MERCASOL ML antlroest behandeling Verkoop Space benzine - normaal - diesel 10x tanken, minimum a t 25,- recht op 1 GRATIS WASBEURT. Ipewseeeeeooeéeoooooseeoooj i 5 rode Grape Fruitsf 2,95 Kilo blauwe druivenf 2,75 2 kilo Hollandse handappelenf 2,75 10 zoete perzikenf 2,95 Volle kist k 37 stuksf8,95 Morgen staat onze winkelwagen weer in Nieuwerkerk bij het dorpshuis TELEFOON (01114) 2028 ÜMoeeseseseMoeseoeoooeoo FA. W. J. GOUDZWAARD ZN Noordstraat 33-35 Haamsted* Tel. (01115) 1331 HOOGERHUIS B.V. Hogezoom 194-200 Renesso Tel- (01116)1343 i Wij hebben voor u beschikbaar een tag Brasweg 3, 4321 TB Kerkwerve, tel. 01110-2236 9000000000000000 Wij zoeken voor deelname aan de recreatie- volleybalkompetitie te Zierikzee nog enkele Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Y. Kole, Deltastraat 14 te Bruinisse (tel. 01113-1904) 54. Tristan is "de eerste, die tot leven komt. „Wat hebt ge nu gedaan?" zegt hij ontsteld uit. „Heb ik wat gedaan?" mompelt Svein on schuldig rondkijkend. „Ik heb alleen maar dat vergulde zwaard gepakt „J-j-ja maardat kunt ge toch niet doen stottert Tristan, „het kan helemaal eigenlijk nietVolgens de legende kan al leen maar de ware rechthebbende van de troon van Wales, Artor, het zwaard uit de steen krij gen „Wat heb ik maling aan 'n legende of hoe zoi ets heten mag", bromt Svein, aandachtig het zwaard bekijkend. „Dan klopt zogezegd, die legende niet, of wil je soms beweren, dat ik Ar tor zou moeten wezen, hahahahahahaha Hij schiet ineens in een bulderende lach bij dit idee en Tristan loopt rood aan van woede. Maar voor er ongelukken kunnen gebeuren, komt Artor kalm naar voren. „Komaan, Tristan, vriend," zegt hij, „hecht ge meer waarde aan een legende dan aan de werkelijkheid? Trek u dan terug uit de wereld en leef met uw verbeelding Of wilt ge soms werkelijkheid dwingen te zijn, zoals ge in uw droom zoudt wensen?" „Nou", roept Svein grijnzend uit, „daar zil zogezegd ook wel wat in, want als ik '1 droompje, dat ik net heb, werkelijkheid kor maken, dan hadden we hier nou een grooi feest, met véél eten en véél drinken om dc goeie afloop te vieren en dan mogen ze ei zogezegd later nog een legende van maker ook." (slot volgt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7