Zierikzee in matig duel te sterk voor Mevo: 5-0 Duiveland verder in opbouw dan Nieuwerkerkse formatie 1 Zaterdag'ploeg binnen de lijnen met veel invallers Ludo Peeters wint in Valkenswaard Zege Van Vliet Fietsdreidaagse in Renesse besloten Zaterdag 14 augustus op sportpark Bannink W Mevo organiseert toernooien voor junioren en pupillenteams Goeddraaiende Oosterlandse ploeg verdiend winnaar (1-2) De Schouwse Ruiters hielden voor het eerst een ponykamp enkele verkoopsters EET NU PRUIMEN SUCCESJES Een spelmoment uit de ontmoeting tussen de beide Zierikzeese voetbalvereni gingen. Martin Quist van Zierikzee aan de bal. Geheel rechts Arnold Vercau- teren, die voor Mevo debuteerde in een wedstrijd tegen zijn oude vereniging. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Veel wijzer zullen de trainers van Zierik zee en MEVO, Bas de Zeeuw en Toon van Tiggelhoven, niet geworden zijn van de oefenwedstrijd welke beide teams woensdagavond tegen elkaar op het sportpark Bannink hebben gespeeld. MEVO, dat voor de eerste keer in het veld kwam, vormde nog een onsamenhan gend geheel en zonder enige problemen kon Zierikzee, die haar derde wedstrijd speelde, de ontmoeting met een 5-0 overwinning afsluiten. dediging breken waarbij het leder overspeelde aan de mee opkomen Ri- ni Stoutjesdijk die geen moeite had om het leder in het verlaten doel te plaatsen (4-0). Kansen kreeg Zierik zee hierna nog bij de vleet maar de schade werd voor MEVO beperkt tot een door Rini Stoutjesdijk vier minu ten voor tijd gescoord doelpunt (5-0). VALKENSWAARD - De woens- dagavond verreden profronde van Valkens waard is gewonnen door de Belg Ludo Peeters uit de Raleigh- ploeg van Peter Post. In de slotfase wist Peeters in gezelschap van de Fransman Gilbert Duclos-Lassall en Joop Zoetemelk en Gerrie van Ger- •wen te ontsnappen. In de eindsprint toonde Peeters zich de snelste. De sprint van het peloton dat met een achterstand van 35 sekonden aan de finish arriveerde werd gewonnen door Piet van Katwijk. De uitslag: 1. Ludo Peeters (Bel.) de 100 km in 2.13.18; 2. Gilbert Duclos- Lasall (Fra); 3. Gerrie van Gerwen; 4. Joop Zoetemelk; 5. op 35 sec. Piet van Katwijk; 6. Henk Lubberding; 7. Jo- han van de Velde; 8. Jac. van Meer; 9. Jan van Houwelingen; 10. Leo van Vliet. EMMEN - Door zich van een kop groep van zeven renners de sterkste te tonen heeft Leo van Vliet dinsdag avond de profwielerronde van Em- men gewonnen. Vijf kilometer voor de finish was het vijftal uit het peloton weg gesprongen nadat hiervoor nog een uitlooppoging van de Fransman Mi chel Laurent, de Deen Kim Ander sen, de Noor Jostein Wilmann en de Nederlanders Fons van Katwijk en Wies van Dongen teniet was gedaan. De Uitslag: 1. Leo van Vliet de 100 km in 2.14.11; 2. Gregor Braun (W.D1.); 3. Jos Lammertink; 4. Gerrie Knetemann; 5. Didi Thurau (W.D1.); 6. Hennie Stamsnijder; 7. Gerard Veldscholten; 8. Wies van Dongen; 9. René Martens (Bel.); 10. Theo Smit. P.V. Gevleugelde Vrienden, Zierikzee Uitslag van de vlucht Compiegne, 260 km, op 1 aug. De 403 jonge duiven werden gelost om 12.00 uur. Ondanks de late lossing toch nog een snel ver loop, le duif te 15.27 uur, 1315 m.p.m. Laatste prijs te 16.02 uur, 1119 m.p.m. L. v. d. Hoek en Zn. 1, 5, 71, 94; H. v. d. Linde en Zn. 2, 13, 14, 15, 19 98; W. Blom en Zn. 3, 8, 12, 16, 25, 43, 44, 61, 68, 70, 82,88,89, 92; J. A. v. d. Linde 4, 11, 26, 35, 40, 50, 64, 72; P. Kouwen- berg 6, 28, 47, 85; J. J. de Jonge 7, 29, 31, 55, 56, 62, 90, 97; J. v. IJsseldijk 9, 37; A. Romijn 10, 34, 36, 51, 58, 67, 77, 99; A. Schults 17, 69, 81, 100; W. N. Pankow 18; A. Bakker 20, 21, 41, 49, 80, 87, 91, 96, 101; Kaaisteker den Boer 22, 46; C. M. Groenleer 23, 78, 79; L. J. Noordijk 24, 20, 33, 48, 57, 59, 60, 66, 73, 76; Gebr. Berrevoets 27, 38, 74; D. J. Hartman 32; M. A. Gieskes 39; J. M. Jumelet 42, 53, 54; C. Gieskes 45, 63, 83, 86; J. A. v. Almkerk 52, 95; Berrevoets-Wesdorp 65; Felius-Wes- Jenbrugge 75, 84, 93. Inmanden Compiegne op zaterdag 14 aug. van 7.30 uur tot 9.30 uur, jon ge duiven. C.C. Schouwen en Duiveland Uitslag van de wedvlucht vanuit Bergerac op 1 aug. Afstand 895 km. Los zondag 13.00 uur. De eerste van de 104 duiven te 12.13 's maandags. Laatste prijs te 18.09 uur. J. M. Jumelet, Bru, 1, 7; J. M. Ste- ketee, Bru, 2, 4, 5, 8, 10, 14, 17; J. v. Popering, Bru, 3, 20; E. A. Boerman, Ngw, 6; L. J. Fonteine, Dsr, 9, 15; Koster-Winkels, Zz, ll;Gebr. de Jon ge, Bru, 12, 13, 19; Kaaisteker-den Boer, Zz, 16; A. Schults, Bru, 18. Over het geheel genomen was het al met al een matige vertoning waar bij Zierikzee nog een serie doelrijpe kansen onbenut liet. Om reeds nu een oordeel te gaan vellen over de sterkte van de ploegen waarmee zij straks in de kompetitie gaan aantreden is het nog wat te vroeg daar er nog altijd spelers rond lopen die slechts een en kele keer of in het geheel nog niet hebben getraind. Hierbij komt ook nog, dat oefen wedstrijden, dat Zierikzee met de voorbereidingen al wel wat verder gevorderd is dan MEVO. Zierikzee verscheen in het veld met Ronald Lievense in het doel; achter: Robbie Wijnstekers, Marcel van Grunsven en Han van der Sande; voorstopper: Marco Bij de Vaate; middenveld: Aart van der Linde, Wim van der Maas en Wim Overweel; voor: Rini Stoutjesdijk, Jan-Leen Boot en Kees Verkaart. Vervangers Bart Helbers moest wegens een blessure verstek laten gaan, terwijl in de 2e helft Aart van der Linde werd gewisseld voor Sjaak Vasseur en in de laaste 25 minuten Dick Hart de plaats mocht innemen van Marco Bij de Vaate. Bij MEVO hebben Piet Verschure (is verzorger geworden) en Rini de Looze de schoenen aan de wilgen ge hangen en is Jan van Bemden over-* gestapt naar Zierikzee. Verder moesten de oranjehemden het nog stellen zonder Dick Lunenburg (mili taire dienst) en Martin Quist en Ton- ny Schults (blessures). Als nieuwe aanwinsten zijn in de selektie opgenomen: Paul Leenders (Deventer), Arnold Vercouteren en >André Kort (beide overgekomen van Zierikzee), Gerrit Groenleer (Colpl. Boys) en de A-junioren Marco Speel man en Remo Faber. Doordat Zierik zee al vrij snel bezit van het midden veld wist te nemen was het overwe gend in de aanval en kreeg de MEVO- verdediging handen vol werk. Nadat het al een aantal goede mogelijkhe den om tot skoren te komen had la ten liggen duurde het nog een half uur voor Jan-Leen Boot, na goed voorbereidend werk van Aart van der Linde, de score kon openen (1-0). Hoewel MEVO wel probeerde om wat terug te doen kreeg doelman Lie vense weinig werk te verrichten. Heel wat drukker had zijn overbuur man Jan Leen van Liere, die om toer- RENESSE - Begunstigd door fraai zomerweer werd woensdagavond te Renesse de avondfietsdriedaagse af gesloten met de tocht door de polders van Westerschouwen en langs de boorden van de Oosterschelde over de Plompetorenweg, over een af stand van 18,8 km. Aan het slot toonden de deelne mers zich bijzonder enthousiast over de door de organisatoren uitgezette routes. Vooral de op dinsdagavond uitge zette route door de Boswachterij Westenschouwen had bij de deelne mers een warm onthaal gevonden. Na het voltooien van de laatste tocht kregen alle deelnemers(sters), waaronder ook een aantal Duitsers en Belgen, een herinnering aangebo den. beurt met Jan van der Linde in de oe fenwedstrijden het doel gaat verde digen. In de 39e minuut kon Zierik zee de voorsprong opvoeren tot 2-0 toen Rini Stoutjesdijk zoveel ruimte op de linkervleugel werd gelaten dat hij ongehinderd naar het doel kon oprukken en scoren. Genadeslag Direkt na de rust kreeg MEVO de genadeslag. Al in de eerste minuut kon Jan-Leen Boot en Kees Verkaart met een een-tweetje door de verdedi ging breken waarbij Verkaart voor de afronding zorgde (3-0). Eer er vijf minuten waren verstre ken kon Jan-Leen Boot door de ver- ZIERIKZEE - Voetbalvereniging Mevo uit Zierikzee organiseert aan staande zaterdag 14 augustus voet baltoernooien voor A-, B- en C-junio- renploegen en D- en E-pupillentaems op sportpark Bannink. Het allereer ste fluitsignaal klinkt om 9.30 uur en de laatste prijzen worden uitgereikt; om 17.00 uur in de kantine van hetT sportpark. Om 9.30 uur wordt een aanvang ge maakt met de beide pupillenkatego- rieën. Zowel bij de D- als bij de E- pupillen komen teams in aktie van de verenigingen Duiveland, SV Ou- werkerk en de twee zusterverenigin gen Zierikzee en Mevo. Er wordt een halve kompetitie afgewerkt en de wedstrijden duren allemaal 20 minu ten. Toernooiwinnaar ïs de vereni ging, die bij zowel de D- als de E- pupillen samen het hoogste aantal punten heeft behaald. Om 12.15 uur vindt in de pupillen- klasse de rijsuitreiking plaats, drie kwartier later wordt dan een begin gemaakt met de toernooien in de drie juniorengroepen. Bij de A-junioren komen teams van ZSC Scharendijke, Ventura Sport, SVV en Mevo zelf in aktie, terwijl bij de B- en C-junioren Zierikzee, Ventura Sport, SVV en Mevo de deelnemende ploegen zijn. In deze drie kategorieën wordt eve neens een halve kompetitie gespeeld, maar Hier duren de ontmoetingen een half uur. Prijsuitreiking is om 17.00 NIEUWERKERK - Allesbepalend met het oog op de aanstaande kompetitie is een 1-2 zege van Duiveland op KNVB-vierde klasser SKNWK natuurlijk nog allerminst. Daarvoor is de oefenkampagne nog in een te vroeg stadium. Desondanks kan gerust worden gesteld dat de formatie van trainer Piet Roks het in zich heeft attraktief voetbal te spelen. Diverse spelers hebben meer dan voortreffelijke kwaliteiten en wat belangrijker is, het verband tussen de li nies lijkt hecht te zijn. Bovendien is de aanwinst op het middenveld, Jaap van Sliedrecht (ex-NTVV), waarschijnlijk binnen afzienbare tijd van groot be lang. Van Sliedrecht heeft een fikse portie ervaring en de gave om leiding te geven. Bij SKNWK was er van teamverband nog weinig sprake, maar hierin had de nieuwe oefenmeester Kees van Linde een hoofdrol. De Goesenaar koos bewust voor een opstelling, waarin diverse spelers op plaatsen werden ge posteerd, die voor hen vreemd waren, waardoor er van vastomlijnde patro nen nog weinig sprake was. SKNWK werd in feite in het eerste kwartier geklopt. Duiveland ging fu rieus uit de startblokken en de Nie- werkerkers werden met de rug tegen de muur geplaatst. In de twaalfde minuut resulteerde een knappe anval in de openingstreffer. De beginopzet kwam van Bert Goudzwaard, die diep infiltreerde in de defensie van de Nieu werkerkers en precies op het juiste moment Cees Zwager bereikte, die de laatste hindernis, doelman Toon Wandel uitspeelde. Een lako- niek passje zijwaarst op de volko men vrijstaande Hans Rotte werd even later gevolgd door de definitie ve afronding: 0-1. Hoogstandje Amper drie minuten later was het weer raak. Dit keer was een voetbal- technisch hoogstandje van Jaap van Sliedrecht oorzaak en gevolg van de Oosterlandse nummer twee. Van Sliedrecht drong ver op tot even binnen het strafschopgebied, waarbij diverse Nieuwerkerkers ver zuimden om in te grijpen. Toen ook Toon Wandel niet geheel vrij uit ging hoefde Van Sliedrecht het leer slechts te liften, waardoor het net voor de tweede keer bezoek kreeg. Bijna leek zich een katastrofe voor de thuisclub te gaan voltrekken, toen Cees Zwager even later opnieuw skoorde. De voortreffelijk leidende arbiter Picard had evenwel bui tenspel gekonstateerd. Na een half uur kreeg SKNWK wat meer grip op de wedstrijd, maar echt doelgevaar voor de veste van tweede doelman Eddy ten Klooster (ex- Zierikzee) kwam er nauwelijks. In de 31e minuut werd de nieuwe spits Jan Brasser (ex-VCK) voor het eerst in stelling gebracht, maar de zuiverheid was er nog alllerminst. Toch kwam de aansluitingstreffer er nog voor het rustsignaal. Arie Folmer stuurde Jan Brasser diep, waarbij deze zich goed door de verdediging draaide. Jaap van Sliedrecht erkende het gevaar en tikte Brasser nog net van achter aan. HOOGERHEIDE - Voor het eerst in haar 43-jarig bestaan organiseerde de Landelijke Ruitervereniging en Ponyklub De Schouwse Ruiters uit Dreischor een pony- en ruiterkamp. Het initiatief hiervoor ging uit van instrukteur Jan Bevelander, die het punt op de voorjaarsvergadering aankaartte. Binnen de kotste keren kreeg het jjjan gestalte. Enkele seniorleden en ouders van jeugd leden bezochtten een aantal maneges en uiteindelijk werd manege Stevenshof in Hoogerheide uitverkoren om te dienen als eerste manege waarheen de Schouwse Ruiters „op kamp" zouden gaan. Een door het bestuur samengestel de kommissie verrichtte de voorbe reidende werkzaamheden en naar ge lang de dag van het vertrek naderde sloop het enthousiasme binnen de in middels 23 opgegeven pony ruiters. Met 8 begeleiders vertrok het stel naar Stevenshof. Ruiters en amazo nes konden volop genieten van de prachtige Kalmthoutse heide, mede dankzij het schitterenden weer, dat van het gebeuren een onvergetelijk geheel maakte. Ook het Hoogerhei- dense zwembad De Plantage droeg in niet geringe mate bij tot het slagen van het warme ponykamp. KERKNIEUWS Ned. Hervormde Kerk Aangenomen naar Assen: (toez.) Drs. Jac. Goorhuis, kand. te Drach ten. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Ruinerwold- Koekange: W. van Leeuwen te Zeven hoven (part-time). Ned. Herv. Kerk Beroepen te Zwolle: J. J. W. Mou- thaan, Nunspeet. Aangenomen naar Sint- Anthoniepolder: (part-time) T. Weg man kand. te Wijk en Aalburg. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Lemmer (toez.): K. R. Cuperus, Rinsumageest-Sybranda- huis. Aangenomen naar Bergen op Zoom tot pred. voor buitengewone werk zaamheden (pastoraat ziekenhuis Lievensberg en verpleeghuis Alg. Burger Gasthuis, tevens pastoraat Evangelisch Lutherse Gemeente): H. B. Meijboom, Arnhem; naar Burum (part-time): G. S. Groeneveld, kand. te Groningen; naar Avezaat: J. L. Brevet, kand. te Nunspeet. Geref. Gemeente Beroepen te Krabbendijke: L. Blok, Nunspeet. Kampboek De leiders hadden gezorgd voor een aantal programmaatjes, waarvan er evenwel een paar afvielen vanwege het fraaie weer. Bosritten, een wegparkoers, een quiz (uitgedokterd door Nicole Vos), een programma voor de „oudera vond", inklusief parade, dressuur, mennen en taliko, picknicken in het bos, een huifkartocht en een afslui tende barbecue, vormden een afwis selend geheel. De kampdeelnemers en -deelneemsters konden alles wat zich afspeelde bijhouden in hun kampboek, een 22 pagina's tellend boekje, dat door de leiding in elkaar was gedraaid. Veel bewondering was er voor de kok van het kamp, mevrouw Van Dijke-Schot, en haar staf. Zij slaag den erin om telkens weer een maal tijd voor dertig mensen op tafel te to veren, hergeen bepaald geen sineku- re is. Van blikgroenten hadden kok en aanhang nog nooit gehoord. Door de vele aktiviteiten was de week op Stevenshof voorbij, voordat men het wist. Zaterdagmiddag laat werd de terugtocht aanvaard en bij thuis komst konden 32 uiterst tevreden kinderen en leiders, en 26 pony's en paarden terugzien op een fantastisch geslaagd kamp. V erant woordelijkheid Het bestuur van de Schouwse Rui ters gaf bij thuiskomst van de kamp- gangers blijk van hun waardering voor de leiders, die de grote verant woordelijkheid voor 23 kinderen toch maar hadden willen dragen. Stef Nelisse overhandigde hen na mens het bestuur een fraaie bos bloe men, hergeen door de ontVangers zeer op prijs werd gesteld. Later zal dit kamp nog een vervolg krijgen, wanneer de dia-serie die over de kampweek werd gemaakt gereed is. Dan zal alles nog eens worden herbe leefd, door iedereen die er bij was als ruiter, amazone, leider of leidster. Duidelijk zal dan ook worden, dat dit „Schouwse Ruiterkamp" voor herhaling vatbaar is. De door Bram Roks knap genomen vrije trap werd even later als nog verdiend achter Eddy ten Klooster geprikt door René van dfe Zande, die zicH goed had losgemaakt van Cees Stouten (1-2). Rommelig Op slag van rust ontsnapte Duive land nog aan de gelijkmaker toen Ed dy ten Klooster knap redde op een spetter van Leo Wandel. De tweede helft was voetbaltechnisch van een veel lager gehalte. Er ontstond een rommelig geheel, waaruit slechts aan weerskanten een enkele kans ontstond. Duiveland kwam dicht bij doelpunten uit vrije trappen van Jaap van Sliedrecht en Dolf Roks en aan de andere kant was van Jan Brasser een keer erg dicht bij de gelijkmaker. Verder viel er weinig opmerkelijks te noteren. Dui veland won over de hele wedstrijd genomen verdiend, maar beide trai ners hechtten weinig waarde aan het geheel. De oefenfase is daarvoor nog in een te pril stadium. Joop Wandel probeert zich een weg te banen door de Duiveland-aanvallers. Cees Zwager (11) en Hans Rotte vormen de obstakels. Piet Slootmaker (rechts) houdt een oogje in het zeil. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Wij vragen nog "vanaf 16 augustus t/m 28 augustus (eventueel 's avonds van 6 tot 9 uur). Geschenkenhuis Hoogerhuis B.V. Renesse - Telefoon 01116-1343 Extra voordelig f 1,45 per kilo Groente- en Fruitmarkt SAMAN Hoek Nieuwe Bogerdstraat-St. Domusstraat, Zierik zee, Telefoon 01110-3296 Te koop: Voor een succesvolle schoolstart haal je je spullen bij: Boeken Papeterie Her man de Vries, Zierikzee, Melkmarkt 11. Daarom deze speciale aanbieding: 23- Ringsband met 2 vullingen, geen 14,10 maar 9,95. Wegens omst. Kreidler 1980. Zijpestraat 12, Zierikzee. Mooie Canadese kano, 2 pers. met peddels, i.z.g.st., in- vouwbaar; openhaardhout, thuis bezorgd. Tel. 01110- 2172. Kantoor typemachine, merk Adler, i.p.st., ideale lesma- chine. Tel. 01117-1974, na 17.00 uur. Jonge goudsfazanten, 8 we ken. Tel. 01110-2774. Schoolfietsen, voordelig, remnaaf v.a. 399,— met 3 versn. 470,—. Hese Twee- wielers Zierikzee, Weststraat 5-7. Austin Allegro 13Ó0, i.g.st., b.j. 1974, 98.000 km 900,-; kindercampingbedje 35,-. Tel. 01110-3985. Enkele voordelige nieuwe brommers. Tomos A3 -Vespa. Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Wolf elektrische en benzine motormaaier, handgeduwde maaiers. Ook onderdelen. Hubo-Karweishop Renesse. Dealer van Wolf en Hendrik- Jan de Tuinman. Te koop gevraagd: Ruime papegaaienkooi. Tel. 01113-1214. 2e hands stripboeken. Tel. 01110-5607. Te huur Voordelig videofilms huren? Bel dan „De Eilanden". Tel. 01873-2425, voor een gratis ti tellijst. Wij bieden: 1. Gratis lidmaatschap. 2. Elk kwartaal nieuwe fól- der. 3. De laagste huurprijzen. 4. Elke week 5 nieuwe titels. 5. Kwaliteitsgarantie. 6. Gratis bezorgd - opge haald. 7. Verhuurprijzen zijn voor een hele week. „De Eilanden" - en goed en goedkoop. Personeel gevraagd: Met spoed gevr.: afwashulp voor de avonduren en de wee kenden. Auberge Maritime, tel. 01110-2156. Personeel aangeboden: Voor spit- en freeswerk. Tel. 01110-2172. Huisdieren: Moet uw huisdier weg? Geef ons bericht. Laat het geen zwerfdier worden! Sophia- Dierenbescherming, Es doornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Gevonden Nieuwerkerk: Ko nijn, kleur: zwart met wit. Sophia-Dierenbescherming, Esdoornstraat 33, tel. 1583. Nieuwerkerk. Leest hét streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6