BOMAANSLAG OP IRAAKSE AMBASSADE IN PARIJS PDIKJ TROM Greenpeace vertraagt lossen vaten „Gem" Sinds vanochtend vroeg bestookt Israël West-Beiroet weer AGENDA Frank Coppola geëxecuteerd Anti-Israëlische akties in Guatemala Marcos beschuldigt zakenlieden Oost-Duitsland heeft het erg moeilijk Explosie in vliegtuig eist mensenleven Hongerstaking tegen bouw kerncentrale Confisquering van LSD in trein Stichting Het Theater LE PROFESSIONNEL Superpret in het liefdesbed EEN NEDERLANDSE JBKDFHN en zi Les uns et les autres Amerikaan bekent reeks moorden op vrouwen Aantal Oostduitse vluchtelingen neemt af VN-konferentie over Midden-Oosten voorgesteld Argentinië meldt incidenten rond Falklands FN V-bond: Verlies arbeidsplaatsen bij ministerie door reorganisatie Prinses Margriet opent WK vierspannen (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 Advertentie PARIJS - Bij een bomaanslag op de Iraakse ambassade in Parijs hebben woensdag zeker vier personen verwon dingen opgelopen. Naar ooggetuigen verklaarden ont plofte een vermoedelijk van springlading voorziene auto kort na half zes voör de ingang van het gebouwenkom- plex in het zestiende arrondissement, waar de ambassa de en het consulaat van Irak zijn gehuisvest. WARSCHAU. De ondergedoken leiding van het verboden Poolse vak verbond Solidariteit heeft de Poolse bevolking opgeroepen een „verzets beweging" te organiseren tegen het bewind van generaal Wojciech Jaru- zelski. De bevolking wordt gevraagd kleine „actieve verzetsgroepen" te vormen, zowel in de bedrijven als in de steden en dorpen. RICHMOND De voormalige portie-agent Frank Coppola is dins dag.? ond laat op de elektrische stoel terecL gesteld in de gevangenis van Richmond in de Amerikaanse staat Virginia in het bijzijn van zes burger- getuigen. Dit heeft een woordvoer der van de gevangenis bevestigd. Coppola's executie was dinsdag eerder voor onbepaalde tijd uit gesteld, maar het hooggerechtshof verklaarde met vijf tegen twee stem men het besluit van de rechter nietig. Deze was tot uitstel overgegaan met het argument dat er nog een procedu re aanhanging was over de vraag of de herinvoering van de doodstraf in Virginia wettig was. Aktivisten tegen de doodstraf had den zich fel gekeerd tegen de executie van Coppola, die zelf wilde dat het vonnis werd voltrokken. De 38-jarige oud-politieman had steeds verklaard onschuldig te zijn aan de hem ten laste gelegde roofmoord op een vrouw. Maar zijn tweede vrouw en de echtgenoot van de vermoorde vrouw getuigden dat hij schuldig was. GUATEMALA - In de hoofstad van Guatemala zijn woensdag aanslagen gepleegd op de Israëlische ambassa de en de synagoge. Vanuit een rijden de auto werd een bom gegooid naar de Israëlische ambassade. De explosie richtte enige schade aan, maar er vielen geen slachtoffers. Bewakers van de ambassade namen de auto onder vuur. Volgens oogge tuigen werd zeker een van de inzit tenden gewond. Tegelijkertijd gooiden elders in de stad mannen een bom tegen de muur van de enige synagoge in Guatemala- stad, maar de bom kwam niet tot ont ploffing. Tot dusver heeft geen enkele groe pering zich voor de aanslagen verant woordelijk gesteld. Woensdag publiceerde de kommu- nistisch georiënteerde Partij van de Arbeid een kommuniqué waarin de Israëlische steun aan het militaire re gime van Guatemala werd gehekeld. De publikatie van het kommuniqué in de dagbladen geschiedde op kosten van de Guatemalaanse mi nister van binnenlandse zaken, kolo nel Ricardo Mendez Ruiz, die daar mee een van de eisen inwilligde die deze partij heeft gesteld voor de vrij- lating van de ontvoerde zoon van de minister. MANILLA - President Marcos van de Filippijnen heeft woensdag za kenlieden ervan beschuldigd geld te steken in een komplot om hem en en kele leden van zijn kabinet te ver moorden. Naar zijn zeggen beschikt de inlichtingendienst over een lijst met namen van zakenlieden maar ook van vakbondsleiders, oppositie leden, intellectuelen en seperatisti- sche moslim-rebellen die bij het kom plot zijn betrokken. Volgens leden van de oppositie blijkt uit de verklaringen Marcos's wanhoop die doen denken aan zijn uitspraken vlak voor de afkondiging van de staat van beleg in 1972. Moskou heeft zijn eerste pizzeria MOSKOU - De Pizzeria heeft nu ook zijn intrede gedaan in de Sowjet- Unie. In de Gorki-straat in Moskou, die het etiket belangrijkste uit- gaansstraat van Moskou verdient, kunnen de Moskovieten in een op de typische Sowjet manier als cafe- restaurant ingericht etablissement pizza's en andere Italiaanse hapjes nuttigen. De Pizza's worden bereid door Sowjet-koks volgens een Napoli- taans recept. De Sowjet-kelners be dienen in rood-wit gestreepte T- shirts. Volgens het vakbondsdagblad Troed is de opening van het „Pizzeria-cafe" te danken aan goede samenwerking tussen de Sowjet- Unie en Italië. Een andere auto met een bom kon door de politie uit de gevarenzone worden gebracht en de bom werd ontmanteld. In het consulaat brak een felle brand uit. Enorme rookwol ken stegen uit het dak op. Derde zware aanslag Na de bloedige terroristische aan val maandag op een Joods restau rant, waarbij zes mensen om het ve- ven kwamen, en een bomaanslag op een Joodse exporteur in fruit, waar bij woensdagochtend een vrouw le vensgevaarlijk werd gewond, is de bomaanslag op de Iraakse diploma tieke missies de derde zware terro ristische aanslag in Parijs in drie da gen. Oppositiegroep Een Sji'itische Iraakse oppositie groep, de tot nu toe onbekende Iraak se beweging voor Islamitische aktie, heeft zich woensdagavond verant woordelijk gesteld voor de aanslag op de Iraakse ambassade. Ze deed dit in een anoniem telefoongesprek met het persbureau AFP. De aktie droeg als codenaam „Kha- led al Islambouli", naar de leider van het commando dat vorig jaar oktober president Sadat van Egypte ver moordde. De aanslag was bedoeld als uiting van „solidariteit met de strijd van het Islamitische volk van Egypte en de andere Arabische landen". De aanslag werd, volgens het tele foontje, in Parijs gepleegd „om de Franse autoriteiten te waarschuwen vanwege hun militaire hulp aan Irak". AMSTERDAM - Het Britse schip „Gem" dat zich met ruim 2.800 vaten radio-aktief afval op 700 km ten noordwesten van Spanje bevindt, is woensdag begonnen met het storten van de vaten in de Atlantische Ocea an. Een woordvoerster van Green peace in Amsterdam heeft meege deeld, dat vrijwilligers van de milieu-organisatie het stqrten aan zienlijk vertragen. Het lossen geschiedt vanaf een geïmproviseerd platform, omdat de vier permanente platformen sinds dinsdagmorgen bezet zijn door zes vrijwilligers van Greenpeace. Het in derhaast aangebrachte platform is verre van stabiel. De milieu organisatie heeft de National Union of Seamen (NUS), de Britse bond voor Scheepvaartpersoneel) van de voor de bemanning abominabele werkomstandigheden op de hoogte gebracht. Toen de NUS zich bij de ei genaar van de Gem beklaagde, zei de ze dat het losschip zijn dumpingwerk moest staken tot de vrijwilligers van Greenpeace zich van de Gem hebben teruggetrokken. De zes vrijwilligers die sinds dins dagmorgen aan boord van de Gem zitten vastgeketend, hebben in het afgelopen etmaal eten en drinken ge kregen vanaf de Sirius. De beman ning van de Gem heeft geertpbgingen gedaan deze bevoorrading te voorko men. De Nederlandse vrijwilliger (Pieter Groenier) meldde vanaf de Gem dat de kapitein zijn bemanning in verband met deze coulance ge dreigd heeft met arrestatie op grond van „muiterij" als het schip een Brit se haven aandoet. WEST-BERLIJN - De verminde ring van de economische groei in de eerste helft van dit jaar, de grote schulden aan het Westen en de daar mee gepaard gaande hoge rentelast en de kritische instelling van Wester se banken hebben Oost-Duitsland economisch gezien in een „zeer moei lijke positie" gebracht, zo schrijft het Deutsche Institut Für Wirt- schaftsforschung in zijn jongste wee- kuitgave. De groei van de economie heeft in de eerste helft van dit jaar drie procent bedragen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar, het laagste percentage sinds lange tijd. SAN SALVADOR. Amerikaanse en Venezolaanse diplomaten in San Salvador hebben dinsdag een paleis- coup verijdeld die rechtse partijen in El Salvador wilden uitvoeren ten koste van door Amerika gesteunde ministers, zo hebben Christen democratische leiders bekendge maakt. Het lossen van de ruim 2.800 vaten zal - als Greenpeace zijn „bezetting" kan handhaven - nog verscheidene dagen duren. HONOLOELOE - Een explosie aan boord van een Boeing 747 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschap pij Pan Am heeft woensdag een 16- jarige Japanner het leven gekost. Veertien mensen werden gewond. Het toestel, afkomstig uit Tokio, be vond zich op 200 kilometer van Hono- loeloe. Men vermoedt dat de ontplof fing is veroorzaakt door een bom. De FBI, de Amerikaanse federale recherche, is belast met het onder zoek. Ze heeft het vermoeden dat een bom de explosie heeft veroorzaakt. Ze kon het echter nog niet bevesti gen. De Boeing was op weg naar de Ver enigde Staten. Er waren 270 passa giers en 15 bemanningsleden aan boord. LANDSHUT, BEIEREN - Leden van het „Burgerforum tegen kern centrales Landshut en omgeving" zijn woensdag voor het raadhuis van Landshut (Beieren) in hongerstaking gegaan. Zij willen daarmee stopzet ting van de bouw van de nieuwe kerncentrale Isar II afdwingen. De hongerstakers proberen ver- dedr geld in te zamelen voor het aan hangig maken van een proces, tegen het verlenen van de bouwvergunning voor de kerncentrale. Tien dagen ge leden werd met de bouw begonnen. PARIJS - De Franse douane heeft dinsdag in de grensplaats Feignies aan boord van de trein Amsterdam- Parijs beslaggelegd op 1400 doses LSD. Vrijdag en zaterdag legde zij op de luchthaven Roissy beslag op twee zendingen cocaïne van samen 3150 ki lo. De smokkelaars waren een man en een vrouw die op afzonderlijke vliegtuigen uit Colombia in Parijs waren aangekomen. Omtrent de LSD uit Amsterdam zijn geen nadere mededelingen ge daan. TEL AVIV/BEIROET - Israëlische bommenwerpers bombarderen sinds vanochtend 06.00 uur Palestijnse doelen in West-Beiroet, zo heeft een militai re woordvoerder in Tel Aviv meegedeeld. Hij voegde eraan toe dat het Israëli sche leger het gebied rond de renbaan volledig beheerst dat een van de toe voerwegen naar de strategische Corniche Mazraa overziet. Het nam ook zes nabijgelegen ge bouwen in vanwaaruit Palestijnen Israëlische troepen bestookten. Doelwit van de luchtaanvallen wa ren het vrijwel vernielde sportcen trum en de Palestijnse vluchtelingen kampen Bourj al Barajneh en Chati- la in het zuiden van West-Beiroet. Ook de renbaan en het omliggende beboste gebied, waar vorige week zware gevechten woedden, werden onder vuur genomen. Volgens „De stem van Arabisch Li banon", de radiozender van progressief-Palestijnse strijders in het land, is het gebied rond de ren baan nog in handen van zijn strij ders, en niet door Israëlische troepen veroverd, aldus een uitzending die in Nicosia (Cyprus) werd opgevangen. Onrustige nacht De bombardementen volgden op een al onrustige nacht waarin Israëli sche troepen en Palestijnse strijders zware artillerie- en tankduels uit vochten bij de „frontlinies" in de Li banese hoofdstad. Gisteren (woens dag) vinden Israëlische luchtaanval len plaats en hevige gevechten in de buurt van het nationaal museum bij de belangrijke doorlaatpost tussen West- en Oost-Beiroet. vertoont in de Concertzaal A.s. zaterdag 20.00 uur A.s. zondag 20.00 uur londo In pijlsnelle topvorm "do beroeps- 1 JEAN-PAUL BELMOMDO1 ROBERT HOSSEIN JEAN DESAILLY ELYSABETH MARGONI eon film van Georges Lautner 12 jaar A.s. zaterdag 22.30 uur E<4i vrolijke aaneen schakeling van ontucht wj?/ I /Ml M 16 jaar A.s. dinsdag 16.00 uur MATINEE el Vernacht: De triomf van de franse cinematografie (de een en de ander) ANKARA. Het Turkse militaire bewind heft de pers verboden nog langer te berichten over de aanslag die Armeense terroristen zaterdag pleegden op de luchthaven Esenboga bij Ankara. Bij die aanslag vielen 9 doden en 72 gewonden. Er is een rege ringsdecreet uitgevaardigd dat de media verbiedt verslag te doen van het onderzoek dat de politie instelt naar de toedracht van de Armeense terreuractie. HOUSTON, TEXAS - De 28-jarige automonteur Eugene Watts in de Ver enigde Staten heeft volgens de poli tie in Houston tot dusver 22 moorden op vrouwen in de staten Texas en Mi chigan en in Canada bekend. De poli tie zit met nog 18 onopgeloste moor den waarvoor Watts verantwoorde lijk zou kunnen blijken te zijn. Gerechtsgeneeskundige psychia ters noemen Watts een geestelijk gestoord man die vrouwen haat. In de afgelopen dagen heeft hij in Houston de politie geleid naar twee graven van slachtoffers. In deze stad heeft hij in totaal negen vrouwen vermoord. WEST-BERLIJN - Steeds minder inwoners van de DDR slagen erin, als vluchteling de grens te passeren naar West-Berlijn of de Bondsrepubliek. De „Werkgroep 13 augustus" heeft woensdag ter gelegenheid van de 21e verjaardag van de bouw van de muur tussen Oost- en West-Berlijn (op 13 augustus 1961) bekendgemaakt, dat het aantal vluchtelingen gedaald is van 721 in 1979 tot 424 in 1980. In de eerste zes maanden van 1982 waren het er nog maar 110. Sinds de bouw van de muur vluchtten meer dan 187.000 inwoners van de DDR naar West-Duitsland. Van hen ont kwamen er ruim 38.000 naar West- Berlijn. WENEN - De sekretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Pe rez de Cuellar, heeft zich woensdag uitgesproken voor een internationale konferentie over het Midden-Oosten binnen het raam van de VN. Een der gelijke bijeenkomst zou „ideaal zijn voor het bereiken van een alomvat tende en duurzame oplossing van het vraagstuk". Perez de Cuellar zei dit op een pers- konferentie in Wenen, nadat hij, naar zijn zeggen, een nuttig en zeer be langrijk gesprek had gehad met de Oostenrijkse kanselier Bruno Kreis- ky. De jongste ontwikkelingen in Li banon noemde hij zeer bemoedigend. De Libanese kwestie vormde echter slechts een deel van de problemen van het Midden-Oosten. BUENOS AIRES - De Argentijnse marine heeft woensdag gemeld dat zich vorige week bij de Falkland-ei- landen drie incidenten hebben voor gedaan tussen Argentijnse visserbo ten en Britse oorlogsschepen. Londen heeft een van de drie incidenten be vestigd. Volgens de Argentijnse marine werden in alle gevallen Argentijnse vissersboten onderschept door Britse oorlogsschepen, dat zou gebeurt zijn binnen de zone van 150 mijl rond de Falkland-eilanden, die Argentijnse schepen en vliegtuigen deze zone niet mogen binnenvaren of -vliegen zon der speciale toestemming van de Britten te hebben gekregen daar voor. UTRECHT - Een reorganisatie bij het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne zal volgens de FNV-bond ABVA/KABO waar schijnlijk enkele honderden ar beidsplaatsen kosten. Het gaat om een samenvoeging van het Rijks instituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven, het Rijksinstituut van de Drinkwatervoorziening in Leid- schendam en het Instituut voor Af valstoffen in Amersfoort. De beslissing om deze instituten waarbij in totaal 1.350 mensen wer ken - samen te voegen is het perso neel en de vakbonden volgens ABVA/KABO woensdag meege deeld zonder dat er maar ook enig overleg is geweest. Ook een toelich ting die aangeeft waarop het besluit is gebaseerd, ontbreekt. APELDOORN - Onder overweldi gende belangstelling heeft prinses Margriet woensdagmiddag in Apel doorn de zesde editie van de strijd om het wereldkampioenschap vierspannen geopend. Het was een kleurrijk gebeuren op de terreinen van paleis Het Loo, die in 1976 ook al als decor dienden voor dit grote hip pische gebeuren, dat eenmaal per twee jaar plaats heeft. Donderdag 12 augustus Zierikzee Stadhuis. Kommissie financiën. 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. Zomeravondmuziek. 20.00 uur. Haamstede Ring Promotion. Groots opgezette braderie met vele demonstraties en evenementen. Van 10.00 tot 18.00 uur. Tevens om 15.00 uur dia-serie „De banken zijn hard" in de Ned. Herv. Kerk. Scharendijke N.H. Kerk. Orgelconcert Mar van der Veer, Myra Groenendaal, viool, 20.00 uur. Brouwershaven Oude Sportveld. Spelmorgen voor de jeugd, 9.00 uur. Noordgouwe Ring, zomeravondconcert „Con Arno- re", 20.00 uur. Dreischor Hervormde kerk. Orgelconcert Ma rion Sanders. 20.00 uur. Bruinisse Sportveld Boomdijk. Voetbalwed strijd, Bruse Boys 2-DFSI. 19.00 uur. Vrijdag 13 augustus Zonnemaire Café De Gruttepikker, disco, 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw, 9.30 uur, speel- ochtend voor de jeugd. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Jeugddisco. Kinderen van 6-12 jaar, 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 14 augustus Middelburg Orgelkoncert in de Oostkerk, Geert Bierling. Aanvang 20.00 uur. Zierikzee Concertzaal, film: „Le Professionnel", 20.00 uur, 12 jaar. Film: „Superpret in het liefdesbed", 22.30 uur, 16 jaar. Serooskerke Dorpsring. Fancy-fair. Aanvang: 10.00 uur. Renesse Sportterrein „De Laone". Taptoe Re- nesse. 21.00 uur. Toegang tot sport veld geopend om 20.00 uur. Dreischor 14.00 uur Rondgang Showband „Rust Roest" en showband „78 Lelystad". 14.30 uur: Sporterrein „De Mol", op treden showband „Rust Roest" en showband „78 Lelystad". Bruinisse Aquadelta. Pleintheater, modeshow, 20.00 uur. Ouwerkerk Muziektent, gastkoncert „Ooster- lands Fanfare", 20.00 uur. Zondag 15 augustus Zierikzee Concertzaal, film „The Profession nel", 20.00 uur, 12 jaar. Maandag 16 augustus Zierikzee Huis van Nassau, Fraktie- bestuursvergadering V.V.D., 20.00 uur. Haamstede Geref. Kerk. Maandagavondzang. 20.00 uur. Gemeentehuis, raadsvergadering, 19.30 uur. Maandag 16 augustus Zierikzee Grachtweg 4, vertrek fietstocht U.V.V., 13.30 uur. Dinsdag 17 augustus Zierikzee Concertzaal, film: „Diktrom", 16.00 uur, a.l. Brouwershaven St. Nicolaaskerk, orgelconcekt, Mau rice Pirenne, 20.00 uur. Woensdag 18 augustus Westenschouwen Parkeerterrein Westenscho ïwse in laag, verzamelen plantenwerkgroep, 19.00 uur. Renesse Ned. Hervormde kerk, „Koperklan ken", 20.00 uur. V.V.V.-kantoor, start wandeling 10 km, 19.00 uur. Donderdag 19 augustus Renesse Sportveld De Laone, wihdhonden- rennen, 19.30 uur. Burgh Herv. Kerk. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis; vergadering Advies kommissie Welzijnsbeleid, 19.30 uur. Zaterdag 21 augustus Renesse Hogezoom, barbecue-avond, 19.30-22.30 uur. Bruinisse Oudestraat, achtervolgingswedstrijd voor gewone fietsen, 19.00 uur. Zomeravondmuziek. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet.voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2