SLAGERIJ ORNÉE.... .98 .98 .98 .69 99 8.50 98 .98 98 1.29 OUST SUPERMARKT Het jaar rond met de koppen van de maand -m- halvarine vloeibaar dreft flacon azijn koffer omo triopak mars GRATIS RIBLAPPEN FRICANDELLEN 4 halen - 3 betalen FILÉ AMERICAIN Bezuinigen? G. J. WILBRINK VERS VLEES EEN PW ROODMERK koffie Uw slager voor vers vlees: ShElGEsdiEnliEnhuis ROYAL ALBERT 500 gram 600 gram 0n%é blank of bruin nu voor M gehakt PER KILO NU varkenslappen 5&°R0 4.UÖ frikandellenb haien 4 verse lever GRAM groente en fruit 1 wortelen per bos paprika soogr malse sla 2 krop perziken voor O.f 3 1 achterham 100 gram 1.49 hongaarse mix 150gr.' 1.59 jonge kaas Havenplein Zierikzee 8 Op vrijdag 13 augustus 1982 trouwen JAN HANZEN en PETRA VAN DE VELDE in het gemeentehuis te Bruinisse om 15.00 uur. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00-20.30 uur in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw, Deestraat 5, Bruinisse. Bruinisse, Kon. Julianastraat 16 Bruinisse, Korte Ring 15 Wij gaan wonen: Schoolstraat 11, Bruinisse. Heden overleed na een kortstondig ziek zijn, onze oom CORNELIS SOONS op de leeftijd van 69 jaar. Milaan: L. SOONS E. SOONS-VERSCHOOR en kinderen Arnhem: J. SOONS J. C. A. M. SOONS-BALTUSSEN en kinderen Brouwershaven, Markt 31 augustus 1982 Na een zeer werkzaam leven, gevolgd door een buitenge woon liefdevolle verpleging in de Corneliastichting heeft de Here tot Zich genomen mijn geliefde man en onze ge liefde vader, groot- en overgrootvader CORNELIS KLOET op de hoge leeftijd van 95 jaar en 8 maanden. Zierikzee: N. KLOET-v. d. HAVE H. E. KOSTER-KLOET A. C. KOSTER S. KLOET-BIL C. KLOET N. W. KLOET-FLOHIL E. LEEUW-KLOET C. LEEUW L. KLOET J. KLOET-BRONS W. L. LUIJENDIJK-KLOET J. LUIJENDIJK J. VAN BLOOIS-KLOET P. A. KLOET A. J. KLOET-VAN HOUTE M. KLOET M. KLOET-BRONS J. KLOET A. J. KLOET-BIL W. C. SCHOT W. SCHOT-BOUWMAN Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 9 augustus 1982 Havenpark 37 Geen bloemen. De teraardebestelling zal plaatsvinden D.V. donderdag, 12 augustus 1982 om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Zierikzee. Voorafgaande zal een rouwdienst worden gehouden in een zaal van de Chr. Ger. Kerk, Zevengetijstraat te Zie rikzee. Aanvang 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in bovengenoemde zaal. Oosterland: Zierikzee: Oud-Beijerland: Middelburg: Zierikzee: Met grote droefheid geven wij kennis, dat na een gedul dig gedragen lijden van ons is heengegaan mijn geliefde man en der kinderen geliefde en zorgzame vader, be- huwdvader en opa ANTHEUNUS JAKOBSEN op de leeftijd van 66 jaar. Zonnemaire: Brouwershaven: Ouwerkerk: C. JAKOBSEN-MATTHIJSSE J. M. JAKOBSEN S. J. DEN BOER-JAKOBSEN I. L. DEN BOER Kattendijke: J. M. WESTSTRATE-JAKOBSEN A. B. WESTSTRATE en kleinkinderen 4316 AN Zonnemaire, 9 augustus 1982 Bermweg 3 De crematie zal plaatsvinden op donderdag 12 augustus a.s. te 15.00 uur in het crematorium te Middelburg. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de koffiekamer van voornoemd gebouw. Heden is van ons heengegaan onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JANNA DE GRAAF Weduwe van W. SLOOTMAAKER op de leeftijd van 81 jaar. Oosterland: W. v. d. HAVE-DE GRAAF Zierikzee: A. v. d. MAAS-DE GRAAF P. M. v. d. MAAS Bruinisse: A. v. d. DOE-DE GRAAF en kinderen 9 augustus 1982 Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lieve zuster, tante en oud-tante PETRONELLA MAATJE VIS betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: P. M. VIS Noordgouwe, augustus 1982 Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond na het overlijden van onze geliefde zorgzame man, vader en opa JACOB VAN SAS betuigen wij onze hartelijke dank. In het bijzonder de wijkzusters die mij tijdens zijn ziekte tot een zeer grote steun zijn geweest. D. VAN SAS-HENDRIKSE Kinderen en kleinkinderen Zonnemaire, augustus 1982 Dreef 10 DEZE WEEK: 500 gram f 6,98 150 gram f 2,15 SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE eossessessoeosgsseeeeeeseseod ZEEUWSE DAG I AVONDSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR VOLWASSENEN Manhuisstraat 2, 4301 BK Zierikzee. Tel. 01110-6368 17 augustus a.s. beginnen de lessen De lesroosters kunnen op 16 augustus worden afge haald op de volgende tijden: Dagmavo klas 2 en 3: 10.00-10.30 uur Dagmavo/-havo klas 1: 10.30 uur Avondmavo/havo klas 2 en 3: 19.00-19.30 uur Avondmavo/-havo klas 1: 19.30 uur Op 16 augustus kunt u ook nog inschrijven voor een vak of meerdere vakken van 11-12 uur en van 20-21 uur. Bij aanmelding f 25,— schoolfonds en 2 pasfoto's meebrengen a.u.b. Telefonische inlichtingen bij mevr. Weekhout, 01110- 3474 Dat kan: maak uw kleding zelf! UW NAAIMACHINE DEFEKT? Wij repareren verantwoord, betaalbaar en zeer vak kundig onder garantie in eigen werkplaats. BENT U AAN VERNIEUWING TOE? Naaimachines te kust en te keur: Elna, Husqvarna, Lewenstein. Kom eens kijken en vraag vrijblijvend prijs. Te repareren machines zelf brengen en halen geeft u veel voordeel! Korte St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel.: 01110-2923 Wegens het eindigen van de schoolvakanties zoeken wij nog iemand om ons te komen helpen in de winkel, voor nog 3 of 4 weken J. v. d. Hoek Centra ZB Renesse Telefoon 01116-1266 Vraag de Meurenbrochure met alle 70 koppen en schotels bij uw speciaalzaak. MiOuf/WAA»..-/- Noordstraal 33-35 Haamstede Tel. 01115-1331 Echt Enflefc porselein VOLLEDIG... VERS... VOORDELIS 79 2.98 49 5.98 1.59 aardbeienyoghurt d nieuw literpak 1 mossels in't zuur d per pot I ijs cocktail d literbeker huzarensalade 11 500 gram aardappelschijfjes per zak woensdag hele week 5 kg.4750 M QQ hele week m betalen hele week Vraag aan de kassa naar de nTsto-Tan gespat ^bonnen oawangru wo. do. jonge vr.za. groene 1 vrza. 10 stuks O 7C gekookte amsterdammer J r*n BOOgram 4.0U

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8