BUURTSUPE BOUWMAN KLOET Nieuwe fietsen 10% korting voor al uw HAN STEENLAND drukwerk B.V. Drukkerij Lakenman Ochtman ERIC DE NOORMAN op zaterdag 14 augustus a.s. Aanvang programma 20.00 uur Entree M,50, kinderen t/m 12 en 65+ f 2,50 Sport- en muziekevenement te Oosterland Vergadering zaalvoetbal EXTRA AANBIEDING Gemeente ra SUCCESJES Bruinisse VOOR AL UW KLEURENWERK Vers is gezond Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 10 augustus 1982 Nr. 23162 7 TAPTOE-RENESSE OOSTERLAND - Op zaterdag 14 augustus zal het bestuur en de jeugd- kommissie van sportvereniging s.v. Duiveland een toernooi voor A- en B- junioren worden georganiseerd. De aanvang van dit toernooi is 9.30 uur. In aansluiting op dit toernooi zal om 15.00 uur de plaatselijke mu ziekvereniging ..Oosterlands Fanfa re" een koncert ten gehore brengen. Na dit muzikale optreden volgt een reünie-wedstrijd tussen twee teams van „oud" s.v. Duiveland-spelers. Dit hele gebeuren zal plaatsvinden op het „Oostersportpark" aan de Weelstraat te Oosterland. De toegang is geheel gratis. ZIERIKZEE - Morgen (woensdagsavond zal in het Huis van Nassau te Zierikzee door de kommis sie zaalvoetbal Schouwen-Duiveland van de KNVB afdeling Zeeland een vergadering worden belegd waarin de plannen voor het seizoen 1982-1983 zullen worden besproken en nader worden toegelicht. De aanvang van de vergadering is vastgesteld te 19.30 uur. P.V. „Duiveland" Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit Bugerac van 1 augustus 1982. Afstand 802 km. In concours 107 duiven. Gelost 1 augustus 13.00 uur. Aankomst eerste duif maandag 2 augustus 12.14 uur, 1899 m/m, laatste prijsduif dinsdag 16.53 uur. L. J. de Bruine 1, 3, 8, 14, 19, 22, 28; A. S. de Koning 2, 7, 9, 12, 29; Comb. Dane-Dooge 4, 10,18; P. Otte 5, 15, 20; Comb. IJzelmeeuw 6, 24; A. de Jonge 11, 13, 25, 26, 31; J. Folmer 16, 34; M. C. de Koster 17, 21, 27; A. C. de Ronde 23; A. J. IJzelenberg 30; L. Smalheer 32; W. M. Luiting 33; C. v. Dijke 35, 36. P.V. „Duiveland" Nieuwerkerk Uitslag wedvlucht vanuit St. Denis van 7 augustus 1982. Afstand 326 km. In konkoers 229 jonge duiven. Gelost om 13.00 uur. Aankomst eerste duif 19.12 uur (876 m). Laatste prijsduif 21.25 uur. C. v. Dijke 1, 18, 26, 27, 43, 49, 50, 53, 57; P. Otte 2, 4, 11, 42, 45, 54; A. S. de Koning 3, 29, 38, 39, 41; P. de Brui ne 5, 8, 20, 23, 47; Comb. v. Noorden- Dalebout 6, 35, 48; Comb. IJzel- meeuw 7, 10, 12, 17; M. A. Matthijsse 9, 22, 31, 37, 40; J. v. d. Werf 13, 15; A. Hagesteijn 14; W. M. Luiting 16, 30; J. Folmer 19, 46; K. L. v. d. Werf 21, 52; L. J. de Bruine 24, 25; Comb. Dane- Dooge 28, 33; A. J. IJzelenberg 32, 44; Comb. Knop-Stoute 34, 56; C. J. Krij ger 36, 51, 55. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen naar Voorschoten; W. Blanken te Warffum-Breede. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN - Aanvoer totaal 1156, waarvan; slachtrunderen 879, scha pen en lammeren 277. Prijzen per kg: Stieren le 8,40 - 9,10, 2e 7,75 - 8,30; vaarzen le 7,80 - 8,90. 2e 7,15 - 7,75; koeien le 7,75 - 8,90, 2e 7,45 - 7,70, 3e 6,80 - 7,35; worstkoeien 6,05 -ƒ 7,35; dikbillen extra kwaliteit 9,15 - 13,75. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 220; lammeren 200 - 230. Overzicht: slachtrunderen: handel matig, en prijzen iets lager; schapen en lammeren: handel redelijk; en prijzen stabiel. SCHEEPVAART Acila, 7-8. Te Goodhope Acteon, 12-8. Te Singapore verw. Nedlloyd Dejima, 8-8. Te Rotterdam Zafra, 8-8. Te Teesport pOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOOOCOOOOPOOOO1 (Uil voorraad) WIELERSPORT Dreischor - Telefoon 01112-1496 Jannewekken 11 Zierikzee Telefoon 01110-6551 Te koop: Tuinmolens een sieraad voor uw tuin. Vakantie-VW bus met hefdak 1000,-. Tel. 01667-2854. Uit voorraad leverbaar: „De kleine dokter" van A. Vogel. Reform- en dieethuis Joppe, Poststraat 31, Zierikzee. Visboot, polyesther, 5V2 m lang met kajuit, 20 pk buiten boordmotor met afstandbe diening en evt. met trailer. Tel. 01119-1544. Aanhangwagen; voetbalspel; wereldradio nieuw; stereo- install, Erres; polaroid came ra; boormachine met stan daard Blacj Decker, nieuw; schommelbank voor de tuin. Tel. 01115-2579. 2-3 zits bankstel. Geschikt voor zomerhuisje. Tel. 01113- 1497. Winterbloemkoolplanten en sperciebonen bij: J. C. van As Kloosterweg 6, Noordgouwe, tel. 01112-1398. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Alum, ladders, huish.trapjes. Hubo Renesse, tel. 01116- 1343. Schoolfietsen, voordelig, remnaaf v.a. 399,— met 3 versn. 470,—. Hese Twee- wielers Zierikzee, Weststraat 5-7. 2 nieuwe betonnen dampalen met scharnieren 100,—. Tel. 01110-4325. Fotoboek Schouwen-Duive land. Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel, Zierikzee. Telefoon (01110) 2754. Graszoden sterk speelgazon voor woensdag bestellen. Tuincentrum Renesse, Laöne 20, Renesse, tel. 01116-1820. Enkele voordelige nieuwe brommers. Tomos A3 -Vespa. Hese Tweewielers, Zierikzee, Weststraat 5-7. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 6, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Viking tuinfrees, met vele aanbouwmogelijkheden. Vanaf 1075,-. Fa. de Bie, Oostweg 21, Zonnemaire, tel. 01112-1248. Te koop gevraagd: Ami 8 (Break). Tel. 01110- 6572. Huisdieren: Opgevangen Zierikzee: lap jespoes; opgevangen Nieu werkerk: jong poesje, kleur: donker gecyperd met wit bef je; jong poesje, kleur gecy perd met rode vlekjes. So- phia-Dierenbescherming, Es doornstraat 33, tel. 1583, Nieuwerkerk. Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken be kend, dat door de gebr. L. en J. Kik, Molenweg 7-9 te Brui nisse, een aanvraag bouwver gunning is ingediend voor de bouw van een standaard mo del warenhuis op het perceel plaatselijk bekend Molen weg 7-9, kadastraal bekend gemeente Bruinisse, sectie G, nummer 983. De vergunning kan slechts met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woiningwet worden verleend. In verband hiermede ligt de bouwaanvraag met behoren de bescheiden met ingang van 11 augustus tot 26 au gustus 1982 ter gemeentese cretarie, afdeling algemene zaken, ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk (gemotiveerde) bezwaren tegen het bouw plan indienen bij burge meester en wethouders. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, wnd. J. MINNAARD Bruinisse, 5 augustus 1982 Te koop appels en pruimen Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.30 uur. J. A. KLOMPE Teelhoeve - Dreischor Diversen: Tabaksartikelen en snoep goed haal je op de Balie in „De Palaverhut". Voor het schoonmaken van uw schoorsteen en ook van uw kachels, zowel olie als gas-c.v.-ketels kunt u terecht bij de firma L. Berrevoets en Zn. Tel. (01110) 3211 of 5193. Wij maken ook uw dakgoten schoon. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" jan alleen laaeP"ls- I Pf^tenf,,„„ 375 j ^erpreiIA0 'sinaasappelen 3.49 Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Doorlopende windsurf-show, nieuwe modellen v.a. 1190,- en gebruikte modellen v.a. 675,-. Showroom Omloops- weg, Haamstede, tel. 01115- 1566. Windsurfing Jonker. Kado voor vreugde in het leven.... abonnement op de Nieuwsbode geven! Weggelopen: Kleine grijs gestreepte poes Draagt geen bandje Omgeving Poortambacht Inlichtingen: Krammerstraat 34 Telefoon 01110-5838 De onwillige held 53. Met een onderzoekende blik op Tristan, die verwilderd op zijn lippen staat te bijten, treedt Artor op Agar toe. „Onthoud je belofte, bondgenoot", stottert de valse koning schichtig. „Je laat me vrij of je staat voor leugenaar „Er zijn hier velen, die het anders zouden willen, Agar", zegt Artor streng, „en boven dien is onze afspraak door de gebeurtenissen achterhaald Het is de koning der Noren ge weest, die jou en je troep verslagen heeft." Bibberend gluurt de oude Agar naar Eric. „Evenwel, hij zal onze afspraak niet te niet willen doen Ge kunt dus vertrekken. Agar. Voor een oude man als gij koester ik geen vrees meer", vervolgt Artor, terwijl hij zich minachtend omwendt. Tristan, die dit alles zwijgend heeft gade geslagen, komt nu naar voren en werpt zich voor Artor op de knieën. „Voor Artor, de zoon van Uther Pendragon buig ik het hoofd," roept hij uit. „Buig liever het hoofd voor de man, die gij vernederd hebt met uw wantrouwen", is Ar- tors wederwoord, terwijl hij op Eric wijst, die er ongemakkelijk bijstaat. „Leve Artor", roept de Noorman schielijk, die er niets voor voelt zo'n openbare huldiging in ontvangst te nemen. Er gaat een luid gejuich op. Dan klinkt er ineens een gromstem van de achtergrond. „Wie beweert d'r nou. dat dat zwaard niet uit die steen kan? Kijk dan Aller ogen richten zich op Svein, die met trots het zwaard Axhalibur in de hand houdt, dat hij kennelijk zonder de geringste moeite uit de steen heeft getrokken. Er valt een pijn lijke stilte.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7