Adrie Koster tekent kontrakt PSV na volledige goedkeuring Toon van der Steen slechts reserve voor WK in Goodwood Spring- en dressuurzege voor Bru-amazone Marjolein Geelhoed Monique Willemsen en Janita suksesvol in springkonkours Tijdens kringkonkoers in Serooskerke (W) 6 Oog-operatie Een sterk optreden was er in Se- rooskerke eveneens weer voor Simo- ne Stahlie, eveneens van de LR en PC Bru. Met haar pony Diamond behaal de zij eveneens 129 punten. Dit leverde haar een tweede prijs op, omdat zij in haar ring moest op boksen tegen Annemarie Janse van Paardebloem. Deze amazone bracht het tot 135 punten. Diamond onder ging recentelijk een oog-operatie en kwam in Serooskerke voor het eerst weer in de ring. Met haar tweede po ny, Gadeste, kreeg Simone Stahlie 120 punten op haar konto en een vier de prijs. Ook andere Bru-kombinaties roer den aardig de trom. Astrid Langen- doen behaalde in het B-springen een vierde prijs met een springfout, het geen haar twee winstpunten oplever de. Marjan Jumelet en Gerard de Ruiter kregen beiden 120 punten in de Ll-dressuur en Jannie Geelhoed zette met haar merrie Romance de achtervolging op haar dochter in door in de B-dressuur eveneens tot 120 punten te komen. Van de Schouwse Ruiters behaalde Alexan der Borsboom in het B-springen een zege. Westelijk Schouwen Yvonne van de Hoek behaalde met haar pony Tarzan in de B-dressuur 128 punten en een eerste prijs. Zij bleef haar Westelijk Schouwen-klub- genotes Annet van Baarle met Silene (126 punten) en Marlies Kooman met Jovos Dancing Maid (121 punten) net voor. Beide laatste amazones behaalden een derde prijs in verschillende rin gen. Jeannet Coense viel met Patrick buiten de prijzen, maar met 121 pun ten inkasseerde zij wel een winst punt. In de M-dressuur leverde Mar- go Verveer met Rasputin een puike Zierikzeese spitsspeler binnen afzienbare tijd in hoofdmacht KORTGENE - Amateurwielrenner Wim van Kooten uit Bruinisse heeft zich in Kortgene naar een verdienste lijke tiende plaats gefietst. Hij werd daarmee derde in de pelotonsprint achter Gerrit van 't Geloof, de vlie gende postbode uit Oudenbosch en Adrie Meems uit Tweede Exloër- mond. Adrie Koster in aktie tijdens een van zijn laatste kompetitiewedstrijden, die hij speelde vooraleer hij voor zeer lange tijd uit de roulatie ging. Toevallig is de tegenstander Roda JC, waar de Zierikzeeënaar zijn professionele loopbaan be gon. EINDHOVEN - „Het ging vandaag al weer een flink stuk beter dan afgelopen zaterdag, toen ik weer mijn eerste wedstrijd speelde na bijna een jaar non-aktief te zijn geweest", vertelt Adrie Koster tevreden lachend. Afgelopen donderdag 5 augustus onderging de 27-jarige Zierikzeeënaar zijn beslissende keuring bij dokter Her mans. „Het ziet er allemaal perfekt uit, heeft de dokter me gezegd. Er is niets meer in de weg om weer volop aan de slag te gaan. Zaterdagavond stond ik al weer in het C- team, want ik heb de hele voorbereidingsfase meege maakt en hoefde alleen nog maar het definitieve oordeel van dokter Hermans af te wachten". Voor Adrie Koster betekende het uiteindelijke fiat van de dokter, die hem ruim tien maanden geleden ope reerde, geen verrassing. „Als je aan de top hebt gezeten met voetballen, dan leg je je niet zo maar bij een te leurstelling neer", legt' hij uit. „Ih het begin had ook dokter .Hermans zijn bedenkingen over jnijn situatie: Ik moest me drommels goed realise ren, dat het allemaal wel eens afgelo pen zou kunnen zijn met mijn voet balloopbaan, heeft hij me herhaalde lijk voorgehouden, maar nadat de za ken ten goede begonnen te keren heeft hij alles gedaan om me er weer bovenop te helpen". Aktief bezig Adrie Koster heeft in zijn loopbaan al vrijwel alles meegemaakt, wat een voetballer maar tegen kan komen. Sinds hij Zierikzee verliet heeft hij meer keren vanaf de tribune of uit een ziekenhuisbed een wedstrijd moeten bekijken of beluisteren, dan dat hij er aktief mee bezig was. Telkens weer kwam de Zierikzeeë naar er bovenop. Een fikse schop tij dens een oefenpartij voor het begin van het vorige seizoen in de wedstrijd tegen amateurklub Leende leek evenwel het definitieve einde in te luiden. Tien maanden geleden moest Adrie Koster onder het mes, twee maanden in het gips waren het vervolg en daarna een maand zonder gips, maar nog steeds zonder lopen. „Hierna ben ik- geleidelijkaan wat gaan fietsen en weer-watflater ben ik begonnen met lichfe krachttrainin gen om de spieren weer hun oude ni veau terug te geven. Het herstel ging langzaam, maar wel snel genoeg om mij het vertrouwen te geven, dat ik nog steeds niet afgeschreven was", vervolgt Adrie Koster zijn verhaal. „Ik ben er nog lang niet helemaal, maar het einde van de misere begint toch op te doemen. De afgelopen week heb ik een kontrakt getekend, weliswaar van een minder financieel gehalte, maar het geeft me de zeker heid, dat ik er nog bij hoor. Ik ben de enige voetballer in het betaalde voet bal, die aan de slag gaat met afge scheurde kniebanden, maar dat hin dert niet. Alles is oké. Foto's hebben uitgewezen dat alles weer perfekt in orde is en dat de spieren weer op kracht zijn". Marktwaarde Met de regelmaat van de klok werd door sceptici beweerd, dat PSV het wel geloofde met Adrie Koster. De Eindhovense formatie zou de pechvo gel liever kwijt dan rijk zijn, meen den zij. „Daar is helemaal niets van waar", onderstreept Koster. „Ze hebben me bij PSV altijd ge weldig begeleid. Geen moment heb ben ze me gezegd kwijt te willen, in tegendeel. Ze hebben me steeds de verzekering gegeven, dat ik een eer lijke kans zou krijgen om terug te ko men. Welnu, hier sta ik weer. Ik heb mijn eerste wedstrijd er weer op zit ten. Oké, het is nog maar in het C- team, maar dat is toch begrijpelijk. Voorlopig zal ik daarin ook nog wel een aantal weken blijven spelen. Om wedstrijdritme op te doen, maar daarna zal ik er alles aan gaan doen om in het jaar, dat mijn kontrakt loopt, mijn marktwaarde weer op het oude niveau te brengen". P.V. „De Reisduif" Zonnemaire Uitslag van de wedvlucht Berge rac, gehouden op maandag 2 au gustus. De duiven werden gelost op zondag 1 augustus. De afstand was 804 km. Het was een zwaar concours, door de slechte weersomstandighe den waren de aankomsten onregel matig. In konkoers waren 81 duiven. De aankomst van de eerste duif was om 12.44 uur. De laatste prijsduif was er om 15.27 uur. De uitslag is als volgt: J. J. M. Steketee 1, 5, 8, 12, 14, 18; P. H. Steketee 2; L. J. v. d. Wielen 3, 9, 13, 17; Joh Flikweert 4, 20; W. J. Wil- tenburg 6, 19; A. J. Flikweert 7, 10, 11, 15; C. Westdorp 16. Uitslag van de wedvlucht St. De- nis, jonge duiven, op zaterdag 7 au gustus. Door de slechte weer somstandigheden werden de duiven pas om 1 uur gelost. De afstand was 328 km en de eerste prijsduif was er om 19.12 uur. Er waren 70 jonge dui ven in konkoers wat inhoudt dat er „Als ze het zomaar uitmaken, dan bekijken ze het maar" 17 prijzen waren te verdienen, de vlucht was zo slecht dat alle prijzen niet verdiend werden. De uitslag: L. J. v. d. Wielen 1, 2, 3, 5; L. v. Dui- vendijk 4, 6, 9; P. H. Steketee 7, 8; A. J. Flikweert 10; J. M. Steketee 11. De prijzen 12 t/m 17 werden niet verdiend. P.V. „De Reisduif" St. Philipsland Uitslag van de gehouden wed vlucht van de P.V. „De Reisduif" te St. Philipsland vanaf St. Denis op 7 augustus 1982. In concours waren 222 duiven. Ze werden gelost om 13.00 uur met noordoostenwind. De af stand bedroeg 325 km. De snelheid van de eerste duif was 817.79 m/m. Aankomst 19.13.19. De snelheid van de laatste duif was 694.45 m/m. Aan komst 20.48.54. Jac. Geense 1, 11, 25, 47; Iz. Vermeij 2, 7, 18; A. Geense 3, 17. 26, 37, 38; A. 5. Hooglander 4, 19, 31, 39, 48; Vermaas/Verwijs 5, 23, 43; K. de Frel 6, 24, 29, 51, 54; J. C. Verwijs 8, 20 45, 46; Jack Reijngoudt 9, 22, 28 44; J. v. Oeveren Zn. 10, 30, 53; A. P. v. d. Reest 12, 34; A. Verhage 13; M. Meijer Zn. 14, 16, 21; Joh. Reijngoudt 15, 52; W. Neele 27, 49; K. A. Reijngoudt 32; M. Laban 33, 35, 56; J. Zuidweg 36, 40; S. M. Quist 41; L. Reijngoudt 42; W. v. Dommelen 50; J. Quist 55. Tiende plaats Wim van Kooten in Ronde van Kortgene en die konstateerde dat ik volledig in 'orde was", legt hij uit. Aanvankelijk ging Van der Steen er vanuit, dat hij minimaal bij de eerste vier geselekteerden zou zitten, maar nu hij uiteindelijk als zevende man is aangewezen is de frustatie niet van de lucht. „Ik heb het hele jaar speciaal ge werkt voor dit kampioenschap. Ik heb alles er voor gedaan en gelaten en nu flikken ze dit. Het vorig jaar was het overigens al van hetzelfde la ken een pak. Dat gaat me wel de strot uithangen. Als ze denken dat ze het zo maar even uit kunnen maken, dan bekijken ze het verder maar", zegt hij met een ondertoon van afkeer te genover de KNWU, die zich ook al eerder niet al te loyaal opstelde in andere kwestie's. „Ze rommelen maar wat aan". Gesjoemel In feite is Toon van der Steen ook in niet geringe mate de dupe gewor den van de opstelling van Hans Boom. Zowel Boom als Gerrit Solle- veld waren aanvankelijk gekozen voor zowel de individuele weg wedstrijd als de ploegenwedstrijd over 100 kilometer. „Toen hekend werd dat maar één renner „dubbel" mocht rijden heeft Boom zich bedankt voor de 100 kilo meter en heeft hij gekozen voor de in dividuele wedstrijd. Deze manoeu vre heeft mij nu wel mijn plaats ge kost". vertelt de 27-jarige amateur nog. „Hoe je het ook bekijkt: ik zit nu wel weer met een forse kater, maar alles went op de duur. Zelfs dit gesjoemel". Marjolein Geelhoed maakte eên prima generale tijdens een kringkonkoers in Serooskerke (W), waar aanstaande zaterdag ook de Zeeuwse ponykampioen schappen worden gehouden. Misschien zorqt zij hier met haar pony Alarda voor een verrassing. (Foto: Bob Noomen) In Serooskerke (W) De ronde van Kortgene leverde een zege op voor Ronnie Karelse uit Kruiningen, die daarmee zijn tweede wegsukses op zijn naam schreef. Ka reis heeft zich inmiddels ontpopt als een zeer aanvaardbaar baanrenner. Rinus Verboom uit Goes en Peter Hoondert uit Heinkenszand werden door hem naar het tweede plan ver wezen. Ook de beide Zierikzeese amateurs André Hartoog en Marco van Schelven sleepten een prijsje uit het vuur met respektievelijk een zestiende en twintigste plaats. SEROOSKERKE (W.) - Amazone Marjolein Geelhoed van de LR en PC Bru heeft tijdens een door de kring Wal cheren van de KNF georganiseerd kringkonkoers in Se rooskerke (W.) een dubbele triomf behaald. In deze gene rale voor aanstaande zaterdag op dezelfde plaats te hou den Zeeuwse pony-kampioenschappen kwam zij met haar pony Alarda zowel bij het springen als in de dres suur winnend uit de bus. In de L2-dressuur kende de jury haar 129 punten toe en in het loodzware springkonkoers werd zij ondanks een springfout een verdiend winnares. Marjolein Geelhoed is door haar re sultaat in de L2-dressuur van afgelo pen zaterdag (129 punten) in de eerst volgende wedstrijd verplicht om in de M-dressuur te starten. Dat dit de buut precies tijdens de Zeeuwse kam pioenschappen valt, is ongetwijfeld een stimulans voor de zeer fanatieke Oosterlandse om er flink tegenaan te gaan. Verrassend was haar optreden bij het springen. Amper een week eerder gaf Marjolein Geelhoed nog te kennen voorlopig het springen op een lager pitje te zetten, omdat zij met Alarda tijdelijk niet best draai de. In Serooskerke kwam zij op haar beslissing terug en zij deed dat op een niet mis te verstane manier. prestatie af, die terecht beloond werd met 124 punten en een tweede prijs. Dieneke Klompe met Riletta van Westelijk Schouwen is de laatste tijd eveneens voortreffelijk op dreef. De amazone uit Dreischor rijdt zich voortdurend in de winstpunten. Dat gebeurde ook weer in Serooskerke, waar zij 126 punten op haar startkoe- pon kreeg, hetgeen een vijfde prijs opleverde in een zeer sterk bezette ring. Door aktiviteiten elders waren de Schouwse Ruiters ongewoon ma tig vertegenwoordigd op dit kring konkoers. Een goede prestatie zette Laurice Boonman neer met Vident. In de M-klasse springen kwam hij tot een tweede prijs met 5 strafpunten. Deze ruiter was een poos uit de run ning, omdat hij stage liep in de Noord-Oostpolder. Promotie Boonman promoveerde door het behalen van 124 punten in de L2- dressuur naar de M-dressuur. Cees Stouten sprong met Tornado niet slecht in de L-klasse, maar een enkel springfoutje hield hem toch uit de prijzen. In de Ll-dressuur kwam hij tot 117 punten. In de B-klasse dressuur kwam Ragonda den Boer met Silvia tot 118 punten. De menners Rent meester en Eger kwamen beiden in de L-klasse tot 80 punten. Resume rend kan gezegd worden, dat een aan tal kombinaties in Serooskerke leuk presteerde met het oog op de aan staande zaterdag te houden Zeeuwse pony-kampioenschappen, die om half negen beginnen en waarvan de parade om kwart voor zes staat ge pland. BRUINISSE - „Dat is flink balen", is de eerste reaktie van amateurwielren ner Toon van der Steen uit Bruinisse na het vernemen van de samenstelling van de Nederlandse amateurwielerploeg voor de wereldkampioenschappen, die op zaterdag 4 september in het Engelse Goodwood worden verreden. Voor de 27-jarige Bruënaar bleek bondskeuzeheer Liebregts niet meer in petto te hebben dan een reserveplaats in de formatie voor Goodwood. Pijnlijke kant van de affaire is zeker, dat de selektie in de openbaarheid is gebracht, terwijl de renners zelf pas aanstaande woensdag de definitieve ploegsamenstelling zullen vernemen. „Dat is echt weer de KNWU ten voeten uit", meent Van der Steen. Volledig in orde Toon van der Steen reed in juni een fantastische meerdaagse Ronde van Nedersaksen, die hij tenslotte als winnaar afsloot. Ook tijdens het Ne derlands kampioenschap kwam de Bruënaar voortreffelijk voor de dag met een plaats bij de eerste tien. SEROOSKERKE (W) - Monique Willemsen heeft met haar pony Jani ta een springkonkoers gewonnen, dat werd georganiseerd door pony- klub Séros in manege De Eendracht in Serooskerke (W.). De amazone van Paarden- en Ponyklub Schouwen- Duiveland kwam als enige foutloos rond in de B-klasse. Op de tweede plaats werd beslag gelegd door Ca therine Butler met Taufan van Rui- tervereniging Renesse. In de B-dressuur (licht) behaalde Patricia Bakker met haar pony An nabel een tweede prijs met 91 pun ten.' Haar PPC Schouwen-Duiveland- kollega Annemarie Padmos pakte met Fosco een derde prijs met 120 punten in de B zwaar. In een andere ring behaalde Esther van Tilborg met Romeo een vierde prijs. De RV Renesse-kombinatie kwam tot 111 punten. In de M- dressuur kwam Erica Butler met Roef met 118 punten net iets tekort voor een prijsklassering. In het L-, M- en Z-springen eiste de sloot van 2.50 meter breed een hoge (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voor de individuele wegwedstrijd heeft de KNWU het zestal Johan Lammerts, Hans Boom, Herman Winkel, Teun van Vliet, Ron Snijders en Gerrit Soüeveld aangewezen met als reserves Toon van der Steen en Henk van Weers. „Als ik inderdaad reserve blijf tot het vertrek naar Goodwood, dan ga ik pertinent niet mee", stelt een teleurgestelde Van der Steen. „Dan blijf ik liever hier koersen. Vakantiehouden kan ik in Nederland ook zoveel als ik wil, daarvoor hoef ik niet naar Engeland gestuurd te worden". maar we denken dc warmte. Na te rugkomst heb ik de dokter opgezocht Minder goed verging het hem in de Ronde van Rheinland-Pfalts waar hij in de kortste keren op een achter stand van anderhalf uur werd gere den en hij voortijdig het strijdtoneel moest verlaten. ,,Ik weet nog niet wat daarvan de reden is geweest, Toon van der Steen: de KNWU rommelt maar wat aan zonder reke ning te houden met de renners (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) tol. RV Renesse-amazone Miranda van Helden vloog er met Polly zo hard overheen, dat in de volgende hindernis met paard en al onderste boven ging. In het L-springen raakte Gipsy Queen van Gabriëlle Butler nog net het water. Dit opgeteld bij nog een weigering elders leverden deze 7 strafpunten haar toch een vier de prijs op. Een derde prijs behaalde Erica Butler met Roef in het M-springen. Roef aarzelde te lang voor de sloot, waarna de pony er met twee voeten in stapte. Direkt gevolg was een wei gering op de volgende hindernis en 7 strafpunten. Al met al betekende de derde prijs een fraai resultaat in deze flink bezette rubriek. Monique Willemsen was met haar pony Janita uitermate suksesvol tijdens een sterk bezet springkonkours in het Walcherse Serooskerke. In totaal kwamen vele tientallen kombinaties naar Serooskerke uit Zeeland en Brabant. Alle wedstrij den werden verreden onder auspi ciën van de Nederlandse Pony Klub (NPC). De afsluitende barrage stond onder leiding van instrukteur Jan Meyer.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6