Josef Tol bindt de strijd aan met balken, planken en stenen Bruse Boys was veel sterker dan klassegenoot Lyra (4-0) ERIC DE NOORMAN Feyenoord hardwerkende winnaar van attraktief voetbaltoernooi Zierikzeese karateka demonstreert tijdens Toeristendag Met Krol en Neeskens Europees voetbalteam sterker dan Rest van de Wereld (3-2) Grote zege (7-3) voor Renesse in eerste oefenduel Sportcentrum afgebrand Rotterdammers in slotfase definitief voorbij Celtic (4-3) Goede wedstrijd voor aantal jeugdige spelers ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 9 augustus 1982 Nr. 23181 7 Josef Tol demonstreert het doorslaan van een stapel blokken. Ook tijdens de laatste Toeristendagen zal de Zierikzeese karateka dit laten zien aan het pu bliek. ZIERIKZEE - Karate is de kunst van het „doen alsof". Dat is enorm moeilijk, vergt een grote zelfbeheersing, techniek, taktiek en scherpte van geest, maar het is ook een boeiende vorm van vechtkunst. Een man, die alles weet van de karatesport, is Josef Tol. Tol, woonachtig in Zierikzee, maar van geboorte Rotterdammer, is hele maal bezeten van deze oude, van origine Chinese sport. Hij kan er uren over doorbomen en is niet te lui om be paalde dingen, die karakteristiek zijn voor het karate tot in den treure voor te doen en van de ondertiteling te voorzien. NEW YORK - De benefietwedstrijd tussen een Europees voetbalteam en de Rest van de Wereld ten bate van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, is een ware happening van de eerste orde geworden. Niet alleen zorg den de bijna 77.000 toeschouwers in het afgeladen Cosmos-stadion van New York voor een Unicef-recette van ruim twee miljoen gulden, maar ook werd de voetbalsport verrijkt door het oogstrelende, technisch zeer hoog staande duel op het kunstgras. Na een 2-0 achterstand halverwege won de Europese formatie, waarin de Nederlanders Ruud Krol en Johan Neeskens erg knap akteerden, uiteindelijk met 3-2. Karate betekent „lege hand" (kara leeg, tehand) en deze naam duidt precies aan wat deze sport be helst: het ongewapend elkaar tege moet treden in aanvals- en verdedi gingstechnieken. Lichaamskontakt is in het karate verboden en de kara teka (hij of zij, die de sport beoefent) dient elke aktie „in te houden". Hij of zij mag de partner in het duel al leen toucheren. Indien een slag, stoot of trap ongekontroleerd, dus te hard Het probleem van Feyenoord is na tuurlijk ook, dat laatste man Van Hanegem wel het inzicht heeft om dreigingen te onderkennen, maar niet meer de snelheid bezit om die te voorkomen. Die situatie was vooral in de eerste helft nijpend, omdat Nielsen al snel geblesseerd was uit gevallen. Na rust, toen ook Wijnstekers was verdwenen met een blessure, bestond driekwart van Feyenoords laatste lijn uit tweede keus mannen in die posities (Brard, Van Til en Stafleu). Dat juist die groep het hoofd boven water hield was opmerkelijk. Aanvallend Interimcoach Ab Fafié zag de pro blemen, maar hij gaat ervan uit, dat dit Feyenoord aanvallend moet spe len, doelpunten zal gaan maken en er van tijd tot tijd wel een paar om de oren zal krijgen. Omdat Celtic een goede tegenstan ders was, waren het er zondagmid dag drie, waarvan een uit een „ge vonden" strafschop. Charles Corver- se, die scheidsrechters, kompenseer- de daarmee een eerdere blunder, na melijk Feyenoords tweede treffer van Houtman. Corverder droeg er trouwens in niet gering mate toe bij, dat de strijd een echt duel werd. Door een aantal warrige beslissingen (vier gele kaarten, uitsluitend voor Schot ten), die het publiek in „stemming" (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) wordt uitgevoerd, volgt een bestraf fing. Spelenderwijs De aanvankelijke Chinese sport werd door de Japanners ontwikkeld tot de moderne wedstrijdsport. Karate wordt het meest rekreatief beoefend en de verenigingen c.q. brachten en Celtic zodanig irriteerde dat de Schotten tot het laatst bleven spelen alsof er een Europese beker te verdienen was. Tot aan het tweede Feyenoord- doelpunt had Celtic het gebeuren vol ledig onder kontrole. Tommy Burns, onbetwistbaar de beste spelers van het toernooi, was de uitvoerder van het kontrolewerk. Hij is geen man, die voortdurende konijntjes uit de hoge hoed tovert, maar hij is wel een speler, die met gemak rechtlijnig heid en voorspelbaarheid van Celtic's voetbal doorbreekt. Burns keerde ook het beeld van de wedstrijd om na de vlugge voor sprong (Gullit) van Feyenoord. McGlusky maakte gelijk en Burns zelf zorgde voor -12 en hij gaf de pas 17-jarige McStay de kans op 1-3. Hie- le voorkwam dit doelpunt en Hout man zette Feyenoord vlak voor rust weer helemaal in de wedstrijd met zijn buitenspeldoelpunt. Provocerend Een goede treffer van de steeds provocerende en vaak irriterende Vermeulen zette Feyenoord voor de tweede keer op voorsprong. Die voorsprong werd uitgepoetst door Corver en Reid, die de zeer lichtvaar dig meegekregen strafschop in schoot. Vier minuten voor tijd bewees Jeli- scholen nemen karateka's aan van gemiddeld 14 jaar, maar meer en meer komen ook jongeren in aanmer king. Josef Tól probeert al kinderen vanaf vijf jaar de sport spelender wijs bij te brengen. Karate kan ook door ouderen worden beoefend, maar dan moet het wel in de jeugd zijn op gebouwd. Een karateka dient volkomen meester over zichzelf te zijn. De sport is derhalve ook karaktervormend. De bewegingen moeten snel, soepel, maar toch ook krachtig worden uit gevoerd. Karate is ook uitstekend ge schikt als zelfverdediging, het ver krijgen van een lenig lichaam, gehar de spieren, reaktievermogen en ter ontlasting van spanningen. Ook tij dens het duel „ontlaadt" de karateka zich. Bij het uitvoeren van een tech niek worden de konsentratie en de kracht aangegeven door het uitstoten van een schreeuw, hetgeen een na tuurlijke reaktie is. N even verschijnselen Dit is overigens de openlijke uit ing, die is toegestaan. Het duel wordt in volkomen stilte uitgevoerd, behal ve de schreeuw. Geharde spieren wil niet zeggen dat karate kan worden vereenzel vigd met het doorstoten, trappen of slaan van stenen of planken. Dit is beslist geen karate, slechts een ne venverschijnsel, een oefening om te bewijzen dat de karateka meester is over de techniek en in staat is zijn krachten zodanig te bundelen, dat deze in een enkel moment tot „ont ploffing" komen. Josef Tol werkt graag met deze technieken, „want", zo denkt hij, „het fascineert het grote publiek. Het spreekt aan. Bovendien is het voor de karateka aardig om te zien, hoe hij of zij zich kan meten met de natuur". Tijdens de Zierikzeese Toe ristendagen van dinsdag 10 en 17 au gustus zal Tol op het Havenpark een demonstratie geven van duels met stenen en balken. „Met veel publiek erbij kom je onmiskenbaar nog tot- grotere prestaties, want het publiek jut je geestelijk behoorlijk op. Ik denk dus dat er best wel aardige din gen te zien zullen zijn", meent hij. RENESSE - Renesse maakte zon dagmiddag een aanvang met haar oe fenprogramma met de ontmoeting op het sportpark „De Laone" tegen het Rotterdamse R.E.T., uitkomende in de 2e klasse van de Rotterdamse voetbalbond. Ondanks de zware aderlating welke Renesse heeft on dergaan viel dit eerste optreden beslist niet tegen. Vooral na de rust werd er bij vlagen uitstekend gekom- bineerd wat uiteindelijk resulteerde in een uiteindelijke 7-3 overwinning. Bert van Keulen opereerde als laatste man, terwijl de van Zierikzee azkov zijn waarde echt en voor het eerst in het toernooi met de beste go al, die hem feitelijk werd aangebo den door Vermeulen. Het publiek was tevreden, Feyenoords coach Fa fié ook met vier doelpunten en Feye noord zelf zeker, want 61.500 toe schouwers, 3.000 meer dan hét vorig jaar, hebben gezien, dat het nieuwe elftal het publiek weer iets te bieden heeft. In de strijd om de derde plaats heeft Austria met 4-0 gewonnen van Arsenal. De Oostenrijkers hebben zeer ten nadele van Arsenal laten zien, dat in elk geval de helft van alle ploegen in het Rotterdam-toernooi geen topteams zijn. Voor de Weense ploeg stond dat vrijdagavond al vast na de 4-0 nederlaag tegen Celtic. Ar senal ging zondag met dezelfde forse skore af tegen Austria. Duidelijk is, dat de Engelse league-ploeg nog lang niet klaar is voor echte wedstrijden. overgekomen Walter de Jonge als voorstopper fungeerde. Bijzonder nuttig werk werd ook verricht door de eveneens van Zierik zee overgekomen Gerard Smeedink op het middenveld die de aanvallers met goede passes bediende. De eerste speelhelft gaf een gelijkopgaande strijd te zien waarin beurtelings werd gescoord. Nadat de Rotterdammers van een foutje in de Renesse verdediging had den weten te profiteren (0-1) wist de altijd op een kansje loerende Leen Rademaker een terugspeelbal te on derscheppen en de stand gelijk te ma ken (1-1). De bezoekers slaagden er hierna weer in voorsprong te nemen (1-2) waarna Marco de Feiter, na twee ve- dedigers op het verkeerde been te hebben gezet, met een schot via de binnenkant van de paal, voor een 2-2 ruststant zorgde. Al vrij snel na de rust kwamen de bezoekers weer op voorsprong (2-3) maar hierna wist Renesse het spel in handen te nemen. Nadat Leen Rade maker weer voor evenwicht (3-3) had gezorgd wist Jan Quist met een kop bal uit een voorzet van Gerard Smee dink Renesse voor de eerste keer voorsprong (4-3) te geven. Voor de Renessenaren bleek dit een belangrijke stimulans te zijn en met vaak uitstekende kombinaties slaag de het erin de verdediging van R.E.T. onder druk te zetten. Na een voortreffelijke aktie wist. Marco de Feiter de voorsprong op te voeren tot 5-3 waarna Gerard Smee dink na een solo de doelman van de Rotterdammers kansloos liet (6-3). Renesse speelde hierna een gewon nen wedstrijd waarbij Leen Radema ker uit een voorzet van Jan Quist nog de eindstand op 7-3 bepaalde. De door de vakanties eh rekreatie- werkzaamheden nogal gehandikapt reserve-team van Renesse moest met 4-1 zijn meerdere erkennen in het reserve-team van R.E.T. Nadat de be zoekers een 2-0 voorsprong hadden weten te nemen wist Marcel Korstan- je de ruststand op 1-2 te bepalen. Na de hervatting wisten de gasten nog In de laatste paar jaar zijn Tonny van de Berge, Jacob van de Berge, Wim van Dijke en Fred van de Berge voorbeelden geweest van doorgebro ken jeugdspelers. Stuk voor stuk hebben zij bewezen kapabele eerste elftal-spelers te zijn, mede dank zij de voortreffelijke ondersteuning van de „ouderen" in de ploeg. Jan Engle- bert, die zich ook bij WHS al mani festeerde door de jeugd niet over het hoofd te zien, lijkt nu op weg ander maal een greep te doen in de„zak ta lent", waarover Bruse Boys be schikt. Johan Nieuwersteeg, Klaas Ver spoor, Peter Coppoolse en Abby Duinhouwer zijn spelers, die hun kans mogen gaan, „maar", zo vertel de Englebert, „dat zij nu spelen wil zeker nog niet zeggen, dat ze ooi al eerste elftalspeler zijn. Zij behoren bij de groep waaruit het eerste en tweede team worden samengesteld. Aan de hand van deze oefenwedstrij den kan ik zien, wat ik eventueel aan hen heb, als ik onverhoopt over ver vangers moet beschikken". Materiaal De Steenbergse oefenmeester moet ondanks zijn terughoudendheid er van overtuigd zijn geworden, dat hij zonder twijfel beschikt over een uit ermate brede selektie, hetgeen de on derlinge konkurrentie voor een plaats bij de „grote elf" flink moet kunnen aanwakkeren. Weliswaar hebben diverse ge- In de eerste 45 minuten de monstreerde het Braziliaanse WK- middenveld Falcao - Socrates - Zico onbetwist het beste driemanschap op deze plaats ter wereld te zijn. De on der leiding van Ruud Krol staande Europese defensie werd voortdurend zwaar onder druk gezet en uiteinde lijk te licht bevonden. Zico passeerde de Italiaanse doelman Zoff in de 29e minuut voor het eerst en zes minuten later tekende de Algerijn Bellouni voor nummer twee. Aanvallend kon- OOSTERHOUT - Het twee jaar ou de sportcentrum Arkendonk in Oosterhout (N-Br.) is maandagmor gen door brand volledig verwoest. De brand is, volgens een woord voerder van de gemeente Ooster hout, in dit laatste café ontstaan. De schade aan het centrum wordt voor lopig geraamd op twaalf miljoen gul den. tweemaal te scoren (1-4) waartegeno ver de thuisklub geen enkele treffer kon plaatsen. vestigde spelers herhaaldelijk de in druk gegeven, dat het allemaal hun tijd wel zal duren, maar wanneer eenmaal het eerste fluitsignaal van een wedstrijd heeft geklonken, zijn het stuk voor stuk akteurs, die een stuk willen opvoeren dat uiteinde lijk een staande ovatie moet opleve ren. Hierdoor zal het voor de aanstor mende jeugd niet meevallen om bin nen te dringen in het team, dat zo on geveer is uitgegroeid tot de sterkste formatie in Zeeland. „Och, het is nog veel te vroeg om viktorie te kraaien", vond Englebert nog, „maar ik ben erg tevreden over het materiaal, waarmee we straks de strijd kunnen gaan aanbinden". De formatie van trainer Visser kreeg in de voorbije weken ogen schijnlijk flinke versterking door de komst van twee „afgedankte" FC Den Haag-spelers. Lyra, dat het vo rig jaar lang meedraaide in de top van de westelijke tweede klas, maar uiteindelijk door blessures toch nog danig in de problemen raakte, kan nu beschikken over Aad van Bergen Henegouwen en John Theunissen. In de wedstrijd op het Bruinisser sport veld was van een versterking voor alsnog geen sprake. De veste van doelman Steef van de Velde werd door de Lierenaren bepaald niet al te veel onder vuur genomen. Slechts een paar akties van Piet van de Wel en Toon van de Meer zorgden voor enig gevaar. Anders was het voor het doel van Arie van de Kaay. den de Europeanen weinig stellen te genover het opportunisme van de op ponenten. Na de hervatting nam Johan Nees kens de plaats in van de falende Pool Boniek en toen kwam er plotseling veel meer agressie in de Europese vuurlinie. Voor een belangrijk deel was ook de Italiaan Antognoni debet aan het gunstige verloop in de tweede helft voor de door de Duitse coach Jupp Derwall geleide formatie. De Itali aanse spelmaker had in alle drie de doelpunten, die geskoord werden door Keegan, Pezzey en Antognoni zelf een groot aandeel. De beslissen de treffer viel twee minuten voor het verstrijken van de speeltijd. De Ka- meroense doelman N'Kono, de ont dekking van het onlangs verspeelde mondiale kampioenschap, ging bij twee doelpunten niet vrij uit. Voor Europa kwamen in New York in aktie: de keepers Zoff en Schuma cher en de veldspelers Tardelli, Krol, Pezzey, Stojkovic, Coelho, Becken- bauer, Antognoni, Boniek, Rossi, Blochin, Platini, Neeskens en Kee gan. De door de Braziliaanse coach Santana geleide formatie werd ge- voipid door: doelman N'kono en de veldspelers Duarte, Oscar, Romero, Junior, Falcao, Socrates, Zico, Bel- loumi, Chinaglia, Sanchez, Al- dakheel en Davis. Hij kon zich terdege manifesteren bij de fraaie aanvalsakties van de Bruënaren, al misten deze herhaalde lijk nog de echte zuiverheid. Met na me Wim Geluk was niet erg zuiver in de afwerking van zijn kansen. In de slotfase zou hij dit euvel met twee fraaie treffers ruimschoots goed ma ken. Voor schut gezet Pech had Geluk ook, toen in de 20e minuut een zeker doelpunt alsnog door verdediger Ton Solleveld als nog van de lijn werd gehaald, maar even later kwam Lyra's beste man toch net te kort om een listig balletje van Tonny van de Berge alsnog bui ten de palen te houden. Van de Berge was door Wim Geluk diep gestuurd, waarna hij op zijn nonchalant ogende manier doelman Van de Kaay voor schut zette en in tikte. Bijna nog was de inzet te zacht, maar Ton Solleveld werd met een paar millimeters geklopt. In de eerste 45 minuten er daarna nog mo gelijkheden voor Wim van Dijke, Wim Geluk en Johan Nieuwersteeg, maar geskoord werd er vooralsnog niet meer tot aan de 25e minuut in het tweede bedrijf. In de tweede helft was de eerste kans voor Adrie de Jonge, maar de alleen voor doelman Van de Kaay verschijnende speler kon zijn schoen niet helemaal goed tegen de bal krij gen, waardoor het leer net langs de verkeerde kant van de paal ver dween. Goede skoringsmogelijkheden ver volgens ook nog voor Wim Geluk en Eddy Schild, maar lang bleef het er naar uitzien, dat het zou blijven bij die ene treffer van Tonny van de Ber ge. In de 25e minuut kapituleerde Ly ra - een vereniging met maar liefst 55 elftallen - definitief, toen Wim Geluk kort achter elkaar twee keer skoor- de. De genadeslag kwam op naam van Jaap van de Berge na een gave pass van Peter Coppoolse (4-0). „We hebben ook deze wedstrijd met een goede instelling gespeeld, maar voor lopig lijkt het verstandiger om nog een terughoudende positie aan te ne men. Op 11 september gaat het er pas echt om" vond Englebert lachend. De onwillige held 52. In spanning horen Eric en zijn mannen de vijand naderen. Svein heeft Tristan, die kijkt of hij hen allen te lijf wil, stevig beet en Bolan houdt een oogje op de gevallen koning zelf, ter wijl Eric met Tristans zwaard gewapend bij de deur staat. Maar Agars volgelingen komen niet en opeens breekt er voor de tweede maal een hevig kabaal los. Vol opwinding luistert Eric naar het vage geluid van een strijdhoorn. „Het lijkt wel of er daar een flinke vechtpar tij aan de gang is", mompelt Svein afgunstig. „En wij staan hier maar niets te doen. Zou Ar- tor Er klinken voetstappen dichtbij en wapengekletter. „Svein", roept een krachtige stem. „Hier", brult de lange Sakser en gooit de deur open. Het volgende ogenblik staren een verbijsterde Tristan en een doodsbenauwde Agar naar de krijgshaftige gestalte, die met een kreet van vreugde op Eric toetreedt. „Dus gij zijt de „valse Artor", lacht Artor. „Welnee, ik ben nooit iemand anders ge weest dan mijzelf", grijnst Eric met een blik op Tristan. „Geloof me, dat is moeilijk ge noeg ROTTERDAM - Het Rotterdam-toernooi heeft het lek kerste tot het laatst bewaard. Niet in het minst door Feyenoord, dat een goed winnaar werd door Celtic Glas gow met 4-3 te verslaan. Het nieuwe Rotterdamse elftal was opnieuw een vechtersgroep, die daardoor een deel van de tekortkomingen kon verbloemen. Gebreken, die voor een belangrijk deel op het middenveld lagen, waar de werkertjes Van til en Valke niet alles konden oprapen wat Gullit en Jeliazkov lieten liggen. Mandekking is voor het tweetal iets als een vloek en Celtic heeft door zijn vrijheid op het middenveld meer kunnen doen dan de kwaliteit van het elftal rechtvaardigt. BRUINISSE - Bruse Boys is de laatste paar jaar uitgegroeid tot een volwas sen formatie. In het seizoen, dat de Bruse ploeg onder leiding van Nico de Frel kampioen werd in de derde klas kondigde zich deze trend al aan. In plaats van een paar technische goede voetballers, telde de formatie toen al veel meer spe lers, die gelijkwaardig waren aan kollega's uit andere teams. Door het gelei delijk aan inpassen van jonge, technisch hoogwaardige spelers werd de ploeg vervolgens zelfs een tweede klasser waar terdege rekening mee gehouden moest worden. Het vorig jaar zag het er geruime tijd naar uit, dat de Boys mee zouden blijven spelen in de kampioensdans, maar een aantal vervelende fak- toren van buiten uit, zoals blessures en schorsingen, staken vooralsnog een spaak in het wiel. Nu, met de nieuwe, zeer pretentieuze oefenmeester Jan Englebert, lijkt men ook in Bruinisse van zijn eigen voetbalkunde bewust te raken. Er wordt momenteel keihard getraind en opnieuw zijn een aantal nieu we, jeugdige spelers aan de poort verschenen om een plaatsje op te eisen in de hoofdmacht. Dat zij hun taak serieus opvatten werd ook in de derde oefen wedstrijd bewezen. Westelijk tweede klasser Lyra uit De Lier werd na een zeer akseptabele wedstrijd deskundig opgerold: 4-0.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7