V/ S D|sco 'tis bijna gebeurd Rabobank Barbecue's Verton's schoenen onze opruiming zit er zo goed als op. daarom de laatste restanten voor ongelooflijke prijzen WILT VOLGENDE WEEK EEN TROPISCH DRANKJE DRINKEN OP EEN ZONNIG TERRAS? .JlÉÉL Mededelingen Gemeente Zierikzee Alles voor de barbecue JOH. DE VRIES Reparaties Viergever TE KOOP I Café ,,De Gruttepikker" SoniAtfltvgw* PQRTkS .De Fluisterlurbo's van Bedford 1 8 Misschien kunt u volgende week al vertrekken! Vraag bij de Rabobank naar de zogenaamde last-minute-aanbiedingen: voor een spotprijsje razendsnel op reis. liiJUsi Afkondiging strafverordening Burgemeester en wethouders van Zierikzee maken bekend, dat met in gang van 6 augustus 1982 gedurende drie maanden ter secretarie dezer ge meente, afdeling Algemene Zaken, voor een ieder ter lezing is nederge- legd en tegen betaling der kosten ver krijgbaar is gesteld de Verordening tot wijziging van de Algemene Poli tie verordening voor de gemeente Zierikzee (4e wijziging)", vastgesteld bij raadsbesluit van 17 mei 1982, nummer 27. Deze wijziging treedt op 9 augustus 1982 in werking. Burgemeester en wethouders voor noemd, C. BIJ DE VAATE, loco-burge meester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 5 augustus 1982 Hinderwet OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Zierikzee ligt met ingang van 6 au gustus 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebureau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage: een verzoek met bijlagen van Shell Nederland Verkoopmaatschappij b.v., Hofplein 20, Rotterdam, om ver gunning tot het veranderen van de gebezigde werkwijzen in een ver kooppunt voor motorbrandstoffen (zelftank) op het adres Weg naar de Val 2, kadastraal bekend gemeente Zierikzee, sectie G, nr. 379 (ged.). Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunning kunnen door een ieder gedurende een maand na dagtekening van deze kennisge ving schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Indien daarom telefonisch wordt ver zocht (01110-3151, tst. 13) kunnen tot één week voor 6 september 1982 mon deling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwis- seling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Beroep tegen de op het verzoek geno men beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schrif telijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker wijze niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die nen. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekendgemaakt Het verzoek daartoe moet schrifte lijk tegelijkertijd bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de gemeentesecreta rie, tel. 01110-3151, tst. 13 of 51. Burgemeester en wethouders voor noemd, C. BIJ DE VAATE, loco-burge meester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 5 augustus 1982 Openbare vergadering BEKENDMAKING De vaste commissie van advies en bijstand voor financiën vergadert donderdag 12 augustus 1982 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: Slotwijziging ting 1981. gemeentebegro- KAMER VAN KOOPHANDEL De zitdag in het stadhuis van Zierikzee zal op maandag 16 augustus i.v.m. vakantie komen te vervallen. in diverse uitvoeringen van f 27,95 tot 1107,50 HOUTSKOOL AANMAAKBLOKJES BARBECUEPENNEN BARBECUESETS VLEESGRILS etc. FRIESE HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON (01110) 2573 Juwelier Briljant v/h Jac Mourer Westdijk 13-19, Middel- harnis, tel. 01870-3665. Struytsehoek 88. Helle- voetsluis, tel. 01883- 18566. Havenplein 1, Zie rikzee, tel. 01110-5900. Verzorgt alle soorten re paraties aan horloges, sieraden en klokken. Ook al heeft u deze niet bij ons gekocht. Gratis prijsopgave. H.H. Landbouwers Wij hebben voor u beschik baar 1 Stro Hakselaar 1 JF Ham voor o.a. uw mest- en schuim aarde U kunt het ook bij ons huren Beleefd aanbevolen Loon- en Sproeibedrijf Heuvelsweg 11 - Kerkwerve Tel. Johan Viergever 01119- 1306 b.g.g. Roel Bienefelt 01110- 2179 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Het gunstig gelegen woonhuis met garage, erf en tuin met achteruitgang aan de Wa termolen 3-5 te Zierikzee. Indeling: begane grond: zeer ruime kamer, toilet, badkamer met ligbad en 2e toilet, keuken en aanpandige gara ge. Verdieping: 2 slaapkamers waarvan 1 met vaste wastafel, zeer ruime overloop (plaats voor 3e slaap kamer) en balkon. Prijs n.o.t.k. Inlichtingen: J. L. CASHOEK, boekhoudingen-ad- ministratie's-verzekeringen. tel. 01110-4043 na 17 uur te Zonnemaire I B Vrijdag 6 augustus en zaterdag 7 augustus Aanvang 19.30 uur - Entree gratis Wij maken uw oude deuren en deur kozijnen weer als nieuw. Door de PORTAS-kunststof-ommanteling in vele houtdessins en effen kleuren.Vakkundig, voordelig en in één dag Bel meteen even op! ■«■riUCIk O' vraag informatiemateriaal Alleen vertegenwoordiger voor Voorne-Putten, Rozenburg, Spljkenisse, Hoekse-Waard.Goeree-OverflakkeeenSchouwen-Duiveland PORTAS-VakbedrIJf INNOVATIE-Servlce PORTkS® Dijkstraat 34,3231 CB Brielle Tel. 01810-5253/01100-16907 PORTAS-deuren-vakbedtfven overal in Nedertand en in vete Europese landen. Havenplein 13 - Zierikzee Telefoon 01110-2488 DE STILLE KRACHT Wie nog niet in de i nieuwe TUserie van Bedford proefreed, moet dat zo snel moge lijk eens doen. Want de nieuwe turbo's trekken niet alleen verbazend snel op (de TI. 1020 in 54 sec. van 0-80 kml. maar ze zijn daarbij nog uitzonderlijk stil ook. En dal is op lange, maar natuurlijk ook korte ritten, wel zo aangenaam. Bij 80 km/u is de geluids- produktte slechts 74 db. dat halen sommige personenwagens nog maar net De nieuwe (lulsterturbo's van Bedford zijn echt om de chauffeur heen- gebouwd. De volledige gesynchroniseerde versnellingsbak schakelt licht en exact en de stuurbekrachtiging maakt manoeu vreren tot een plezierig werkje. Het rem- systeem verdient een aparte vermelding vanwege de hoge bereikbare vertraging hij normale pedaaldruk. Uiteraard heeft het luchtdrukbekraehtigde systeem geschei den circuits. Door het grote raamoppervlak is het zicht uitstekend naar alle kanten. Iets wat in druk verkeer en bij parkeren ontspannend werkt De naar alle zijden verstelbare chauffeurstoel geeft een betere rugsteun, vooral zijdelings. De hydrau lische vering is instelbaar. Met al deze, en nog vele andere vernieuwingen, is de nieuwe Tij-lijn het bekijken en berijden waard. Waarhij we één fundamentele verbetering tot 't slot bewaard hebben: de nieuwe kantelcabine. Een (ieneral Motors-produkt mag dan een spreekwoordelijke degelijkheid hebben, er zal toch af en toe onderhoud aan gepleegd moeten worden. G.M. maakl het u in 'l vervolg makkelijk. De nieuwe TUs hebben een tot 50° kantelbare cabine die u in 80 seconden toe gang geelt tot alle vitale organen. Onderhoud en inspectie zijn bij de nieuwe Bedfords tot zeer sim pele handelingen teruggebracht Controle op water, olie. ruilensproeiers kan via speciale zijpanelen, dus zonder de cabine te kantelen. Alles bij elkaar kunnen wij evenals de EVO- en NOB-test concluderen dat de Bedford Tl. van G.M. een goede truck Is voor dc regionale distributie. Maak een proefrit in één van de nieuwe fluisterlurbo's van Bedford, en ervaar het comfort van een personenwagen bij een lading van 4-11 ton. De uitgebreide EVO- en NOB-test sturen wij u graag ter orléntatie toe. Even een telefoontje of briefkaart naar onder staand adres. En uiteraard, staan wij klaar om u vrijblijvend te informeren. Stap eens binnen. Noordgouwe: Autobedrijf Akkerdaas b.v. Kioosteweg 2, tei. 01112-347/254 (Financiering mogelijk via het GM ACN-plan.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8